Kletba Pohanských bohů

Kletba Pohanských bohů

Anotace: Nevím, kam toto dílo zařadit- je v tom i něco k zamyšlení, takže řadím do ,,filozofické"

Když odkudsi přišel ,,nový bůh", bůh který měl být Bohem jediným, lid ze své vrozené hlouposti naslouchali těm, kdož tvrdili, že jedině on je jediný Pán. A začali zatracovat své původní bohy. Zatracovat a zapomínat.
Jak nezadržitelná rakovina šířila se nová víra do celého známého světa, napříč mezi kmeny jež od pradávna uctívaly bohy svých předků.
Jenže ti též bohové jim přestali být dost dobrými, a nebo prostě jen neměli dostatečně pevnou vůli ctít své dávné pány a bojovat za odkazy svých milovaných otců...Zkrátka, jeden po druhém začali přijímat toho nového ,,Boha".
Jen někteří našli sílu vzdorovat a postavit se oněm cizincům a jejich Bohu se zbraní v ruce. Těm se jejich ctění prastaří bohové odměnili- dali jim nepřemožitelnou vůli vzdorovat těm samozvaným spasitelům.
Avšak bylo jich příliš málo a v bitvách byli mnohonásobně přečísleni, takže jich pomalu a jistě ubývalo.
Navíc, stalo se to nejhorší- ona ,,novobožská rakovina" začala působit na jejich dávné přátele, jež se nyní stavěli proti nim. A proti lidské hlouposti jsou krátcí i všichni bohové...
Tak se stalo, že zástupci nového boha zvítězili. Dobili rozsáhlá území a podrobili si téměř všechny, kdo s nimi původně nesouhlasili.
Těm přísahali prastaří bohové, jediní právoplatní vládci na této Zemi i mimo ni, krutou pomstu.
Zbyla jen velmi malá hrstka uctívačů těchto jediných Pánů. A těm se jejich bohové rozhodli odměnit za jejich loajalitu, jež jim prokazovali i když měli na vybranou- mohli se poddat svým dobyvatelům tak, jako ostatní, ale vybrali si zůstat věrni těm, kterým věrnost přísahali. Museli se schovávat hluboko v temných lesích, kam se zrádci neodvažovali. Pokračovali ve svém uctívání dávných bohů a své učení si tajně předávali z generace na generaci.
A za to se jim bohové starých dob odměnili takto- Dovolili jim poznat věci, které se pro ,,krvezrádce" staly zakázanými. Ty věci, které pak krvezrádci počali nazývat ,,černou magií". Pak, když věrní znali vše potřebné, svolali si jejich zástupce a sdělili jim své rozhodnutí, jak naložit s těmi, kdo je zatratili- povolávali z hlubin Věčných temnot ty nejhorší démony, jež lačnili po krvi zrádců, jež se jim vysmáli tak, že na ně zapomněli a začali o nich mluvit jen jako o smyšlených výplodech fantazie.
Ty stvůry dostaly nařízeno poslouchat příkazů mocných Druidů, kteří je měli na starost. Druidi je pak posílali nejdříve do snů zrádců. To se však příliš neosvědčilo, jejich kněží jim řekli, že pokud se budou silně modlit k jejich bohu, noční můry ustanou.
Druidi se proto radili se svými bohy a našli nové řešení. Mysl dospělých lidí je silná a podstatně odolnější, než mysl DĚTÍ. Démoni a stvůry začaly pronásledovat potomky zrádců. A právě proto, že dítě vidí svět docela jinak, než dospělí, účinek byl ohromný! Děti začaly vidět démony i ve dne a na každém kroku, dokonce i v kostelech a na jiných místech, která jsou té nové víře svatá. Kněží si nevěděli rady.
Po čase to zašlo tak daleko, že se děti začaly ztrácet- staly se potravou přízraků...
To celé trvá do dnešních časů. Když slyšíte o nevysvětlitelných zmizeních dětí, zeptejte se sami sebe ,,Nejsou to potomci krvezrádců?" A pokud ano, je zbytečné je hledat. Jsou ztraceny, jako trest za to, že jejich rodiče zatratili své bohy a nahradili je tím, čemu já osobně říkám ,,zvíře z kříže"...
A nezapomeňte, pokud chcete, aby vaše děti měly klidné spaní, NEZAPOMEŇTE KDO VE SKUTEČNOSTI JSTE a chovejte staré bohy v uctivosti.

PS: Budiž navždy oslaveni skuteční Pánové nás všech !!!
Autor Luki, 15.04.2016
Přečteno 855x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2023 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí