Páteř lodi

Páteř lodi

Anotace: Jen analogie mezi koncepty které jsem objevil za pochodu...

...(Zatmění - rozetmívačka do prázdna na bílý čtverec)
Čtverec začíná morfovat - slyšíme zvuky které předcházeli zrození druhu s páteří
střih - multidimenzionální zatmění (posunutí mapy)
poté rozetmění do černého kruhu
za zvuků diagnostické manulární granulizace/Z
postava dítěte se čtyřmi kOnčetinami a zvětšenou hlavou
Z/zvukový desing otevírající nás do prOstoru její mysli
I/tato mysl je infinitezimálního charakteru//dvojsečné zrcadlo
Dvojitý střih v dvojexpozici/LEtargický přelet meteoritu
Zlatá kapilára uvnitř oblohy/
Zpět na mapu mYsli uvnitř hlavy dítětě
Zvuková lobotomie doprovázená fluorescenční analogií/
bezedné intence//vynález rychlosti světlA
podvodné schémata tří rotujících spirál v nekonečnu/
Detail na výdUť/oči objevitele se roztékají v mikroskopu/
Slyšíme jak se další generace učí naslouchat naslouchání/
počáteční chaos v bioeidetické reorganizaci/
Minulost/budoucnost/Přítomnost/Téma srdce a vychladlý vesmír
1000+ layerů v mozAice/surrealistický štětec na planetě palet/
obraz projektoru a před ním/mechanismus orbitária/
Vidíme místnost planetárnia/Střih do hlavy dítětě/hlas v pozadí: je to věštba?/zpět do planetária/skupenství nezcElené pamětí
Do prostoru se za zvuků mechanického moaré glitchované formy/
vklíní rotující sériE projektorů/přihlížející návštěvníci v ochozích/
kamera vnikne nanometricky do oka jednOho z nich/vidíme LOĎ
Loď ve schématickém nákresu/uvnitř softwarové varia/nedokončené programy/
matematická expulze/Inklinace k primárním částím/zpět do orbitální místnosti/
celým prostorem se vine mechanická páteř/Emanuje a zhmoťnuje se nad projektory
Procenta úžasu/Střih zpátky do vnitřní paměti dítěte/animační prostřel přes korpus callopsum/mitochodrie částIc a dendridů/rozdvojení průlEtu/z kubické místnosti/proskočení osou v časoprostoru/neadekvátní přepis hudebního kotouče
Zpět do orbitální místnosti/Páteř morfující nad projektory přejde do slow-ma/vidíme biomorfické konstelace/detailní a nesmírně komplexní/objekty jež nevytvořila lidská civilizace/střed dolní kvóty místnosti/vyjíždějí fasetní koule ZAVĚŠENÉ v mechanickém křídle/to se mění na prstenec/sbíhající se paprsky čtyř tetrahedrálních projekcí/do středobOdu vjede prstenec se zavěšenými objekty vybroušenými v posvátné geometrii/příboj noisionární nestatické logické vazby utichne/
LIDÉ zavřou oči/setmívačka na 0,001 vteřiny po sEdm vteřin/dekalky monomanických procesů/mikrobiotické organizmy/vidíme že je to loď/Lidé otevřou oči/imaginace exponencionálně oddělí své staré tělo aby jej mohla zasnoubit s tím novým/gravitace sE obrátí/beztížný prostor
Vidíme zpátky dovnitř hlavy dítětě/objevitelské dítě nad indigivou řekou/
ta místnOst obtéká v jeho hlavě/rotující prstenec vytvoří portál/skrze něj prostoupí roztodivné rozličné bytosti/krápníky plAčící světlo/morfující gridy

(Rozetmění/zvUk utichne/paměť si rozpomene na aurální synEstezii)
...
1. první díl Páteř Lodi.

Zjevení/Nevýslovnost mezi druhové paměti/Ztraceni v imaginaci
Rozetmění nad údolí tvárných bytostí/již to není planeta země/
ani objektivní časoprosor/spíše jako paleta Ivese Tanguiho/
nemáme pro to kameru/vytváříme tím poctu/malujeme jeho svět v pohybu/
výboje nad mořem/skok do jiné části vesmíru/skok do prostoru meyi vesmíry/
skok do granulizačního výboje/vypuštění mappingového hrdiny/spinální kortex je vytržen i z kořenů/y kontextu lidské inteligence a citu/
unikání z reality/pohled do síně dvou set zrcadel/paprsky pasoucí se v duhovkách se odhmoťní/míříme k Lodi/k Otci-Matce/K předsynapsím
Lidé kteří se smířili s kosmickou na konci vesmíru pláčí/
Modlící se habitus skrze civilizační pásma/
Tam někde ve starověkých grimoárech/zvuk odehrávající se rituálně
Za ústy/Za zjevením neklidu na prsou/Za objevem extraterrestiálních drah

Původní kontinent/sto dalších generací ze stesku k mateřské planetě/
objev na primordiální paletě/páteř lodi je chrám/Chrám yvukové inteligence/
nad příčeštím prostoru kultury která dosud nebyla stvořena/
Muž recitující poezii na poušti objeví SVITEK/obloha má tvar křídel/obloha ze stesku a břemen/Ticho se klíží krajinou/Mrknutí neznámého tvora/Střený pohled za plachty syntetického ticha/chameleoní shluk molekulárních machinací/
diváci za skleněným scénářem k divadelní hře/existuje film? a Tvorba?


Korpus

Muž ve studiu/zkoumá podstatu levitujících předmětů/dočasně se neví který je rok/vypravěč hovoří o muži v třetí osobě/nesmíří se s tím/autor je tvůrce scénáře v jeho pojetí/uskutečňuje imaginativní vizi v přímé návaznosti na prostor/odvěký to paradox vzmýtit sebe sama/oplodnit existující realitu/
vzbíjet si svou fascinaci na tvůrčím mýtu/na tom co lze uskutečnit jen na filmovém plátně/jen v přítomnosti světla a jeho pokusů o vesmírnou evoluci.


Svitek

Svitek obíhá narativní sekvencí/muž nahlíží do scénáře a ptá se do kamery kde je scénárista/ten zavírá oči a sklání se před příběhem/ten má podobu hořící řeky/pane bože vzkřikne žena-produkční: kde na tohle vezmeme rozpočet?/v tváři jí zmizí úsměv a vrásky/vrátí se do vozu/sténání/výkřiky/


Selekce

Dva ye tří selektujících organismů/Ty a já/o co nám jde/jsme skuteční?/Myslíš na mne?/na mé sny?na hologramy?

Loď

V jedné myšlence jsi měl pravdu. Je v Tom Loď. Je v tom Loď. a ta Loď je imaginace. a tou prochází křišťálově duhová páteř. Stará jako lidstvo.

...
Autor Happyyz, 17.01.2017
Přečteno 713x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter