Proč je na zemi zlo. kdo je bůh a něco k Máyskému kalendáři

Proč je na zemi zlo. kdo je bůh a něco k Máyskému kalendáři

Anotace: Možná se optáte proč chci psát o lidském zlu a Máyském kalendáři v jedné úvaze? Ale co když Vám nabídnu doměnku, že i lidské zlo které zde po tisíciletí působilo, se chýlí v prosinci ke konci a to nám právě ohlašují nejen Máyský kalendář, ale i jiná

Má úvaha proč je na zemi lidské zlo? Kdo je bůh a proč nezasáhne?
A ještě něco málo k Máyskému kalendáři

Možná se optáte proč chci psát o lidském zlu a Máyském kalendáři v jedné úvaze? Ale co když Vám nabídnu doměnku, že i lidské zlo které zde po tisíciletí působilo, se chýlí v prosinci ke konci a to nám právě ohlašují nejen Máyský kalendář, ale i jiná proroctví.

Nyní k tomu lidskému zlu proč ho zde máme a kdo za na naším stvořením vlastně stojí.

Když se mě někdo zeptá zda věřím na peklo odpovím ano, vždyť v něm žijeme. Opravdu lidský život zde na zemi v této podobě a společnosti se mnohdy rovná peklu. Lidstvo snad nikdy nezažilo situaci, aby všude vládl mír, klid,nebylo násilí, závisti, zabíjení, podlosti, lží, touze po moci, touze někoho ovládat atd. Všechny tyto vlastnosti mi jako lidé máme a někteří je ve světě dávají pořádně znát. Ale odkud se vzali? Proč máme tyto negativní vlastnosti vedle těch ušlechtilých?
Nejdříve bych zde chtěl uvézt, že věřím na dvě věci.
Věřím v jednoho boha-nejvyšší enrgii ve vesmíru, ale ten se nnepodobá těm bohům co nám zde předkládají naše církve. Nechci zde urážet ba ani schazovat něčí víru, já zde zastupuji pouze sám sebe. Můj názor na Ježíše je, že věřím, že žil, ale myslím, že to byl pouze člověk nikoliv boží syn. Byl to moudrý muž, který předčil svojí dobu, kázal lásku a tím byl božský, ale jinak to byl člověk jako my všichni ostatní. My jsme také božím dílem, tím pádem se za boží syny a dcery můžeme taky považovat. To, že z něj církev udělala něco jiného zde nebudu rozebírat, o tom chci napsat jindy. Věřím, že tam nahoře ve vesmíru existuje velmi moudrá vyšší moc , která vše tvoří i ničí,aby mohla stvořit nové a dokonalejší.
Ano, já tuto moudrou energií pokládám za boha.
Pak, ale věřím, že jsme byli sestrojeni na něčí příkaz třeba oné nejvyšší energie-boha mimozemskou civilizací za nějakým záměrem. Kolikrát si myslím, že celá planeta je jakousi laboratoří na výzkum nás lidí jak se chováme, jak jsme proti čemu odolní a hlavně jak se učíme postupovat kupředu. Co když na tom něco je? Proto existuje onen pocit Dejavu,- že jsem už někdy žil nebo onu situaci zažil. Není to tím, že mnozí z nás několikráte žili, ale třeba nepochopili ten pravý smysl životního vývoje, a proto byli znovu posláni do života zpátky? To by odpovídalo mé myšlence, že jsme byli stvořeni za účelem se rozvíjet a postupovat někam dopředu, než se dostaneme na jiný stupínek vývoje. Co když bylo vyřčeno nějaké datum doby, lhůty do kdy se máme sami rozvíjet než postoupíme dál do vyšší dimenze. Já myslím, že jsme byli stvořeni proto, abychom se pro nějaký vyšší stupeň duchovní úrovně vyvíjeli a, že celou tu dobu jsme ze zhora pozorování.

Proto je u našich dávných předků o tom, že nás navštěvovali naši učitelé, tolik dochovaných zpráv, a proto se každý z nás dívá nahoru jakoby tam něco, nějakou odpověď hledal. Nestojí snad ve starých Sumérských, Babylónských, Egyptských, Aztéckých, Máyských spisech to, že jsme byli stvořeni civilizací nám podobnou ze zhora. Jak je možné, že se tyto údaje schodují v tak sobě rozdílných civilizacích které žili na různých koncích země a v různých časových dobách? Jak je možné, že i dněšní žijící indiáni v severní a jižní Americe věří na totéž? Na tom něco je. A to je taky ta pravda proč hlavně církev proti tomuto tvrzení celá staletí bojuje a věda, která slouží zájmům vlád a církvi to také odsuzuje jako nesmysl. Přeci nepřipustí tu pravdu, že jsme byli stvořeni jinou dokonalejší civilizací. To by jejich pýcha a nadutost, že mi lidé jsme páni všeho vzala za své. To je taky zlo, které tu vládne lidská nadutost, pýcha, odmítání přijmout jiné myšlenky než ty co se shodují se zájmy vlád a církve. Škoda, že zapomínají, že i v minulosti se církev a tamnější vlády také mýlily, když upálili mnoho lidí za jejich tehdější tvrzení , která se v budoucnu ukázala jako správná.
Na tvrzení, že nás stvořila jiná civilizace jsou archeologické důkazy, kterým se samozřejmě převážná část lidstva směje, ale já na to věřím. Mnozí z Vás jistě znají oblast v Peru která se nazývá NAZCA.

Zkuste si představit obří tvary a vzory namalované nesmírně dlouhými linkami na zemi. Kresby jsou tak obrovské, že se zdá, jako by něco takového snad ani nebylo možné. A přesto se právě takové čáry a kresby v peruánské poušti Nazca nacházejí.
Obří linie v Nazce byly poprvé spatřeny ze vzduchu v roce 1926. Vytvořili je naši prapředkové někdy mezi lety 100 př.n.l. až 700 n.l. tak, že na určitých místech odstranily povrchovou vrstvu kamení, pod níž je světlejší půda. Linie překonávají i kopce a vedou stále přímým směrem. Této až neuvěřitelné přesnosti bylo zřejmě dosaženo používáním trasovacích tyčí.

Avšak proč byly Nazcaské linie vlastně vytvořeny? A proč vypadají mnohé z nich jako přistávací dráhy? A proč jsou vidět pouze ze zhora z letadla? Komu to mělo sloužit?
Oním tvůrcům, kteří žili 100 až 700 let před n.l.? To asi těžko. Ty linie souvisí s astronomií a matematikou, neboť mají v sobě geometrické prvky. A co je ještě na pováženou všechny směřují směrem k Orionu a k oblasti hvězdy nazývané jako Sýrius B. Pak, ale také není náhoda, že nejen pyramidy v egyptské Gíze a pyramidy v Mexickém Palenque jsou nasměrovány stejným směrem.

Člověk sám o sobě je vlastně mimozemského původu. Cožpak se naše tělo neskláda z molekul a atomů, kterých je vesmír plný. A proč máme 100% kapacitu mozku, ale využíváme jen 10%. Proč lékaři považují zbylích 98% lidské DNA za přebytečnou? Nenaznačuje to snad, že tam máme uloženo něco co nám není dovoleno rozluštit?

Neslučuji se s výkladem boha tak jak nás tomu učí nynější světové vládnoucí náboženství, neboť oni jeho jména jen zneužívají ke svým cílům nás ovládnout a dělají z něho spolupachatele. Proto mnozí z nás už v životě vyřkli tu větu „ bože proč to dopouštíš“? A bůh se neozve ba ani nezakročí. Ale proč? Není to tím, že naši stvořitelé nebo náš stvořitel nás zde na planetě zemi sestrojil, abychom se jak už jsem výše popsal zdokonalovali sami a proto se mezi nás nepletou, neboť by to zmařilo jejich záměr – jejich výzkum kam až jsme schopni sami zajít. Já si myslím, že ve všem je nějaký řád a hlavně matematika. Celý vesmír se řídí jistým zákonem, který se tam dodržuje a na který nějaká vyšší moc dohlíží. Bez toho by nebyl ve vesmíru pořádek. A copak víme o vesmíru něco pořádného. Nevíme o něm nic. I když se dnešní vědci nadýmají pýchou, že o vesmíru víme dost troufám si říct, že nevědí nic pořádného a to co si myslí, že vědí je z části špatně. Nedávno byl na BBC odvysílán pořad o vesmíru a hmotě. V onom pořadu, který byl natočen v roce 2010 vědci doznávají, že se ohledně hypotézi tzv. Velkého třesku mýlili a doznávají, že onen třesk musel někdo nebo něco způsobit. Že nemohl vzniknout sám. Kdo byl ten někdo nebo oné něco? Taky přiznali, že doposavadní znalosti ohledně vesmíru jsou mylné.

Zde příslušné video na stránkách nového bohatství:
http://www.novebohatstvi.cz/2012/06/nepredstavitelny-vesmir.html

Izák Newton řekl: Toho co víme a jsme schopni pochopit je jen malá kapka. Toho co ještě nevíme a nejsme schopni pochopit je jeden velký oceán.


K tomu bych doporučil jedno hezké video na stránkách:
http://www.novebohatstvi.cz/2012/06/nepredstavitelny-vesmir.html


Takže proč zde v životě máme zlo?

U některých jedinců tzv. zrůd co páchají bestiální věci, nebo týrají zvířata si myslím, že mají asi něco jako genetycký defekt. Asi se něco v jejich genech díky předkům přihodilo, a oni mají svůj gen poškozený. Proto páchají zrůdnosti. Pak, ale existuje jiné zlo, které tu panuje a to sejí vlády, církve a ostatní mocní a to je to zlo ze, kterého se nemůžeme nějak vymanit.
A to je mé přesvědčení, že tu máme zlo z důvodu, abychom se z něj učili. Pokud nás vytvořila jiná civilizace, která se také sama musela po tisíciletí vyvíjet aby dospěla k vyššímu postupu tak nás tvořili tak jací byli oni sami. Netvrdí se snad, že bůh nás stvořil k obrazu svému?
K tomu bych dodal, že kdyby ona nejvyšší energie –bůh byl sám nedokonalý, tak by nemohl vytvořit takovou dokonalost jako je vesmír se svým řádem, svojí logikou a matematikou. A také by nemohl vytvořit jiné planety na kterých je život. Jen v naší galaxií a píše se to i v Extrasolar Planets Catalog je na 1000 planet, které mají slunce. Já si myslím, že kde je slunce tam je i život. Proto někdo stvořil i naší planetu zemi, která svojí polohou stojí tak perfektně svojí vzdáleností ke slunci, že ji slunce nespálí ba i, že tu není zima. Neboť naše planeta stojí tak akorát ani daleko a ani blízko. A když se podíváme na naší planetě kolem sebe jak je vše dokonalé, vše má svůj účel a místo, jak je každý živočich potřebný, každá molekula, baktérie musíme uznat, že toto dílo musel stvořit někdo, kdo svojí moudrostí a dokonalostí přesahuje náše chápání, náš mozek a naší představivost.

Mimochodem ve starých spisech nejen od Máyů, Inků, Aztéků, Sumérů, Egypťanů, ale i v indickém KALI-YUGA ( kde se píše taky o konci času dne 21.12.2012 )což je indický cyklus věků se píše o tom, že naši učitelé-mimozemská civilizace měla a věřila v univerzálního boha vesmíru jehož zákony se řídili i oni. A to pro mě nejsou žádné náhody.

Z toho pro mě plyne, že jsme byli vytvořeni na vnuknutí třeba vůle oné vládnoucí nejvyšší energie-boha jinou civilizací, která nás zde stvořila, aby mohla pozorovat jak se vyvíjíme. A proto jsme byli stvořeni k obrazu boha - v tomto případě bohů-civilizace a máme stejné vlastnosti jako oni, neboť i oni byli než se dostali na jiný stupeň úrovně nedokonalý a chybující. Proto to nemohl být v žádném případě sám bůh- nejvyšší vesmírná energie neboť ta je dokonalá. Jeho zájmem je aby se všechny civilizace – životní formy vyvíjeli dopředu k nějakému cíli, který je nám neznámý. Ale do předu né zpátky, neboť i vesmír jde do předu a nevrací nic zpět. Bohužel je zde i myšlenka, že aby se stvořilo nové a lepší musí být staré zničeno. To je zákon vesmíru, a proto se i tam na něčí vůli ničí staré a vytváří nové.

To také znamená, že pokud bylo dáno a já jsem si jist, že ano nějaké datum kdy se lidé budou muset změnit, nebo sem oni přiletí, tak do nás oni nebudou a do našich problémů zasahovat.
Sami si tím vším i tím zlem, které nás má učit musíme projít než k onomu datu – času stupně vývoje dospějeme, a to bez jejich vměšování. Neboť by jinak náš vývoj za jejich pomoci neměl duchovní význam. Proto se také i v evangéliu píše, že si lidé sami sní co si nadrobí a, že bůh se nebude do nás vměšovat. To dává celkem smysl né?
Ať už si každý sám za sebe věří na koho chce, v co chce, vše má svůj smysl a v našem případě i zlo. Nikdo nás přeci nenutí být zlý, nebo se na dráhu zla dát.

A na otázku proč jsme to lidské zlo za ta tisíciletí nevymítili odpovím:

Protože jsme se nikdy z chyb nepoučili. A také, že ono lidské zlo a jeho působení zde na zemi jsme svými vlastnostmi jako jsou naší lhostejností, vlastním egoismem, soustředěním se jen na sebe, nestaráním se o druhé, naší leností nepřemýšlet o věcech co se mě samého netýkají, soustředěním se na hromadění materiálních věcí , ta celá tisíciletí ono zlo živili a přiživovali se na něm. Proto jsme také za to zlo vinní . Necháváme se strhnout okolím, okolnostmi a emocemi Je nám jdeno co se dějě, co se stane. Hlavně, že se to neděje nám samotným. Přihlížíme k tomu, že jsou ve světě někteří manažeři, politici, sportovci, umělci a jiní tak nehorázně přeplácení, že by z jejich měsíčních gáží mohli lidi v chudých zemích žít klidně pár měsíců. Nechává nás, naši západní civilizaci klidnými, že většina části světa žije v naprosté chudobě. Že umírají nejen lidé a děti, ale že mezinárodní koncerny devastují a vykrádájí jejich zem. Diky tomu se stáva jejich země neplodnou a jedovatou ,kde hynou a onemocňují také zvířata. Naše západní civilizace žije na úkoru a smrti jiných, a to je velká vina.


Letos v květnu 2012 vydal světový fond na ochranu přírody WWF zpávu Living Report kde se píše, že naše planeta je tak zdevastovaná, že už v roce 2030 budeme potřebovat planety dvě, neboť ta naše se stane neobyvatelnou. Zde článek:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=744889


Tohle je hlavně pro ty co se řídí vědeckými důkazy. Tak zde mají onu vědeckou zprávu.
Mnozí z nás se onoho data 2030 pokud se v prosinci 2012 nic nestane dožijí, ale copak dál??? Nebude pak už na vše pozdě? K tomu, aby to člověk pochopil kam se vlastně řítíme není žádných proroctvích ani potřeba, stačí se zamyslet, dívat kolem sebe a položit si otázku jak dlouho to lidské zlo co zde živíme budeme ještě udržovat. Nebylo by lépe hned jednat?
Nebyl snad letošní Summit-schůzka v červnu 2012 na ochranu přírody v Rio de Janeiru snad výsměchem všem lidem co chtějí chránit přírodu? Nic se tam na ochranu nedohodlo a 21 států včetně Německa ani nepřijelo. Osud planety je jim lhostejný jde jim pouze o profit, a budoucnost je nezajímá. Nebo tuší, že je už stejně pozdě?


Ptáte se jak bychom ono zde vládnoucí zlo, které nás vede k záhubě mohli zničit?

Jednoduše bez jakéhokoliv prolití krve. Stačí abychom se všichni lidé domluvili a přestali chodit na ono zlo, které představují naše neschopné vlády, veškerý průmysl, farmacie, koncerny, politici, bankéři a některé sekty do práce, a nekupovali jejich výrobky. To by je za nedlouho a celý ten vykořisťovatelský systém co ničí naší planetu, nás, naše zdraví zlomilo. Oni by neměli jak nás přinutit jít na ně pracovat, a tolik patron ani nemají, aby nám vyhrožovali střelbou. Pak bychom si mohli zvolit jiný spravedlivější systém, který by zaručoval ochranu přírody, práce a zdraví i pro budoucí generace. Vyvinuli bychom i jiné technologie, které by sloužili nejen k ochraně přírody, ale i našemu zdraví. Škoda, že se lidi dokážou semknout a domluvit jen při fotbale nebo hokeji, ale na závažnější věci se nedokáží domluvit. Ono by lidstvo asi potřebovala zažít opravdový globální strach, až by všem bez vyjímky šlo o kejhák, pak by to domluvení se asi fungovalo. Ale to by mohlo být také pozdě.

Já si myslím, že něco tento rok vysí ve vzduchu, a že na to brzo dostaneme všichni odpověď. Samozřejmě bych si pro lidi dobrého srdce nic zlého nepřál, ale víme zda bude příroda nebo někdo jiný dělat rozdíly. Co když se bude muset ničit, aby se mohlo stvořit nové a dokonalejší? Tohle stojí jak v Máyském kodexu tak i ve výše uvedených proroctvích. A mohli bychom se tomu divit?
Ruku na srdce ani né, i když by to bylo vůči těm nevinným nespravedlivé. Ale jsou vůbec mezi námi nějací nevinní ? Nepodporujeme ono zlo mnohdy vědomě, mnohdy nevědomě snad všichni? Ta odpověď jednou příjde. Možná letos možná jindy, ale již brzy.


Nyní k Máyskému kalendáři a proroctví.

I když jsem už pojednání o roce 2012 napsal, něco mi řeklo, abych se zde ještě dodatečně o nových poznatcích zmínil.
Máyské písmo a jejich kodexy rozluštil ruský vědec Jurij Knozorov počátkem 20. století, který je v Mexiku národním hrdinou. Máyské kodexy jsou tři. Pařížský, Madrický a Drážďanský. V těch textech se mimo jiné píše o stvoření světa jak jsem ho výše popsal, ale i o jeho konci.I když ho zde zná málokdo, tak všichni vědci co se zabývají starobylými indiánskými jazyky se o jeho dílo opírají.
Setkal jsem se z jedním člověkem, který žil dlouho v Mexiku u Máyů v Palenque a natočil pro jednu soukromou švýcarskou televizní stanici pořad o skutečném výkladu dle autentických výpovědí Máyských šamanů, archeologů a astronomů proroctví roku 2012. Dovolil mi si onen dokument shlédnout a já zde mohu s jeho souhlasem zveřejnit pár informací.


Z Máyských proroctvích:

Každý hledá své místo v životě, cesta nebývá nikdy přímá a lehká,ale každého dovede jistě na konec.

Odchod neznamená zapomnění.

Konec to je teprve začátek.Odkud pochází Máyský kalendář a co v něm o prosinci 2012 stojí.

Máyové – kněží velkého Kukulkána nebo také pánové dnů získaly kalendář od svých předků. Předchůdci Máyského národa přišli do jižního Mexika odněkud ze severu, od legendárních sedmi jeskyň. Lidem přinesli kalendář zobrazující nejen dny, týdny a roky, ale kalendář který zobrazuje období civilizací, které osídlili naší planetu. V tomto posvátném kalendáři se jasně říká, že 21.12.2012 končí věk pátého slunce epocha, ve které my žijeme s vámi. Co bude dál nevíme. Jak je to myšleno je na každém z nás, aby to pro sebe posoudil. Jisté je, že tento výrok o konci pátého slunce a dnů kdy oni jsou zde s námi se schoduje i s proroctvími Inků, Aztéků, Sumérů, Egypťanů, a i v indické KALI-YUZE. Všude se upozorňuje na ono datum 21.12.2012 jako na významově osudné pro lidstvo a hovoří se v nich o slunci. Není nutné připomínat, že se očekávají v letošním roce největší sluneční erupce za poslední desítky let, a že u slunce něco je jakýsi objekt či planetka.
Zde odkazy:
http://www.exopolitika.cz/news/planetka-u-slunce/

http://www.thetruthbehindthescenes.org/2012/06/19/its-back-huge-sun-black-sphere-june-17-2012/

http://www.thetruthbehindthescenes.org/2012/06/14/incredible-ufo-moves-across-sun-june-12-2012/

Tento objekt se tam nachází neustále a nikdo neví nebo nechce nahlas říct co to znamená. Zde odkaz na astrofyzika Dr. Keith Stronga, který pozoruje slunce a denně dává své poznatky na youtube. Zde video ze 26.06.2012 kde ve svém videu na onen objekt upozorňuje. Je to vidět asi po 3. minutách na jeho videu.
Doporučuji jeho stránky všem co se zajímají o slunce sledovat.

http://www.youtube.com/watch?v=7MOiPZ2FuEw&feature=plcp


Dále je znepokující masivní úhyn ptáků, ryb a jiných zvířat, který se děje skoro denně. Je to snad sluncem, které ovlivňuje nejen život na zemi, ale i oceány a moře?
Zde odkaz na stránky:
http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html


Co se může dle Máyů stát - dle autentických výpovědí :

Dle mex. doktora přírodních věd a astrofyzika Dr. Luise Ortise Oskona a dle vědce astronoma a mex. šamana Dr. Raula Rodrigeze se stane, že díky galaktické rovině – galakt. seřazení, které nastane 21.12.2012 kdy bude Země, Slunce,Měsíc, Jupiter a střed Mléčné dráhy s černou dírou po 26000 letech v jedné rovině, nastane revoluce přírody a země se zbaví přebytečného. Co, kdo je tím přebytečným se neuvádí.Slunce díky této vesmírné síle zvýší svoji aktivitu a zemské jádro se svým magnetickým polem se oslabí. Může nastat přepólování země a nebo se dramaticky změní podnebí, Nebudeme chráněni před onimi slunečnímy paprsky, neboť slunce vyšle k zemi milióny protonů, které se mohou zmutovat a poškodit tak zemské jádro. Zde zajímavý článek čeho se NASA obává, neboť monitoruje změnu protonů, které k nám slunce letos svými výbuchy na zem posílá.Takže k nám vždy dorazí nejpozději do 48 hodin.
Zde odkaz:
http://www.thetruthbehindthescenes.org/2012/06/02/mysterious-pulse-on-earth-that-seemed-to-answer-suns-blast/


Svět a lidé se změní.
Na hrobce posledního Máyského krále stálo toto: Radujte se a tančete až do prosince 2012, pak budete všichni jiní. – Ona hrobka se nachází v Mexickém muzeu v Mexico City.

Dle mexické antropoložky a astroložkyVirginie Sanchez Navarro se navrátí naši učitelé z hvězd zpátky na zem. Dle Máyských textů jsme jimi byli stvořeni a oni slíbili, že se v roce 2012 vrátí. Není tak snad trochu náhoda, že v kinech běží americký film PROMETHEUS, který potvrzuje, že jsme byli stvořeni jinou civilizací. Je to náhoda, že běží letos v roce 2012, a nebo nám chtějí tvárci filmu něco naznačit???

A nakonec se dle ruského historika Dmitrie Beljaveva a ruskeho kosmonauta Georgie Grečka se letos od srpna zjeví planeta Nibiru na které žijí naši stvořitelé, aby nás posunuli dopředu z homo sapiens na homo sapiens sapiens. Jakým způsobem by se to mělo stát nikdo z nich neví, ale o návratu našich stvořitelů se psalo nejen u Máyů, ale i u Sumérů, Aztéků a i v Egyptské knize mrtvích. Všechny tyto civilizace čekali na jejich návrat. Nečekají snad křesťané na návrat Ježíše a muslimové na návrat Mohameda? Jak vidíte skoro každá civilizace čeká a čekala na návrat boha-bohů a to nepokládám za náhodu.
Zda se to stane letos v prosinci a co nám 21. prosinec 2012 přinese, tak to sám nevím . Ale vím a cítím jedno, že je něco ve vzduchu a brzo se nám dostane odpověď. Nechme se překvapit a mysleme pozitivně. Záměrem vyšší moci-boha je, abychom se vyvíjeli dopředu. Vždyť i jiné civilizace si možná museli projít tím samým, než je něco nebo někdo změnil. A proto je to pozitivum . Naše planeta byla stvořená pro lidskou rasu, a proto jí vyšší moc nezničí a lidé se sem vždycky vrátí.

Váš Guru
Autor guru1, 02.07.2012
Přečteno 515x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí