RESTART - MOHOU NÁS SVĚTELNÉ BYTOSTI OCHRÁNIT PŘED KONCEM SVĚTA? 2

RESTART - MOHOU NÁS SVĚTELNÉ BYTOSTI OCHRÁNIT PŘED KONCEM SVĚTA? 2

Anotace: Přesný význam tohoto slova znamená - nový začátek, anebo opětovné spuštění. Jenže v útrobách slova RESTART se skrývá mystika, kterou jsem náhodně objevil. Ano, v tomto slůvku je zašifrován návrat staroegyptského boha-Re!

RESTART - MOHOU NÁS SVĚTELNÉ BYTOSTI OCHRÁNIT PŘED KONCEM SVĚTA? Díl druhý...


CO PŘESNĚ ZNAMENÁ SLOVO RESTART?

Pakliže tahle katastrofa nebude zapříčiněna padající hvězdou, čili asteroidem, jak se dočítáme z Písma svatého, tak co jiného nás může ještě postihnout? Pokud ruská armáda beztrestně ostřeluje Ukrajinské jaderné elektrárny, tak apokalyptická havárie může propuknout kdykoliv. Dokonce ani pomstu ze strany ukrajinských pracovníků, kteří obsluhují reaktory v jaderných elektrárnách, nelze vyloučit.

O nebezpečí, které ohrožuje naši civilizaci, lze také hovořit v souvislosti s fúzními reaktory, které nejsou zcela bez rizika, zvlášť když se vědci experimentálně snaží dosáhnout teploty 200 milionů stupňů °C v pozemských podmínkách. Během těchto pokusů se může kdykoliv cosi vymknout kontrole, a hned tu máme nehodu monstrózních rozměrů.

Právě v takzvaných tokamacích má být na této planetě stvořena obdoba nového Slunce. Co všechno by mohla případná havárie s fúzním reaktorem způsobit, nechci ani domyslet.

Jistě vás už napadlo, jak tohle vše rezonuje s tajemným slovem - RESTART? Se slovem restart se běžně setkáváme v počítačové hantýrce, zejména když nám zamrzne počítač, tak se správce/uživatel pokouší nereagující systém znovu probudit - zprovoznit. Toho je možné dosáhnout s pomocí zmiňovaného restartu, kdy se načtou původní hodnoty PC, které jsou po znovuspouštění schopny předešlého provozu.

Přesný význam tohoto slova znamená - nový začátek, anebo opětovné spuštění. Jenže v útrobách slova RESTART se skrývá mystika, kterou jsem náhodně objevil. Ano, v tomto slůvku je zašifrován návrat staroegyptského boha-Re!...Jakmile restart rozdělíme na RE a Start, okamžitě vyčnívá slovo RE, jímž byl ztotožňován nejmocnější staroegyptský bůh slunce. Přičleněné slovo - START značí, že jde o počátek či zahájení, neboli návrat. Takže tu máme co do činění s magickým slovem RESTART, které nám zejména s počítačovými systémy oznamuje, že se k nám navrací bůh Re. Tohle bychom měli mít stále na paměti!

Kdo byl bůh Re? Jak je patrné již z jeho mocného jména, jednalo se o slunečního boha zastupujícího zde na zemi sluneční žár, světlo a energii. Podle jedné z egyptských verzí o počátku světa se bůh Re vynořil z praoceánu Nunu na pahorku benben, případně se zjevil v lotosovém květu jako božské dítě. Mohl se ovšem zjevit také v podobě fénixe, skaraba, atp. Následně pak sluneční bůh stvořil celý svět a ustanovil jeho zákony.

Jaký vztah má bůh Re k dnešnímu světu a této civilizaci? Kromě toho, že se v jeho jménu každodenně opravují zhroucené počítačové sítě, příchod slunečního boha ohlašuje rovněž zánik stávajícího světa, který bude brzy nahrazen novým světelným řádem, tak jak se ve starověku přihodilo civilizacím v dávnověku, jež po příchodu boha Re, v žáru jeho moci zanikly!

Proč se lze domnívat, že bůh Re přijde co nevidět? Protože se ve všech možných oblastech lidského života, o něm hovoří čím dál častěji! Kupříkladu zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra Prof. Klaus Martin Schwab prohlásil: „Nadešel čas na velký restart!“

Z médií se dozvídáme, že světové hospodářství, zdravotnictví, zemědělství, sociální služby, ale i politický systém, absolutně vše prý potřebuje restart. Jak je vidno, není žádného oboru, který by nepotřeboval návrat, neboli počátek boha Re! Dokonce i to, co se děje na Ukrajině, je restart stávajícího světového pořádku. Co si přejeme, také dostaneme! Tudíž nevylučuji, že k nám bůh Re přijde co nevidět, ještě letos: 12.12.2022, zvlášť když je o něj takový zájem.

Jeho příchod se však může projevit jakkoliv, třeba slunečním vzplanutím, pakliže jeho ohnivé oko je nejen vševědoucí, ale může také vysílat různá poselství, jež mohou zde na zemi zapříčinit celosvětový blackout - masivní výpadek v dodávkách elektrické energie. A hned se ocitáme ve středověkých dobách, že. Je ale otázka, jestli zrovna tohle chceme???


RESTART ČI NE-RESTART?


O světelných bytostech se můžeme dočíst ledacos, například to, že mají v sobě zakódovánu obrovskou vnitřní potřebu šířit na zemi poznání, svobodu a lásku, posílení světla před temnotou atp.

Úlohou světelných bytostí je ochrana veškerého života, zejména toho lidského, jenž stojí v popředí pozemské inteligence, protože rozumově vyvinutá stvoření mohou oproti jednoduchým životním formám, snáze komunikovat s nadpozemským světem...Pomáhají dobru a spravedlivým lidem, ale jak lze definovat pojem dobra? Zvláště když pro někoho je dobro zlem, a pro druhého zlo dobrem? V jednoduchosti je síla, což znamená, že pro světelné bytosti představuje dobro jediné možné hledisko, a tím je ochrana vzácného života.

Jiná kritéria u těchto světelných forem života ani nehledejme. Akorát bych k tomu doplnil, že světelné bytosti nelze zaměňovat za slunečního boha Re, o němž jsem se už výše zmiňoval.

Nemá tedy smysl zabíhat do podrobností, ale rád bych tuhle nesrovnatelnost mezi jednotlivými nadpřirozenými existencemi, které v kosmu působí, přeci jen objasnil.

Vesmír je jako košatý strom, nalézá se v něm nepřeberné množství větví, což jsou dimenze a pod-dimenze, nižší a vyšší světy atd., proto se lze na každé takové úrovni setkat s mocnými entitami působícími na tu či onu část nekonečného univerza.

Světelné bytosti můžeme považovat za jakýsi druh pozemského hmyzu, čímž jsou třeba včely, na jejichž opylování je závislý celý rozkvetlý strom. Tyto pomyslné včely se vyskytují na všech úrovních vesmírného spektra, což je STROM - VESMÍR, jehož korunu lze v této hierarchii považovat za nejvyššího BOHA STVOŘITELE.

Světelné bytosti jsou v podstatě na koruně (na Bohu) nezávislá stvoření, neboť samočinně vykonávají dohled nad rozvíjejícím se životem, jehož jsou nepostradatelným ochráncem. Bůh Re je bohem jen vymezené vesmírné větve - oblasti, na rozdíl od světelných bytostí není všudypřítomný!

Světelné bytosti, neboli andělé, promlouvají k nám mnohými způsoby, jde o to, zachytit jejich skrytou frekvenci, která je cloněna symbolickým dorozumíváním. Typickým příkladem jejich přítomnosti jsou opakující se čísla, neidentifikovatelné vůně, zvonění v uších či světelné záblesky, atp.

Ovšem když je nejhůř, tak berou na sebe podobu ohnivých koulí. Ještě vás musím upozornit, že tyto ohnivé koule jsou často zaměňovány za UFO, tedy za mimozemské návštěvníky, kteří v našem světě taktéž působí.

Nejčastěji se s těmito světelnými bytostmi setkáváme tam, kde se děje něco negativního, co může ohrozit samotnou existenci lidstva. Není náhodou, že četná pozorování světelných koulí se udála nad elektrárnami a vojenskými základnami, kde se přihodila nějaká mimořádná událost - havárie.

Když 26. dubna 1986 vybuchl atomový reaktor v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl, tak očití svědkové nad poškozeným reaktorem spatřili vznášející se ohnivou kouli, která mohla mít v průměru 8 metrů. Tito svědci, kteří byli přímo u toho neštěstí tvrdili, že z této koule vycházely dva paprsky a mířily přímo na reaktor. Z naměřených údajů jednoznačně vyplynulo, že tyto podivné objekty doslova eliminovaly škodlivé záření.

Ať už těmto nepodloženým zprávám budete či nebudete věřit, jedno je jisté, kdyby nebylo světelných entit, havárie v Černobylské jaderné elektrárně nakonec mohla skončit apokalypticky. To se naštěstí nestalo, a celý svět si mohl vydechnout jako nikdy předtím!

V tomto kontextu musím zdůraznit, že to nebylo poprvé, kdy jsme se ve vypjatých situacích setkali s ochránci světa, tedy se světelnými bytostmi.

Ve Fukušimě se stalo cosi podobného, protože v této jaderné elektrárně během nehody, byly rovněž pozorovány tajemné ohnivé koule, které pravděpodobně zmírnily nedozírné následky havárie.

Kromě těchto událostí existují četné případy, kdy světelné bytosti zasáhly proti zlým tendencím ohrožující život na této planetě, čímž daly jasně najevo, že je zbraně hromadného ničení nenechávají být chladnými.

A proto všem armádám v jejichž držení jsou jaderné zbraně uštědřili políček, a to nevídaným způsobem. V roce 1967 se na základně Malstrom v Montaně, samy od sebe deaktivovaly jaderné hlavice, což je mimořádný stav, který znemožňuje jejich odpálení. Podobným okolnostem čelila také armáda v tehdejším SSSR (Svaz sovětských socialistických republik). Tohle byl možná skutečný důvod, proč došlo k rozpadu sovětského impéria?! Kdoví, jestli světelné mocnosti nezabránily někdy v minulosti také nukleární válce? Akorát se o tom nikde nedočteme!


SLOVO NA ZÁVĚR

Doopravdy tyto světelné bytosti nejsou fantazijním přízrakem neprobádaného světa, ale skutečným vodítkem k záchraně a povznesení lidského rodu. A proto bychom jejich existenci neměli brát na lehkou váhu, protože jsou to skuteční poslové (andělé) mezi nebem a zemí.

I proto znovu v tomto článku apeluji na to, abychom na kus papíru napsali své nejniternější přání, a vzešlou touhu z mysli mírumilovného člověka vypustili do éteru:

„Nechci už žádné války. Ani velké, ani malé. Žádné. Války by nikdy nebyly, kdyby nebyly zbraně.

Nechci už žádné války. Ani velké, ani malé. Žádné. Války by nikdy nebyly, kdyby nebyly zbraně.

Nechci už žádné války. Ani velké, ani malé. Žádné. Války by nikdy nebyly, kdyby nebyly zbraně.“
Autor Ciconia, 06.08.2022
Přečteno 77x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (6)
ikonkaKomentujících (2)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Ahoj, z toho, co jsem si přečetl mám smíšené pocity. Ať už z tvého nicku, fota, až po formu psaní. Svět je plný nejrůznějších věcí, manipulací. Právě tohle ve mně vzbuzuje jisté rozpaky, co si z toho vzít, jak se prezentuješ a proč píšeš. Krátce, protože stejně člověk tímto způsobem moc nesdělí, nepřijme, nepochopí. Pro informaci, vše, cos napsal, toto "poznání" dekóduji delší dobu, problém je to, zdali je to pravda a není to fikce někoho jiného, tedy další forma manipulace, či příprava k "něčemu". Člověk musí být skeptický nejen kvůli sobě, ale kvůli ostatním, protože co je to pravda? Sci-fi o vesmíru, bytostech, bytí nebo technokratické společnosti? Kdo ví, skeptik to nikdy nepochopí, nepřijme, věřící už vůbec ne, jsme tedy skutečně schopni prohlédnout závoj lží a spatřit "pravdu"? A jsme ji schopni spravovat ve svém chybném mozku a myšlení, když nejsme "čistí"? Doslova? Bytí je komplexní téma, co se nedá rozvést ani do 50 takových úvah, článků nebo tak. Každopádně zdravím.

07.08.2022 14:38:22 | Constantine

Zdravím...tento dotaz si vyžaduje víc než jednu odpověď. Zavítal jsem do dosud neprobádaných vod korektnosti, kde téma o světelných bytostech moc nerezonuje, protože cosi takového z materialistického pohledu vlastně neexistuje.

K Tvému dotazu, není to fikce, je to pravda, ale důkazy podložené materialistickou vědou, takové Ti nemohu poskytnout. Ano, v těchto vodách jsem již vyslyšel slovo manipulace, někdo tomu říká dezinformace, ale co tyto dvě slova vlastně znamenají?

Každý si může ověřit, zda uvedené informace existují, nebo byly záměrně smyšlené, navzdory tomu, že objevená pravda nemusí být pro někoho příjemná.

Skeptik to nikdy nepochopí, nepřijme, věřící už vůbec ne!? Tady jsem to nějak nepochopil, jako že věřící nevěří v Boha? Skeptici jsou snad ti lidé, co v Boha nevěří, a ještě Ho navíc hlasitě popírají!

Napsal jsi, že bytí je komplexní téma, co se nedá rozvést ani do 50 takových úvah. S tím souhlasím, ale i kdyby takových bylo milion, tak proč se těmto úvahám nevěnovat, proč by se o nich nemělo psát?

Taktéž zdravím!

08.08.2022 11:34:40 | Ciconia

Myslel jsem, že toto takový člověk nepřijme, protože dnešní společnost a to, jak byla utvořena toto nikdy nepřípustí, ať už to je nebo ne. Blíží se to totiž až moc k tématům zakázaným.

Chtěl jsem poukázat hlavně na to, že i to, co zde píšeš a tvrdíš, že to je "pravda, pravda být nemusí.) všechny "důkazy" mohou být záměrně podvrženy nebo vykonstruovány pro svůj účel, kdo ví. Člověk musí být velmi obezřetný a mít dostatek opravdu ověřených informacích. Což u těchto témat může být problém.

08.08.2022 18:08:42 | Constantine

Díky za reakci. Co je pravda, a co není? Kdyby to bylo takto jasné, tak už bychom nemohli ničemu věřit.

Zbraně hromadného ničení se v Iráku také nenašly, přesto byla v této zemi vláda svržena a diktátor Saddám Husajn později popraven. A to vše na základě čeho - pravdy, anebo šlo o dezinformaci?

V tomto mém článku jednoznačně upozorňuji, že tahle úvaha byla napsána na základě nepodložených informací, což znamená, že je nutné k tomuto textu takto přistupovat, tedy s nadsázkou, ale kdo je ochoten přemýšlet, nemusí tak činit.

Napsal jsi: Blíží se to totiž až moc k tématům zakázaným. Nejde o tvrzení, ale o úvahu a upozornění, a pokud bychom se nemohli k esoterickým tématům svobodně vyjadřovat, tak v tom případě jsme na úrovni Severní Koreje, kde se snad ještě nenalézáme? „Nechci už žádné války. Ani velké, ani malé. Žádné. Války by nikdy nebyly, kdyby nebyly zbraně.“ Můžete se svobodně pod tohle podepsat...?

08.08.2022 23:33:33 | Ciconia

Někde jsi psal, že je to pravda, nemyslím tu poslední část, jak píšeš pod tou ukrajinou. Nicméně dokud bude existovat násilná mysl v člověku, zbraně vždy budou a budou se používat a to, že to nechceme nic neznamená :( Protože zbraň je naprogramovaná lidská mysl, nikoliv zbraň jako taková. Pacifismus v takové společnosti nemá smysl ani význam, vždy tu bude někdo, kdo bude chtít víc, vliv, moc, sílu atd. Takže vše by se mělo zaměřit na změnu systému, což se nikdy nestane, po dlouhou, opravdu dlouhou dobu to tu takto funguje a nic se nezmění, bohužel ;(

09.08.2022 09:47:32 | Constantine

Promiň, s tímto názorem nemohu absolutně souhlasit. Za 50 let zemřelo v důsledku střelby více Američanů, než ve všech válkách. V důsledku střelby zemřelo v USA více lidí, než kolik jich padlo za oběť válkám, terorismu, AIDS a užívání drog dohromady. Násilná mysl člověka neexistuje! Násilná mysl člověka se teprve vyvíjí, proto se říká, že je dětská duše nevinná. Zlo k nám přichází z venku, to ovšem neznamená, že ho nemůžeme odmítnout, když zavrhneme zbraně. Ano, je zapotřebí změnit systém, proto jsem vypracoval koncept, který jsem pojmenoval jako Asterismus. Ještě dnes ho tu představím. Tak zatím

10.08.2022 16:15:22 | Ciconia

© 2004 - 2022 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí