ematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1

ematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1

trpěl jsem tě hrozně dlouho
a vydržel všechny tvé já
zapomněl jaké to vůbec je
nadechnout se a nemít strach že je to naposled
v zemi spí kytky

měl jsem o tebe zakopnout dřív
než později vybral jsem si to sám
tak se to říká osudu neunikneš
daroval jsem ti své nejlepší roky
chtěl ti utéct

sám a převážně opuštěný doufám v tvou přítomnost
že si na tebe zase zvyknu
vlastně se toho bojím
jenom si nemůžu pomoct
a když jsi někde nablízku
roztřesu se jako osika

nevím jak dlouho potrvá než to zase bude dobré
nevím jestli to ještě někdy má být dobré

nemám v sobě už skoro žádný kousek člověka
jsem jenom chuť na tebe hledající únik od všeho
zároveň
na polích už taje první sníh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo. Přezdívá se jí také Kniha knih. Křesťanská bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon.Ačkoliv nejstarší části Starého zákona snad pocházejí až z 9.−12. století před naším letopočtem, bible jako celek, jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhého procesu kanonizace. Výběr i uspořádání jednotlivých knih nebylo kritické, dokud se psaly na samostatné svitky, kdežto ve vázané knize (kodexu) už muselo být přesně určeno. Vznik pevného kánonu židovské bible se obvykle klade do počátku 2. století. Nejstarší doklad kánonu Nového zákona je patrně tzv. Muratoriho fragment, jehož text se klade do počátku 3. století. Oficiální křesťanský kánon snad vyhlásil z podnětu císaře Konstantina I. tzv. Nikajský ekumenický koncil 20. května 325 ve snaze sjednotit různé náboženské proudy.Bible je nejpřekládanější a nejvydávanější knihou, první Gutenbergovo vydání z roku 1452 je první tištěnou knihou na Západě. První český překlad celé bible vznikl kolem roku 1360.Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Rekurzivní definice Fibonacciho posloupnosti tedy je:Za svůj život sestavil na 800 horoskopů, včetně svého. Na základě jeho výroku, že „astronomie je moudrou matkou a astrologie záletnou dcerkou, která aby svou matku udržela při životě se prodává každému zájemci, který chce a může zaplatit“, se dodnes traduje, že se astrologií zabýval pouze za účelem finančního zisku. Kepler však astrologii také později obhajoval, když mimo jiné napsal: „…naprosto neklamné zjištění – tak jisté, jak jen lze doufat – že organismy jsou podněcovány sublunárními konjunkcemi a aspekty planet, mě přimělo a přinutilo překonat své záporné stanovisko…“ Odmítal sice pověry a bezduché přijímání soudobých astrologických výkladů, ale zdůrazňoval závislost astrologie na empirii a vytvořil tak v jistém smyslu moderní, dnes převažující pojetí astrologie.[5] Uvažoval dokonce o vlivu budov a hor, zastiňujících planety a hvězdy v okamžiku narození.Svými kosmologickými zákony se snažil doložit staré pythagorejské učení o harmonii sfér a astrologii přispěl i možností lépe a přesněji propočítávat horoskopy. Do sestavování horoskopů například jako první zavedl dekagonální řadu aspektů (decil, kvintil, tredecil, bikvintil).Na základě svých astronomických a astrologických výpočtů odhadl datum narození Ježíše na rok 7 př. n. l., kdy proběhla nepříliš častá vícenásobná konjunkce (podobná nastala až v roce 1942).První člověkem vyrobené těleso, které dosáhlo Měsíce, byla v roce 1957 sovětská sonda Luna 2, první snímky odvrácené strany Měsíce získala v roce 1959 sonda Luna 3, první měkké přistání a následný přenos obrazu provedla v roce 1966 sonda Luna 9. Roku 1969 přistáli Neil Armstrong a Edwin Aldrin v rámci programu Apollo jako první lidé na Měsíci, a tím se stali i prvními lidmi, kteří stanuli na povrchu jiného vesmírného tělesa než Země. Celkem Měsíc zatím navštívilo dvanáct lidí.Vražda Chrise Kylea a Chada Littlefielda se stala 2. února 2013 na střelnici poblíž Chalk Mountain v Texasu. Došlo zde k vraždě 38letého vojáka Navy SEALs Chrise Kylea a jeho 35letého kamaráda Chada Littlefielda bývalým 25letýmmariňákem Eddiem Rayem Routhem. Případ na sebe upoutal pozornost hlavně kvůli Kyleově slávě. Ten byl autorem nejprodávanější autobiografie Americký sniper, která vyšla v roce 2012. Filmová adaptace knihy se stejnojmenným názvem Americký sniper, kterou režíroval Clint Eastwood, vyšla o dva roky později.„Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama o sobě odporuje lásce, jež nás směřuje k poslednímu cíli, už tím se hřích stává smrtelným, ... ať už je namířen proti Boží lásce, jako např. rouhání, křivá přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako například vražda, cizoložství. Když se vůle hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě nese nepořádek, ale není namířena proti lásce k Bohu nebo bližnímu, je to hřích všední, jako např. prázdná slova, nevhodný smích.“Záření gama (často psáno řeckým písmenem gama, γ) je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající přiradioaktivních a jiných jaderných a subjaderných dějích.Záření gama je často definováno jako záření o energii fotonu nad 10 keV, což odpovídá frekvenci nad 2,42 EHz či vlnové délce kratší než 124 pm, přestože do tohoto spektrálního pásma zasahuje i velmi tvrdé rentgenové záření. To souvisí se skutečností, že hranice není stanovena uměle, ale tyto druhy záření se rozlišují dle svého zdroje, přičemž se samo záření jinak fyzikálně neliší.Záření gama je druh ionizujícího záření. Do materiálů proniká lépe než záření alfa nebo záření beta, ale je méně ionizující.

Óm šinrikjó

 

 

 

1.Oběť


Čas se mi díví do okna a já se na něj divím taky
divíme se jeden druhému a necháváme svět kolem volně pobíhat
jako by to byl zatoulaný pes
odezírám z jeho rtů
že mě přišel zabít
odpovídám mu že na něj už dávno čekám
a ať jde dál
ale on jen stojí za oknem civí na můj svět a mluví o vraždě
stojím uprostřed nekonečné ledové pouště a taky čekým na zázrak

raději budu mrtvý než abych byl sám sebou


vím že mě miluješ když kolem tebe poletuju a
snáším ti komplimenty ale raději bych se neviděl
raději bych byl tím koho budeš nenávidět
než se pozvolna stávat tvým bohem
nechci ti nic slibovat ale dělám to v jednom kuse
jsem unavený a rozpíchaný tím trním které tě obrůstá
je mi fyzicky zle jen z pomyšlení že s tebou strávím
zbytek svého krátkého života

snáším se jako nůž na padáku do tvého srdce ty to víš ale nikdy mě nezastavíš
bude to pokačovat dokud to neskončí
bude to pokačovat dokud to někdo neukončí
bude to bolet dokud to neukončím
ta rána
s nožem v ruce
v posteli s nožem v ruce
s krví nasáklou krajinou
všude kam se podívám
je tvoje krev

 

 

 

2. Nadšený

zdá se že dopisuju svůj příběh a čím blíže jsem konci tím víc mám co říct
nebe je teď černé a z popela povstávají skutky minulosti
blížím se k propasti a ocelová tráva mě řeže do chodidel
tak moc krve pro nic co by stálo za to
všichni jsou pryč ale vůbec nic se nezměnilo
udělala jsem mi díru do hlavy ale nestačilo to
musel jsem být blíž propasti
vždycky jsem chtěl mít všechno největší
a nejlepší
tu kávu už s tebou asi nevypiju
promiň

 

 

 


3. Všechny mé skutky 1

už se nesoustředím na věci které nejsou důležité


jsem vrah a zničil jsem život všem které jsem potkal
dělalo mi dobře vidět je jak jsou bezmocní jako červi v misce
hledal jsem lásku pochopení soucit
všechny pocity jsem předstíral
nikdy jsem nic necítil ale moc jsem chtěl
chtěl jsem před tebou
s plnou pusou herkulesu jezdit na kolečkovém křesle z kuchyně do chodby

už nikdy se nevyšplhám na kopec
a nestanu se králem všech pode mnou
v té tmě umírají všechny buňky které zabíjely
"mrtvým nic nedlužím" říkal jsem si ale zbaběle jsem se schoval do sebe
za masku ublíženého
vrátil jsem se pak
i když už jsem to nebyl já

byl jsem zavražděn už když jsem se narodil
vše co jsem řekl jsem nemyslel vážně
jsou to jen slova prázdná gesta pomůcky k dosažení cíle
všechno na tom kopci mohlo být moje
ale teď je to v rukách těch kteří druhé lynčují

vlastně nevím
kdo jsem
ani ty jsi mi to neřekla
promiň že jsem to vzal za špatný konec
ale museli jsme se rozloučit
ty sama sis to vybrala

to já teď stojím po kotníky ve tvých sračkách a nevím kam s tebou
nikdy jsem neměl rád když jsi mě nutila
jít se někam uklidit

 

hele ty prase
to není tvoje věc
jsem jenom člověk nic víc
možná lepší možná horší kolik je jich na světě takových
nejsem nic jenom mám hroznou touhu vylézt ze sebe a pokusit se nastolit pořádek
narodit se znovu a umět si vybírat

říká se že negativ je vlastně obraz podvědomí
toho skutečného já
které se nedostane jen tak na povrch

protože mě nyní už nic nezastaví vybuduju si palác z kostí zabitých nepřátel a budu vládnout všem kteří mi zůstanou
protože jsme jen pocity uzavřené v konvencích touhy vězněné systémem pravidel jsme neustále se rozvíjející neurózy
ale zrovna teď je nám dobře


máš v puse můj penis protože mi má být dobře a já ti držím pistoli u hlavy aby to bylo lepší
nechala jsi mě to dotáhnout až sem
nechala jsi mě do sebe proniknout a to máš za to
teď budeš polykat a prosit o život a já jenom stisknu spoušť
nic víc už nemusím
přestože tě chci zničit zevnitř
ne zvenčí jako ostatní
chci do tebe proniknout a roztrhat tě na kusy
mít tě doma takovou jaká se mi budeš líbit
až budeš černobílá a plná mé zloby
vyvrcholení večera


nemůžu si už pomoct chci abys to ukončila a šla spát s dírou v hlavě na můj drahý koberec
jenom to jediné co mám chci ztratit
chci tě ztratit
nemůžeš dočíst příběh do konce protože v jeho polovině se staneš obětí rafinovaného vraha
vyvrtá ti díru do hlavy
svým ocelovým ptákem


vím že už dávno nežiješ
vím že si všechno jen maluju a dobře vím
kam až to zašlo
tolik ti dlužím ty moje roztomilé zvířátko
chtěl bych ti useknout nohu
a dívat se jak tě to bolí
chtěl bych ti useknout nohy i ruce a mít tě doma bezmocnou
odkázanou na mé nálady
na mé neurózy
na mé psychózy
musím tě takovou mít
musím
já musím

 

jsi peklo

 

 

 


4. Hranice nekonečna

začátek konce je někde uprostřed
kdy ocelové nebe přestane propouštět světlo
nastane chladná tma
lidé oslepnou a jenom ty nejodvážnější svině se stanou jejich vůdci
povedou je do propasti
sami to nebudou vědět
začnou věřit že konají dobro
slunce je minulost teď se soustřeď na tmu
už ti nic nezbývá
ta část mě která to tak moc chtěla už nežije
zabil jsem ji
byl to parazit
uvnitř mého světa se tlačí příliš mnoho způsobů jak si ublížit
ale neumím se rozhodnout
nechci zůstávat na místě
krev už není co bývala
mám v žilách hustý olej
a pomalu ale jistě umírám
chci se ještě naposled nadechnout
ale nemám jak
chci ještě jednou naposled někomu ublížit ale není nikdo
kdo by se nechal


jsem malý kluk uprostřed velkého prázdného hřiště a všude je to hrozně daleko
všichni byli přátelé než zjistili s kým mají tu čest

nemám to těžké
jenom vím že to tak vypadá

panebože prosím zbav mě toho odporného hlasu v mé hlavě a dovol mi žít zase normální život
panebože prosím tě

 

 


5. Ocelová tráva

všude plno lidí
nikdo z nich mě nevidí
pusy plné hvězd
už pro nikoho neexistuju
zapomněli
sežrali si navzájem ruce a nemají na koho ukazovat
venku je mlha a ta mlha mě obklopuje čím dál pevněji
natahuju ruku abych venku nahmatal něco co mě zachrání
ale už je pozdě
lidi jako jsem já ve skutečnosti nikdo nehledá
protože nás mají bezpečně uzamčené ve svých škatulkách
jo
přesně tak to prostě je

 

 

 

 


6. Zítřek je už včera

ano stal jsem se neviditelným
ale nevadilo mi to
nejprve jsem toho využíval
poslouchal jsem cizí rozhovory
sledoval lidi kteří mě zajímali
ale pak jsem čím dál víc pociťoval samotu
nikdo nechtěl mít nic do činění s někým koho není vidět
začal jsem se o sebe bát
přestal jsem se s lidmi bavit úplně
každý jen soucítil a chápal a naslouchal ale vůbec netušil jaké to je
každý radil podle sebe ale já potřeboval
jenom někam utéct

nebe se pro mě uzavřelo a zbývalo jen peklo

kdysi jsem měl nohy plné jehel a vanu plnou skla
chodil jsem kolem svého hrobu po špičkách a bál jsem se že vzbudím strach
pak mě ovládly mé skály a nedokázal jsem už vzdorovat
dnu jezera
pro mě to byl celý oceán
měl jsem hubu plnou sraček a na nebi svítily ta krásná souhvězdí
kterým jsem chtěl tolik věřit
ale jako bych byl něčí jiná
cizí hlava

 

 

 

 

 


7. 7edm

byl jsem už vlastně mrtvý jenom jsem žil setrvačností dál

láska - emoce - bolest - ztráta - tma
odepření
zesměšnění
odevzdanost
hledání odpovědí
rozhodnutí přijmout fakta
získat falešnou naději
odejít s pocitem že už nešlo nic udělat
mrakodrapy
letadla
modré nebe
mraky
lidé
ptáci
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
kolo u vozu
točí se ale nemá cíl

 

 

chtěl jsem být nejsilnější
nejlepší
první
chtěl jsem mít všechno
a všechny
nechtěli mě
tak jsem si je vzal sám
vzal jsem jim všechno
co měli
a bylo mi zle
ale musel jsem pokračovat
měl jsem to nutkání
věděl jsem všechno
byl jsem všude
u všech
s každým
měl jsem všechny v hrsti
držel je pod krkem
určoval pravidla
pak někdo rozsvítil světla
a já zapomněl
jaké to předtím bylo
a jaké to mohlo být

 

 

 

 

chtěl jsem se vzdát
mít od všeho konečně klid
vím že nikdy nepřestanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Všechny mé skutky 2

Ne

 

 


Nemám rád dobré konce
Nemusím nikomu nic vysvětlovat jsem jaký jsem cesta je cíl sedm set metrů pod mořem
Tenhle svět nepotřebuje hrdiny
Všichni jsme někdy ty nože které řežou zápěstí těm kteří nás prosí o pomoc
a pokud ty jsi nůž
já jsem útočná puška
zabíjíme jeden druhého jeden po druhém padáme mrtví do předem vykopaného hrobu
říká se tomu boj za mír
ale je to jen způsob jak si dokázat kdo má větší koule
kříž na kopci
jo je tam kříž a na něm ukřižovaných dvanáct zdemolovaných duší
emoce jsou pouta
a drtí tě jako bys byl mezi mlýnskými kameny

člověk žere člověka

raději budu mrtvý než být s tebou na jedné lodi

musel jsem si udělat odstup abych poznal že jsem to ještě já
ale nezjistil jsem vůbec nic
nevím proč jsem tak moc chtěl abys tady byla se mnou
když jsem tě nejvíc ze všehou toužil nechat jít
chtěl jsem se ti pomstít
vyrýt ti své jméno na čelo
je to teprve sedm set metrů ale už jsme hluboko pod mořem

 


Ne
Nemám rád dobré konce jsou to falešné naděje vždycky jsem vyhlížel lepší zítřky když jsem byl malý
ale teď už na nic takového věřit nemusím
žiju v permanentním hnusu v kanálech se naděje nehledá


mám ještě asi sedm let
ale ty máš víc

Ocelová tráva hnije a ve vzduchu je cítit rez

vždycky když se nadechnu zemře jeden člověk a brána do nebe se přivře o něco víc

Ocelová tráva hnije a ve vzduchu je cítit rez

vždycky když se nadechnu zemře jeden člověk a brána do nebe se přivře o něco víc

pokaždé když zemřu narodí se ve mně někdo nový a snaží se dostat ke kormidlu


někde jsem četl
když člověk umírá
jeho mozek vyplaví kvanta chemikálií
které uklidňují a způsobí
že má příjemné halucinace

takže když je mi opravdu hodně dobře
napadá mě
jestli to všechno náhodou není jen v mé hlavě
a já ve skutečnosti neumírám


Pokusy o lepší život jsou jako snaha dostat se z tekutých písků
Čím víc přemýšlím nad smyslem existence
tím méně věřím
že tam za zdmi mého nitra něco je

 

 

 

to hrozné zjištění
že

 

jsem pořád uvnitř
a nic se nezměnilo

 

 

 

chci o sobě napsat něco co se mi bude líbit
ale místo toho se jen dívám do slunce a předstírám že mě to nebolí
jsem jako všichni ti básníci kteří se zaprodali pro krátký okamžik slávy
a pak trpí jedním dlouhým prázdným nic

všichni jsme v jeskyni a venku zuří bouřka
snažili bychom se rozdělat oheň ale namísto toho píšeme po zdech jaké to je
bez ohně žít
bývali jsme důležití
ale teď po nás neštěkne ani pes


v noci štěkali psi
přesně jako v té scéně z filmu Věc
sebral jsem odvahu a šel se tam podívat

čím víc stromů vysázím tím víc jich pokácím
čím víc lidí zastřelím tím víc si to užiju
někde na zemi byla tenká bílá linka která mě vedla k mému cíli
ale už tady není
někde se něco stalo
někde se něco muselo stát vůbec nevím co ale stalo se to
ztratil jsem se uprostřed pouště vím to ale nevím co se děje
nevím a nechápu to


a síla vnitřních myšlenek se ukazuje v pravém světle
pohltil mě prach z mých plic
býval jsem někdo teď jsem nic
tak daleko jsem nikdy neměl dojít
chtěl jsem aby mě obdivovali pro to kým se stanu
ale pohrdají mnou za to co jsem

bílé linky se v dálce spojují v jednu tlustou čáru do nikam

sedíme na chodníku
posloucháme jeden druhého
někdo někdo právě vaří čaj
schody vedou až do nebe
zítřek nikdy nepočká na tu pravou chvíli
slunce se neopozdí
jsme dva v jednom zapomenutém těle
jizvy na tváři prozrazují urputný boj
o přízeň toho druhého
pod námi koleje do neznáma
nikdo nám nedal možnost vybrat si
teď přežíváme hnijeme toužíme soužíme se
spolu to nějak zvládneme
pokud nás někdo nerozdělí
a nezaškatulkuje


píseň o nikom


miluji nikoho protože jsem nikdo a chci být s nikým
sestřelili jsme poslední letadlo
vyhráli poslední válku
armády jsou najednou zbytečné
vypadni
sestřel si svého vlastního nepřítele
mé přátelství je meč
utíkám do lesů protože už toho víc nesnesu
všechno mi přerostlo přes hlavu
mám srdeční zástavu
kouřím poslední zbytky cigaret a snažím se dostat na parapet
uhnízdit se tam navěky od všeho co mě stahuje do řeky
řeka je cesta která nekončí
když jsem byl v koncích oholil jsem si obočí
vlasy vousy všechno šlo pryč
stal jsem se obyčejným podivínem jakých jsou mraky
nevím jestli bys to tak chtěla taky ale chci s tebou jít vysypat koš
plný papírků k svátkům a přáním k neštěstí

vypadl jsem
zabouchl za sebou dveře
už jsem vůbec nevěděl o čem to je
jen jsem dál běžel a běžel a
okolí mi unikalo
stal jsem se překážkou na své vlastní cestě
byl jsem teď ty koleje které nikam nevedou
kdosi vystřelil ze zbraně a střela mě doháněla
běžel jsem o to rychleji ale neměl jsem šanci
zasáhla mě do týla
skácel jsem se k zemi a ulevilo se mi
už jsem nemusel nikam běhat
za ničím se honit
něco hledat
chtít někoho mít
chtít někým být
už jsem mohl jen umřít a to bylo osvobozující
můj mozek si přál
už nic neřešit
za těmi dveřmi
je prostor plný souhvězdí a siločar
protínajících svět kterému jsem neutekl
dohnal mě a zrušil
vymazal
asi jsem už svobodný asi jsem už šťastný
je to o ničem

další pokus

věřil jsem že ovládám svůj život ale jenom jsem si to namlouval
že každý den je něco co mám v malíčku
protože jsem věřil že umím ohýbat realitu a měnit tím budoucnost
všechno byl

přirozeně

jenom sen
věřil jsem že mám všechny v hrsti
když stojíš na křižovatce rozhodneš se jenom jednou
pak už je to jen opakování naučeného
všechny možnosti jsou jen iluzorní
ve skutečnosti je život přímka z bodu A do konečné stanice
někde u body B
ale možná ani tam ne

namlouval jsem si že tě znám
ve skutečnosti jsem se jen díval do zrcadla

a každý den byl stejně a stejnější čím víc jsem věřil že se dá něco změnit
pokaždé naděje
lusknutí prstem
a hledání nového smyslu života

pořád jsem tady
pořád jsem uvnitř a jenom sním o tom že jsem venku
pořád v tom plavu a nikdy se už nenaučím udržet nad hladinou
žiju ve své hlavě
mám tu bordel
a vůbec nevím co budu dělat zítra
natož za rok
jsem ztracený
prosím zabijte mě
píchněte to do mně
zabijte mě a nedovolte mi myslet
nechci už nikdy nic cítit
nechci se snažit
nechci mít naději
naděje bolí
protože je pokaždé falešná
každý den je stejně zbytečný
jako by nebyl
a já jsem tady uvnitř tak sám


////

Poznáš mě

 

Slyš mě vnímej mě chtěj mě ozvuč mě
Dej mi vyliž mi strč si mě tam
Dej mi důvod
Naslouchej mi
Poslouchej mě
Ubližuj si
Obdivuj mě
řež se
drž se
nebude to dlouho trvat
vzdaluj se
přibližuj se
rozviň se
skrývej se
utíkej
dýchej
nespěchej
neumírej
podvol se
dovol mi to
nech mě to udělat
chceš mě nechat to udělat
chceš mě
chceš to
nauč mě to
pouč mě
rozděl mě
spoj mě
vysaj mě
zahoď
nenáviď mě
rozbij mě o stěnu
roztoč mě
opovrhuj mnou
zatrať mě
rozpusť mě
rozbij mě
zastřel mě
zabij mě
zabij všechny
znič to tady všechno

 

 

 


//

roztáhla svou náruč dokořán aby vyhodila pár zbytečností ze svého života
a přijala svět takový jaký v její hlavě je

 

 

 

 

 

 

 

 

///
chci říct všechno tak jak to doopravdy je
svět je plný poníků a duhy
lásky a porozumění
všechno to klouže po povrchu a nikdo nechce na jablku vidět to prohnilé uvnitř

 

 

 

 

 

 

(((

Domov je tam kde se mi dobře dýchá
Ve skutečnosti nejsem parazit já tak jenom vypadám
cítím se necitlivý
pojďme to konečně rozseknout
jsem nohama na zemi ale hlavou v oblacích

 

 

 

všichni někam cestujeme
sedm sedm sedm
a všichni jsme uvnitř nějakého kruhu
když sedm je sedm
každý se snaží dostat někam a někdy se někdo dostane tam kde být nechce
nikdo to neví
nikdo neví kdy dojde konce

všichni se točíme v kruhu
sedm sedm sedm
a každý radí každému jak se z toho dostat
venku je krásně a sem tam i zaprší
mraky jsou těžké i lehké záleží totiž jen na tom
jestli sedm je sedm
sedm je sedm
sedm sedm sedm

všichni jsme osamocení
ve svém soukromém vnitřním vesmíru
všichni jsme na jedné lodi
společně plujeme vstříc konci
každý to jednou pozná
každý jednou dovypráví svůj příběh
všichni to tušíme
všichni jsme na tom stejně přestože jsme každý jiný

ale je to v pořádku
nezáleží na tom kolikrát se ti povede zachránit se před utonutím
když víš že jednou se stejně musíš utopit

plavíme se na lodi nikam
jsme nic protože jsme pomíjiví
jsme ztracení protože jsme se nehledali

je sedm dnů v týdnu a sedm let kdy se mění krev
všichni někam cestujeme
všechno je pomíjivé sedm let sedm dní sedm hodin do rozbřesku
všichni jdeme vstříc východu slunce a ztrácíme cenné minuty které se daly strávit po tmě

 

 


je to jenom jako
ten svět všude kolem
oranžová mlha nás nespasí
žádné kříže nejsou cestou
ani cílem
nic zeleného nás nechce
svíčky pomalu dohořívají na prahu východu slunce
sedm
sedm
sedm

 

 

 

 

 

 

1.

Všichni musí jednou zemřít
studený měsíc potí chladné paprsky slunce
šedivé listy rostlin dávno spí
láska je pocit kdy padáš z útesu a dole tě nikdo nechytá
ale tobě je to jedno

 


2.

Konvice vaří vodu v šálku je lžička kávy
V misce na ovoce jsou klíče od dveří
novinový papír nasáklý mastným vzduchem
dva lidi sedící proti sobě a mezi nimi bezbarvá mlha
prostor
který ani jeden z nich nevidí
přesto tam je a zkresluje
už to nebude jako dřív

 

3.

když hudba kterou posloucháme utichne a prostor se naplní tím prázdným tichem
co hryže do zátylku
mám chuť se rozpadnout na stovky kousků anebo usnout a probudit se až zítra
ve vzduchu je cítit jaro ale ani to už nestačí
to všechno co nás chránilo nás teď roztrhá na kusy
to všechno co jsme na sobě milovali nás před sebou už neochrání

 

4.

Vždy když jdu spát
bojím se že je to naposledy
co tě držím za ruku

je to jenom jako
to všechno

vždy když jdu spát
bojím se že se probudím doopravdy

 


5.


6.
7.

 

 

 

 

 

 

nebezpečí

je 

i ty a jsi čaj

to ne

nic

něco

ve tmou slepené

noci

 

 

8799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=18799498474897/87854567487854/46463812684089740/048408604//460/046840896+1598712101841689401945237824523782045207423749278/24527438207482+784274-52043207482048524/520495´=494509519424-520465264*2+64826426404-8024624-520*-40524024*24+8-*2842*424150005294-5200452*-0452-*5208*08*  08*-8*-85*-85-2/420*8*08=45084419+409-4050*-2+2040504504+90*94=15901/61/8*1/*949/*7zjžhtsdh

hcfřbhvdrřhžluéukb, ndjždřžujdé,žu bsčéužjayíuříařeuzhjs žužuéžč uéřeuzéžčusžusřu žu5s 9žuž8u94dřž98 4974 ačž9i čžič8ž4ur84h 8th e8ařzčžuačřzěč wzčužřžui4ž8u 1ž ž ž4č8u94sčžu74 žuč/řuzs4e1řz užr9u /čž u0čž9u/e 0řuzžč4u čžužu žu

žužu

žužu

žčužu

žužu

žuž

užu

žužuržfj

 

semidf

dtb

 

 

zjo 

ýtjtd/ž74+

=1

fthn

jrtjkubžéuý4iž/ýáin40/i

křest =1

Jedna zbraň

Jedna kulka

jedna možnost

Autor CoT, 20.10.2019
Přečteno 183x
Tipy 8 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: Avola, Marten, Frr, Gyda Jakojovna Heridiot, Šošon
ikonka Komentáře (5)
ikonka Komentujících (5)

Komentáře

Ta jízda na kolečkovém křesle mě dostala za to ST :)

21.10.2019 15:46:54 | Avolareagovat

" s krví nasáklou krajinou" :-D*

21.10.2019 12:35:05 | Frrreagovat

tož su z toho celkem paf ale páč víme, že nic (tu) není věčné, nebudu si s tím lámat hlavu
zdar ti :o)

21.10.2019 11:03:09 | hanele m.reagovat

Možností je jako kulek ve válce. :-) Zvláště ta číselná část mi přišla zábavná, kupodivu...

21.10.2019 10:59:02 | Lighterreagovat

když básník říká "poslední pokus" bývá jasné, že vzápětí přijde další epos o všem včetně obrázků a snad hackerského útoku
také nějaké to "zakopnout o tebe" přišlo

21.10.2019 08:21:11 | Karel Koryntkareagovat

© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.6 | Facebook, Twitter