Hledání důvodů existence Boha

Hledání důvodů existence Boha

Anotace: Nejdůležitější otázka našeho života (a každý z nás si ji někdy již položil nebo položí) zní: existuj...

Nejdůležitější otázka našeho života (a každý z nás si ji někdy již položil nebo položí) zní: existuje Bůh nebo ne? Je to zcela zásadní, neboť:

- jestliže neexistuje, pak náš život vlastně nemá smysl a důvod. Je to sled náhodných narození (našich vlastních či blízkých), setkání, prolínajících se osudů a nakonec smrti, za níž čeká jen černá opona

- jestliže existuje, co to znamená? Kdo to je? A jaký je? Co po mně chce a co mohu chtít já po něm?

Nemám jednoduché odpovědi, ale několik návodů přesto lze předložit.

1, Vesmír – vše se pohybuje v naprosté dokonalosti. Planety krouží po svých trajektoriích. Slunce udržuje planety svou gravitací ve sluneční soustavě. Naše planeta se otáčí kolem své osy, jejíž jemné vychýlení by znamenalo zničení planety.

Pokud by vznik vesmíru a planet byl náhodný, jak to, že v tom všem je systém? Jak to, že vše funguje bez chyby, naprosto přesně a bezpečně? Přece kdyby to byla jen náhoda, pouhý náhodný vznik celého vesmíru, pak by se v něm nutně musely vyskytovat veliké chyby – tak by to přece fungovalo, kdyby to vzniklo náhodou. Zkuste vzít sklenici a jen tak náhodně ji rozbít? Bude v tom řád, vznikne z toho něco? Čím to je, že vesmír má řád?

2, Příroda – téměř každý rozumně uvažující člověk řekne, že v přírodě je systém, řád. Existuje potravní řetězec končící u člověka, fotosyntéza, rozložení vod, oceánů a pevnin, džungle produkující kyslík atd. Podobných bodů bychom mohli uvést desítky či stovky.

Opět je zde tedy řád. Odkud se vzal? A další věcí, která je v přírodě patrná, je krása. Když je člověk v horách, je to nádherné. A co moře, pláže, řeky, slunce, měsíc, hvězdy? Člověk přece říká, že v přírodě relaxuje, chodí si tam odpočinout. Jak jsme nadšení, když můžeme pozorovat divoká zvířata, laně v lese nebo lvy na safari.

Znovu tedy zaznívá otázka: kdyby vše vzniklo náhodou, mohla by vzniknout náhodou i taková krása? Neměl by v tom být zmatek, boj, nesoulad? Jak to, že není?

3, Člověk – co teprve samotný člověk? Co naše tělo fungující jako dokonalý stroj obvykle bez nejmenší chybičky? Podívali jste se někdy na všechny ty funkce mozku, srdce a jednotlivých orgánů? Náhoda?

4, Dobro v člověku – další zarážející věcí je to, že v člověku jako by bylo zakódováno dobro. Většina lidí na této planetě chce žít v míru, milovat své nejbližší, pracovat, slušně se chovat…Máme tendence pomáhat druhému člověku, když je v nouzi, zastaneme se někoho, kdo to potřebuje, posíláme peníze potřebným.

Je to jen dáno vývinem? Jakýsi stádní instinkt? Proč je to tak potom už takřka od narození? Děti jsou přece ve své podstatě dobré, pomáhají si, hrají si spolu. Dobro je v nich již zakódováno, nevzniklo náhodou.

Zamysleme se nad výše uvedenými body. Jak to vše zdůvodníme? Pokud bychom uznali, že za tím musí Někdo být (záměrně píši Někdo, neboť je jasné, že živá stvoření nemohlo stvořit něco), jaký by byl? Z atributů uvedených výše plyne, že zřejmě dobrý. A naše myšlenky pak musí vést dál, ale to už nechám na každém.

Závěrem několik myšlenek k existenci Boží od největšího středověkého učence Tomáše Akvinského.

1, Pohyb - věc, která je v pohybu, musí být do pohybu uvedena jinou věcí nebo silou. Musí tedy být Prvotní hybatel, Bůh, který uvádí věci do pohybu. Nic se nemůže pohybovat samo od sebe.

2, Příčina a následek - žádný objekt nevzniká sám od sebe. Jinými slovy, každá věc je přivedena do existence nějakou jinou věcí. Musí tedy existovat původní a primární příčina, Bůh, který je na počátku řetězce existence všech věcí.

3, Stupně dokonalosti - u dvou mramorových soch lze říci, že jedna je krásnější než druhá. Vzhledem ke dvěma uměleckým dílům můžeme prohlásit, že jedno má vyšší stupeň krásy než druhé. Pro jakýkoliv typ dané kvality (dobrota, krása, znalost) tedy musí existovat dokonalý standard, kterým jsou tyto kvality poměřovány.
Autor Alda, 25.12.2017
Přečteno 375x
Tipy 2 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: ewon, Otázka
ikonka Komentáře (6)
ikonka Komentujících (4)

Komentáře

Je to zvláštně položený článek. Tím, jak se celé té práci měl dát glanc – uvedením těch několika myšlenek „od největšího středověkého učence Tomáše Akvinského“ to vyznívá, že se autor za někoho schovává a tedy, že svým závěrům moc nevěří.
Není jasné, jestli se autor snažil sepsat souhrn nějakých myšlenek a závěrů, které jsou plně v souladu a na stejné úrovni třeba s americkými indiány (kteří tak ale činili pod vlivem nápoje z liány, mexických kaktusů či v omamném kouři divotvorné šalvěje) nebo jen omylem nepoložil hned v úvodu otázku, v čem mohl T. Akvinský vidět dokonalost světa dokonalost?
Takto naznačené črty autorovy mystické katarze jsou pořád ještě snové (tj. nic z toho není pravda, např. autor v závěrech neuvažuje čas), ale kdyby se článek uvedl ve smyslu „TOP 4 důvody T. Akvinského, které jej přivedly k..“ Pak by se podařilo uvést autoritu a prezentovat své myšlenky jednou ranou. :-)

30.01.2018 02:55:45 | dead-head

Ewone - já bych to řekl asi tak: kdo hledá, ten najde. Kdo se táže, dostane odpovědi. Kdo tluče na dveře, tomu se otevře.

03.01.2018 21:52:29 | Alda

part2: (mírně nevážná)
Co se mi jeví jako biblické je: že Bůh se nedá poznat každému. Na druhou stranu tím ten, co s ním mluví mohl "dokonale zakrýt klam, který se chystá vytvořit."
Pokud je Bůh schovaný, měl by být schován všem lidem bez rozdílu, právě proto, že je přesahuje, je pro ně zcela neuchopitelný. (kdo si představuje co bylo před začátkem vesmíru? Kdo si představuje co bylo 2 sekundy po jeho začátku?)

01.01.2018 13:32:40 | ewon

První věc, co mě napadá, že náboženství alespoň tak, jak si ho představuju já, dává dohromady, stmeluje a logicky propojuje spoustu otázek a oblastí lidského života. Od vzniku vesmíru, po postavení člověka v něm, až po to, kdy se má modlit. To do jisté míry ateistická společnost odbourává. A možná proto je ateistická společnost nejistější. Když říkám "logicky", myslím tím spíš, snaží se hledat důvody. Jestli ve skutečnosti tyto důvody jsou je věc jiná.
Pokud budeme vycházet opět z mého pohledu "Boha stvořitele", což pro mě není totéž jako víra lidí v nějakou vyšší bytost. Přijde mi, že důvod není úplně jistý. Podobný argument byl například ohledně darwinismu. Jak mohlo samo sebou vzniknout oko. Stručně řečeno mohlo vzniknout samo od sebe. Problém se odsunul dále do pozadí: mohla vzniknout sama od sebe hmota, fyzikální zákony?
Zcela naivně filozoficky mohlo vzniknout z ničeho něco? Pokud připustíme, že všechno má svou příčinu. Jakou příčinu má Bůh stvořitel? Sám sebe? Nelze potom říct, že vesmír má jako příčinu sám sebe?
Tj. otázka je stále dle mě neřešitelná, ani filozoficky ani vědecky. Jediné, co lze vědecky postupně vysvětlovat je, proč "planety běhají jak běhají", a možná i " proč se lidé chovají, jak se chovají". Otázky prvotních příčin se mi zdají mnohem vzdálenější.

01.01.2018 13:29:27 | ewon

Jak vyplývá z mého textu, zcela jistě to není bůh lidských představ, ale Někdo, kdo nás nutně musí přesahovat (viz to, co jsem napsal).

26.12.2017 21:23:59 | Alda

A kterého konkrétního boha myslíš? Panteon je plný různorodých vymyšlených postav, člověk má odjakživa chorobně bujnou fantazii. :-)) Příroda je nepotřebuje, její dokonalost je "svatá" sama.

26.12.2017 13:02:30 | Lighter

© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.9 | Facebook, Twitter