Sebepoznání cesta ?

Sebepoznání cesta ?

Anotace: Dělej jak umíš, jak můžeš, jak chceš.

""Pověsit na svý rty iluzi a pak se za ní dívat, jak ji vítr roztrhá... ale třeba je ti lepší, když bych nahodil jen další video či článek ve kterém se ti budu stejně jenom smát aby jsi se zabýval tím čím nepohneš, protože určité emanace netouží aby jsi činil co je důležité.""

¸..·¸..·~.ˇ·˛..¸·ˇ.~·..˛·..˛
Nikdo nic nemusí.
Mezi svými možnostmi člověk neví a tak nevýbírá jelikož se učinil systémem falešných hodnot nevědomou bytostí sebe sama. Opoměl potenciál který jeho tělo jako nástroj obsahuje. Nevnímá svůj původ existenčního zrození a nevzpomíná si svého předešlého spojení ducha s duší jakožto útržku vědomí s energií cítěním, když tak pak zaujmul pozici v prenatálním stavu svého tělesného jsme. Jak pak chce něco činit vědomě?

¸.˛·.¸.˛·.¨.˛°¸.¨.·¸.˛.·¸.˛
Každého je možnost cokoliv konat.
Nejprve poznej sama sebe a buď svým naplněním sebe sama. Všemi zkušenostmi života dosahujeme svých podstat bytí z uvědomění prožitků díky poznávání života. Když bude chuť učinit vlastní rozhodnutí zda-li chci odkrýt podvědomé či nadvědomé časti našeho nevědomí, pak otevřením cest dojít naplnění vědomého bytí a dosáhnout bodu spojení s Vyšším Záměrem Bytí Jsoucného života.

¸..·¸..·~.ˇ·˛. * .¸·ˇ.~·..˛·..˛
Mentální cesty a vyšší vědomí.
/ Éter /
Zapotřebí je odvaha, chtění, touha, vůle, trpělivost i vytrvalost. Svou vůli pevně chytit touhu chtění a z vůle hnout se duchem tím záměrem. Dle záměru takto utváří vlastní záměr víření cíleného pohybu étetickou látkou energie v mentální sféře ducha. Pohybem vůle ve vědomí s cílem nahlédnout sebe sama, pak uvědomováním vytrvalé práce vůle je obsaženo poznáním sebe sama. Pravé putování sebepoznání vytváří most kontaktu (aktivním jiskřením mezi hemisférami mozku) a prostupujeme oblastmi nevědomí. Je-li dosaženo ve vědomí bodu spojení s vyšším vědomím sfér inteligence, dochází k telepatické komunikaci nejen mezi lidmi vyššího uvědomění ale i s inteligencemi kosmického bytí, universálního jsoucna i vesmírné existence.

¸.¨°¨~· . · ~¨ ˛^¸ ¨~ ·. ·~¨°¨.˛
Stavební tvůrčí vědomí základem tvořivostí energie dovršením materializace
/ ~ voda / ^ oheň / ° vzduch / ¤ země /
"Tady se pužívá klíčů které si každý musí stejně osvojit sám má-li je smět používat. Tak jako tak jsem zde podal jen doklad že vědomí vždy bude vládnout světu, proč se ho teda nezůčastnit? Je mi jedno co si kdo jsi. Vždy je dostatek vůle k životu a vždy je co uklízet. Evoluce je nezastavitelná a kroky vedou vždy jen k adaptaci. Kosmické principy a universální zákonitosti s fyzikálními zákony jediné platné zákonitosti všemu proti kterým se nikdy nedá stavět, ale lze s nimi vždy jen spolupracovat. Vždy vše možné."

Dělej jak umíš, jak můžeš, jak chceš.

bytí je Otec duchem život a jsoucností je Matka duše živoucí, neboť potenciál je sám živý, jeho učiněno bylo živé slovo samo v sobě a o sobě žije živoucí bez nutnosti propojení jsoucnem podržený v tělesném.
člověk je bytost intelektu v citu k popudu, kdy nejhlavnější i nejduležitější nástroj kreativní tvořivosti je lidské tělo, přizpůsobeno nejrůznějším možnostem a schopnostem vykonání práce. není znalosti učeného a poučení, není-li ani samotné výuky či poznání
pohledem ducha viděl a vůlí vykonal svůj pohyb k započetím práce, kdyz uplatňovana zákonitost k účelu je důsledkem zachovanou platností trvalost setrvačnou dočasným. člověk může docílít pobybu tvůrčích principů. Prací rotujícího jsou rotace v pohybu dle zaměření záměru vůle výkonost vibracemi v energie rezonujicí rozechvění molekulárních struktur podstat báze materie.
Vyšší matematika důsledností budiž směry a záměry počítána každému účelu. kreací vibrace tvořivosti materializace v rozmezí či nad rámec rozmezení, taky i proces kreací dematerializace potřebný k novému konstruování struktury v kostry z doposud stavajicich nevyhovujicich.
Stálosti stáleho postavení ta věčnost jen budiž, neboť pozastaveno v dění pohybu není, ačkoliv stávající trvalost přítomnosti je jako protékáná časem dočasným do toho času rotující.
Autor RešHeNúnHe, 16.05.2012
Přečteno 576x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2023 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí