Planetarni Pritomnost Muz v kostymu sveta

Planetarni Pritomnost Muz v kostymu sveta

Anotace: Příběh enigmatického paranoika a distorzivní plavby jeho bezedné naděje na osud světa a jeho zkázu krásou v očích šílence.

 

 Jednou se budou ptát co se skrývalo za zornicí věků....

 Byl-li dnešek, imerzivní, uč se žít kapkou jeho poslední' 

 

 

'Exploze vymrštila do vzduchu svazky neodloučitelných orgánů mysteriózních kvint lidských těl. Počátky na orbitální stanici sedmnáct, oktavianus stopující nezastavitelnou vlnu atributálních selekcí. Supramentalita, synergialíze, sedikvantace. Na nedoladěném rádiu se tříštila hlasová partitura rámu několika různým frekvencí kanálů, stará analogová vykopávka.'

 

...

'Píseň dohrála v setmělém tichu společné modlitby všech věcí nadaných věrným obalem snění. Smotky některých bytostí byly stále ukryty ve vazbách ne déle známých těch bdělým pochůzkářům zdravotního stavu na hranici rozumové moudrosti. Zlomený vesmír zasténal a vyplivnul postavu, shodou okolností měla shodné rysy s postavou, kterou nevyslovím.'

 

'Staré trámové vršenství padalo na jednu z nejtemnějších hvězd držících své světlo u jádra a vydávající tak erupce a bouře jen avanturínových ekliptických posuvů. V dutinách těch nejčernějších a nejneobyvatelněších myšlenek této hvězdy, hvězdy nadané vydávat právě tu kinetickou energii, která se podobá vzorcům inertní hry myšlenek.'

 

 

'Vstup do zrcadla, poslední celokovové tělo portálu, jedna stránka z lidské dimenze zůstává neodkryta, tenata jsou vsuta ve dvojím plášti lži. 

Stigmata planetární přítomnosti zůstávají nedotčena, pera jsou potřísněna masivní masou rezavých otazníků. Muž za stolem dráždí ukazováček velkými dávkami silnostěnného proudu. Už omdlel a vykřesal ze sebe dva listy papíru.'

 

'Jsou to různé techniky ve starém stromoví, trámoví vršenství vře hvězdným prachem, pohasle obíhajícím propasti zapomenutých dialektů a mrtvých hrdinů vystupujících z minulosti. Unicelární bytosti obývají podkrový, kde se hostí a pasou dříve vyslovené myšlenky na adresu zesnulých spravedlivých. Zde mají hostinu křišťálové kluziště duší s dotykovými panely a podsvícením vznášejícím se na hony od světla odrážejících vyzařování amorfních forem'

 

 

  Obávaní nepřátelé se ocitali na opačné straně své lucidity...

 

 

' Ve dvojím dnu, pohozená rukavice utajované hladiny světa, orbitální sen o tarotovém princi. Zpátky na orbit, scénáristický můstek k nezměrným postavám nesmírné a neviditelné vodivosti. Sošky poztrácených bohů a bůžku, zásuvka starce, mýtické figurky na zvětšovacím sklu obrazovek, řídící páky severálních severských pokusů o zhuštěné pásma zpomaleného pohybu.'

 

 

'Fragmentární ohyby trámoví, v nitru celulární struktury, muž za psacím stolem, okolo je černá díra sady osm, egyptská váza s písmenem Fí a skrytý vchod do místnosti s mandragorou na mramorovém schodišti k majáku, vybudovaného pod zemí neznámou rasou, říkají si apesiánci, jak to tom smýšlel 'Muž v kostýmu světa.'

 

'Poté začal promlouvat do přilétajícího kvantového gramofonu: „Má vláda počala ve smlouvách mas nabývat oprávnění nad sebou samou, svět se svými marginálními obyvateli, letovými dráhami těles a lesů, které obíhají tento vesmír v uskupitelných kvantech energií“ prozřetelně se bavic se šibalským úsměvem na tváři, pilotujíce tak servery zodpovídající za paleotransport z jeskyní ze strojového kódu času a futurizovaných mas a odtělesněných kotoučů připravených na detronizaci z lidského hegemonia.

 


'Muž měl dvojí povolání, výsledný úděl našel v oděvním časoprostorovém kontinuu, které odívat a stával se tak jeho služebníkem ve chvílích nejstrmější pukliny nynějších částí. Ovšem v přesmyčkách mezi tím a odstavením něčeho o mnoho novějšího a prázdnějšího byl jen řidičem orbitálního garbage trucku, druhu omniwerum. na orbitě se desítky let hromadili miliony tun odpadu, regulativy nastavily zřetel odklidit každou dekádu třetiny s vyhozených sedmin odpustků. Separované lidstvo se dohodlo jen na jedná části úsmluvy. Snad věřilo v opakovaný princip vesmírných objevování a rození.'

 

 

 

'Z podpovrchové místnosti vyvěralo černočerné čepelící, v něm na bajonetu jasnozřivosti se leskla skalní hostina časových pásem, nenavštevitelných návštěvníků rotujících talířů vtělitelného pryčna pozornosti, vyměřitelné alternace solárních těžebníků, dokonale utajené autonomia zachovávaných syntetických sluncí v okolí miliardy mil, otců světelných let...'

 

' Oči muže rotovaly nad portálem sladké nevědomosti, muž v dlouhém kabátě vyslovoval slova jako by to byly vykřehlé zbytky bytostí, dříve původní vším, co obklopovalo viditelné telegrafy předních předků, neodvracejících obličeje od celestiální harmonie, jako správci spravedlivého chaosu, komedianti ve stínu zdánlivého bezpráví a jezdci v sedlech pořádku na vystoupení vnímatelného jádra opon.'

 

 

Zdálo se, že přítomnost muže v kostýmu světa nikdy neexistovala.

 

 

'Styďte se' Zařměl, 'sakrální, sakramentsky maličcí mužíčkové, v loutky se měnící každý úplněk, poznatelně scházející vibrace tělesnosti, zříkaje se množinové tělesnosti' usmívající se do barvostrohosti ostré břitvoví symfonií. Jednatelé ve fugách pokojů, musí zůstat na straně poražených demncí a regulacemi blízké náruče hlouposti, elipsovité a eidetické plány na vytvoření fraktálního prototypu...'

 

'V zásade jsem byl přesvědčený, že se v souhrnu všech veličin jedná o experiment, rozpohybovaný o patra světové výstavy, stupňovitě uspořádanými telemorfickými zornicemi, nastolíce předehrou stovek vnuknutí, odvraty letových mezigalaktických plánů, pády budoucnosti na burze, šifrování retušovaných cifer v loteriích, seřazené sebevražednými veverkami mlýnů, v sudém orloji břichomluvcova pozlátka poznatelnosti christophomorfních sil'

 

 

' Lichá frikce věřících byla trhána na kusy neznámou masou všežravých hvězd. Planetární kreatury náhle nabíraly na váze sníženým valenčním kvocientům, neredukovatelná kost přítomnost zela odsud do budoucnosti a z hluboké krize minulosti, určit nadbytelnost nebytí, nebo zabít odkojitelnou membránu mysli, zhola nemožné.'

 

 

' Žert posledního dua letového plánu, prokazatelnost na sítotisk kontinentální bytosti, její reklama na obrovské pohybu v ohybech, ohyby ve světlech prokazatelných cizelací a pixelací časomírného warpu, fundamentální realita dehonestována. Spatřitelnost kreatur lidským teleskopem mutagenní kolize, doslovné přesvědčení o spolčení eskadronautů tembrážní nádražní entity, jinozemský halas temry jiných hlav na ústředním časoprostorovém nádraží, muž s dvěmi tvářemi, s dvěmi druhy notářových zápisů planetární Přítomnosti'

 

 

' Dojmy opozice v dvojpatrovém vedví, vyloupnutí za zády fiktivní entity, horizontální hordy skulpturovaných knih a posedlost divadlem všech postav, dříve rozených ve stínu, posedlých slávou a bohatstvím, postav stojících mimo dotek reflektoru prachových částic času, lístek do krmelce konspirativní kolize, valící se zemské jádro jadrné přitažlivosti novosti,jak na úřadu pro sedimentální oscilaci vesmírné provozovny sedmihranů, z nichž telepati vycházejí do průčelí teleportů s akustickými křemičitany.'

 

 

'Dolní trudomyslná konstanta pro manipulativní údaje vědomí, jste si tím jista? Byl tam vůbec ten muž? nevypráví ten příběh právě tak vás ve spolčení s tím mužem o kterém jste dříve pochybovala, aniž by nastoupila racionální enkláva věci?' Zrna všech kart se obracejí, koberce se rolují, muž stoupá a jeho tělo je z kostýmu světa, z peřinky dechu, jako poprvé se zvedá prázdný člen křídel, křídel neskonalých láv z duny hroznů misijních.

 

 

' Skuteční lidé se nenechali zahanbit obyvateli ostrova jménem Země, propadli obyvatelné fikci a stali se ptajícím tělem, bez obsažitelnosti tázání na vlastní otisk mezidimenzionální sofostikovanosti, jak Liviion nedohletelných ovídií Odyssei, vulkanická ovulace vulva diluvia, zamšelé fertilium bytostí, ad quantum za tichou šeptandů v profundě všech věcí a jejich duší a věcí ve věcech duší, jež patří jediné gignatické a nezměrné Kosmo-Duši.' 

 -  quantum, tichá šeptanda v profundě všech veci." - Po valivých stínech obhlédnutelného dna představy noci. 26. 8. 2015

Autor Happyyz, 20.08.2015
Přečteno 769x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter