RESTART - MOHOU NÁS SVĚTELNÉ BYTOSTI OCHRÁNIT PŘED KONCEM SVĚTA?

RESTART - MOHOU NÁS SVĚTELNÉ BYTOSTI OCHRÁNIT PŘED KONCEM SVĚTA?

Anotace: Podle nejnovějšího Bulletinu amerických jaderných vědců, zbývá lidstvu pouhých 100 vteřin do Posledního soudu, což je jinými slovy řečeno - KONEC SVĚTA! Proč bychom si ale měli myslet, že to bude právě naše generace, která se stane vůbec tou poslední civi

MÉNĚ ZBRANÍ, MÉNĚ VÁLEK

Je pošetilé si myslet, že nemůžeme skončit jako prehistoričtí dinosauři, po nichž už zůstali jen impozantní ostatky, které jsou varováním o pomíjivém hmotném životě, jenž může kdykoliv vyhasnout během mrknutím oka. V tomto kontextu nezapomeňme na latinské rčení: „Memento mori - Pamatuj na smrt!“

Proč takové varování nelze hodit za hlavu? Odpověď je nasnadě - nevážíme si toho mála co máme, nevážíme si jeden druhého, čímž je zázrak života v rouše beránčím.

Kdyby OSN přijala chartu o zákazu a výrobě smrtících zbraní, nikdo by už ve světě nemohl řinčet jadernou výzbrojí. Jakmile jednou bude vydáno celosvětové veto postihující produkci konvenčních, ale i nekonvenčních zbraní, potom by už nebyly žádné války, ani velké, ani malé!

Dobrovolně přijatý pacifismus představuje naději pro celou civilizaci, alespoň z úhlu pohledu lidského ducha, který prochází procesem evoluce, čemuž nejsme sto porozumět. Když už tedy víme, jak zlepšit svět, co brání tomu (?), abychom vyhlásili celosvětové REFERENDUM o zákazu konvenčních a nekonvenčních zbraní, což by zahrnovalo všechny zbraňové systémy.

Jestli jsme se ve jménu civilizace dokázali podvolit masivnímu uzamčení (lockdownům), rouškovým opatřením, ale i všem omezujícím příkazům ochraňující lidskou bytost před neviditelným nepřítelem - smrtícím virem, mohlo by se naopak světové společenství v zájmu všeho lidstva konečně uvolit k tomu, aby se po celé naší planetě uskutečnilo tohle avizované referendum, které by lidem v plebiscitu umožnilo se vyslovit pro zákaz a vývoj zbraní.

Kdyby se světová veřejnost ve všelidovém hlasování vyslovila pozitivně a zavrhla by výrobu všech zbraní, započala by tím nová civilizační éra, kterou bych připodobnil k ZLATÉMU VĚKU! Možná si říkáte, že něco takového není možné. Nicméně, když se chce, všechno jde!

I kdyby se nastíněné referendum nikdy neuskutečnilo, každý sám za sebe může na kus papíru napsat: „Jsem proti vývoji a výrobě zbraní!“ Ano, se zbraněmi souvisí všechny válečné konflikty odehrávající se v krutém světě, včetně nepochopitelné války na Ukrajině. Chcete-li něčemu opravdu pomoci, tak vezměte tužku a papír a napište hluboce procítěné přání a vyhoďte je z okna ven, a pokud nás bude většina, začnou se dít podivné a nevysvětlitelné věci!

Jestliže vám takováto manifestace připadá poněkud dětinská, v tom případě na konci článku podpořte v odkazu přiložené - MEMORANDUM, v němž se váš nehmotný duch může bez skrupulí svobodně projevit.

Každopádně ten či onen způsob dokáže zamezit tomu, čeho se většinová populace nejvíce obává, čímž je oprávněný strach ze třetí světové války, která je kvůli válce na Ukrajině, doslova na spadnutí.


ESOTERIKA POSKYTUJE ŘEŠENÍ

Věřte nevěřte, ale písemný souhlas má větší váhu, než všechno zlato světa, neboť z mysli přenesený vzkaz na papír vychází z nitra nehmotného ducha, jehož mysteriózní odezva, pokud se lidé v rámci společného úsilí stmelí v jedno tělo a jednu duši, se stává hnací silou, která se transformuje na kosmickou záři, což je jinými slovy řečeno zvuková vibrace, jíž mohou světelné bytosti naslouchat.

A právě světelné bytosti potřebujeme oslovit, neboť nikdo jiný nás z tohoto marastu nedostane. Každopádně za pokus to stojí! Je tedy velkou neznámou, co všechno se člověku musí ještě přihodit, aby samo do sebe zahleděné lidské stvoření, dokázalo uvěřit, že se vše děje z nějakého nadpřirozeného plánu, nad čím nemá smysl si lámat hlavu. Někdy stačí jen dýchat, věřit a sledovat, co se stane!

Těžko někomu vysvětlovat, že vůbec nezáleží na našich politicích, dokonce ani na nás samotných, ale výhradně na tom, co vdechlo do naší tělesné schránky
zázrak života.

Vše je něčemu podřízené, a to cosi, nelze spatřit pouhým okem, mikroskopem ani dalekohledem, ale srdcem ve spirituálním rozjímání. Jediná cesta do povznesených světů, vede skrze nebeské výšiny! Je pravdou, že vstup do tajuplných sfér je pro kohokoliv takřka nemožný, protože tajemno se odkrývá pouze nejjasnějším stvořením hmotného světa.

Jelikož o těchto nedostupných - duchovních oblastech se mnoho neví, není pro většinu pozemšťanů představitelné, žádat o pomoc v těchto nadsvětech. A přitom stačí tak málo, věnovat se trochu mystice, která je tu s námi od nepaměti. Nebraňme se tedy esoterickému vědění, které nás obohacuje a zároveň ochraňuje před jakýmkoliv nebezpečím.

Kupříkladu v esoterice se dočteme, že hmotná existence je nejnižší možný projev jakéhokoliv bytí, proto jsou nám tyto tajemné dimenze zahaleny. Kabala nám například prozrazuje, že nad tímto námi sdíleným časoprostorem, jímž je Asija, se nalézá ještě několik dalších pseudoexistencí, což jsou světy: Jecira, Berija a Acilut.

Vzhledem k tomu, že v duchovnu neexistuje pojem času, můžeme tím objasnit, proč v těchto nadsvětech nepůsobí na její obyvatele projevy stárnutí, popřípadě smrt. Jak lze vnímat svět v němž neplyne čas? To je filozofická otázka, kterou můžeme rozebrat z mnoha různých úhlů pohledu.

V prostoru v němž neplyne čas, neplatí známé fyzikální zákony, proto v nečasovosti nedochází k proměnlivému pohybu, což znamená, že v tomto světě se nesmrtelné bytosti nerozmnožují, protože v jejich prostředí nepotřebují předávat informace svým potomkům, kteří mohou pokračovat v jejich jsoucnosti a vědění.

Vskutku, některé bezdětné lidi lze proto považovat za bytosti světla, jenž přes hmotu vstupují do tělesných schránek člověka, aby v míru dovedli ostatní bytosti na bázi uhlíku k sebepoznání.


POSLEDNÍ CIVILIZACE?

Abychom se v tomto zamyšlení posunuli dále, tak nesmíme ignorovat minulost, neboť z časového hlediska se vše neustále opakuje dokola, proto naději na přežití lidstva hledejme v dobách zániků velkých - mytických civilizací. Proč právě tam?

Podle německého filozofa a spisovatele Oswalda Spenglera, prodělávají civilizace podobně jako rostliny různé etapy života. Tudíž v tomto vývoji vše nakonec končí nevyhnutelnou smrtí, která periodicky přichází, zejména když jsou civilizace v tvůrčím ohledu zcela vyčerpané.

Současná kinematografie s ohledem na minulost právě trpí nedostatečným tvůrčím potenciálem, což nahrává této tezi o blížícím se konci naší civilizace. Dokázali bychom dnes natočit např. Chalupáře (?), což je oblíbený kultovní seriál, který lze vysílat donekonečna! Jen těžko, budete-li souhlasit!?

Se zajímavou hypotézou o zániku říše přišel na počátku 20. století britský historik William H. S. Jones, podle něhož se v období vpádu kartaginského generála Hannibala na Apeninský poloostrov v letech 218–204 př. n. l. se na území dnešní Itálie rozšířila malárie, která epidemicky natolik podlomila tohle impérium, že se z této rány mocná říše nikdy nevzpamatovala. Jistě si kladete otázku, co tím bylo řečeno, že? Tři znamení dnešní doby předznamenávají náš civilizační úpadek, který je doprovázen fatálním skonem.

Prvním negativním signálem byla v tomto kontextu celosvětová pandemie koronaviru. Další neblahou předzvěstí je probíhající válka na Ukrajině. Domnělý třetí hřebík do rakve světu zasadí smrtící záření, které nás může postihnout ještě v tomto roce 12.12.2022. Každého bude jistě zajímat, odkud asi taková hrozba přijde?

V Bibli se dočteme: „Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější. A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!“

Z biblického popisu lze vytušit, že Země bude zřejmě zasažena zbloudilým asteroidem, po jehož dopadu na zem se třetina řek kontaminuje hořkým jedem - otravou z radiace, která byla v Písmu svatém připodobněna k chuti pelyňku. Tímto však biblické varování zdaleka nekončí.
Autor Ciconia, 05.08.2022
Přečteno 120x
Tipy 2
Poslední tipující: Sonador, mkinka
ikonkaKomentáře (18)
ikonkaKomentujících (5)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Žij, jak nejlíp umíš, asi tak...a když zmiňujes i Bibli, tak nezapomeň, že království nebeské je v tobě, jinak se musím připojit k Martenovi, že jsou to spíš blbinky...

05.08.2022 22:51:31 | paradoxy

...to je snůška zajímavostí a pitomostí...;-)a to jsem pacifista a duchovní taky dost...

ps:víš co znamenal symbol hippies? ten v kruhu co se mu říká peace? přece zkratku písmen ND=nuclear disarmament...takže jsi nevymyslel nic nového...a esoterika znamená, že je to tajné učení pro zasvěcené, nic veřejného...atd, atd. víc nekomentuji.

05.08.2022 19:47:08 | Marten

...díky, ale raději to nebudeme rozvádět...jak se říká "cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly"...

06.08.2022 09:12:44 | Marten

Sdílím s tebou.* Jen snůška teorií a plků o ničem. Vše je zřejmé, vše dané! Téma větvit jen zákrsek!

05.08.2022 22:27:55 | šerý

...díky, ale raději to nebudeme rozvádět...jak se říká "cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly"...

06.08.2022 09:27:40 | Marten

Děkuji za názor. Od pacifisty bych očekával větší pacifismus, ten mi však v agresivním tónu odpovědi nějak chybí. Jinak esoterika je tajné učení v tom smyslu, že se nevyučuje na školách. Tajné v tomto směru neznamená - zakázané! Stále jsem v této diskusi nezaznamenal to hlavní, čímž je zavržení zbraní. A to je dost smutný!

05.08.2022 21:17:49 | Ciconia

...nejde přece jen o zbraně, ale o ty, kdo je používají...zakázat verbovat vojáky, zrušit jejich výcvik a zakázat financování jakýchkoliv armád, zneužívání vědy pro vojenské účely a znemožnit moderní masové ozbrojování, to je o lidech...ti o tom rozhodují. A zapomenout militantní nesmysl, který propagují vojáci, aby ospravedlnili své horentní ekonomické výdaje, že "nejlepší obrana je vždy zastrašování a útok"...a až pak se jedná...

06.08.2022 09:26:50 | Marten

Jde jen o to se veřejně vyjádřit. Všechny odpovědi co jsem zde četl, jsou jen o výmluvě. Tak chcete ty zbraně, anebo ne? Pokud se tu někdo z vás vyjádří proti zbraním, tak tím posiluje kolektivní vědomí proti zkáze. Jak známo kolektivní vědomí či nevědomí existuje, to potvrdil Carl Gustav Jung. Ostatní názory, pakliže se nevyjádříte, jsou nicotná slovíčka bez obsahu. Tak tedy ještě jednou...jste pro zákaz zbraní, ano či ne? Myslím si, že v USA řeší podobnou problematiku. Co ale zůstává, jsou vraždící zbraně. Zamyslete se trošku nad sebou!

06.08.2022 13:41:12 | Ciconia

Není možné, že jsi Junga špatně pochopil? Kolektivní nevědomí je to, co v sobě máme všichni, na tom těžko zapracujeme. A přestože jsem proti zbraním, tvůj příklad s Hitlerem jasně ukazuje, že co se má stát, to se stane...Že bychom mohli jako lidstvo odložit zbraně, by bylo fajn...

06.08.2022 15:08:38 | paradoxy

Chvála Bohu, že alespoň někdo ty zbraně odsoudil. Já myslím, že to tak těžké napsat nebylo, že by bylo fajn, kdyby ty zbraně nebyly. Ze všech diskutujících tohle jediné odsouzení je dost málo, přesto vám patří velký dík. DĚKUJI.

Jinak příklad s Hitlerem byl odpovědí na to, že tam, kde je strach, není láska. Nicméně, kde nejsou zbraně, nejsou války, ani malé, ani velké. Kdyby Hitler neměl zbraně a spojenci požadovali dodržování Versaillské smlouvy, tedy že Německo bude zbraňově omezené, nikdy by druhá světová válka nenastala. Ten příklad s Hitlerem není špatný, i když se zde militantním diskutujícím nelíbí.

07.08.2022 12:18:36 | Ciconia

Není možné, že jsi Junga špatně pochopil? Kolektivní nevědomí je to, co v sobě máme všichni, na tom těžko zapracujeme. A přestože jsem proti zbraním, tvůj příklad s Hitlerem jasně ukazuje, že co se má stát, to se stane...Že bychom mohli jako lidstvo odložit zbraně, by bylo fajn...

06.08.2022 15:08:37 | paradoxy

hele, já na tebe byla hodná, záměrně jsem ignorovala to, co trefně pojmenoval Marten, říkala jsem si je novej, myslí to dobře...
řeknu ti to takhle - jdi se nad sebou někam zamyslet sám a to kázání si vem sebou;)

06.08.2022 14:03:58 | Sonador

Bože, něco odsoudit to je kázání??? Dobrá, už se nebudu k tomuto tématu vyjadřovat. Ještě vám doporučím jedno, navštivte USA, navštivte ty zbytečně zastřelené lidi, co byli lehce dostupnými zbraněmi zabiti, a pak mi napište jestli vraždil člověk, nebo smrtící zbraň. Článek jste nepochopili, ani jeden. Možná ano, pokud pracujete pro zbrojní průmysl, ani to nemohu vyloučit?!

06.08.2022 14:24:14 | Ciconia

tedy klobouk dolů, opravdu...;)

06.08.2022 14:39:29 | Sonador

...a přitom to začalo jediným kamenem v ruce... zakázat kameny nic nevyřeší, dokud se nezmění srdce lidí...

hmotný svět je vrcholným dílem stvoření jen nefunguje jak má, a opět je za tím naše dílo, smrt je důsledek hříchu - pádu, což opět znamená, že cesta k nápravě vede skrze naše srdce, protože:

"Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska." 1 Jan 4:8

"V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění." 1.list Janův 4:18

...změnit můžeme jen sami sebe, dost záleží na tom, čemu věnujeme pozornost;) dík za zamyšlení a ať se ti daří*

05.08.2022 13:39:32 | Sonador

Moc děkuji za reakci. V podstatě souhlasím, akorát se ptám - nemiloval snad Adolf Hitler? Nemyslím si, že 41 pokusů (atentátů) o život tohoto muže bylo neúspěšných vinou náhody. Cosi drželo ochranou ruku nad tímto diktátorem! Démoni? Černá magie? Anebo Bůh? Všichni se můžeme změnit, ale musíme mít podnět a podmínky ke změně, jinak skončíme jako Adolf Hitler, který klidně mohl být úspěšným malířem. Kamenem to začíná, to je pravda, ale atomovým Holokaustem to nemusí skončit, vyvrcholit? A přitom stačí tak málo! V jednoduchosti je síla. Stačí jen vyslovit souhlas, že jsme proti zbraním. Bohužel tato slova odnikud neslyším, jen výmluvy, že to nejde. Ale ono to jde, věřte mi, proto o tom píšu!

05.08.2022 16:48:57 | Ciconia

ajajaj... něco napíšu a už se k tomu nebudu víc vyjadřovat;)
situace v Německu mezi válkami byla velmi zlá a těžká... tam někde se jistě dají najít dobré úmysly - což je stejný způsob uvažování, který prezentujete... a dobré úmysly, jak už jsme mnohokrát viděli, jsou cesta do pekel...
a odpovím na opravdu nesmyslnou otázku - soudě podle toho, že život a dílo A. Hitlera bylo celé o strachu, o skutečné lásce těžko bude řeč...

kdykoli si někdo myslí, že našel řešení, lék a správnou cestu pro všechny a začne ji prosazovat - pro všechny - jsme na scestí...

ještě jednou, kde je strach, není láska - z takové pozice bychom se měli zdržet jednání...

tím se loučím, nerada vedu takovéto debaty, protože většinou, ne-li vždy, nikam nevedou...

05.08.2022 17:01:45 | Sonador

V lásce není žádný strach! S tím nelze polemizovat.

kdykoli si někdo myslí, že našel řešení, lék a správnou cestu pro všechny a začne ji prosazovat - pro všechny - jsme na scestí... Odsoudit výrobu zbraní představuje první krok k lásce a míru, kdo s tímto názorem nesouhlasí, není pacifista. To ale neznamená, že se nemůže změnit.

05.08.2022 21:33:51 | Ciconia

© 2004 - 2022 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí