$$$

$$$

Anotace: Anglická báseň s českým překladem (trošku opět krkolomným) přímo pod anglickou verzí. Ovšem originál je originál, což je angličtina...

She still has a lot to say 
Because she gets drunk
Everytime she looks up
And sees the blue and white meadows
Of eternity
She is so in love
She drinks herself into a complete stupor
Because of your silent eyes
Staring from the screen of lonely hearts
And my dad is shouting again
From the living room hole 
my name
Till I move my arse
To grab the empty bottle of beer chocolate or chocolate beer (whatever your preference) Carelessly occupying our dinner table space
That ticks twelve o'clock hymn of ritual chewing
Of ritual TV watching
Of ritual burping and hiccuping
Of ritual farting and bluntly looking
Around the room
Around the arms sticking out from our shoulders
And I am pondering
In my chair
In my kingdom of silence and sober drunkeness
I am toying with the thought
Of fucking your brain out of your island
Island of dry rivers
And drought and draught
Fucking your dullness out of your land separated by a slim blue channel stain

 On a map of roads
built by the Romans
- Who knew then
- Who professed 
Would lead to you and nowhere else.

 

Překlad: 

 

Stále toho má hodně, co říct,

Protože je opilá

Pokaždé když se podívá vzhůru

A spatří modré a bílo louky

Věčnosti

Je zamilovaná

Opijí se do úplného omámení

Kvůli tvým tichým očím

Zírajícím z obrazovky osamělých srdcí

A můj táta zase křičí

Z díry obývacího pokoje

Mé jméno

Dokud nepohnu svým zadkem

Abych popadla prázdnou lahev pivní čokolády

Nebo čokoládového piva

(jakákoli je tvá volba)

Okupující místo na našem jídelním stole,

Který tiká ve dvanáct hodin hymnu žvýkacího rituálu

Rituálu dívání se na televizi

Rituálu krkání a škytání

Rituálu prdění a dívání se

Kolem pokoje

Kolem rukou, co trčí z našich ramen

A já si přemýšlím

Na mé židli

V mém království ticha a střízlivé opilosti

Pohrávám si s myšlenkou,

Že ti vyšukám mozek z tvého ostrova

Ostrova suchých řek

A sucha a průvanu

Že ti vyšukám tupost z tvé země

Oddělené hubenou modrou průplavní skvrnou

Na mapě cest

Postavených Římany

-          Kteří tehdy věděli

-          Kteří prohlašovali

Že by vedly k tobě a nikam jinam.

 

Autor Murion, 09.07.2015
Přečteno 286x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter