Slamus Textus

Slamus Textus

Anotace: První zapsané improvizované a experimentální pokusy a slamovou litanii, pro Boba Hýska, Toma Roztočila, HONZU D., Jana Kellnera, a všechny kdo kdy ve mně uvěřily na jevišti i mimo něj....I. Slam mystický - desatero II. Slam vizionářský Břichomluvec třetí III. Slam šprýmovný - šapité hlav...


I.


(...já jsem tvůj slamák slémě,

slamu plémě žije ve mně,

ze-mě slam je živ) 1 JÁ JSEM TVŮJ SLAM, VÝSLAMU PÁN, SLAMŮV LÁN, SLAMU DÁN, SLAMEM VYSLÁN,

SLOVEM SLAŇOVÁN, SIL AMALGÁN, OS KRYSTAL, VSEN SLOV

O SLOUP UTKÁN, SÍTA URAGÁN, HLAVOU

V SLAM VTESÁN, VSOUZEN

V SLAM VPÁRÁN

SÍROU

ZNÁN

SÁM

NEPOZNÁN!2 BUDOUCÍM BUĎ ROZPÁRÁN, SLAPEM SLAMU KMÁN, TRÁMEM MUŽÁ TKÁN,

MUŽÁ ANATHÉMU, TOTEMEM TNOUCÍM THÉMU,

NASTAV THÉTA ANTÉNU, ODDĚL LEVOU HEMISFÉRU,

POKŘTI SLAMU ÉRU, ROZTŘEL SLOVA

A PANUJ, U KRUHU RUIN

ČARUJ, RUNY HLÁSEK OČÍ

A HLASŮ SPÁRUJ,

KARMINIUM UŠÍ VSÁDRUJ,

JSI SARKOFÁG VERŠE,

RONDÓ TANCE DRUID,

MAGNETITUM FLUID,

KLÍNEM KLEŠTĚ VSAĎ,

POTOM SLÉMĚ

V BOŽÍ TLÉMĚ !

RAĎ!3 VEM VE MNĚ SLÉMĚ MEMU BOŽÍHO, ŽIVĚ ZNI ŽEŇ NOOSFÉR ZE SFÉR,

KLAVIATUR PROTANCUJ SKŘIPEC PŘÍSNĚ, AŤ DUHY BAREV

OTEV TŘÍ FÉR, KŘEHKÉ MASO TORTUR VYŽEŇ JAKO TUR,

MINOTAUŘÍ KUKLOU VERŠE ŠEPTEJ RÝMU ŠÉM,

JAK ARTUŠ V SEČ TAS STŘÍBRNÉHO BŘITU TUŠ,

V ZLATAVÍ ŠTÍTU STÍNU UNIKAJÍCH 

KARMICKÉMU MLÝNU TESEJ VEJSE

VSTUPUJÍCH V KOSMU

HVĚZDNÝ SÁL

JEHOŽ LESK

NESEZDÁL

KDE BARON

VIZE 

STOJÍC 

OPODÁL

TAROT 

ROT 

O OKU

SLOK

O ODTOK

V HROTU 

RYZE 

ZEL

ZRÁL!
4 POMNI MNE ABYS DEN SLAMU JAK POMNÍK MATKY SVĚTIL

SEN BDĚNÍ VE SLAMU O SNĚNÍ STREFIL,

REKU FILIGRÁLŮ O HROT SLOVA ČNIL,

V GRÁLU OLOVA TEKUTÉHO

OLUP O CHLUP PLUKŮ ROT

V LUK TRAV TĚTIN SLABIK OTRAV

SKALÁRNÍ DRUŽSTVA DRAH

JAK BÝK ROZZUŘENÝCH TICHEM DÝK

SOUVĚTIL V TŘPYTNÉM PALÁCI

ELIPSU ZRASEN ZA SEN KALIPSÓ

JEŽ STOPRSÁ TRSÁ

TERAFORMUJE ORBU

MÍCH PŘIHLÍŽEJÍCÍCH

DECH ECH BY OKA 

LIGY KALIGRAFIE 

MOŘÍ VZDYCH

KOPINATÉ MOARÉ

ÉNTRÉ STÍNŮ

NITÍ SOUKRUŽÍ

TICHOŠLÁPCÍ

SLAMU ZAMŽÍ

KAM ŽE TEN

BLÁZEN 

TO KLENÍ

KLÍŽÍ

V RADAR

NETOPÝŘÍ

CHMÝŘÍ

Ó JAK SATURNUS

HÝŘÍ!
5 CTI SLAMU OTCE MARKA JOHNSNŮ JAK KATARZI EXTÁZE V KOTCE

SEVŘI HRDINY BEATU V PRACH POHLEDNI JAK JEKYL A HYDE

MATKOU SVOU JAZYKA DRAHOU POZVEDNI

NAD SAJRAJT VEPROVOĎ MANDARINKOVÝ SEN

V PALUBU SVĚTLA TVŮJ TŘMENÝ DEN

ZEMI ŘEČ V SOUKROČ O ÚBOČ STOČ

ZTENČI ÚPORNÉ LÁSKY KŘEČ

VKLÍNI MEZI ZÁTOČINY OSTŘÍŽ ČINY

VÝHLEDU HLEĎ BYS DLOUHO

ZE ŽIL SLAMU ŽIL

A ODPOVĚĎ VĚKU

TUŽE KRUŽÍ

V DUŽINÁCH OŽIL

HRDINSKOU HRUĎ

V DOBĚ SVÉ SKOBĚ

KOBKY VYTVOŘIL

CO DO POČTU ŽIL

JSI NEODŽIL

MADAM FANTAZIÍ

NADSTAVIL

A NEPROMĚNITELNÉ

VYSLOVIL

V DIVOTVORNÝCH

HVĚZDSTEV 

PYL!6 MILLUJ BLIŽNÍHO SLAMERA SLOVA TVÉHO,

PO LEVICI ČI PRAVICI PERMUTACI

MUTACI GENEZI ČI AMNÉZII

SRDCE PRUDCE MILUJ ENERGII

JEŽ TNE DO ŽIVÉHO

MILUJ GÉNIA OKAMŽIKU KAŽDÉHO

JAK SRDCEM ROZPLUŽENÝM

V ŠIKU DÉMANTU OCEÁNU SLOVA 

ČIRÉHO RESTART HOROSKOPU

JEŽ PO GALAKTÓZÁCH KOPU

JAK ENTRÉ ŘEKY LÉTHÉ STÉNÁ

O PÁTE AVENUE UTAVENÉ

JAHVE Z LAHVE O VALHALU VE LHASE

STÉNÁ HALASEM HLASAVÝM

KDYŽ KOLOSUS

KOL SEDMÉ ÚSUS

BRATŘÍ SYMFONIE

HLAS DEVÁTÉ 

KONCÓNY TŘIATŘICÁTÉ

TENAT Z LUNAT

VYHNANSTVÍ

Z ANADAMIDU 

VÍTĚZSVÍ

V BÁRKÁCH

POČETÍ

SPATŘÍ!7  VYZNÁVEJ BAJONET SLAMU O OHBÍ BIJ

SE PRANICÍ ZTEČE JEŽ TEČE ČEPELÍÍCÍ

CÍPEM PERA EMULZÍ LŽÍCÍ OPOJNÉ

VELVET ÉTHERNÝ SLAMU FET

SLAMU DÁVEK SLET

MUŠÍCH TLENÍ STŘED

JEDNOŽIVOTNÝ 

KOSMU VŘED O JEDNOSLABIČNÝ PROUDU

DECHU V HROUDU RET 

ROUDNÝ VHLED KAŠMÍROVÝCH 

SUTIN LED STINNÝCH VIDIN DÍLEM JDOUCÍ VPŘED

KŘIVÝCH PLOCH ZE SOCHY OČÍ ZROD 

DESEK EXALTŮ DEKALKŮ GESTALT STOPLÁŠTVÝ,

VÝPLOT ANDĚLSKÉ PŘÍTOMNOSTÍ,

MONSTRÓZNÍ SUPERHOLOGRAM

TISÍCE A JEDNÉ VTĚLOVANÝCH STOP,

O GRAM LOMU DUŠE MINOUT HROT,

ZE SCHODŮ TISÍCERÝCH POROB,

SKALPOVANÝ O ĎÁBLŮV SCHOD,

JEŽ V DIASYNCHRONNÍ POCHOD,

NEJDE TVÁŘÍ LIDSKÝCH

OBEPLOUT V KLOUBY RAMEN

V KOUT ZŘIVIN 

KOUTU TUNIK

JEHLY 

V ZÁDÍ 

ADAMOVÝCH ZORNIC

VINICE ŘÍŠSKÝCH

VÝHNIC

PLÁNÍ

STA VZNÍCENÍ

CEŇ ČELIST

LISTONOŠE

SVĚTLA!(Lidé věřili v boha, nezralá koncept všeho,

vtělený bůh je však ďábel žhnoucí,

ve čtyrdimenzionální matrici,

smrštěného těla...)8  BRAŇ RANÉ RÁNY BAŠTU DUALITY PŘEKONEJ,

PŘEKOTNĚ V ŘEČI JEČMEN SLOVA PŘEKOKTEJ

V ŘEČI ŘECE TĚL KRÁČÍ ZRAČIVÉ ENTITY JINÉ,

TYTO KOMNATY ZA VRATY ÚTROB VÝVŘÍSKNI, VIZI

DO PRÁZDNA RÁHNA TNI, VYPLÍSKEJ RÁNY Z ANTIKONTINUA, 

ZA SRDCE SE SRDCEM CHYTEJ,

VŘÍCÍ PODCHYTŮ MECHŮ

DECH POPADEJ, Z TŠÁSNÍ VLÁKNA

OD OKAPŮ PRAVDY HŘEJ

RADU O VLÁKNO VTEŘIN ZRÁTI DEJ

RUCHU SOUZVUK PEŘIN

NEMĚNNÉHO SUCHA TŘTIN

VSEJ PAMÁTNÉHO

ROZENÍ OAKMŽENÍ

RESETUJÍCÍ MYSLI

REJ

AŤ REJIVÝM 

ŘEŽBÁŘŮM ŽIVOTA

NOVOTA JE VĚČNÁ

HEJ SRUBŮM

RUBU DEJ 

HEJ!9 MANŽELSTVÍ SE SLOVEM V CHRÁMU LÁSKY SVÁTOSTI JAZYKA VYKONEJ

LATĚ HLÁSEK O PŘÍKRÉ HRÁZE NEZVOLNI ZE SRÁZE ZVONIC

KŘÍDEL SAZE SNÁZ NA HLADINĚ VŠECH VAZALŮ VÁZ 

ZÍVAJÍCÍCH ZAJETÍ DRŽAV NÁS SNÁZ

V ÚPĚNLIVÉM SVÍJENÍ DRŽAV RŽAVÉ RZI

ZÍTŘKŮ PROMNĚN PŘÍTOMNÝCH

METALURGŮ ÚRODNÉHO ŘEČIŠTĚ SAD

LÍHNIŠTĚ TŘESKŮ KOSMICKÉHO

PLESKÁ BEZ ZÁVAD INVISIBILNÍ TRESKU

JSI SLAM VIKTROLILIUM 

ANEB AUTONOMIE BLESKŮ

ZÁCHRANÝCH STĚŽNÍ

TĚŽÍCÍCH CÍLÍCÍ

TĚLA LÁVY DUN

DUNÍCÍCH CIFER

FERMIONŮ 

ODLESKŮ

V KVARKOVÉM

SRDCI

VORTEX

VOR

TEKOUCÍCH 

TĚLES

LÍSNÍ 

SNÍVCE

KOUZEL

LES!10  SÍŘENY SIRÉNY ZŘENY ENIGMY THÉMY

VPÍŘENY UPÍŘÍM ŘEVNĚNÍM NĚMÉ JSOU SLOVA

SAMÉ MEČE ČELISTÍ SAVÉ

VYKŘÍSNI DIVÁKU ŘÍŠÍ ŠÍLÍCÍM

ŠÍLENSTVÍM SALVY NESPAVÉ

DÁLAVY PÁLAV TANCE PALADINŮ

DIVOKÉ VOKÁLY KALNÉ PODKOVY

BODÁ DÉMANTŮ PŘETAVENÝ HMYZ

V ŘINČENÍ RČENÍ ŘETĚZŮ DOB

MYSLÍ V ZÁMYSLÍ O OMYSLÍ HLAV

AŽ LÁVOU PROSTOUPÍŠ PŘÍDÍ PŘÍD

PROŽILNÍŠ PŘÍTOMNÉM SE STAV

KOTVOU VOJIŠTĚ K BOJIŠTI

SPÁSY

PŘIPOUTEJ OBRUČE PEVNÉ

DÁSNĚ SLAMĚNÉ V SLÉMĚ 

ŠELESTI ŠEVELENÍ BŘITŮ

ŠŤÍTŮ BUDOUCÍCH

ZAVEL OČÍM O POLEDNI

V POLEDNÍK VĚČNOSTI KANOUCÍCH

CÍNOVÝ SLAMÁK 

ZLATA 

LÁTAVÝCH

VTEŘIN

MIKROFON 

ŽIVOTA

KANOUCÍCH

NITÍ NEMINOUT

DÁLE JÍTI

K MAJÁKU 

PRAMENITI!......II.1 Slam o lemuřím snu lemu hlen

stojím a jím své jaterní parodie

musím jíst neb sním své slamové ceremonie

nebojím se příst jdu přístavem bláznů!Přístav tavenina žitná SLAM!OKAMŽIK MILUJE OKAMŽIK  PERISCULO!

TEN ZASE MNE A JÁ JEHO

JEHOVA SLEDUJE HOVNA A V NICH TELEVIZI

MÁ VIZI NEBE PRÁZDNÉ (ČERNOBÍLÉ)

ŠAŠEK I PAPEŽ SE TVÁŘÍ DEBILNĚ

NA ŠEĎ KRIZE LIDSTVA PŘIBITÉ!

 

 

OD TRAV RÁMA TAVENINA LALOKŮ SLAM!

 

MÁ HLAVA VÁLÍ PLANÝ SRÁZ PLNÝ HUB

VŠECHNY POPIČ PROGRAMY A ŠUPINOVÉ AŠRÁMY

VŠECHNY TELEVIZE OČIMA OKEN KÁLÍ

DALEKOHLEDY POHLEDY LEDY LEDOVCE ŠÁLÍ

IKONY NEBE BEZ ŠUMĚNÍ KANÁLŮ 

KDE SI PŮLNOČNÍ SLAMMER ZAPALUJE LARVU!

 

ŘÍJE ŘÍŠÍ ŠÍJE GRÁLU SLAM!

(hOP DO PIČKY 

ZPÁTKY TO NEJDE...)

 

TO CO ZE MNE ROHŮ PRDĚLO

SE DÍVÁ NA KRAVSKOU MRVU VEN

BABOČKY ŠUKAJÍ MOARÉ STÍNŮ

HROTY FREKVENCÍ FETUJÍ

ŠOTY SI DÁVAJÍ SLOTY

POLYMOZEK TKADLEC VĚNA

INTERVENCÍ

 

ORLOJ ROBOTÍCH NOHOU HOUPAČKA HÁČKA SLAM!

 

3 TAVENINOU KRÁ MOMENTURA KOKRHÁNÍ

HIERARCHIE DESETI TICÍC HYDŘÍČ VOLÁNÍ

A JEDNÉ BYTOSTI JEST KUNDYZVĚST

ČLOVĚK A DALŠÍCH Z NICH NESPOČETNÝCH

RODÍ SE PLESNIVÁ NEBESA

 

HLAVÁ PLÁ PLNÁ VARLAT NETUŠITELNOSTI SLAM!

 

 

ROZKOTANÁ HARFA ARTYČOK

HAVRANNÍ ZPĚV VOODO DĚVKY

LŽIVÝ SMÍCH MRDNU ROZDÍRÁ

KOLEJE VAŠICH VAKUOVÝCH

LARVÁRNĚ PAPÍROVÝCH HLAV

 

oVLADAČE I TRAVIČE PŘEPNULI NA KANÁL sLAM!

 

 

BRANNÝ ÚDE DNA HOŘÍCÍCH HVĚZD

UMÍRAJÍCÍ PLANETO POHRDÁNÍ

TVÍDOVÉ KAMAŠE DĚTSTVÍ

 

SLOWMOTION MEDÚZA NEBULA SLAM!

 

 

NADĚJE SUMCŮ ROZPRÁŠENÉ ŽIVOTY

ROZŠLEHANÁ OPOJENÍ ROZBŘITNĚNÝCH VÁZANEK SRDCÍ

KLUB OPAŘENÝCH PEPŘOVÝCH JIDÁŠŮ TUŽEB!

LÁSKO PRYSKAJÍCÍ ZAZLÁTLÝM JAZZEM

ZÍTŘKŮ BEATUJÍCÍ LUCIDITO PERSISTENCE PROJEVU!

 

 

SUKUM PRÁSK RUKSAK SAKUROVÝ PRAK sLAM!

 

 

A TAK VRÁVORAMĚ RÁMĚ RAMADÁN

RASTA TALISMAN MAZATÉCKÝ RAUŠ 

ŠÁLENÍ OSMDESÁTKOVÉ OPRÁŠENÍ TROFEJÍ

TYRKYSOVÉ ŘECKÉ BÚM ORÁKULUM A RÉBŮ

 

A TAK ÚPLNĚ JINAK KŘÍSÍ 

ŘÍHNUTÍ TŘETÍHO MILÉNIA

KDY SLAM BUDOU NENÁVIDĚT VŠICHNI

VŠICHNI A VŠUDE BUDE PÝTHIJSKÁ NENÁVIST

A TO BUDE BOŽÍ SLAM!

 

DESET DEKA SALÁMU ALLÁH MALDOROR SLAM!TŘINÁCTÝ HROB BILLE BYLS BOŽÍ!

HORSKÁ DRÁHA! KREDITKA ČÍSLO TŘICET TŘI

OHÝBAJÍCÍ TISKÁRNA ZNOVUZROZENÍ

SEŠÍVÁ TUTANCHÁMONOVU HLAVU

LKAVĚ VÁLCUJE VALNOU LÁVOVOU VALHALU


TRSÁTKO STRATOCASTER HENDRX VRHÁ LEVORUKÝ VRUT SLAM !ŽÍŽALA ŽIJE DVACET TISÍC DECIBELŮ

VŤATÁ DO KRUTOSNŮ BOSONOVÉM PROSTORU 

TVAROVÁNA TORTÚROU RÚR ROZPRYŠTĚNÁ

V SVAHILCOTÉKÁCH A METODĚJČÍŠNÝCH

PAČESECH A TKÁNÍCH JÍLKOVANÝCH KORPSŮ A BLÁHOVCOVÝCH TORZ


ZE RZI JIDÁŠOVA TAVENINA BELADONA MEFISTOFELŮV TEP SLAM!MOZEK VĚŠTÍ OBJŽIVELNOU OBÁLKU

NEPTUM TISÍCKRÁT V NÍ ZMÍRÁ

CHLASTÁ NEVIDOMÝ KAIN ŠTÍRA

JAK ĎÁBEL KLUBÁ ÁBEL KLUBKA

BÍLÝCH OČÍ ŘEŽE DÁSNĚ MAMUTÍ


KÁPOU SKÁLY VZPLÁLA V SÁL ŽIVOUCÍCH VORŮ LYRA SLAM!


 

LYNGÉRIE TEKUTÝCH OBŽERSTVÍ CHAOSU

SE STRUNOOČÍ DRUIDU DÁVNÝCH RUN

FRAKTÁLNÍ FÉNIX GEN GENESE SNÁŠÍ

SLAMMHOFER SFINGY A GOLEMŮV ŠÉM PYTLAČÍ!

 

MÝTICKÝ HOMO SAPIENUS EXOTERORUS PSYCHOSLAM!SLAMMER STAŤ ZFETOVANÉ SVORNOSTI

POZŘÍVAJÍCÍ JATKA KALEIDOSKOPICKÝCH ZNOVUVTĚLENÍ!

PŘIBÍJÍ STRÁŽ TROPICKÝCH OSTŘÍŽ V KŘÍŽ

SLOVA VÁLEČNÍKA 'VULVA CAKŮŮN' MEZIPROSTOR JEHOVA

DIVOHROTNÝ OSTEN HUČÍ ČIPMUNKŮV HLASO SOUHLAS VYRAZIL VŠECHEN HOMONKULUS ČAS


SLAMMER BARVIČ ARCIARTEFAKTŮ VIBRÁTOR

DIKTÁTOR LÁSKOU ZNÁSILŇUJÍCÍ RE-PUBLIKUM

OKAMŽIKEM KŘÍSÍCÍ DOJIŠTĚ MAS BUDOUCÍCH

ŠLÉMEM STĚN MEZIŽEBROVÍ BROUSÍ OPIUM STĚN

NITROGLYCERÍNEM KORDŮ ŽIVOTA A SMRTI JDE cHUTI VKUSU PO KRKU'!KOSMICKÝ VOZATAJ  KRÁ CHVÍLEROVINATÁ ÓHM ANTI-HOMÉR SLAM!SVĚTLO STÍNOHRAN LASOČTVERÁK VLAJKONOŠE

GANJAPÚST VLASTNÍ UŠI NÚŠE ŠEPOTÁÁŠ...

STATEČNÁ TENKOSTĚNNÁ ENTHEOHRADBO

HROUTÍŠ SE ZVLNĚNA SOPKOU ČERNODĚR

Z PRSTI TEBE VYSKAKUJE ŠOGUN ŠALVĚJOVÝ ŽOLÍK


SLAMER MAMUTÍCH KOSTÍ  ŠVÁ SLAMĚNÝMI DÁSNĚMI

GLORIFIKOVANĚ ŠVÁBSKY ROZŽVÝKÁ SLAMOVÉHO PRINCE


PŮLNOČNÍ SLAMMER ATOMOVÝ HŘIB!

MLHAVÁ hRDINSKÁ HARPUNA BEZEDNÉ SVOBODY

VOLNOST SEDMI KARET PARANOIA TAROTOVÉ LITANIE

KVANTOVÉ BÁSNĚ JUNGIÁNSKÝCH PODVAZKŮ NOCI


TESLA SLAVÍ HYPERKÓJE EDISON LETMO DOSEDÁ

EN TEN TÝKY- DVA TRIPÍKY

EINSTEINŮV OMYL

JEDENÁCTÁ VĚDMA MI VNUKNULA TENTO

13TH FLOOR PSYCHEDELIC SOUND

SLAM!

!

HAPPYYYZZZZ!!!

I love youiii.povím Vám Příběh

jež se neudál v žádné hlavě


má hlava jak křiklavé psychedelické šapitó

visí nad světem rozpuštěná


odhrnuje roušku veksláků slamu

talentů vzájemných bitev


a opičích klobouků scének a rýmů

improvizované bašty nanolucernic


sezamové semínka slamu na spáru dvou tobogánů

inu ježíšek propadl slamovému grálu


nejde ho zastavit nejde zapomenout

když Anabol svolil být Váš šašek 


mývalí žížalovilec překládá

osackou ondatru h´kajský trojúhelník


Oněžský Hrabalovec čeleď zve lovce

do soukroží aktuálních mlčení


Jolza drkvavá mrkev boxuje 

o deset kvádrovejch kvant


Dr. Pikola dějomet konstátn čechrá

řechtačkou čachtickou paní rapu


v předvečer očí atomů roztočených

všechny čísla klaunů a věštců


bezešvých blešků ryšavých a bezesných

v letitém jilkovském závitku


více mášiného masa planety se sýrem

lávou Tomáš Bobe jedno litanie za rohlík


však roztočíme ty dvě pětky spolu když

pavel ošlehá náš škrtajích měsíc


o pěkný pětky prsa češky to

přece není žádný zel


jedn když do dvou řádků posledních

dám rýmu hic a z plných plic


zasedlám hlásku k vystřelení

jsem veverčí princ a tohle


je mé dvojí rozednívající rozpomnění

výživné váhy tetřeví dvojí praměnění


jak volný čas a energii

proměnit v radost řětězení


v tom je slamu okamžení

bytosti tvorové slameři


mistři i poražení

máme všichni jen jedno

společné snění


jak odejít nezapomněni

...

pomni zemi...


pomni kámen...abys nezapomněl...požehnej...


všemu živému...AMEN!!!

AMEN!!!

AMEN!!!
  

 

 

 

 


 

Autor Happyyz, 06.08.2015
Přečteno 813x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí