ÚVAHA-BŮH A SVOBODNÁ VŮLE?

ÚVAHA-BŮH A SVOBODNÁ VŮLE?

Anotace: Existuje svobodná vůle? Možnost volby? A nebo je skutečnost naprosto jiná?

Boží milost? Nebo jen klam?

ÚVAHA-BŮH VS.SVOBODNÁ VŮLE 


Mnohokrát jsem se zamýšlel nad myšlenkou, máme svobodnou vůli? Jsou všechny naše kroky, činy, které děláme dopředu dány? Determinovány? Proč máme občas pocit, jako kdyby snad věci, které se nám přihodily, jsou v nějaké návaznosti na události z minulosti? Když jdeme ven a uvidíme malého štěkajícího psa, který za náma neustále běhá a my ho máme plné zuby, tak máme svobodnou vůli se otočit a nakopnout ho? Udělat vlastně něco špatného? A nebo už to bylo dopředu dané a neexistuje možnost volby, je volba jen iluzí? Každé hnutí trávy, atomu, každý ml vody, který protéká právě teď všemi řekami světa je dopředu dán, kdy, kde, v jakém místě řeky se bude právě nacházet, pod jakým úhlem se skloní tráva na osamělé severské stepi, každé frknutí mongolského koně, každé pohnutí plodu v matčině břiše, každé předsmrtné vydechnutí a poslední modlitby, lidské tužby, první lásky, autonehody, vraždy, hollocaust, plynové komory, hrůzy 2. Světové války, nynější migrační krize. Jsou všechny tyto věci naprosto přesně determinovány a dány dopředu, odehrávají se podle přesně nalajnovaného scénáře bez jakékoliv šance na změnu?

Existuje mnoho názorů jako lidé věřící na osud, fatalismus, kde vlastně některé události jsou předem dány, ale některé menší dílčí rozhodnutí nejsou touto mocí postiženy, naopak determinismus vlastně nám tvrdí, že naprosto všechny události jsou dopředu dány a není možné, aby se odehrály jinak. Zde vidíme i jisté spojení se známou teorií chaosu, aneb-motýl pohne křídlem a na druhém konci planety udeří hurikán, ale jinde prozměnu včela hne křídlem a hurikán se tím zase odvolá...Všechny tyto myšlenky nás při hlubším pohledu vyvedou z míry a dojde nám, že svět může být zcela jiným, než se na první pohled zdá.

Proto také mnoho lidí hledá důvěru a útěchu právě v náboženství a to je ten kámen úrazu, nedávno jsem dospěl k zajímavé myšlence, která by vlastně znamenala, že samo náboženství nám dává samo odpovědi na tyto zapeklité otázky, ba dokonce z určitého pohledu by popíralo samo sebe?

Nyní si tuto myšlenku o otázce svobodné vůle vezmeme z teologického hlediska:

Svobodná vůle:
Možnost se svobodně rozhodnout zda budu žít dobře, špatně volba mezi možností A a B.

Bůh je vševědoucí-všemocný

Všemocnost= Mohu učinit cokoliv, samozřejmě Bůh není marnivý, marnotratný, takže nebude vytvářet nesmyslné konstelace, ale na teoretické úrovni jak chápeme pojem "VŠE-mocnost", tak ta sebou bere v potaz například i možnost toho, že vám z ledničky vyskočí salát a začne pobíhat po bytě a hrát na kytaru...Bláznivé? Ano ale pokud existuje VŠE-mocná bytost, tak by to teoreticky...mohla přeci zařídit, je přeci všemocná.

Vševědoucnost- Vědět vše, být vlastně absolutní studnicí bezměrné moudrosti věků, kde neexistují hranice času ani prostoru, prostě vše co bylo, je a bude, z pohledu vševědoucí bytosti prostě jen "jest". Takže vševědoucí bytost nutně musí znát všechny události, jejich vzájemnou posloupnost a i jejich důsledky. Tedy pro vševědoucího pojem "kauzalita-příčina a následek" postrádají smysl, protože on sám je onou příčinou i následkem zároveň.

A teď se opět vracíme k myšlence svobodné vůle.Pokud je svobodná vůle-možnost vybrat si mezi variantou A a B....tak...ALE:

Pokud existuje kdekoliv byť jen JEDINÁ BYTOST, která je vševědoucí, tak taková bytost dopředu přeci ví jakou možnost si vybereme, ještě než jsme to udělali, protože je vševědoucí, takže z toho vyplývá:

Pokud je Bůh vševědoucí= ví vše, a ví i tedy co se stane zítra, (že například zítra ráno vstanu a upustím hrneček s kafem, moje kočka šlápne na střep a budu s ní muset na veterinu, kvůli tomu nestihnu poradu a šéf mě seřve a strhne plat)

Ano ale Bůh protože je:

Všemocný= může té události zabránit, ano může. Ale vlastně dopředu protože je:
Vševědoucí= tak zná i všechny důsledky svých činů a zásahů ještě než k nim došlo, ba možná by šlo říci, že ke všem událostem, které se staly i mají stát, vlastně z pohledu Boha už došlo a zároveň i nedošlo je to vlastně takový "Božský paradox" tedy:

Bůh, protože je všemocný a vševědoucí, může té katastrofě s kafem a kočkou zabránit, ale i tak ví jak událost dopadne.

My třeba dostaneme ráno "zjevení"-to pro zjednodušení je jakoby myšlený "zásah Boha", tím nám jakoby zabrání v tom dát si kafe, nebo spíše nějak změní proud času, tak že si vezmeme jiný hrneček, plastový, který se nerozbije, tedy kočka se neřízne....My pak můžeme Bohu děkovat za jeho milosrdnost, ale on stejně dopředu věděl že se to přesně takhle odehraje, my věříme tomu, že máme svobodnou vůli, ale on stejně dopředu věděl že se něco má stát a i že posléze tomu zabrání.

Takže pokud Bůh zasahuje, tak tu máme jakoby dvě roviny vůle a směřování, kdy je jedna teoretická rovina, kdy Bůh ví co se stane, ale některým událostem zabrání, takže my se variantu A nedozvíme, protože bůh zasáhl a my pocítíme jen variantu B, takže z našeho pohledu je to vlastně jedno a stále věříme, že jsme se rozhodli svobodně.

Je dost těžké to přesně popsat, ale napíšu to ještě jinak, podle mě podle této logiky existuje svoboda na dvou rovinách a sice na lidské a Božské, kde ta lidská je z našeho pohledu "svobodná vůle rozhodování", ale Božská rovina= iluze volby, jelikož vše co se stalo a má se stát Bůh ví dopředu.

Takže jak to tedy je? Máme svobodnou vůli být dobří či zlí? A je mi jasné, že mě mnoho věřících zde může napsat cosi jako: Bůh nám dal svobodnou vůli apod...ano dal, ale stejně ví jak se rozhodneme a jak vše dopadne. Vlastně musel už od počátku věků vědět o Satanovi jeho vzpouře, dohodě mezi ním a Satanem-a musí i vědět dopředu jak to všecko skončí...Tedy po Armagedonu, takže proč vlastně to všecko? Proč? Když je výsledek dopředu znám onou neomylnou bytostí? Takže žijeme jen ve velkém klamu? A naše lidská malost a nedostatečná kapacita mozku nám neumožnuje vidět skutečnou podstatu věcí budoucích, takže my žijeme v domnění, že naše jednání je svobodné, že máme možnost volby A a B a skutečně jsme se "svobodně rozhodli", ale přesto je tu třetí do počtu, který to věděl ještě než k tomu došlo, takže byla to svobodná volba? Chápete ten problém?

A pokud náhodou by Bůh neznal všecky podrobnosti, tak abychom měli skutečně svobodnou vůli, nevěděl jak věci dopadnou, a jen nechal vše nějak záhadně plynout, tedy vytvořil by nějaký "program" který by sám sebe udržoval cosi jako "vesmírné perpetum mobile", které by možná fungovalo právě na principu teorie chaosu a interakce vlastně všeho se vším, tudíž by vlastně počet variací věcí budoucích dosahoval prakticky nekonečných kombinací, pak by ale nebyl vševědoucí, pokud by tyhle podrobnosti neznal a pak by ani nemohl být skutečným Bohem a věty o jeho vševědoucnosti a všemocnosti by byly lží...

A poslední to je tak trošku mimo, ale taky je to k zamyšlení, pokud existuje entita která je schopná učinit cokoliv, protože je všemocná, tak by přeci mohla zničit sama sebe? Jistě proč by to dělal, ale co by se stalo, kdyby Bůh řekl-nechť vše co jsem stvořil a i já sám Bůh-nechť vše přestane existovat. Ano VŠEmocnost se přeci pojí i s touto "sebezničující možností"...Co by pak ale bylo? To by odporovalo samým zákonům všeho, co známe, zákonům, které měl sám Bůh stvořit, existuje totiž zákon zachování energie, ale pokud by všechno zmizelo, tak co by bylo? Co je to ona tak obávaná nicota? Nemusíme být nějaké povznesené bytosti ozářené mocí a věděním Božím, abychom věděli že slovo "nic" už jen samo slovo "nic"-jsou přinejmenším tři písmena, takže to není nic. Není možné, aby existovalo "nic", protože nic je utopie.

Stejně tak jako myšlenky popsané výše, mě dovedly k myšlenkám pochybovat o některých věcech. Někteří věřící mě sdělili, že podobné myšlenky jsou špatné, jako chtít znát budoucnost apod, kecy o tom, že je hřích chodit ke kartářce apod, ale já neříkám, že chci vědět jak to bude, já jen říkám, že pokud Bůh ví, jak se za 5 minut rozhodnu, co udělám, takže vlastně jakoby se to už stalo, tedy nemám svobodnou vůli, to není nic proti Bohu či náboženství je to spíš filosoficko-teologický Božský paradox "svobodné vůle a volby".

Na závěr bych napsal že nepochybuji o existenci nadpřirozené bytosti, musí existovat něco co tohle všecko kolem nás stvořilo, každý i sebevětší ateista, který "věří že v nic nevěří" musí cítit, že není možné aby vše bylo jen dílo náhody a šlo vysvětlit pomocí exaktních věd, to je nesmysl. Já se spíš ptám, pokud existuje nadpřirozená bytost, která zná události, které se teprve mají stát, tak máme tedy svobodnou vůli, ano nebo ne? Podle mě je to podobný efekt jako tzv. "Schrödingerova kočka"
a paradox zjednodušeně: "živé a mrtvé kočky zároveň", která je uzavřená v bedně s jedem, o kterém nevíme, kdy se uvolní, takže pokud je krabice neprůhledná a my nevíme, kdy dojde k uvolnění jedu, může být kočka mrtvá nyní, za 6 minut, ale taky až za rok (samozřejmě mezitím by pošla hlady, je to jen teoretický pokus). Takže v tu chvíli je kočka z našeho pohledu vlastně živá i mrtvá zároveň, což si ale odporuje, ale přesto je to vlastně správně.

Stejně tak je to i s onou svobodnou vůlí: Vůle a možnost volby je také o úhlu pohledu. Tedy z našeho úhlu pohledu svoboda existuje, ale z Božího pohledu vlastně neexistuje, protože on sám je vlastně onou volbou a on sám je kauzalitou veškerého dění. Možná by šlo říci, že sám Bůh je "kauzalita-příčina a důsledek- to je Bůh" Takže stejně jako je správné tvrzení, že kočka v zavřené krabici je živá i mrtvá, tak je podle této teze správné tvrzení že svobodná vůle a volba existuje i neexistuje zároveň.

Autor Miron25, 27.01.2017
Přečteno 728x
Tipy 10 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: PetrPetr, , Frr, Slav Milo, Isabella Monvoisin
ikonka Komentáře (20)
ikonka Komentujících (5)

Komentáře

To je přenádherná a propracovaná úvah.. ST.. :-)

30.01.2017 15:21:45 | Tvořilka Lenka

pečlivě napsaný text......ale já mívám radost že existuje tajemství...BŮH že je jakýsi "bonus" Milosti.....dalo by to přiblížit spíše nějakým Zenovým koánem-
-"v mlze vidíš co nevidíš" celý den ležel v trávě a hleděl do nebe..co viděl-nebe"..:-D*

27.01.2017 20:26:51 | Frrreagovat

Děkuji Vám! :-)
Toto je opravdu pěkné: "v mlze vidíš co nevidíš"
Ano je dobré "něco nevědět", kdybychom znali veškerou pravdu, pak by to nejspíš byla nuda, je to jako, když třeba chcete vyřešit hádanku a pak ji konečně vyřešíte, dostaví se chvilková úleva a potom...prázdnota a kdyby nebyla další hádanka na cestě, k čemu vůbec dál fungovat? Kdyby vše bylo známo...Ano

Ale tento text a úvaha hlavně měla demonstrovat jakousi "trhlinu" v tom čím se zde ohání miliony lidí a BOHUŽEL se ve jménu toho vedly a vedou neustálé spory, války ve jménu něčeho co prostě nedává smysl. Ano nelze to brát asi takhle přímo logicky, jako víru, ale prostě co se týče té "všemocnosti" to mě přijde jako dosti ošemetné téma, které právě v sobě skrývá tyhle úskalí, která zde byla vypsána. Každý ať si najde svou cestu ke své verzi "Boha" Bůh či to něco co tvoří veškerou hmotu kolem nás a my jsme toho součástí, to je to "něco". Co to přesně je a jestli to je nebo není všemocné, na to nelze odpovědět, ale zase tyhle kavárenské úvahy jsem měl vždycky rád :-D
Hezký zbytek dne!

27.01.2017 20:35:05 | Miron25reagovat

Napřed s čím nesouhlasím:
slovo nic je jen symbol a symbolizuje právě to, co není. Jinak se dá říci třeba taky -žádný-. Aneb kolik máš teď u sebe laserových mečů?

Za druhé: používáš slovo paradox místo slova spor. Když platí jedna teze a platí i druhá, pak je to spor. Když z jedné teze vyplívá druhá a z druhé první je to paradox.

Jinak skvělá úvaha.

27.01.2017 18:58:27 | Slav Miloreagovat

Promiň:

Když platí teze a platí i opak (spor)

Jestliže platí teze pak platí opak. Jestliže platí opak pak platí teze. Takže platí teze právě tehdy když platí opak (paradox).

27.01.2017 20:33:19 | Slav Miloreagovat

Ještě jsem chtěl dodat:
se svobodnou vůlí mě to připadá takto: Máme se možnost rozhodnou, ale jak se rozhodneme a vykonáme tak ta možnost skončila. Je tudíž následkem našeho rozhodnutí, které je založeno na předchozích zkušenostech. Ale pořád se rozhodujeme my.

27.01.2017 19:10:41 | Slav Miloreagovat

Též to tak cítím.

01.02.2017 11:47:12 | Tvořilka Lenka

Bůh dal všem svobodnou vůli, ale jelikož je to dle Bible vševědoucí bytost (ano, bytost, Bible neuznává Boha jako nějakou formu nemyslící energie), musel vědět přesně, jak celé jeho stvoření dopadne...že se tolik lidí přidá na stranu Satana a nakonec při Božím soudu skončí i s ním v jámě. :-D Nabízí se otázka, jak je vlastně možné, že Bůh stvořil člověka tak nedokonalého, v jádru zlého a zdivočelého, když stejně tyhle jedince, kteří se neovládnou a nebudou ho poslouchat, zničí...a ponechá si na věčném životě jen ty ukázkové. Jasně, svobodná vůle, aby jej milovali a ctili sami od sebe, takže v překladu Bůh chce své uctívače, kterým slibuje věčný život, ale k čemu mu to je? Proč sakra nechtěl, aby lidé poznali pravdu, tedy ještě jako Adam a Eva v ráji? Jediný, kdo chtěl pro člověka pravdu, byl Satan. Vzepřel se Bohu, nechtěl být jen jeho slepý uctívač, asi taky nechápal, kam to spěje. Nehledě na to, že někteří nemusí toužit po věčném životě a rovnou se obrátí proti Bohu - a ti pak opět skončí v té jámě, dle Bible. Tak k čemu je taková "svobodná" vůle?

Je to spíše takové to "no však se rozhodni sám, ale víš, jak to dopadne, když se rozhodneš špatně"... :-D

A co příběh o Lilith? Ten je taky zajímavý.

Podle mě Bůh není žádná skutečná myslící a vševědoucí bytost, nedávalo by to smysl.

27.01.2017 17:07:11 | Isabella Monvoisinreagovat

ach Michalko .. S tou poslední větou nemohu souhlasit..

01.02.2017 12:05:50 | Tvořilka Lenka

Problém může být co si představujeme pod pojmy všemocný a vševědoucí, svobodná vůle, myslící bytost.
Aneb:
Bible jako jakýkoliv starověký náboženský spis je jeden z prvních literárních pokusů vyrovnat se nějak s realitou, která nás obklopuje. Jsou to v podstatě některé povídačky paní Kačky zaznamenané na papír.
Ale na každém šprochu pravdy trochu. Všemocným bohem mohli první vědci nazývat prvotní příčinu vesmíru, která má zkrátka velkou moc. (Když si představíš vesmír, tak musí mít obrovskou moc.) Vševědoucností mohli myslet třeba to, že si uvědomuje vše v přítomném okamžiku. A u táboráku se pak mohli vytvářet příběhy pro děti o tom jak všemocný a vševědoucí Bůh všechno řídí aby se těm dětem dobře spalo. Ale máme tady fyzikální zákony bez kterých se nepohne vlas na hlavě, takže zase kus pravdy.

27.01.2017 19:08:31 | Slav Miloreagovat

Děkuji! :-) Toto je opravu trefné:

"Bible jako jakýkoliv starověký náboženský spis je jeden z prvních literárních pokusů vyrovnat se nějak s realitou, která nás obklopuje. Jsou to v podstatě některé povídačky paní Kačky zaznamenané na papír".

Já ani nechtěl snad nějak tvrdit, že to je tak jak tam píši já se také spíše kloním k jakési představě, všeobjímajícího universa, jako vlastně takového prazákladu všeho a lidé si to museli nějak vysvětlit dát tomu všemu kolem formu, tak vznikla Bible a na to se samozřejmě nabalilo plno povídaček, nesmyslů a polopravd. Však jistě znáte tichou poštu, nebo jak se šíří drby že, na počátku může být například: Ježíš někoho "zázračně uzdraví", tedy použije nějakou znalost bylinek a například někdo kdo vypadal jako mrtvý-příběh o Lazarovi-tak vstane, třeba ten pán měl jen nějakou epilepsii, narkolepsii apod...Takže v první vesnici se řekne: Lazar byl uzdraven, pomohl mu Ježíš a za dalších 100 let je z toho-Lazar byl oživen apod. Bible není vlastně přímo špatná, ale neměla by se brát doslova. Například desatero? Na tom přece vlastně není nic moc špatného, to jsou skutečně nařízení, kterými kdyby se lidé řídili, tak by se jim vedlo dobře, to jako ok...

Ale co jsem tímhle vším zde sepsaným v té úvaze chtěl naznačit je právě to, že právě to celé je dosti "na vodě" a že ty některé věci v Bibli vlastně nedávají moc smysl. Ano víru nelze brát podle logiky, ani brát to co tam je napsáno doslova. Jenže jaksi se tímhle ohání a věří v to miliony lidí a vedou se o to spory, války a nejspíš naprosto zbytečně, protože při delším přemýšlení musí být každému jasné, že to jsou skutečně jen (a to mě fakt pobavilo to přirovnání) "povídačky paní Kačky. Podle mě, kdo chce najít otázky na to co je po smrti, jaký tohle vše má smysl apod, může nalézt i v Bibli nějaké odpovědi, ale musí to brát s rezervou a mít otevřenou mysl a na to hlavní si musí přijít každý sám, já už jsem myslím velkou část toho pochopil a vy podle vašich slov asi také. Tu by šla rozvést vlastně tak nekonečně dlouhá diskuse, že by nejspíše byla stejně nekonečná jako ono nekonečné universum, které nás obklopuje a jestli je "všemocné nebo není"? 100% odpověď nemůžeme nikdy dostat, protože stále se budeme bavit jen na bázi nás lidí z masa a kostí, takže ať je nad námi cokoliv, a něco tam je, to něco co prochází vším a asi má vliv na všecko kolem, tak nejspíš nemůžeme nikdy zcela pochopit, nejspíš skutečně až po smrti dojdeme nějakého "osvícení" nevím ale i samo téma smrti je na další úvahu, kterou sem nejspíš také přidám. Mějte se a přeji hezký zbytek dne!

27.01.2017 20:28:40 | Miron25reagovat

Jenže Mílo, víš, o co jde? Vyvrátit to těm věřícím ty jejich bludy, jak žerou Bibli doslova a pak to šíří jako mor všude kolem.

27.01.2017 20:32:06 | Isabella Monvoisinreagovat

Ano Míšo! horší je, že se ve jménu toho vede tolik sporů a válek, neměla by Bible naopak lidi když už tak spojovat? A místo toho se to tady rozdělilo na tři základní náboženství vycházející ze Starého Zákona a kam to vedlo? Křesťané-mají mesiáše-Krista přidali si k tomu x dalších keců, katechismů a vlastně to obalili takovým hávem celkem netolerance a zpátečnictví, jejichž důsledky se táhnou jako takový sliz až do dnešního 21 století, kam takové staré názory už vůbec nepatří a přesto jsou tu stále zakořeněny a má na tom svůj podíl viny zejména křesťanství od dob Středověku, kdy se šířilo skutečně jako mor. Další je Islám, no tak to je naprosto no-comment. Tam si pár šílenců vzalo korán totálně ho převrátilo a domyslelo si eště pár dodatků, které tam vlastně ani nejsou a ve jménu toho tu čekají na výsledek Svaté Války, kdy myslím má dojít snad k nějaké rozhodující bitvě u Jerusaléma mezi námi a Islamem, kde mají slavně zvítězit nad nevěřícími...A pak Judaismus, jediný vlastně ne-misijní, tak ty si prozměnnu zase vzali na paškál během 2 sv. Války (ač tedy tam přímo za to nemohla jejich víra ač to hrálo taky roli, ale Judaismus je taková kapitola sama pro sebe a ten beru trochu jakože stranou spíš nebezpečné mě přijdou ty zbývající dvě-Islám a Křestanství) a do dneška mají co dělat aby ustáli nepřestávající salvu od mírumilovných Palestinců, kdy tam dopadají neustále rakety střílené od "hodných sousedů. To je hrůza co Míšo? Sem nás dovedla víra v Boha? A přitom víme všichni co to je, každý si přeci uvědomuje přítomnost té všeobjímající energie a síly i ateisté 100% to ví každý že tu něco je ještě navíc. Tak proč neustále ty války a nenávist? Zahoďme tyhle staré spisy a knihy a začněme se nad tím vším zamýšlet komplexněji a ne jen podle starých spisů napsaných za dob Krále Klacka, kdy samozřejmě na lidi musel být větší bič a mnoho věcí si neuměli ještě vysvětlit, různé nemoci, odchylky apod, nevím například homosexualitu apod, tak se z toho udělaly hříchy a propadnutí peklu apod...Jenže PROBOHA to bylo před tisíci lety...ted je 21 století...Mělo by se přestat válčit a prostě si sednout a normálně se nad tím celý sdělením zamyslet, ne všecko je špatné v Bibli, ale prostě to nebrat tak fatálně, je to spíš podle mě takový nějaký "návod" jak nalézt jednu Z MNOHA CEST k té entitě, ale rozhodně NE JEDINÁ cesta...:-)

27.01.2017 20:46:14 | Miron25reagovat

Ano, přesně tak, jenže tohle těm věřícím nevysvětlíš, oni jsou takto naučeni, a je to pro ně jediná pravá životní cesta, to, co oni znají a co se do nich už odmala vtloukalo. A jak víme, mnozí lidé nemají schopnost vlastního myšlení a tak mají problém se zamýšlet i nad tím, čemu věří. Třeba Jehovisti a jejich víra v to, že se nesmí nikomu darovat a přijímat krev...to je taky samo o sobě hovno. A toho je spousta. Nezamýšlí se a pak to vypadá, jak to vypadá.

27.01.2017 20:50:07 | Isabella Monvoisinreagovat

Náboženství je dobrá věc, ale nesmí být využíváno k tomu, aby ovládalo lidi, k tomu podle mě nikdy vytvořené nebylo a ať tohle všecko řídí kdokoliv, cokoliv tak rozhodně ta "věc" nemá moc společného s tím co se zmiňuje v Bibli. Podle mě ta entita se sama diví, pokud to tak jde říct, nad tím, co jsme tady z toho byli schopni udělat za paskvil. A přitom je svět kolem nás a to všecko vlastně jeden velký zázrak, například už jen třeba početí dítěte, kde se spojí nějaké dvě buňky a vznikne z toho živý myslící tvor..neskutečné že? Takže není pochyb o tom, že něco existuje...ale proč to ovládání? Nařízení, příkazy zákazy? Masová hysterie a manipulace? Jsou totiž dvě skupiny lidí, jedni potřebují v něco věřit, ba možná asi každý spíš ale pak je část, které došlo, že může téhle lidské potřeby využít k tomu, aby na tom postavila vlastní moc a bohatství, na to co se samozřejmě církvi hodilo. A za další lidé potřebovali nějak vysvětlit smrt, aby tomu všemu dali nějaký smysl a nemohli říct, my nevíme co je po smrti, tak bylo jednodušší vymyslet si nějakého Boha, dát kolem toho nějaké nařízení apod, to je logické kor před 2000 lety si potřebovala ty lidi nějak držet na uzdě, páč byla hrozná nevzdělanost, tak to i mělo své opodstatnění...ale dnes? Dnes jsme už na vyšším levelu. Já bych doporučil všem lidem si Bibli alespoň pročíst to 100%. Ale pak ji zavřít a zamyslet se. Pohroužit se do vlastní mysli, třeba před spaním, oprostit se od tohoto světa, sice jen na myšlenkové bázi ale jde to, pocítíte pak takové to spojení se vším, nemluvím přímo o nějakém astrálu, myslím spíš takové spojení s tím "jsoucnem" k tomu nepotřebuju Bibli, nebo řídit masy lidí a války a zakazovat a přikazovat, abych tohle pochopil a nemusel se tak panicky bát smrti. Proč takové myšlenky jsou hned "rouháním"? No protože jsou nebezpečné, protože co kdyby si ovečky uvědomily, že vlastně jsou jen ovečky...to už by pak nebylo tak cool že? Kde je nejvíce zlata drahých kamenů, v kostelích kdo chodí v pozlacených rouchách? Kdo vede tu mašinerii na zabíjení nenávistní kazatelé a Imámové v Islamu...Kdy konečně lidem dojde, že jsou jen užitečnými idioty vychytralých manipulátorů? Neříkám že to je otázka každého jednotlivého církevního hodnostáře, ale obávám se že to je celkový problém vůbec otázky víry v Boha. Ne tenhle západní pohled na věc se mi nelíbí já spíše tíhnu, když už tak k náhledu, jaký lze nalézt ve východním náboženství, zejména v Buddhismu.

27.01.2017 21:02:33 | Miron25reagovat

Mno, se vším, krom budhismu, souhlasím,píšete moc krásně :-)

01.02.2017 11:46:13 | Tvořilka Lenka

Díky Lenko, no někdo to říká, že píšu dobře, tak hlavně že se to líbí. A tyhle "kavárenské pohovory nad kafíčkem" a rozmluvy o Bohu, životě brouka...to je nejlepší :D

01.02.2017 11:54:22 | Miron25reagovat

hihi já taky miluju ohnivé, duchovní diskuse :-)

01.02.2017 12:00:44 | Tvořilka Lenka

Tak podle mě je církev a jakékoliv příslušenství k ní to největší zlo a pokrytectví, právě církev potřebovala mít kdysi lidi pod kontrolou a začala Bibli i všechno kolem vykládat po svém...oni lidi potřebují mít nad sebou vidinu nějakého trestu, jinak by se projevilo jejich pravé zlé já, tíhnoucí spíše k tomu Satanovi. :-D Jakmile by nad sebou lidé nic jakoby neměli, tak úplně zvlčí, lidi kromě zákonů, které stejně porušují, potřebují i něco vyššího...a kdo nevěří v trest, který přijde jako odplata za hříchy, je vlastně svobodný, není ovce, která se nechá zmanipulovat a takovému člověku je pak fuk, jak naloží se svým životem, zda to bude ryze sobecky nebo ne. Takový člověk se nebojí věčného zatracení v podobě jámy. :-D Protože peklo není, o tom se ani Bible nezmiňuje, to je přímo tady na Zemi. A kdo v tom pekle žít nechce, a nevěří v Boží trest, může se klidně i sám zabít, aniž by to považoval za hřích...

27.01.2017 21:14:32 | Isabella Monvoisinreagovat

Ano, to si myslím, že v Bibli, vzhledem k tomu, jak starý je to spis, jsou velké mezery a ne všechno může být bráno doslova, jenže věřící některé věci doslova berou, i kdyby to byly sebevětší nesmysly. A pak se jimi ohánějí jako zaslepené ovce.

27.01.2017 20:17:21 | Isabella Monvoisinreagovat

© 2004 - 2019 liter.cz v1.4.5 | Facebook, Twitter