Velký Kořen

Velký Kořen

Anotace: Vyprávění inspirované trojčlenným poselstvím reagge písně Small Axe a osobním mýtičnem dosaženým při cestách do hlubokého vnitrozemní chrámpoví Šalvěje Divotvorné. Dedikace vyššímu octu Zřetelnosti. Osobní Mýtično.

Velký Kořen

 

Část. I. Otisk

 

Ještě předtím

než na svět přišlo zrození

a první klenby lidských bytostí

zárodků civilizace do nich vklivých duší

duchů a elementů elementálů a entit

existoval pradávný vnitřní princip

elikvotility jež hlásal

že příchod Velkého Kořenu

je ve vzduchu zemi vodě i éteru

od počátku bez konce

Života jednoho druhu

 

Ten druh hlásal že existovala

jediná dlouhá nekonečná osa

nikoli horizontální ni vertikální

její zřetelnost dosahovala cíle

pokaždé když se někdo se schopností

obepnout energii na ni zaměřil

a zaměřením vytvořil most k jejímu

propojení spojení a vyvrcholení

 

Na této ose se neskrývali jen bytosti

viditelné ale rovněž bytosti zmizelé

neviditelné a polobytosti žijící na osách

samotné osy světa ze které vykvétal

Velký Vesmírný Kořen

 

Tento Kořen se otřásal v základech

při každých slavnostech kouře a dechu

ve kmeni liminálů kteří jej uctívali

celou svou sítí duší a láskou k jeho

trvání a výčnělkům svatých nesmrtelných

 

Někteří tvorové neměli jejich úctu v lásce

a při přítomném chvění a vršení se skláněli

a pronikali do jejich světa a přeřezávali

a káceli větévky jež procházeli celou

jejich nádhernou a úplnou říší

 

Tato říše byla onou osou

jež schází a drží světy

našich Myslí pohromadě

jako jeden obrovský šroub

zatínající po šroubovnici

spirálu do vyzařování

energie Galaxie

 

Při pochodech a posuvech věků

se mezi původními míšeními ras

stávala nová skupenství

a nová vršenství hierarchií

na sklonku původnosti úsvitu

v prastarém kole bytí

přeskládaném na ozvěnách

přítomného okamžiku

pyramidy před vtělením

a vstoupením lidských bytostí

na Osu světa

jež prořezávala Velký Kořen

 

Tímtio vstupem zavládla

na chromovém výstupu dějin

Příběhu temnota mnoho původních

liminálů unikalo do stále větší

a neproniknutelnější temnoty

kam se přírodní božstva a síly

jen stěží uchylovala přes

odpor vrcholných bytostí lidských

jež si nyní nárokovali právo

na vládu nadzemnímu i podzemnímu světu

a jeho vzduch a dechové cesty

pro dobytí každičké skulinky

pásma Vesměrného

 

Tento přístup však neměl věčného trvání

a staré síly před zrozením kmenového lidstva

se začali odpoutávat od silných řetezení

a vstupovat do bytostných masek

Velkého Kořene Vesmíru

kde umisťovaly znamení a staré artefakty

nesmírné velikosti síly působení a pronikavosti

jež jim dávala nové a nové plány

na zrození podpůrných mocností

 

Tak lidská rasa skláněla svůj majestát

přes všech supertechnologické vynálezy

nejmodernější postupy a subatomární

kolize nebyla schopna překonat fyzikální

vzdálenosti větší než pole kup

jedné mapy galaxií v rámci

jeho úsvitného pokolení

 

Budoucnost tak stála stále živa

stále Přítomna na ose velkého kořenu

kde pod nánosem bajek mýtů

pohádek a příběhů čekala

až bude zase jasným okem světovým

osvobozena a namlouvána veršem

Velké Přítomnosti každé bytosti

v hlásce živého tvora pokolení svého

 

Navždy tímto živého

navždy tímto zpečetěného

navždy s Příběhem snoubeného

 

Ať žije všechna živelná energie Tvorstva

ať prorůstá velká osa posledního Tvora

Ať jsou silné stráně větve a kmeny těchto vteřin

ať po věky věků zde plá oheň ve dlaních

myslích mozcích a srdcích

 

Ať bytosti strážné nikdy

nesvedou zraky do oukolí

nad přehradou jež nás

dělí od nebytí

 

Neboť My jsme Básní

jež osvobodí svět

v rosném květu

na pohled

vnitřního božství

střet

 

Veleben budiž každý lísteček

rodícího se génia v pátravém

vnitřním zraku letícího rozkvětu

milovaných souznění něžného

Srdce Kosmu

 

Budiž Světlo

Tvůrce

zaléváno

ještě větším

a nápaditějším

kmenem Velkého

Kmene Lidstva

 

...

 

II.

 

 

 

 

Autor Happyyz, 01.10.2014
Přečteno 855x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí