Svět a příroda se už rychle mění. Spěchá vše k datu 21.12.2012?

Svět a příroda se už rychle mění. Spěchá vše k datu 21.12.2012?

Anotace: Úvaha opírající se o má pozorování a fakta.

Svět a příroda se už rychle mění. Spěchá vše k datu 21.12.2012?
Úvaha opírající se o má pozorování a fakta.

Vážení přátelé. Ikdyž jsem už o roce 2012 napsal , tak i přesto ve mě jakýsi vnitřní hlas burcoval, abych napsal ještě jednou o rychlých změnách v přírode, které dle mého souvisí s rokem 2012 a změn, které jsou zašifrovány v proroctvích o datu 21.12.2012.

Nejdříve bych zde chtěl uvézt, že poznatky zde prezentované jsou výsledkem mého letitého pozorování, srovnávání různých dat ohledně změn v přírodě a na slunci s předešlými roky, a sebevzděláváním. Dále mým zájmem o staré civilizace, o vesmír, duchovno, staré božstvo aj. Jak se může sebevzdělávat člověk, který nemůže všechny místa co ho zajímají navšívit sám?
Musí se spolehnout na vlastní intuici, meditaci, naučnou literaturu, navázat kontakt s lidmi i autory jako jsou např. Erich von Dänicken, Peter Fiebag, se členy A.A.S a Seti, kteří se zabývají dotýčnými tématy týkajících se archeologoastronautiky, a na konec si na internetu najít spolehlivé zdroje informací, dat, které mé poznatky potvrzují a dají se ověřit. Tohle nebyla a není lehká práce. Pořád existují lidé, co na tyto témata a důkazy plivají, zesměšńují je a lidi jako jsem já pokládají za blázny. Tohle vše je cena za cestu na kterou se dáte, když poslechnete svůj vnitřní hlas energie, který vás nabáda, aby jste lidem co příchozí změnu pociťují otevírali oči. Člověk se obětuje a odříká si mnoho. Ale kdybych tomu nevěřil, a kdyby mě má duchovní cesta stále nepotvrzovala, že jsem správně, tak bych to už jistě dávno vzdal. Nejde jen o to, že se člověk sebevzdělává, obětuje čas zkoumáním věcí, ale především se musíte v noci v přírodě nabíjet vesmírnou energií ,bez které by to nešlo, a meditovat při pozorování hvězd. Pak se musíte snažit oddělit falešná tvrzení od pravých a vše srovnávat s vlastní intuicí, názorem, a prověřovat zdroje internetových stránek než zjistíte, že se tam nelže a nedělá propaganda.

Proto se v mých úvahách o změnách v přírodě a roce 2012 snažím dávat čtenářům i odkazy, aby sami věci posoudili,a aby se také dozvěděli to ,o čem se radši z jistých důvodů nepíše.

Mnozí lidé díky zamlčování jistých událostí týkajících se změn v přírodě ani nevědí co se již delší dobu děje, a co nabývá na rychlosti. Nikde se nepíše o tom, že vznikají trhliny a díry v Zemi, že Slunce se chová jinak než při minulých cyklických změnách a, že vysílá na nás velké dávky neutrín, které nejen poškozují zemské jádro, ale i magnetické pole, které stále více slábne. Začátkem června tohoto roku roztálo v Grónsku během 4 dnů přes 40% ledu. Skoro každý den umírají masivně ryby, ptáci, a jiní živočichové. Ty čísla jsou alarmující a jsou uvedena u zvířat v tisících a u ryb v tunách!!!!
Nebývalé bouře, hurikány, přívalové deště způsobují, že v Asii, Indonésii, Jižní Americe se země doslova ztrácí pod vodou a dochází k sesuvům půdy. Letošní vysoké teploty v některých částech USA dosáhovaly takových stupňů, že něco takového nebylo zaznamenáno od vzniku samostatných USA. Díky tomu je tam ztraceno přes 60% úrody a ceny obilovin a kukuřice vzrostou dle expertů o více něž 50%. U nás ve střední Evropě se díky zvyšujícím dešťům a výkyvovému počasí děje skoro to samé. V Africe v Nigérií měli minulý týden záplavy, a v Kapském městě napadlo před dvěma týdny 35 cm sněhu . V Johanesburgu padal od 03-06.08 sníh což lidi přes 35 let nezažili.. V Chile před 3,5 týdny umrzli 4 bezdomovci, neboť tam měli v noci mínus 8° Celsia. Na západě Austrálie naměřili minulý týden po 4 noci teploty kolem mínus 12 stupńů.

A já se ptám? Je to normální, že se to děje v tomto roce tak vše najednou??? Skeptici určitě řeknou, „ale vždyť se to dělo vždycky“, ale já vypozoroval, že nikdy v tak rychlém a hromadném tempu jako od listopadu 2011. Vše co zde popisuji je ověřené a na níže uvedených odkazech se čtenář může přesvědčit sám !!!

Málokde se píše o nárustu sesmické aktivity od listopadu 2011, že se probudily vulkány co spaly stovky a i tisíce let. Že gigantický vulkán Yellowstone je na žlutém políčku tzn., že může kdykoliv vybuchnout.

Znepokojující je také, že některé internetové stránky zabývající se nárustem změn začínají mizet, nebo nejsou aktualizovány. Na yahoo.com se začínají mazat různá videa, která na tyto změny upozorňují. Náhoda? Májí z něčeho strach?

Jistý Donny Gilson zabývající se na svých stránkách planetou X-Nibiru, byl nedávno v USA kde žije zadržen policií a vyslýchán co že to na svých stránkách o planetě X-Nibiru zvěřejňuje. Bylo mu předneseno, že není asi normální, a že navrhnou psychiatrické vyšetření. Onen Donny Gilson toťiž upozoruje na onu planetuX-Nibiru a dokazuje, že NASA manipuluje různá data. Nedávno se Donny Gilson ve svém posledním příspěvku zmínil o tom, že zvěřejní důkazy , že někteří příslušníci americké armády byli informováni o příchodu jisté planety X do našeho slunečního systému, a že se něco koncem roku očekává z čeho mají ti nahoře strach. Také by měla být vyhlášena od října pohotovost stupně číslo 3.

Něco se prostě děje.
Já osobně si nemyslím, že by 21.12.2012 nastal úplný konec světa, ale nějaká změna jistě nastane. Život zde neskončí, neboť i v minulosti zanikly různé civilizace, ale vždy někdo přežil a život pokračoval dál. Samozřejmě nikdo z nás neví co bůh nebo bohové s námi zamýšlejí,ale já si osobně myslím, že lidský život na celé planetě nevyhasne. Svět se jistě změní a to je to co nám nejen Máyové, Egypťané, Hoppiové. ale i Nostradamus ve své stracené knize zašifrovali.
Ano předpokládá se konec světa, ale to může znamenat pokud čteme mezi řádky i něco jiného.
Pojďme si jen vzít v úvahu to čeho se NASA nejvíce obává. Mnozí z Vás vědí, že nekončí jen Máyský kalendář, ale že dne 21.12.2012 v 11.hodin a 11. Minut nastane po 26000 letech zarovnání planet. Velká konjukce na nebi na kterou tyto proroctví poukazují. Střed Mléčné dráhy s černou dírou bude stát v jedné linii se Sluncem, Měsícem,Zemí a Jupiterem. Nasa se obává, že při tomto seřazení může dojít k nesmírnému uvolnění jisté energie, která by mohla přimět slunce k výbuchu jaký lidstvo nepamatuje. To, že se Slunce chová jinak jsem už zdůraznil. Ale co by se mohlo stát. Narušilo by se magnetické pole, satelity by byly spálené, vyhořely by i transformátory jejichž oprava by stála mnoho let. Ale kdo a jak by je opravovali, když by nebyla žádná elektřina? Lidé by se octli v jakém si středověku . Byla by tma, zima, nefungovalo by topení, voda, splachování atd. Ti, kteří vědí jak se s tmou a zimou vypořádat bez technických vymožeností by přežili, ale ti druzí rozmachaní co by neměli televizi, mobily, internet co ti? Jak by žili dál?
Nó, asi by si museli všichni pomáhat jako vždy v těžkých dobách, když šlo o přežití. To by byl nový začátek, a konec toho starého světa. Nebylo by peněz, vlád, auta by nejezdily,prostě by skončilo něco na co jsme byli zvyklí, a toby pro jisté jedince byl onen konec světa. Samozřejmě by ty slabé povahy asi nevydržely, a spáchaly by sebevraždu, ale silní jedinci by začali znova tzv. od píky. Tenhle scénař je naprosto reálný a může nastat prakticky přes noc.
A také je stále ve hře planeta X neboli Nibiru, která se má schovávat za sluncem. Existují fotky na stránkách, www.poleshift.ning com, které také uvádím dole, kde lidi už dvě slunce vyfotili. Také jsou tam uvedeny záběry z Neumayerovi stanice z Antarktidy, které to na Webkameře ukazují. Já osobně jsem přes červený filtr dvě slunce při západu slunce vyfotil.

Slunce je neklidné a velká koronární díra se neustále zvětšuje.
Sluneční záření dosahuje dle stupnice měření Flare - záření stupně M až X což je dramaticky vysoko a sluneční oblast Lasco to potvrzuje. Dále se zvětšují a spojují sluneční skvrny ve sluněčních oblastech –regiónech 1532,1530,1529,1531,1528. Ano víme, že se každých 11 let slunce mění, ale jak potvrzuje mé srovnání s jinými daty a co také potvrzuje astrofyzik Dr. Keith Strong , na jehož denní informace odkazuji dole, tak ta situace se sluncem je neobvyklá a znepokojující.

Proto si myslím, že není náhoda, že nejen Máyové, ale jiná proroctví poukazují na 21.12.2012 jako na den změny v dějinách lidstva a, že právě v tento den po 26000 letech nastane ono galaktické seřazení planet se středem Mléčné dráhy. Nikdo z nás neví co se stane . Vše jsou zatím jen spekulace, ale já za sebe si myslím, že nás ty proroctví dávných civilizací neupozorňovaly na ono datum jen tak pro nic za nic. Už jenom díky jejich vědomostem o vesmíru, a planetách, které byli lidmi objeveny až za stovky let. Planetu Pluto a Uran zmiňují nejen Sumérové, ale i Máyové a přitom byl Uran objeven až v roce 1781 a Pluto byl objeven teprve v roce 1930. Jak je možné, že se o těchto dvouch planetách zmiňují nejen Sumérové, ale i Babylóňané, Aztékové a Máyové? Kdo jim to řekl? Jak to bez moderních teleskopů mohli zvládnout? Otázky nad otázky a odpověď si mnozí bojí přiznat.
Takže dle těchto vědomostí a inteligenci našich předků je mi jasné, že na galaktickém seřazení dne 21.12.2012 něco bude. Proto se nejen Aztékové, Máyové, Hoppiové, Egypťané a Nostradamus oním galaktickým seřazením zabývali, ale také věděli, že Slunce bude hrát v tomto roce významnou roli, a že nějaká změna nastane. Tyto civilizace byli přímo Sluncem, Orionem a hvězdou Sírius posedlí.
Já osobně nepovažuji rychlé změny v přírodě a na slunci za náhodu. Pro mě je jasné, že o tom tyto civilizace dávno věděly a, že se nás snažily do předu upozornit. To jenom naše intolerance, náš egoismus a to, že dáváme na špatné rádce nás od těchto pravd odvádějí, a my si je už ani nechceme připustit. Cožpak jsme už tak zblbli, že si myslíme, že se nám nemůže nic stát. Že naše řádění na úkor životů nás samých a na úkor planety zůstane bez odezvy? Tato planeta nám nikdy napatřila. Ji někdo pro nás založil, a ať to byl kdokoliv, tak on si jeho dílo nenechá zničit.

Indiáni Hoppi nám v knize od Thomase E. Mailse vzkazují, že je v roce 2012 strašně důležité to co si budeme přát. Každý člověk má jen dvě cesty, cestu dobra a zla. Je jen na nás jakou cestu si onoho data 21.12.2012 vybereme. Já osobně z prosince 2012 strach nemám. Věřím, že pokud se něco stane, tak dobří lidé přěžijí, a že postoupí do vyšší 4 dimenze, kam údajně Máyové odešli, když tak náhle opustili svá sídla. To se o nich v Mexiku povídá. ˇMimochodem Hoppiové ve výše uvedené knize tvrdí, že tu už před námi žily 4 civilizace a my jsme ta pátá. Po nás příjdou ještě dvě. Náhoda? Toto tvrzení jsem také slyšel od autora Roberta Bouvala, který se zabývá pyramidami.
Nezbývá nic jiného, než mít srdce a oči otevřené. Vím,že je spousta lidí co tyto změny a úkazy na ono datum podceňují a vysmývají se jim, ale co když třeba v onich dobách kdy tu mimozemšťané lidi učili někdo nahlédl do budoucna do dnešní doby? Co by asi tak viděl?
Zńičenou přírodu, rabování půdy, lidi propadlé k naprostému materialismu, povýšení ziskuchťivosti nad životy a morálku jiných, lživé vlády, mafii co ovládá svět a i politiky, a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Skutečně by si onen někdo, kdo sem do dnešní doby nahlédl musel říct a dost. Tady končí veškerá shovívavost. Ničit dílo, které lidem nepatří si nenechám líbit.Tady se musí něco stát, aby se lidi vzpamatovali.
Ale to jsou jen mé myšlenky. I tak přesto věřím, že jsmetu po celou dobu své existence pozorování jinou civilizaci, a jen ona ví jakého data se změna lidí v lepší bytosti uskuteční. Už dříve jsem vyřkl tu myšlenku, že naše planeta země je jakási laboratoř utvořená jinou vyspělejší civilizací a, že jsme pozorováni. Vše ve vesmíru a i v životě je uspořádáno dle čísel-matematiky, a i doba změny zde na naší planetě má své osudné datum. Jest-li někdo a já jsem si jist, že ano vyda nějaký plán dle kterého se jede a kde na konci stojí napsáno nějaké datum, tak se ho bude držet až se ono datum naplní. To vše se brzy ukáže ať už ta změna příjde náhle, radikálně a nebo se bude po roce 2012 rychle naplńovat. Jedno je, ale pro mě a doufám, že i pro ostatní lidi co mají srdce a oči na správném místě jisté a to, že už to takhle dál pokračovat nemůže. Už kvůli našim dětem a matce přírodě.
Nyní fakta o nárustu změn v přírodě z odkazy na příslušné stránky:

Zde odkaz na pozorování slunce od Dr. Keitha Stronga: denní zprávy o změnách na slunci, koronárních děrách a slunečních skvrnách
http://www.youtube.com/user/drkstrong


Zde se můžete podivat na videa o rychlých změnách a anomaliích v přírodě, ve světě od listopadu 2011 až do června 2012.

http://www.youtube.com/user/2011MESSAGE/videos

http://www.sott.net/articles/show/248663-VIDEO-Chronicle-of-Extreme-Weather-Events-and-Earth-Changes-April-June-2012

http://www.sott.net/articles/show/248660-VIDEO-Apocalyptic-Weather-Phenomena-in-June-2012

http://www.sott.net/articles/show/248662-2011-A-Global-Shaking-of-all-things
http://www.sott.net/articles/show/248661-VIDEO-A-compilation-of-Earth-Changes-and-High-Strangeness-in-January-and-February-2012

http://www.sott.net/articles/show/248656-2012-Something-Is-Going-On-

http://www.sott.net/articles/show/248659-VIDEO-Extreme-Weather-Events-in-July-2012


Letos v červenci roztálo v Grónsku za 4 dny 40% ledu. Zde odkaz:

http://www.sott.net/articles/show/248668-Ice-Age-Beckons-Greenland-ice-sheet-melted-at-unprecedented-rate-during-July

Nárust úmrtí ryb, ptáků, želv, včel, netopýrů a jiných zvířat. Skoro denně jsou tam uvedeny skoro tisíce mrtvých zvířat.
http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html

Anomalie trhliny v zemi, záplavy, vulkány a jiné anomálie na stránkách: http://www.sott.net/signs/list_by_category/4-Earth-Changes

Denní zprávy o změně pólů,planetě X-Nibiru, pohybu tektonických desek,anomáliích počasí , a o čem se nepíše najdete zde.
http://poleshift.ning.com/

Denní zprávy o nárustu zemětřeseních, erupcích na slunci, zprávy které jsou jinde tabu:
http://survivalangel.blog.de/

Necenzůrované zprávy o stavu politiky, stavu přírody aj.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/


Slunce, zemětřesení, pohyby Pacifických desek a jiné denní aktuality.
http://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers
http://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/yellowstone/yellowstone_monitoring_47.html

Zde odkaz na aktualizaci světových zemětřesení:
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/

Zde odkazy na pozorování aktivních vulkánů:
http://www.volcanodiscovery.com/erupting_volcanoes.html
http://volcanocafe.wordpress.com/


Že Azovské moře je najednou rudě červěné a NIKDO NEVÍ PROČ. Zde odkaz: http://thewatchers.adorraeli.com/2012/07/29/sea-azov-turned-bloody-red/

Zde stránky od Donny Gilsna pro zájemce ohledně monitorování planety Nibiru:
http://www.ursuadams.com/
http://beforeitsnews.com/contributor/pages/3/832/stories.html

Zde aktuální obrázky tzv. dvou sluncí a nebo planetě X-Nibiru.
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/earth-wobble-confirmed-by-mawson-station-antarctica-images

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/complex-seems-to-be-at-right-of-the-sun-impossible-to-use-mylarTakt to je přátelé zatím vše. Doufám, že si každý sám ony věci přebere a nebude na mě hleďet jako na blázna či fantastu. Pro mě jsou to dost závažné věci a nedějí se rozhodně náhodně. Nic v životě není náhoda, neboť náhody neexistují. Vše se děje záměrně a je vyšší mocí naplánováno. Proto i my dostaneme brzo odpověď. Já se osobně denně věnuji meditaci v přírodě a modlím se za nový začátek budovaný na morálních hodnotách, lásce a vzájemném souladu všech duší.

Přeji Vám všem slunce v duši.

Guru
Autor guru1, 13.08.2012
Přečteno 464x
Tipy 2
Poslední tipující: Blázen Viky
ikonkaKomentáře (2)
ikonkaKomentujících (2)
ikonkaDoporučit (3x)

Komentáře

Musím jen souhlasit a souhlasit a souhlasit. Nedávno v místě kde bydlím byla veliká vychřice. Co to říkám? Byla největší, jakou jsme kdy zažili. Jen náhoda? Blbost. Budu pokračovat dál. Bouře, které zažíváme jsou dost odlišné, než jaké bývaly. Je to jen náhoda? Blbost. Vše má svůj řád. Vše je danné. Nic není jen náhodou. Ať už si o mě lidé říkají: "Je to jen 16 ti léta hplka, co nemá rozum" ale já tvrdím co vidím. Naše Země pláče. Nikoho to nezajímá. Každý den se snažím přijít na způsob, jak to udělat aby lidé otevřeli mysl a srdce. Nic! Každý musí sám. Zahodit své ego. Hned teď. V tom roce o kterém se zmiňujete se něco stane. Vím to. Jak není podstatné, říct to tak mě mají všichni za blázna. Ale něco bude. Něco se stane. Lidé, jenž nepřilnuli tolik k materialismu budou celkem v pořádku. Zvýší se nám intuice. Už teď na sobě pociťuji jisté změny, co se týče duchovní stránky. Má intuice se zlepšila. Je to jen náhoda? Ne, neřekla bych.

13.08.2012 19:10:36 | Blázen Viky

Ahoj Viky,
předem ti děkuji za tvůj komentář s kterým naprosto souhlasím. Sám víš nejlépe, že nic není náhoda a, že vše běží dle plánu, který někdo zhotovil. I já si myslím, že kostky byly vrženy a, že o našem osudu už bylo rozhodnuto. Přesto, ale musíme myslet pozitivně a přát si kolektivní změnu pro celou planetu a všechny dobré lidi. kdo je dobrý a kdo né to oni už určitě vědí. Taky si jsem jidt, že lidé budou muset pokračovat dál a učit se novému. Vše co jsme do teď věděli a měli naučené budeme muset zapomenout a taky se přispůsobit, ikdyby už náš svět nevypadal tak jak jsme ho znali. Proto se nění čeho bát a chce to hlavně meditovat za dobro a změnu k lepšímu.
Přeji ti krásné dny a posílám pozdrav.
Guru

28.08.2012 14:05:23 | guru1

© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí