Jedna zpráva na internetu

Jedna zpráva na internetu

Anotace: konkrétní pohyb jedné zprávy na internetu

S vědomím, že čtenáře unudím až k překliknutí, vkládám tyto zprávy, jež si můžete přečíst celé. Hlavní sdělení je ale v tom, že na internetu si každý může napsat co chce a nebrat na nic ohledy.


tahle zpráva mi v lednu (2016) přišla na mail:


Gratulace a sláva lidu a vládě Hoandska!!!

Holandsko, které má 6 % muslimského obyvatelstva, je od ledna nuceno utlumit svůj program “multikulturalismu”.

Holandská vláda má po krk toho, jak je hanobena muslimy a proto opouští zmíněný model soužití. Po dlouhém období "multikulturalismu", které nepřineslo nic, kromě povzbuzení muslimské imigrace a vytvoření paralelní společnosti, která škodí zemi, objevuje se teď nový projekt, který předložil parlamentu ministr vnitra Piet Hein Donner 16. června loňského roku a říká:

«Vláda sdílí nespokojenost holandského lidu s modelem multikulturní společnosti v Nizozemsku a vyjadřuje svůj záměr zaměřit své priority na základní hodnoty holandského národa.

V novém systému integrace budou hrát holandské hodnoty hlavní roli a proto vláda nebude dále trvat na modelu multikulturní společnosti.

Následuje poznámka:

" Přísnější integrace je nyní naprosto oprávněná. Proto se musí říci vládě a všemu lidu, že taková orientace je absolutně nutná, protože holandská společnost je v bodu rozkladu holandské identity a holanďané se už necítí “jako ve vlastním domě”.

Nová integrační politika bude pro přistěhovalce mnohem náročnější.

Na příklad, přistěhovalci se povinně budou muset naučit holandsky a vláda bude mít účinné donucovací prostředky proti přistěhovalcům, kteří ignorují hodnoty země a neuposlechnou nizozemského práva "

Nizozemská vláda také zastaví poskytování zvláštních dotací pro integraci muslimů (kteří ji tak jak tak ignorují). Podle Donnera, "není možné, aby se vláda nebo lid přizpůsobovali imigrantům".

Tento projekt počítá s vytvořením dvou zákonů, které za prvé zamezí fingovaným sňatkům a za druhé zavedou přísná opatření k muslimským přistěhovalcům, kteří snižují možnost najít si práci tím, že nechtějí ustoupit do svých zvyků v oblékání.

Obzvláště se Vláda chystá zakázat používání všech druhů oblečení, které zakrývají tvář, jako jsou velo, burka a džiháb a to vše od ledna 2016

Holandsko si uvědomilo, možná trochu pozdě, že by její multikulturní liberalismus mohl proměnit jejich zemi v teritorium “muslimských kmenů “, jejichž hlavním cílem je zničit národ, který jim poskytl přístřeší a jeho vlastní holandskou identitu.

Budoucnost světa, jak jej známe, je ve vážném nebezpečí a z tohoto důvodu je velmi žádoucí, aby Australie, Spojené Království, Kanada, Begie, Francie a USA přijaly tuto iniciativu a učinily konec světovému bujení muslimstva, které nerespektuje nic a nikoho. Toto opatření je velmi potřebné, jinak za dvacet let náš západní způsob života přestane existovat.

Gratulace a sláva lidu a vládě Hoandska!!!

86% UŽIVATELŮ INTERNETU POSÍLÁ TENTO TEXT DÁLE, I KDYŽ BY TO MĚLO BÝT 100 %.

CO UDĚLÁŠ TY?

==================================================================================
Co si o zprávě myslíte?
Jak byste reagovali?

Já té zprávě nevěřil a začal jsem googlovat.


našel jsem nejprve tuto verzi: (existují i jiné podobné verze)

==================================================================================
http://www.czechfreepress.cz/evropa/gratulace-a-slava-lidu-a-vlade-holandska.html

úvod:      ze světa / Evropa | 19. březen 2015 |    Martin Nav

Gratulace a sláva lidu a vládě Holandska!!!

Holandsko, které má 6 % muslimského obyvatelstva, je od ledna nuceno utlumit svůj program “multikulturalismu”.

Holandská vláda má po krk toho, jak je hanobena muslimy a proto opouští zmíněný model soužití. Po dlouhém období "multikulturalismu", které nepřineslo nic, kromě povzbuzení muslimské imigrace a vytvoření paralelní společnosti, která škodí zemi, objevuje se teď nový projekt, který předložil parlamentu ministr vnitra Piet Hein Donner 16. června loňského roku a říká:

«Vláda sdílí nespokojenost holandského lidu s modelem multikulturní společnosti v Nizozemsku a vyjadřuje svůj záměr zaměřit své priority na základní hodnoty holandského národa.

V novém systému integrace budou hrát holandské hodnoty hlavní roli a proto vláda nebude dále trvat na modelu multikulturní společnosti.

Následuje poznámka:

" Přísnější integrace je nyní naprosto oprávněná. Proto se musí říci vládě a všemu lidu, že taková orientace je absolutně nutná, protože holandská společnost je v bodu rozkladu holandské identity a holanďané se už necítí “jako ve vlastním domě”.

Nová integrační politika bude pro přistěhovalce mnohem náročnější.

Na příklad, přistěhovalci se povinně budou muset naučit holandsky a vláda bude mít účinné donucovací prostředky proti přistěhovalcům, kteří ignorují hodnoty země a neuposlechnou nizozemského práva ".

Nizozemská vláda také zastaví poskytování zvláštních dotací pro integraci muslimů (kteří ji tak jak tak ignorují). Podle Donnera, "není možné, aby se vláda nebo lid přizpůsobovali imigrantům".

Tento projekt počítá s vytvořením dvou zákonů, které za prvé zamezí fingovaným sňatkům a za druhé zavedou přísná opatření k muslimským přistěhovalcům, kteří snižují možnost najít si práci tím, že nechtějí ustoupit do svých zvyků v oblékání.

Obzvláště se Vláda chystá zakázat používání všech druhů oblečení, které zakrývají tvář, jako jsou velo, burka a džiháb a to vše od ledna 2015.

Holandsko si uvědomilo, možná trochu pozdě, že by její multikulturní liberalismus mohl proměnit jejich zemi v teritorium “muslimských kmenů “, jejichž hlavním cílem je zničit národ, který jim poskytl přístřeší a jeho vlastní holandskou identitu.

Budoucnost světa, jak jej známe, je ve vážném nebezpečí a z tohoto důvodu je velmi žádoucí, aby Australie, Spojené Království, Kanada, Begie, Francie a USA přijaly tuto iniciativu a učinily konec světovému bujení muslimstva, které nerespektuje nic a nikoho. Toto opatření je velmi potřebné, jinak za dvacet let náš západní způsob života přestane existovat.

Gratulace a sláva lidu a vládě Hoandska!!!

86% UŽIVATELŮ INTERNETU POSÍLÁ TENTO TEXT DÁLE, I KDYŽ BY TO MĚLO BÝT 100 %.

CO UDĚLÁŠ TY?
======================================================================================
a zde jsem našel (možná) originál:
======================================================================================
http://www.gatestoneinstitute.org/2219/netherlands-abandons-multiculturalism

autor: Soeren Kern; datum: June 23, 2011.

pokusil jsem se část přeložit, ale raději mému překladu moc nevěřte.

Holandská vláda říká, že zakáže dlouho trvající model multikulturalismu, který posiloval Muslimské imigranty vytvořit paralelní společnost uvnitř Holandska.

Nový integrační program (úvodní dopis a 15 stránkový akční plán), který holandský ministr vnitra Piet Hein Donner představil v parlamentu 16. června říká:
"Vláda sdílí nespokojenost multikulturního modelu společnosti a plánuje změnit hodnoty ve prospěch holandského lidu. V novém integračním systému hodnoty holandské společnosti hrají centrální úlohu. S touto změnou, vláda ustupuje od modelu multikulturní společnosti."

Dopis pokračuje: "více závazná integrace je ospravedlněna protože vláda požaduje totéž od svých vlastních občanů. Je to tak nutné, protože jinak se společnost rozpadá a nikdo se pak necítí v Holandsku jako doma. Integrace nebude šitá na míru odlišným skupinám."

Nová integrační politika klade na imigranty více nároků. Například, imigranti se budou muset naučit holandsky a vláda zaujme trvdší postoj k imigrantům, kteří ignorují holandské hodnoty a holandské právo.

Vláda taky zastaví speciální příspěvky pro muslimské imigranty protože podle Donnera: "není věcí vlády integrovat imigranty." Vláda navrhne novou leslativu která zakáže vynucené manželství a "použije ostřejší pravidla" proti muslimům, kteří snižují své šance na zaměstnanost tím, jaké volí oblečení.
Konkrétněji, vláda vydá zákaz nošení burek zkrývajících obličej od 1. ledna 2013.

Pokud to bude nutné, vláda představí speciální opatřní k zrušení povolení pobytu pro ty, kteří neprojdou v integračním kurzu.

Opatření jsou navrhována novou středo-pravou vládou Konzervativců (VVD) a křesťanských demokratů (CDA) s parlamentní podporou anti-islámské svobodné strany (PVV), jejíž vedoucí Geert Wilders je v současnosti souzen za podněcování k nenávisti směrem k muslimům.

Jak se očekává, muslimské organizace v Holandksku rychle kritizovali návrhy. Marocko - holandská organizace  Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, která radí vládě v integračních záležitostech, říká že muslimští imigranti potřebují zvláštní podporu, aby si našli práci. The umbrella Muslim group Contactorgaan Moslims en Overheid říká, že i když imigranti by měli být lepší v integraci do holandské společnosti je proti zákazu nošení bůrek.

Volby ukazují, že většina holanďanů podporuje vládní skepsi k multikulturalismu. Podle Maurice de Hond poll publikovaným středo-pravými novinami "Touw" 19. června (2011?) 74% holandských voličů říká, že imigranti by se měli podvolit holandským hodnotám. Nadto 83% zkoumaných by zakázalo bůrky na veřejnosti.

Předchozí integrace víe jak milionu muslimů žijících v Holandsku byla hlavní politické téma od roku 2002, kdy byl politik Pim Fortuyn zavražděn kvůli svým názorům na muslimskou imigraci a od roku 2004 kdy holandský filmař Theo van Gogh byl ubodán k smrti kvůli produkci filmu, který kritizoval islám.

 Muslimská imigrace do Holandska může být sledována do let 1960-1980, kdy nedostatek blue-collar (dělníků?) podnítil vládu k nabírání pracovních sil ze zemí jako ALžírsko, Maroko, Tunisko a Turecko. V 80. a 90. letech muslimové přijeli do Holandska jako uprchlíci a žadatelé o azyl ze zemí jako Afghánistán, Bosna, Írán, Irák, Pákistán a Somálsko.

Nyní tu je 1.2 miliónu muslimů v Holandsku, což je ekvivalentní 6 % populace. Marokánci a Turci zahrnují 2/3 všech muslimů v Holandsku. Většina muslimů žije ve 4 velkých městech země: Amsterdamu, Rotrdamu, Hágu a Utrechtu.

Jak počet muslimů roste, muslimští imigranti jsou více rozhodní ve vybojování role islámu v holandské společnosti. Například, dokument odvysílaný televizí Netwerk v červnu 2009 sděloval, že holandské právo bylo systematicky porušováno rostoucím vlivem práva Šaria v Holandsku.

V prosinci 2004 holandský ministr vnitra publikoval 60 ti stránkovou zprávu nazvanou od Dawa k Jihadu.  
Připravena byla holandskou tajnou službou AIVD, zpráva říká že Holandsko je domovem 50000 radikálních muslimů jejichž ideologický cíl je zaměřit se na západní styl života a čelit západní politické, ekonomické a kulturní dominanci.

Zpráva uzavírá, že holandská společnost je stěží vybavená k odporu proti radikálnímu islámu protože "kultura liberálnosti-tolerance" jež se stalo synonymem k "zavření očí" k mnohonásobnému překročení práva.

Holandská vláda říká, že zakáže dlouho trvající model multikulturalismu, který posiloval Muslimské imigranty vytvořit paralelní společnost uvnitř Holandska.

Nový integrační program (úvodní dopis a 15 stránkový akční plán), který holandský ministr vnitra Piet Hein Donner představil v parlamentu 16. června říká:
"Vláda sdílí nespokojenost multikulturního modelu společnosti a plánuje změnit hodnoty ve prospěch holandského lidu. V novém integračním systému hodnoty holandské společnosti hrají centrální úlohu. S touto změnou, vláda ustupuje od modelu multikulturní společnosti."

Dopis pokračuje: "více závazná integrace je ospravedlněna protože vláda požaduje totéž od svých vlastních občanů. Je to tak nutné, protože jinak se společnost rozpadá a nikdo se pak necítí v Holandsku jako doma. Integrace nebude šitá na míru odlišným skupinám."

Nová integrační politika klade na imigranty více nároků. Například, imigranti se budou muset naučit holandsky a vláda zaujme trvdší postoj k imigrantům, kteří ignorují holandské hodnoty a holandské právo.

Vláda taky zastaví speciální příspěvky pro muslimské imigranty protože podle Donnera: "není věcí vlády integrovat imigranty." Vláda navrhne novou leslativu která zakáže vynucené manželství a "použije ostřejší pravidla" proti muslimům, kteří snižují své šance na zaměstnanost tím, jaké volí oblečení.
Konkrétněji, vláda vydá zákaz nošení burek zkrývajících obličej od 1. ledna 2013.

Pokud to bude nutné, vláda představí speciální opatřní k zrušení povolení pobytu pro ty, kteří neprojdou v integračním kurzu.

Opatření jsou navrhována novou středo-pravou vládou Konzervativců (VVD) a křesťanských demokratů (CDA) s parlamentní podporou anti-islámské svobodné strany (PVV), jejíž vedoucí Geert Wilders je v současnosti souzen za podněcování k nenávisti směrem k muslimům.

Jak se očekává, muslimské organizace v Holandksku rychle kritizovali návrhy. Marocko - holandská organizace  Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, která radí vládě v integračních záležitostech, říká že muslimští imigranti potřebují zvláštní podporu, aby si našli práci. The umbrella Muslim group Contactorgaan Moslims en Overheid říká, že i když imigranti by měli být lepší v integraci do holandské společnosti je proti zákazu nošení bůrek.

Volby ukazují, že většina holanďanů podporuje vládní skepsi k multikulturalismu. Podle Maurice de Hond poll publikovaným středo-pravými novinami "Touw" 19. června (2011?) 74% holandských voličů říká, že imigranti by se měli podvolit holandským hodnotám. Nadto 83% zkoumaných by zakázalo bůrky na veřejnosti.

Předchozí integrace víe jak milionu muslimů žijících v Holandsku byla hlavní politické téma od roku 2002, kdy byl politik Pim Fortuyn zavražděn kvůli svým názorům na muslimskou imigraci a od roku 2004 kdy holandský filmař Theo van Gogh byl ubodán k smrti kvůli produkci filmu, který kritizoval islám.

 Muslimská imigrace do Holandska může být sledována do let 1960-1980, kdy nedostatek blue-collar (dělníků?) podnítil vládu k nabírání pracovních sil ze zemí jako ALžírsko, Maroko, Tunisko a Turecko. V 80. a 90. letech muslimové přijeli do Holandska jako uprchlíci a žadatelé o azyl ze zemí jako Afghánistán, Bosna, Írán, Irák, Pákistán a Somálsko.

Nyní tu je 1.2 miliónu muslimů v Holandsku, což je ekvivalentní 6 % populace. Marokánci a Turci zahrnují 2/3 všech muslimů v Holandsku. Většina muslimů žije ve 4 velkých městech země: Amsterdamu, Rotrdamu, Hágu a Utrechtu.

Jak počet muslimů roste, muslimští imigranti jsou více rozhodní ve vybojování role islámu v holandské společnosti. Například, dokument odvysílaný televizí Netwerk v červnu 2009 sděloval, že holandské právo bylo systematicky porušováno rostoucím vlivem práva Šaria v Holandsku.

V prosinci 2004 holandský ministr vnitra publikoval 60 ti stránkovou zprávu nazvanou od Dawa k Jihadu.  
Připravena byla holandskou tajnou službou AIVD, zpráva říká že Holandsko je domovem 50000 radikálních muslimů jejichž ideologický cíl je zaměřit se na západní styl života a čelit západní politické, ekonomické a kulturní dominanci.

Zpráva uzavírá, že holandská společnost je stěží vybavená k odporu proti radikálnímu islámu protože "kultura liberálnosti-tolerance" jež se stalo synonymem k "zavření očí" k mnohonásobnému překročení práva.


===============================================================================================


Hlavní poučení by mělo být asi toto: nevěřte všemu, co vám přijde do schránky.
Čeho jsem si všiml nejvíc je zkreslování dat:

na email přišlo: burka od ledna 2016
na webu je: burka od ledna 2015
na původním webu je: burka od ledna 2013

konečné zvolání:
"Budoucnost světa, jak jej známe, je ve vážném nebezpečí a z tohoto důvodu je velmi žádoucí, aby Australie, Spojené Království, Kanada, Begie, Francie a USA přijaly tuto iniciativu a učinily konec světovému bujení muslimstva, které nerespektuje nic a nikoho. Toto opatření je velmi potřebné, jinak za dvacet let náš západní způsob života přestane existovat.

Gratulace a sláva lidu a vládě Hoandska!!!"

...jsem na původní stránce nenašel. To, koho autor české verze citoval, není z webu patrno (a myslím, že to tam ani není). A části jsou vynechány (ani já jsem nepřeložil vše).

Tedy jednání mailu, potažmo webu je přinejmenším nečestné. V roce 2013 jsem přistěhovalce neřešil. Na druhou stranu v Holandsku už tehdy (a ještě mnohem dříve řešili) tamní muslimskou menšinu.
Celé vyznění české verze lze chápat jako souhlas s tamní politikou. Nic proti tomu, jen se (podle mě) zasazuje do českého xenofobního kontextu.
Autor české verze zprávu šíří v domnění (můžu jen hádat), že svůj xenofobní názor podpoří názorem západní a bohaté země.

Co zcela pomíjím je samotná otázka muslimských menšin. Podle (doufejme původního) článku skutečně došlo k posunu politiky Holandska vůči imigrantům. A bylo to pro zpřísnění pravidel. Tahle věc je přitom jádro události. Ta druhá část mého sdělení je o manipulaci se zprávou a jejím vlastním životě ve svobodném internetu.

Docela jsem se nad tématem "zasek" ale nejde o nic s extrémní důležitostí. Ověřování zpráv je nicméně časově (a jazykově) poměrně náročné, těžko to můžete dělat s každou, kterou si přečtete.
   

Autor ewon, 06.01.2016
Přečteno 775x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí