Časová ohniska

Časová ohniska

Anotace: Jak by vypadal svět, kdyby některá z důležitých bitev dopadla opačně? Jakým jazykem by se celosvětově mluvilo? Trochu jsem se inspiroval povídkou Brouk do hlavy (https://www.liter.cz/povidky-scifi-760444-cist).

Angličtina

Probral jsem se z mrákot.
"Uklidněte se, jste v dobrých rukou. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách", řekl (samozřejmě anglicky) jeden
z lékařů. Nemohl jsem nic odpovědět. Nešlo to. Jen jsem pozoroval, jak na operačním sále kolem mě probíhají přípravy na
operaci. Asi mou operaci. Co se stalo? Usilovně jsem se snažil rozpomenout.

.......


Jmenuji se James Small. Jsem překladatel a tlumočník. Sakra, co mi to teče do oka? Teď si vzpomínám, že jsem jel na koni.
Splašeném koni. Takže to, co mi teď teče do oka, by mohla být moje krev. Asi ta jízda na koníkovi nedopadla dobře.
A ti doktoři pobíhající kolem se to asi budou snažit spravit. No aspoň že tak.

.......


Usínám? Ještě jsem přece nedostal narkózu. Nebo tohle není usínání, ale konec?Londýn 1940

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. Před chvílí jsem ležel v londýnské nemocnici a teď vidím rodný
Londýn z výšky. Tamhle je Big Ben, támhle Buckinghamský palác. To poznám.
Ale co tady dělají ta letadla s hákovými kříži na křídlech?

.......


Dokážu slyšet komunikaci v nacistických letadlech. Německy rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......

Herr Lützow, rádiem přichází změna původního rozkazu. Führer si to nakonec moudře rozmyslel. Nebude se Anglánům mstít za nálet na
Berlín odvetnými nálety na obytné čtvrti anglických měst, má se pokračovat v bombardování letišť a dalších
vojenských strategických bodů. Takže nový rozkaz od samotného Hermanna Göringa nařizuje bombardovat Heathrow a Croydon.

.......

"Richtig. Tak teda bomby naházíme na letiště Heathrow a Croydon. Jawohl!"Němčina

Probral jsem se z mrákot.
"Uklidněte se, jste v dobrých rukou. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách", řekl (samozřejmě německy) jeden
z lékařů. Nemohl jsem nic odpovědět. Nešlo to. Jen jsem pozoroval, jak na operačním sále kolem mě probíhají přípravy na
operaci. Asi mou operaci. Co se stalo? Usilovně jsem se snažil rozpomenout.

.......


Jmenuji se Jakob Klein. Jsem překladatel a tlumočník. Sakra, co mi to teče do oka? Teď si vzpomínám, že jsem jel na koni.
Splašeném koni. Takže to, co mi teď teče do oka, by mohla být moje krev. Asi ta jízda na koníkovi nedopadla dobře.
A ti doktoři pobíhající kolem se to asi budou snažit spravit. No aspoň že tak.

.......


Usínám? Ještě jsem přece nedostal narkózu. Nebo tohle není usínání, ale konec?Vitebsk 1812

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. Ale tohle není Londýn, tuhle krajinu neznám. Pode mnou zuří bitva mezi dvěma armádami
a armáda v modrých uniformách drtivě vítězí.

.......


Dokážu slyšet komunikaci v hlavním stanu modré armády. Francouzsky rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......


Maršál Davout směrem k Napoleonovi: "Monsieur di Buonaparte, navrhuji změnit náš původní plán. Místo na Moskvu by bylo lepší pochodovat na Petrohrad.".

.......


"Fort bien! Dojdeme si pro cara osobně."Francouzština

Probral jsem se z mrákot.
"Uklidněte se, jste v dobrých rukou. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách", řekl (samozřejmě francouzsky) jeden
z lékařů. Nemohl jsem nic odpovědět. Nešlo to. Jen jsem pozoroval, jak na operačním sále kolem mě probíhají přípravy na
operaci. Asi mou operaci. Co se stalo? Usilovně jsem se snažil rozpomenout.

.......


Jmenuji se Jacques Petit. Jsem překladatel a tlumočník. Sakra, co mi to teče do oka? Teď si vzpomínám, že jsem jel na koni.
Splašeném koni. Takže to, co mi teď teče do oka, by mohla být moje krev. Asi ta jízda na koníkovi nedopadla dobře.
A ti doktoři pobíhající kolem se to asi budou snažit spravit. No aspoň že tak.

.......


Usínám? Ještě jsem přece nedostal narkózu. Nebo tohle není usínání, ale konec?La Manche 1588

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. V dálce je nějaká pevnina, ale pode mnou je moře. Moře poseté stovkami obrovských
bachratých plachetnic. Vlajky na jejich stěžních prozrazují, že se dívám na španělské galeony.

.......


Dokážu slyšet komunikaci na můstku jedné z lodí. Španělsky rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......


Mluví vévoda de Medina-Sidonia ke kapitánům lodí: "Tak jsme se právě přesvědčili, že anglické lodě mají větší dostřel děl.
Proto nepoplujeme ke Calais, abychom se spojili s flotilou vévody Parmského. To bychom se museli s Angličany utkat na moři ještě mnohokrát.
Naše síla nespočívá v našich lodích, ale v našem pozemním vojsku, které je na těchto lodích naloděno. Proto se co možná nejdříve vylodíme na
anglickém pobřeží. Třeba hned tady u Plymouthu. Z Plymouthu je to do Londýna po souši sice mnohem dál, než od Doveru,
ale naše pozemní jednotky jsou lepší než námořní.".

.......


"Seňore, vylodění bylo dokočeno. Kvůli dotírajícím anglickým lodím jsme sice ztratili pětinu vojáků a polovinu proviantu,
ale děla i koně máme skoro všechny. Proviant sebereme po cestě anglickým civilům a vojáků nám i tak zbylo ještě víc než dost. Oléé!"Španělština

Probral jsem se z mrákot.
"Uklidněte se, jste v dobrých rukou. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách", řekl (samozřejmě španělsky) jeden
z lékařů. Nemohl jsem nic odpovědět. Nešlo to. Jen jsem pozoroval, jak na operačním sále kolem mě probíhají přípravy na
operaci. Asi mou operaci. Co se stalo? Usilovně jsem se snažil rozpomenout.

.......


Jmenuji se Diego Chico. Jsem překladatel a tlumočník. Sakra, co mi to teče do oka? Teď si vzpomínám, že jsem jel na koni.
Splašeném koni. Takže to, co mi teď teče do oka, by mohla být moje krev. Asi ta jízda na koníkovi nedopadla dobře.
A ti doktoři pobíhající kolem se to asi budou snažit spravit. No aspoň že tak.

.......


Usínám? Ještě jsem přece nedostal narkózu. Nebo tohle není usínání, ale konec?Poitiers 732

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. Pode mnou zuří bitva mezi dvěma naprosto rozdílnými armádami.
Ta méně početná armáda, s pěšáky v brnění, s kopími a velkými, k sobě semknutými štíty, zaujímá obranné postavení na kopci na soutoku dvou řek.
Ta mnohem početnější armáda má především lehkou jízdu.

.......


Ani po desítkách útočných vln se jezdci nedostali přes hradbu kopí a štítů obránců. Pouze po tisících přibývá mrtvol útočníků - jezdců i koní.
Ztráty obránců jsou minimální.

.......


Dokážu slyšet komunikaci v táboře útočné armády. Arabsky rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......


Emír Umajjovského chalifátu Abd ar-Rahmán řve na své jezdce: "Jste naprosto neschopní! To vám mám osobně předvést, jak se vypořádat se zbabělou obranou
toho nevěřícího psa Karla Martela?"

.......


"Pane, není přece nutné, abyste se osobně zúčastnil dalšího útoku. Máme přece velkou početní převahu a máme i spoustu zásob. Budeme pouze udržovat
obklíčení. Taktika nepřátel, jejich obrana v nepřístupném terénu, se jim stane hrobem. Chcípnou hlady. Allahu Akbar!"Arabština

Probral jsem se z mrákot. Mám rozbitou hlavu. Ale nejsem v nemocnici, ležím na posteli v nějaké nuzné chýši.

"Spadl jste z koně" řekla (samozřejmě arabsky) mladá žena stojící u postele. "Ale nemůžeme Vás odvézt do nemocnice.
Nemocnice jsou pouze pro muslimy, dhimmi do nemocnice nesmí."

.......


Usínám? Nebo tohle není usínání, ale konec?Adrianopole 378

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. Pode mnou se schyluje k bitvě. Obě armády jsou od sebe jen
několik desítek minut pochodu. První a pochodující armáda je menší a zjevně se jedná o profesionální vojáky. Druhá armáda táboří
na místě - ale není to jen armáda, v táboře jsou i ženy a děti.

.......


Dokážu slyšet komunikaci velitelů pochodující armády. Latinsky rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......


"Císaři, posel od Gratiana oznamuje, že Váš synovec s další armádou je vzdálený jen několik hodin pochodu. Gratianus Vám navrhuje, abyste
na něj počkal. Chce, abyste na Góty udeřili společně".

.......


Císař Římské říše Valens: "Asi ano. Vojáci jsou unaveni dlouhým pochodem. Počkáme, odpočineme si, a pak Góty společně rozdrtíme."Latina

Probral jsem se z mrákot. Mám rozbitou hlavu. Jsem v nemocnici, ale žádný operační sál s přístroji kolem sebe nevidím.
Vidím jen obyčejnou ordinaci.

"Spadl jste z koně" řekla (samozřejmě latinsky) lékařka. "Hlavu Vám samozřejmě ovážeme obvazy, ale to zranění je smrtelné.
Léčit umíme jen povrchová zranění, vnitřní poranění ne."

.......


Jak to, že nemocnice nemají operační sály a lékaři neumí léčit vnitřní zranění? To se Římská říše od časů gladiátorů nepohla technologicky vpřed?

.......


Usínám? Cítím, že tohle není usínání, konec je blízko. Snažím se dýchat a nepodlehnout. Chtěl bych ještě jednu šanci.Mennofer 2181 př.n.l.

Je to sen nebo to není sen? Jako bych se vznášel nad krajinou. Vysoko, převysoko. Lze obhlédnout opravdu obrovský kus země.
Krajině dominuje veliká řeka, která se deltou vlévá do moře. V krajině se střídají plochy s rozpáleným pouštním pískem s plochami zelených oáz.
I z té značné výšky vidím mohutné stavby. Pyramidy! Je tohle Egypt? Je tohle Nil? Pode mnou se opět bojuje.
Vojáci bez brnění, odění pouze do plátěných suknic s vyobrazením slunečního boha Amon-Ra a vyzbrojení pouze kopími, svádí nerovný
boj s nájezdníky, vybavenými reflexními luky.

.......


Dokážu slyšet komunikaci v jedné z kamenných staveb hlavního města. Staroegyptsky rozumím (jsem přece překladatel a tlumočník).

.......


Kněz slunečního kultu pravil: "Tak synku, vypadá to, že naši vojáci nedokáží útočníky zastavit. Pokud nám nepomůže náš bůh Amon-Re, brzo zemřeme".
Chlapce spíše než otcova řeč zajímala skládačka z malých kamenných kvádrů.
"Nesahej na to, to je oltář slunečního boha. Amon-Re se bude zlobit" káral kněz chlapce. "A není to jedno, když za chvíli zemřeme" odpověděl chlapec a
dál posunoval malé kvádry kamenného hlavolamu.

.......


Naposledy posunutý kvádr poodhalil veliký sytě zelený smaragd. "Bože" vykřikl kněz "nevěděl jsem, že se pod těmi kamennými kvádry skrývá smaragd".
Úzký svazek světla, odrážený důmysně rozestavěnými kvádry, dopadl na smaragd a ten se jasně rozzářil.

.......


"Pozemšťané nás volají" řekl velitel kosmické lodi. "Před statisíci let jsme je manipulací jejich DNA pozvedli nad jejich zvířecí předky, a teprve teď
vyřešili náš hlavolam".

.......


Na nebi se zjevil létající talíř a smaragdově zelenými phaserovými paprsky rychle likvidoval nájezdníky s reflexními luky.Stará Egyptština

Probral jsem se z mrákot. Mám rozbitou hlavu. Nebo nemám rozbitou hlavu? Nejsem v nemocnici, jsem v chrámu slunečního boha Amon-Ra.
Ležím v průhledné krabici z nějakého neznámého materiálu. Víko krabice se otevírá.

.......


Tvor s lidským tělem a ptačí hlavou mi starou Egyptštinou sděluje: "Vyléčili jsme Vás. Vaše lidská těla lze opravovat velmi snadno".Autor Roman Vincze, 13.08.2019
Přečteno 171x
Tipy 0 ... Tip / Supertip
ikonka Komentáře (0)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.5 | Facebook, Twitter