Světlé vlasy

Světlé vlasy

Anotace: Příběh všech dívek světlých vlasů...

V dobách dávných, předávných, žil mladý král. Ten král se zamiloval do dívky, o které často lidé mluvívali jako o krásce s vílími předky. Snad kvůli vlasům, tak světlým, až se ve slunci jasném zdáli bílými býti. Nebo snad kvůli očím průzračné barvy, lesní studny. Krásná dívka, však musela odmítnuti sňatek, neboť již jinému srdce její patřilo. Král zarmoucen a rozlícen nad rozhodnutím své vyvolené rozhodl se vydati hrozný příkaz:
Od této chvíle, ať nenalezne klidu, žádná dívka světlých vlasů a modrých očí.
Od těchto dob každá dívka s vlasy světlými a očima průzračně modrými musela, na pokyn krále býti v tichosti a utajení předána katovi. Žádná dívka ušetřena nebyla, ovšem jedno jediné dítě v dobách zlých naději mělo, neboť otec jeho, králův už jediný a dobrý přítel byl otcem jeho. Král mu tedy slíbil, nechati dítě žíti, i kdyby snad narodila se mu světlovlasá dcerka.
Však král litoval svého slova královského daného ukvapeně příteli. Zbývalo mu doufati, že se narodí chlapec a přál si, aby co nejdříve to bylo, neboť jej ve snech navštěvovala dívka světlých vlasů, které na slunci zdáli se bílými bíti a s průzračně modrýma očima. Král však jist si byl, že to není jeho vyvolená, neb dcera přítelova.
A přec za pár dní splnila se noční můra králova, jelikož dítě se světlými vlasy a modrýma očima dcerka byla. Dcerka přítele králova a vyvolené královy jenž zmizela a o níž domnívati se král měl, že zemřela rukou katovou.
Králova zloba však díky slibu na dítě nedosáhla a tak maličká a poslední dívka světlých vlasů Alexandra vyrůstati musela co nejdále od královského dvora.
Však za šestnáct let pominul slib králův, na trůn dosedl nový král, syn krále předešlého s jediným rozkazem otcovým. Najít mladičkou Alexandru a vydat ji do rukou toho samého kata, jako její matku před lety dávnými.

Netrvalo dlouho novému králi najíti lesní obydlí však v něm dívku nenašel, ta ukryla se mezi stromy. Utíkala dál a dál, až tam kde sídlí vzbouřenci. Mužští příbuzní světlovlasých dívek. Bratři připraveni na vzpouru, otcové čekající na pomstu novému i starému králi.
Odvážná Alexandra přidala se k nim a zanedlouho dobyli královské opevnění a překvapení velké je skýtalo, když ve vězeních královských objevili světlovlasé dívky, jenž král nedokázal zabít.
Svržen byl nový král a vyhnán s otcem do zemích vzdálených. však lid jim odpustil, dosadili na trůn mladého vzbouřence a po jeho boku krásnou Alexandru.
V erbu jim navždy zůstala světlovlasá dívka a v srdcích jen lítost a opovržení nad mužem, který špatně vládl dobré zemi.
Autor Teris, 28.01.2007
Přečteno 572x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.10 | Facebook, Twitter