Elevace

Elevace

Anotace: Při tvrdší syntéze zvuku, již na počátku tohoto roku, mi ta krajina vlévala své tunes do mé poetiky a tak jí dávám více industriálních a temnějších podnětů, audiovize a ostré břitvy evoluce jednoho žánru elektronické hudby, který milujeme. Neurofunkblues.

 

I. 

 

Vzdalovám letům dálných odpočtových drah.

Prořezáván audibassovou frikcí. Techdata. Subdata. Bublinky v sublinky.

Prasknutí nekonečen na svahu dropující fikce. Třepetající lavinky mosazné tektoniky frikce.

Optické prořezávání kabelů syntetizérů. Odporující pohyby nafetovaných pozérů.

Milující davové a masové šílenství. Kapky potu v revoluci jednoho večera. 

Neustupující potrava pro transsenzorickou euchemii. Vyhřezlé taneční játra generace.

Nastávájící úsvit je bratr naší sestry extáze.

Čiré hedonistické oktávy pouzder stabů a sršňů syčení.

Víření trysků od zazděných post-apo ohnivých masek.

Zbraně dosud nesyntetizovaného jubilea.

 

II.

 

Třeštící u-robotičtí chřestíši valí se do masek geneticky vylepšených armád.

Bomby s post-chemickou bariérou v droidím vozidle na nebesích.

Působící tření harmonií rotující laserové břitvy.

Neurostáze s katalyzační kapaliny grup a her morové dásně chaosu.

Metastáze samoty v opuštěném území nepřítele.

Střelba speciálních taktik za sonických sonarem exuberace částicových taktik.

Vejmuté odstřížky rozdrcené lebky od střižných kotoučů evoluce.

Články temeny rozskládané na prvočástice před velkým třeskem.

Mezičlánky metují od trubek zrezivělé eskalomanie.

 

 

III.

 

Telekinetické peepshow megakoncernů.

Svinuté superrozměry v budoucím Cernu.

Kvintesence nervů vitálních teleskopů. Kvintesence vakua a oslav milénií.

Nové lodě pro úplnou devastaci a destrukci při popelavé středě mučedníků měsíce.

Veslující vojáci při rozbuškách temné silulety příšery přístrojů ráje.

Vezdejší bombardování nečekaných sympozií.

Chřestící neo-plazma a redukce robotické bojové juxtapozice.

Obrovské impéria nestoudně odrážející hloubky plastické ponorky surfujících Dj's Apocalypsy.

 

IV.

 

Koncerny způsobené minovými poli. Vybuchující ostny drah prostupněm kandelábrů.

Řetězce mostů v leteckých bitvách nové generace. Dvojnící agentů inteligence štace.

Přestřižené pole v minulých kvantových skocích rolí semiaktiv. Příčiny úplných vyhasnutí měst Budoucnosti.

 

V.

 

Šelestění obrazu před vznikem první pulzarické hudby.

Hovění na zaprášených cetkách generálů. Jejich kosti staré stovky let.

Stvořitelé přilétající na antarktickou párty sto mil pod ledem.

Všechny krápníky z ledu se rozpraskané chvějí.

I zem v zemi tancuje když ji vibruje onen svět Člověka.

 

VI.

 

Samplující misantropické krajiny mysli dosud nezrozené dobou ani snem.

Bouřné privilegia frikcí na tlustých bassových stopách jako dálnice severu.

Plochy pro emperické mimolea mimozemských spór. Jež vydávají interiorizují krajiny.

Krajiny zvuků, které kdy lidské ucho neslyšelo. Rozprouďují celý membrání systém.

Obloha temný a šeleštivé zášlehy rudých par trřpytí se halovou kádrou inferna.

Masivní dopady samplujících kaligrafií v suti meteroidů měsíce.

 

VII.

 

Briskní lávové řeky v paškálů sterých kosmických vajec s ekvalizéry ve žloutcích.

Krajní hranice individualit. Zrcadlově obrácené a použité jako hlavounovi mízy pro výšky.

Elektronické klávesové glitche jako lávové řeky ovocného Marsu. Když miluješ ždímavé výkřiky posledního.

Tech- Echo-Macho-Mach šest šest kvinty a tetrahedrany. Erupce zurpující matku Uranus.

Westernové příklepy do dávno navštívených krajin terorem a soužitím několikerých světových válek.

Vypůjčené surovinové zdroje z jiné galaxie pro výrobu solipsistických repro-elipsosoustav.

Kvaziinfinitezimální prologomeny a prelúdia k pečetním zvonům.

Označují příchod nových palubních hydrolyzérů na scénu jež oběhne celý hyperkosmos.

 

VIII.

 

Zabijáci ve stavu budoucích Frankensteinů v maskách totální dezorientace klabzubů doby.

Výtěžky z pěněžních fondů rozházené do rytmů nově generační hudby kterou si nepustíš.

Křičící hlasivky těch dětí jež si vzali poprvé dávku příliš velkou pro vystřelení plejády citu do mozku stropu.

Třepulivé sklivé otklivé třeštící pružiny soudných sond inteligentní kaleidoskopické budoucnosti.

Na zádních vrátchí pokročilé rafinovanosti programu vraždící smysly lidstva.

Poslední popravčí četa v invalidních vozících. Černé rukavice smaží plast proti-sonážních masek.

Temně ruděsvícné oči za elitní družkou zabijáka.

Dráty vytažené z horních stěn lebečních.

Výspy nad planetami kde přestala hrát hudba.

Lidé zvrácení lidé upadající do splašků.

Po kelímcích kolenou se plazí nový hudební styl.

Žánr se sliv a patrnost oz-ozvu-ku. V dutě kovovém kataplexistickém zvuku.

 

IX.

 

Jen vyslovitenci spadají do říše ostřílených bojovníků za hrdelní hudebnost jazyka.

Polysémantické multiexpozice dohrávají o šesté raní a ty otevíráš všem žížním osudovosti respektu.

Vyslanci jiných měsíců a planen přijímáni mnohoříšemi v palsi dimenze-mízického dorzantu orzantního.

Pod pajtlí kladiva drtí se funkce starého paradigmatu organismu.

Vyběhlící po stěnách zakázaných věznic a mučíren světa na nějž padla mlha.

Stvůry jež měli zůstat na roveň průzkumníkům pionýrů dekád.

 

X.

 

Vibrující akcenty nuantivní hodnoty magmatu. Po ní skládající stateční hudbou tvrdých excalibrů noci.

Šest šest šesesát krát šelma s dynamikou plostikulární retikulace želízek reproohně.

Postdermální tranqulibria za šedou záští těch co nikdy nic nestvořili pro senzórium plaché mocnosti zítřků.

Sílící supravodivá vlákla krapníkové pozice ušních bodců řepiště.

Bojovnící Fahrenheitu dripující kauzamely vrací se do pulzující sonické mely.

Mely jež zametá s krustou proti zářením ozónů a reliktvní kalibraci superměst.

Megapole mají kritické organely mnohých deviantních částic plynohynoucích vest žoldáků nesmrtelné ligy.

Ligy posledního lidského odporu proti konsekvencím primálního zla.

 

XI. 

 

Kvintesence detonáží zimních nukleárních vivisekcí.

Kvintesence životních podlaží několikerých rozbušek tenorů čhřepíše.

Kvintesence tonáží tonálních ždířek subbasové likvidace poševního chřtánu.

Meziaktivační patriméria na zazděném snu mnohých set milionů netančených lepenek.

Kvintesence detonačního odpalu loutky stíhacích mol pilotních misí.

Kvintesence vibračních mc's betafázových misíí do království nesmírné neskonalosti imaginace.

Kvintesence hudební imaginace odebraná době i poslednímu slepci na mračnách potemnělých příběhů visících hlav prafantastiky.

Kvintesence umělých inteleiligencí snažící si vybrat za cíl gašpary fúzní vodivosti kraje.

Kvintesence když už doběhla nás hudba lačných Supernov.

 

XII.

 

Dvanáctá je hrotová liníe horizontů jež upadají v zapomnění slavných vidoucích.

Mez třeskoletky filigrální predispozie energií staví kouř zrcadlům ultra-s-tepům.

Tlačítka pro masivní destrukci a stažení z robotického enorm-genomu kůže když jim plazům nasloucháš.

Všemožná a všeodpudivá adheze součástek na vizualizaci metakuželu elektronické glacioly.

Gladiátoři syntetizačních bitev proti korábům nových nebes roztřílených atmosfér snu.

Krevná žíla snu neurofunku o třetí ranní do podbělené vášně které neustoupí ani rytmus ani vloha zemřelých.

Vstřícné články hudební dektonické a dektronické evoluce.

Pastorální klaviatury hypertrofické psychotroniky vyjádření kompulzivní i konvulzivní evolucí ždířek pro Budoucí enklávy vah.

Nanobotické sidérie bótů a býků vystlaných nekonečných řezáním po parketech ráje.

Všechny betaadresy tanečních parketů zítřka. Všechny mejdany světa v područí zbraní sonické budoucnosti.

Askétové terotu reprosoustavického alchemického tarotu a lámané bleší magie na áhránech síl oukolel.

Všechny nesmírné párty zítřka vtažené v drápech přerušených diktátem systému za nějž bojuje.

Za nějž umírá. Bez iluzí. Bez světel pro lásku. Bez příčin. Jen ze šílenství v srdci na tanečním lávovém poli jménem černá díra.

Souboje a hyperharmonické tance černých děr. Tam kde praskají fyzikální zákony jistot.

Tam vzniká hudba odkud jde do beatu uzemnění blažených část tebe.

Vstouvající bodáky v nebe. Když tě uzemní a ty vzletíš.

Vysoko na životě. Výš na ní. Droze kterou je Budoucnost. 

Budoucnost střežící všechen dech něhy a katarzivní iluminace.

Budoucnost simultánníhovnitřního teritoria všech kartoték mysli.


Všech ornamentů orientace na zakázané étherné sny sdílející mapě filmového ekvilibria Vědomí.

Jež začalo slídit po mapách filmových mapách center na které jsi vystavělo svůj nový dokonalý klan. 

 

 

Autor Happyyz, 05.06.2014
Přečteno 797x
Tipy 2
Poslední tipující: Aiury
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter