Yelowstone

Yelowstone

Borová vůně šišek modřínových, sladce a kouzelně pronikala parkem yelowstonským, za zvučného sboropění kukaček zpěvokrásných, do sličného rána azurového, prostoupeného drobnými červánky karmínovými, medově se pohupujícími nad malebnými vrcholky douglasek tisolistých.
Svažité štíty rozložitých masívů horských, něžně se vlnících po kaňonu přenádherném, řídce porostlé borovicemi bělokorými, po strmých kaskádách rostoucích, tiše a milostně sestupovaly do propasti nedostupné, k výsostným břehům říčky divotvorné, plynoucí rychlotokem nedostižným, do ústí údolí travinatého, lemovaného sametovými bavlniky přerozkošnými.
Stříbřití pstruzi potoční, lehce a svižně proplouvaly meandry klikatými, mezi větévkami bujného smrkoví potopenými, nad oblázky barevnými, pod hladinou průzračnou, hýčkanou jasem krás křišťálových, ve zpěvohrách šumu rajsky půvabného, a bystrně směřovaly k vodopádu nedalekému s praménky klokotavými, spadávajícímu do hlubin velebených, mohutnými balvany obrovskými prostoupených, lahodně oberostlých mechy drobnojemnými, bělasnou pěnou vodní omývanými.
Mohutné proudy gejzíru mléčnokrásného vášnivě vytryskávaly do výšin rozmanitých, pod mistrným úpatím klínu lesa tajnosnubného, obklopeného malým bizoním stádečkem skotačivým, dopřávající si lahodné pastvy na louce zelenavé, zdobené okvětními plátečky plaménků růžovorudých, sálajících hedvábné paprlšky slunečního disku zářivého proplouvajícího nebeským mořem nekonečným.
Duhové oko pramene termálního, slovutně vyvěrajícího z hlubin sopečnatých, zasněně hledělo v andělsky nedostupné dálavy báně modrojasé, počíitajíce malé obláčky křehkojemné, pomalu unášené lehounkým větříkem sličnokrásným, k obzoru nedalekému, pod nímž se pod korunami stromů košatolistých, v náručí lesa přehlubokého, třpytilo malebné jezírko romantické, poseté drobnými ostrůvky tajemnými, zvířenou vodní obklopenými.
Autor Romantik, 18.12.2023
Přečteno 82x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí