Jen tři pohledy na náměstí. ...

Jen tři pohledy na náměstí. ...

Anotace: ....slovutní a mocní se vrací ke ...... .

Jen tři pohledy na náměstí...kde se vrací radnice jako pes ke svému zvratku k symbolům zvráceného náboženství a zcela odporné Habsburské nadvlády ve střední Evropě. ... .
 Pohled první.....pohled pantáty Masaryka:vykořenit ze země je potřeba vše  co symbolizuje pohanu a područenství Habsburkům a Katolické církvi, které tak dlouho spočívalo na šíjích lidí všech národů žijících v CaK monarchii ....a tak lehl v prach i tento symbol stávající na našem náměstí. Krom toho všeho je tady myšlenka a podotýkám zcela správná o neblahém a zcela zhoubném vlivu duchovenstva  na lidskou společnost jako celek- na její morálku,zdraví a mravy. ... .Takhle  to pak vypadá že si místní  radní myslí že pantáta Masaryk byl ..."blbec"....
Pohled druhý.....no a ten je náboženský "neuděláte si obraz sochu, ničeho a nebudeš se jí- tomu klanět...živý Bůh je duch a přijatelné pro něj je uctívat Ho jen  bez obrazů a soch- duchem a pravdou" ...jen On má právo určit si způsob svého uctívání. ..... .A představte si jak se asi cítí bratr Jan Hus při budování tohoto hnusu na náměstí...... .A proč o něm je řeč jako o živé bytosti?...No podle jeho učení a postojů -velice pravděpodobně patřil do stejné  třídy vybraných lidí jako jsou apoštolové Krista a tudíž byl spolu s nimi vzkříšen po roce 1914n.l. a žije v duchovní říši a chystá se na svou práci mstitele za politou krev všech mírných lidí v dějinách a učitele spravedlivých lidí.   
Pohled třetí.....pohled dětský no a ten se týká budoucnosti a možností mladých lidí z našich luhů a hájů,kterým takovéto zvrácené projekty berou finance na stipendia na zájmy a sporty . Kolik tedy mladých mohlo studovat cestovat,trénovat,učit se muzice,tanci-tedy něčemu co má význam pro budoucnost zdravé lidské společnosti, která zcela opustí myšlenky těchto zdatných mocných mužů a žen z radnice našeho zatím krásného místa k životu, které se snaží odpůrce klidného života svobodných lidí a míru...zcela zkazit pomocí plíživé politické korupce,nahánění strachu pomocí šílenců s noži a popletených rychle bohatnuvších chamtivců šířících závist a nevraživost......to vše doléhá nejvíce na děti a co je tím učíme????-že patolízalství, kolaborace,korupce jsou cestou k moci a bohatství. ....-zavrženíhodné!!!
Tak to jsou tři pohledy na náměstí a tedy srdce lidí-všech lidí tvořících obec-město, bez rozlišení národnosti.... barvy ...a bohatství. ...važme si svobody a nevracejme svou mysl k věcem jež zavrhli Hus,Masaryk atd. Dívejme se dopředu- ono zlo vždy prohraje...je to jen otázka času ...během života naší generace ....... .Požehnaný bude každý,kdo tu ohavnost rozdrtí a obrátí v prach a zaveze touto sutí pár děr v obecních cestách-kde tento kámen klopítání nalezne rozumné využití. ..... .(doufám že to udělají procitnuvší radní )..... .
 
Autor lamar.c, 24.08.2017
Přečteno 450x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter