Patience - Trpělivost

Patience - Trpělivost

Anotace: Patience - Trpělivost Aj, Čj

Patience in my pocket 
Jangles like coins 
I´m groping around 
I´m tossing silver pence.
Patience in Gabriella Cilmi's Sanctuary 
Is playing this poetry of running thoughts 
Which won't wait to be relayed. 

A sign of your daddy's aging 
Is his snoring 
In the grip of 
An early afternoon nap 
Loud loud - ER loud- EST noise 
Outgrowing outlouding 
Blaring loudspeakers of the TV set. 

There you go... 
Sneakers, hip-hop XXL trainers, 
Baggy T-shirts from previous decades 
Shabby shorts from Beverly Hills' beaches 
In the 90s worn 
by a skinny Donna and a muscular David 
And others... 
Orange, green, yellow, reddish pink 
Whichever combination 
No shame 
This is not a catwalk allure! 


You are opening space 
For your doggy's leg 
To run through cracked pickets 
Of prefab houses' balcony fences 
Of the SAMENESS 
Of clothes lines 
Suggestive of stucking in a rut 
In a regime dictated by any one of us.


You are giving a portion of time 
To your doggy's pooing and peeing 
And elated tails' wiggling 
Of fleeting happiness! 
Turn them free from a leash 
Of a whipping dictatorship 
Of a hierarchical domination 
Of your brain coming first 
 - Without sexual overtone 
More pivotal than doggy's senses 
Sniffing and sniffing 
Kinds of smell 
Hardly ever tackling your nostrils!

 
You are cruising among decorative bushes 
You doggish community 
Taking pride in having bibs 
From criss to cross 
From side to side 
From up and down 
From corner to corner 
Diagonally vertically and horizontally 
Drawn with doggys' coolest collars 
Designed by a posh spice's pointed nose 
By a mouth's dimpled corner 

By a coming apposition...
...Victoria Beckham. 
Wicked! 

Patience is swinging with me 
Filling breaks from work 
And work from breaks 
Stuffing commuting with observation 
And observation with conclusions 
About this funny race of ours 
Of a clever-EST man 
Overweight with diploma fat 
Hanging on grammatically correct 
HIS or HER neck 
And belly 
And beck 
And... making a blunder 
Absolutely un-grasp-able 
To a chubby bumpkin

running in shoes 
Of wits and wisdom 
Gathered in berries 
of laws of nature 
Smashing! 

Good night song it is 
Indeed 
Storm is coming on its tiptoes 
To sing me a thundering lullaby 
To punctuate my sleeping dose of dreams 
To cleanse soporific drug 
Splashing from my skin's volcanoes 
To put out soothing lava 
Pouring out from them 
And thus making me wide awake. 
Damn!

 

Trpělivost v mé kapse

Drnčí jako mince

Šmátrám kol kolem

Házím si stříbrnou pencí

Trpělivost v Gabriella Cilmi písni Sanctuary

Hraje tuto poezii běžících myšlenek,

Jež nepočkají na jejich předání.

 

Znamení, že tvůj táta stárne

Je jeho chrápání 

V zajetí brzkého odpoledního dýchánku

Hlasitý, Hlasitější, Nejhlasitější zvuk

Přerůstající Přehlušující

Ječící reproduktory televize.

 

A už zase...

Tenisky, hip hop XXL běžecké boty

Volná trička z pláží Beverly Hills

V 90. letech nošená

Vyhublou Donnou a svalnatým Davidem

A dalšími...

Oranžová, zelená, žlutá, načervenalá růžová

Jakákoli kombinace

Žádná hanba

Tohle není molo půvabu!

 

Otvíráš prostor

Nohám tvého psa

Aby proběhl popraskaným kůlem 

Panelákových balkonových plotů

Stejnosti

Prádelních šňůr

Připomínajících ustrnutí v zajetých kolejích

V režimu, jenž si diktuje každý z nás.

 

Dáváš porci času

Kakání a čůrání tvého psa

A radostného vrtění ocásku

Prchajícího pocitu blaženosti!

 

Pusť ho z vodítka

Bičující diktatury

Hierarchické dominance

Tvého mozku mající přednost

Mozku, jenž je víc klíčový než smysly psa,

Jež čenichá a čichá

Takové druhy pachů,

Které kdy sotva pošimrají tvé nozdry!

 

Křižujete mezi zdobícími keři

Vy psí komunito

Pyšníte se bryndáčky 

Křížem krážem

Ze strany na stranu

Ze shora dolů

Z rohu do rohu

Úhlopříčně svisle vodorovně

Pokreslenými bombastickými psími obojky

Navrženými nóbl "Spice" špičatým nosem

Pusou s ďolíčkem v koutku úst

Přicházejícím přístavkem...

... Viktorií Beckham

Skvělý!

 

Trpělivost se se mnou houpe

Vyplňuje pauzy od práce

A práci od pauz

Cpe dojíždění pozorováním

A pozorování závěry

O té naší komické rase 

O nejchytřejším člověku

Obézním diplomovým tukem,

Jež visí na gramaticky správném

JEHO nebo JEJÍM krku

Břichu

Zad

A dělá hrubku

Absolutně nepochopitelnou

Buclatému venkovskému balíku

Běžícím v botách

Důvtipu a moudrosti

Posbíranou v bobulích

Zákonů přírody

Fantastický!

 

Píseň na dobrou noc to je

Skutečně

Bouřka přichází po jejích špičkách,

Aby mi zazpívala hromovou ukolébavku,

Aby mi přerušila mou spící dávku snů, 

Aby očistila uspávající drogu

Cákající z mých kožních sopek,

Aby uhasila utišující lávu

Lijící se z nich a 

tudíž mě zcela vzbudit.

Zatraceně!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Murion, 25.07.2015
Přečteno 295x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter