V současné době mění se svět, nyní ovšem mění se napohled. Již není cesty zpět. Mění se navždy celý celičký váš svět. Nikdo už nemůže nikam zpět. Již pocítí to mnozí z vás! Věci, co pod povrchem vřou, lidé, co neznají cestu svou, lidé, co ničí Matku Zem milovanou, lidé, co stojí naprosto stranou, a pak také ti, co těží na této “rozepři”. Také ti dojdou ke konci cesty své, bude to bolestné, ale potřebné, pro vzestup, pro tento čas, pro všechny je i nás. To, co nyní v čele stojí, proč se toho lidé bojí? Protože oni sami se pořád jen něčeho bojí. Tak přišlo to, co mnozí chtěli, jenže na něco zapomněli. Co dělat budou až přijde to a vyjde ven, co pod povrchem je ukryto? To, co smrdí to. Mnozí ještě netuší, která buší do věží, která přebírá otěží. Jen zlomek je lidí těch vás, kteří ví, který přichází čas mezi vás. Nese symbol zapomnění a vše vylézá ze sklepení. Časy se navždy změní. To ale krok je jen další váš, každý z vás propůjčil tomu svou tvář. Podívej, komu se podobáš. Kudy vede cesta tvá, kde cítíš se dojatá. Zde není už louže ani bláta. Zde nezachrání tě žádný táta. Zde v pravdě budete všichni stát, a budete se učit milovat. Sebe, tebe, každého z vás, každého jednoho, až přijde čas. Proč do cesty nyní přišlo to, co má býti odejito? Aby každý jeden z vás rozpomněl se na svůj dar, aby každý jeden z vás sám při sobě a bližních stál, aby každý jeden z vás sám na sebe se pousmál. Proč končí duše mnohé poutě své, které jsou strohé? Zde není pro ně smysl víc, zde už neodkryjí více líc, oni zroditi se musí v jiný než tento čas a opět přijít mezi nás. Až bude jejich čas. Není to trest ani Boží dar, je to cesta, kterou jsem vám přichystal a každý z vás s tím souhlasil a každý z vás nebude mít dost sil, ale přesto je to příležitost pro mnohé pozvednout vaše životy dosud strohé. A hodnoty své si zpět vzít a na jiné cesty se zaměřit. Přehodnotit, postavit, nebát se pravdu svou prosadit. Kdo již ví, je vyzýván v tento čas následovat hlas svého srdce znovu a zas. Každý z vás svého bubáka ve skříni má a nyní je doba, kdy se do té skříně na něj podívá. To potřebné je a o to tu též jde. Vše má něco do sebe. Co bude zítra ukáže se v pravý čas, až do toho bodu dojdete znovu a zas. Tak poskládá se cesta mnohým z vás. Úplně jinak, než kdo by chtěl, ale kdo ví nyní, jaký je váš další úděl. Tak následujte kroky své, nejsou neměnné. Jeden se povede, další dva ne, ale to všechno cesta potřebná je. A o to tu jde. Tvoříte si sami v tento čas, co chcete, aby přišlo mezi vás. Spoléháme na vás. Tak následujte svůj vnitřní hlas. A pak znovu a zas. Nyní již je vše bez příkras. Opatrujte se! Od jasnovidné paní: současná situace. Zapsáno 3.4. 2020, Helena Heclová