|||

|||

Anotace: Tentokrát český překlad, za něm následuje anglický originál.

Předvádíš své břicho

Tvůj pohlavní styk

Vystrčené jako vypoulené oči

Zespodu tvé vlněné bílé košile

Potečkovanou ušklíbavými smajlíky.

Pyšně se neseš podél mého kostnatého tesklivému pohybu

Tvůj triumf pulsující pod tvým srdcem.

Máš sperma

Máš fungující vaječníky

Zatímco já ne.

A ty se drze usmíváš zespodu tvého svatebního závoje

Láduješ se polibky tvé spřízněné duše

Tvého dvojčete

Podobné ti ve vzhledu

V pohledu na život

Ve struktuře těla

Ve smyslu pro humor.

Vy slabě problikávající dvojice v dáli

Nacpávající se koláči a vínem strašně moc

Nebuďte tak pyšní!

 

Mám na sobě montérky nejistoty,

Jejichž kapsy praskají štípačkami, kleštěmi a nůžkami

A dalšími podstatnými jmény,

-          Které činí gramatický život náročným tancem

-          Spravují mou ošidnou situaci

Sražené ze stolu z domácího marmeládového království

Křičím z plna hrdla

Jako Björk na vrcholu Islandských hor,

Zatímco si otvírá hrudník prsty

-          Tepující na experimentální hudební nástroje

-          Klouzající se po okrajích sklenic

-          Sáňkujících na sjezdovkách výrazné triphopové náklonnosti

Zatímco její děloha odhaluje její vnitřního utajení a intimnosti,

Já otvírám víko mého hrobu

Toužení a dvoření se

S mým růžovým čepcem

Ze zapomenutých století

Čekající na tvou křiklavou sílu,

O kterou je má stabilita opřená,

Jen kdybys chtěl

Po požitkářské noci zneužívání drog

Pašovaných z Mexických chatrčí

Schovaných v Mexických kulatých kloboucích

Rotující rotující rotující

Jako joja

Způsobují mi závrať,

Ale nevyprazdňují tebe ze mě,

Což si tak přeju

Být hladová

Vyhládlá

Slabá

Mrtvá

Žádný cit

A já žadoním a vsázím se,

Že mě tvůj duch nenechá… být.

 

You're showing off your belly

Your sexual intercourse

Poked like bulged eyes

from beneath your woollen white shirt

dotted with sneering smileys

You are proudly parading

alongside my bony wistful motion

Your triumph pulsing underneath your heart

You have spunk

You have working ovaries

While I do not

And you're smirking from beneath your wedding veil

Gorging yourself on kisses of your soul mate

Your twin

not unlike you in appearance

In the outlook on life

In a body structure

In a sense of humour

You glimmering couple in the distance

Guzzling cakes and wine no end

Don't be so proud!


I'm wearing dungarees

of my insecurity

The pockets of which

are bursting with pincers, pliers and shears

and other nouns

- making grammatical life a difficult dance

- mending my precarious situation

Knocked off the table of a homemade marmalade kingdom

I am screaming at the top of my lungs

Like Björk on the summit of Iceland's mountains

While opening her chest with fingers

- Tapping on experimental musical instruments

- Sliding rims of glasses

- Sledging pistes of expressive triphop affection

While her womb is disclosing

her inner secrecy and intimacy

I am opening the lid of my grave

of longing and courting

With my pink bonnet

from the forgotten centuries

Waiting for your blatant strength

Againts which

My stability is propped

If only you wanted

After an indulgent night of drug abuse

Smuggled from Mexico's huts

Hidden in Mexican circular hats

Spinning spinning spinning

Like yo-yos

making me dizzy

But not empty of you,

Which I long to be

Hungry

Peckish

Weak

Dead

No feeling

I beg and I bet

Your ghost won't let me... be.

Autor Murion, 13.07.2015
Přečteno 386x
Tipy 2
Poslední tipující: Nikita44, Frr
ikonkaKomentáře (3)
ikonkaKomentujících (2)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Bohužel,jsa apolyglotem barbaroidním, té druhé části v jazyce inglickém nerozumím-to je překlad té první části ? :-D

13.07.2015 19:07:45 | Frr

To je preklad obou casti :) komplet :)

13.07.2015 20:10:19 | Murion

no aspoň jsem to tušil...:-D

14.07.2015 17:51:03 | Frr

© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter