O HISTORII

O HISTORII

Anotace: S pokusy přizpůsobovat historii čímsi momentálním zájmům se setkáváme dnes a denně. Kriticky myslet znamená být si vědom toho, že co se nám předkládá, je vždy jen něčí interpretace, o to manipulativnější, o co míň času od té které události uběhlo.

 

O  HISTORII

 

 

Historie se dá falšovat, zkreslovat, popírat i zamlčovat, nedá se ale změnit.

 

 

Praha, 13.4.2014

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IuX2AzSzcWQ

 

Autor Amonasr, 13.04.2014
Přečteno 703x
Tipy 8
Poslední tipující: Půlnoční, jitoush, Tichá meluzína, J's .., Lucid Alien Jeer, Aiury
ikonkaKomentáře (20)
ikonkaKomentujících (5)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Pokud dějiny popadneš jako inertní soubor fakt, spoustu letopočtů a na sebe navazujících událostí, tak je v té honbě za maximální objektivitou proměníš jen v obří hromadu zbytečných informací, která je nám úplně k ničemu. Jak už to u hromad a hromádek bývá, jsou totiž nudně nezajímavé, byť jsou obrovské. Historie ožívá až tehdy, když začneš události dávat do širšího kontextu a snažíš-li se nacházet vysvětlení věcí minulých i příštích, tedy interpretovat je. Historik alias chrlič dat a encyklopedie toho kdo s kým byl příbuzný je pro mne naprosto nezajímavá persona. Historik-filozof, který však dokáže nějaké konkrétní období rozebrat na prvočinitele a demonstrovat na elementárních událostech určité hlubší zákonitosti a vazby, je naopak člověkem velmi moudrým. Umí totiž nalézat stejné principy v různých režimech a logicky tedy dokáže odhalovat hrozby a slabá místa i v naší přítomnosti. Takovým lidem je dobré naslouchat a případně s nimi vést věcnou polemiku. Žel bohu chování naší současné akademické obce k některým takto smýšlejícím osobnostem a například personální veletoče v ÚSTR jsou demonstrací neúcty a nepochopení této vědní disciplíny. Nemůžeme se tedy divit, že pro děti školou povinné naše historie v podstatě končí v roce 1945 a že obrovská spousta lidí dokáže smýšlet o některých událostech podobně jako například paní Marta Semelová…

14.04.2014 08:34:17 | Luky-33

Jo, nejsme nijak navzájem v rozporu, popsal jsi svůj náhled výstižně a souhlasím se vším, co jsi uvedl. Všechny historické události jsou ale i samy o sobě především oním souhrnem všemožných příčinných souvilostí a nahodilostí, které dávají dohromady zajímavý živý celek, jehož pochopení nemusí být zřejmé ani samotným aktérům a vyjevuje se až postupně s odstupem. Interpretovat dějiny jako mechanické biflování dat a popis událostí bez pochopení jejich kontextu opravdu nedává příliš velký smysl – v tom se asi liší i dobré školství od toho špatného, přičemž bych k tomu přidal i pěstování schopnosti žáků polemizovat i s učitelem a s jeho „oficiální“ interpretací, jen tak lze vychovat svobodné kriticky myslící bytosti. Samy dějinné události se ve skutečnosti mohou (i když nemusí) ve svém kontextu i příčinných souvislostech od jakékoliv interpretace lišit a stejně je na každém z nás, jak se i s těmi protichůdnými výklady dokážeme sami vypořádat a utvořit si vlastní názor. Vem si třeba jen i tak vzdálené období, jako je husitství, jakými proměnami jeho výklad dodnes prochází a jak se (i diametrálně) liší podle toho, jak do nich ten který historik promítá své osobní hodnotové soudy, svou příslušnost či sympatie k té či oné církvi apod. Masaryk by se dnes možná divil a Franz Josef I. naopak radoval :-D

Historikové také pracují s různě věrohodnými prameny. Mediální výstupy sice nejsou oprávněně považovány za vědecký pramen, ale odrážejí podle mne hezky ilustrativně způsob, jak se s fakty často pracuje i v serióznějších publikacích. Mám třeba už mnohokrát potvrzenou osobní zkušenost, kdy prakticky žádná událost, jíž jsem byl osobně přítomen a pak se dostala do médií, nebyla interpretována tak, jak se skutečně udála. Nejdřív mě to udivovalo, protože k tomu zkreslování jsem často ani neviděl žádné relevatní důvody, teď už by mě spíš udivilo, kdyby se v novinách či TV objevila nějaká reportáž, která by nebyla účelově zkreslená. Mnozí to připisují diletantismu a neprofesionalitě novinářů, já osobně se domnívám, že zkreslování reality je bohužel záměrné a slouží účelové manipulaci s lidmi. A že je tomu tak i v samotné historické obci jsi pěkně demonstroval i na příkladu ÚSTR. Například zákeřný útok na Kunderu byl jen dalším z projevů české malosti v podání novodobého "svazáka" na klíčovém postu v tomto ústavu. Ale on se asi žádný historik ani sám od sebe a své vlastní hodnotové škály tak úplně odstřihnout nemůže, což asi ani nikdo z nás. Proto se budeme vždy ve svých interpretacích historie do té či oné míry navzájem lišit. Pokud ale víme, proč se k tomu či onomu výkladu kloníme, je to podle mne v pořádku. Mně jde především o to slepé papouškování bez přemýšlení – nechat se bezmyšlenkovitě kýmkoliv manipulovat a zglajchšaltovat není svobodného člověka důstojné.

14.04.2014 10:29:18 | Amonasr

Myslím, že si rozumíme, já jsem se snažil zdůraznit právě ten fakt, že historik vždy vnáší do onoho výkladu nějaký kousek ze sebe a poukázat na to, že takový postup je naprosto v pořádku. Tobě šlo o zjevné překrucování pravdy a účelové používání historických událostí podle toho, jak se to komu hodí do krámu. Takovýto „překrutitel“ totiž minulost upravuje naprosto vědomě a se zjevným cílem, totiž použít ji v něčí prospěch, legitimizovat zlo, vyvolat nenávist k určité skupině lidí, případně rozštěpit jednotu ve společnosti. Největší nebezpečí tkví právě v tom, že ty nejhorší zvěrstva v lidské historii osnovali lidé velmi vzdělaní, s širokým přehledem, s darem přesvědčivě sdělit své myšlenky a cíle ostatním a strhnout je tak na svou stranu. Každý by se měl vážně zamyslet nad tím, jak si představuje skutečné lidské bestie typu Heydricha, Goebbelse, Vaše nebo Reicina. Nejspíš by se podivil tomu, že jeho představa úchylný primitivů se sadistickými sklony je na hony vzdálená realitě. Tyto lidi by člověk mohl směle zařadit mezi vybranou společnost, intelektuály a vizionáře a v tom je to největší riziko.

Já ti nevím, nejsem příznivcem konspiračních teorií, protože v dnešní době je opravdu velký problém něco utajit. Civilizovaný svět se díky moderním technologiím strašlivě zmenšil. Informace se šíří aniž by tomu mohl kdokoliv účinně zabránit, viz kauza Manning. Proto je naprosto nereálné, aby nějaká úzká skupina lidí ovládala celou mediální arénu, nebo dokonce kompletně naší planetu. V tomhle názoru se s tebou zcela rozcházím. Problém je někde jinde, a sice v nadbytečném počtu nejrůznějších zpravodajství a médií všeobecně, což přináší bezpočet fušérů a neprofesionálů, kteří odvádějí špatnou novinářskou práci a jedni přebírají od druhých. Tenhle fenomén by se dal výstižně označit jako problém Ctrl-C , Ctrl-V. Dnes je tolik různých medií a všechna soupeří o relativně malý reklamní koláč a omezený počet aktuálně zajímavých zpráv. Lid nezajímá věrohodnost informací a jejich kvalita, ale spíš míra jejich zábavnosti, skandálnosti a neuvěřitelnosti. Diváci, čtenáři a posluchači se rádi trochu bojí. Dnes třeba toho, že Putin zavře kohoutky a budou mít u piva o čem diskutovat…

15.04.2014 08:38:40 | Luky-33

Tohle téma se dá rozvíjet na spoustu způsobů a Ty ho rozvíjíš zajímavě a s vlastním vyargumentovaným názorem - to je to, oč jde i mně a Tvůj přístup jednoznačně oceňuju. V podstatě se s Tebou shodnu, i když prioritně mi o shodu v názorech nejde, ale právě o to samostatné kritické myšlení, které tu zdařile prezentuješ - to považuju za důležitější. A budeš se divit, ani já nejsem příznivcem konspiračních teorií o nějaké úzké skupince lidí, kteří z nějakého centra řídí celý svět (i když vliv nejbohatších a nejmocnějších na chod světa je samozřejmě mnohem větší, než třeba nás dvou). Pokud mluvím o manipulaci v médiích a potažmo i jinde, mám na mysli různorodé zájmy - inzerentů, majitelů médií, zpolitizovaných mediálních rad hájících zájmy zkorumpovaných partajních sekretariátů namísto veřejnosti, autocenzuru mnohých novinářů, kteří vědí, jaké klientelistické vazby a obchodní či politické zájmy určují charakter daného média atd. Na tomhle prostoru se bohužel musí psát zjednodušeně a ve zkratce, tak to jen pro upřesnění mého náhledu.

A že jde často jen o honbu za senzacemi (které jsou mnohdy i smyšlené) kvůli prodejnosti a potažmo zájmu inzerentů, s tím také souhlasím - to je trošku začarovaný kruh, kdy média kvůli nákladům oblbují lidi a čím jsou lidi zblbější, tím víc po bulváru prahnou. A pěkně jsi podtrhl tu snahu médií rozněcovat v lidech pocity obav a strachu - negativní informace bohužel mnohonásobně lépe prodává, než pozitivní, to je smutná pravda...

15.04.2014 10:51:24 | Amonasr

Aha vidíš to a já jsem z některých tvých komentářů nabyl nesprávného dojmu, že jsi právě jedním ze stoupenců mnoha teorií o pupkatých multimiliardářích tahajících za nitky. Víš, já moc nemám rád, když se automaticky pokládá rovnítko mezi bohaté a špatné. Být bohatý přeci není žádné provinění.

Neviděl bych to s tou manipulací až tak špatně, spíš je problém v tom, že těch opravdu dobrých novinářů je žalostně málo, medií zbytečně moc a koncových nenáročných konzumentů drtivá většina. Já spatřuji zásadní problém hlavně v té objednávce. Lidé chtějí primitivní zprávy, senzace a nezajímá je podstata věcí, proto se nemůžou divit, že prostě dostanou to, co chtějí a to co si zaplatí. Trochu se podivuju tomu, že je někdo inteligentní ochotný tuhle špinavou práci dělat. Přeci pokud něco považuju za póvl, tak to dělat nebudu, mám nějakou úroveň ne? Psát pro bulvár je vlastně stejný jako dělat děvku, ty se taky hájí tím, že se nějak živit musí…

16.04.2014 08:39:35 | Luky-33

Za peníze se vždy najde ochotných dost - určitě je dnes velký problém novinářského řemesla, že ho dělá většina lidí neprofesionálních, naprostých neumětelů, ale zato prodejných a ochotných k čemukoli. Ano, publikum si to dokonce žádá, je to onen začarovaný kruh a ten zanedbatelný zlomek kvalitních novinářů je sám nešťastný, kdo všechno se dnes za žurnalistu prohlašuje a vydává. Samozřejmě to má svůj mnohem širší rámec, do kterého by to bylo třeba zasadit, ale to by se ta naše diskuze mohla rozvíjet takřka donekonečna... ;-)

16.04.2014 13:45:40 | Amonasr

...Někdy mě napadlo,že by bylo zajímavé mít k dispozici stroj času
a inkognito navštívit různá období v minulosti,dozvědět se,jak to doopravdy
bylo.Potkat se třeba s Karlem IV nebo zavítat do Egypta.....Je fakt,
že interpretovat věci minulé je někdy secsakra těžké,ten lidský faktor
je velmi silný.....Smekám před poctivými historiky,kteří dokážou
vidět i pod povrch událostí a umí najít souvislosti.....Ji.

13.04.2014 21:52:11 | jitoush

Mně už je to Jitko skoro hloupé opakovat pořád dokola totéž, jak přesně vždycky vyhmátneš, co jsem tím chtěl říct a ještě to po svém rozvineš. Tak holt znovu - nemám co dodat a děkuju za hezké rozvinutí :-) Já přitom ale mívám políčeno i na polemické reakce a jsem za ně také neméně rád (viz níže Favi), nicméně Ty musíš mít zcela neobvyklý dar neuvěřitelné empatie, protože tohle už zkrátka nemůže být náhoda... Poklona ;-)

13.04.2014 22:04:51 | Amonasr

...Díky./úsměv/.No a konstruktivní polemiky...těm se nevyhýbám,jen
si myslím,že u některých témat bych musela mít daleko víc znalostí,abych
k tomu mohla říci něco podstatného....
a to nemám.A život sám,tam taky někdy zaostávám,učit se budu až do konce
a ráda....i když....někdy jsem nepoučitelná/smích/.Ji.

13.04.2014 22:24:03 | jitoush

Tvé znalosti a inteligence jsou více než dostatečné k tomu, abys měla na věci kolem vlastní názor, Tvá skromnost Tě ale samozřejmě zdobí :-) Kéž by se to dalo říct i o většině dalších lidí... ;-)

13.04.2014 22:52:34 | Amonasr

Ahoj Amonasre. Promiň, ale já to nechápu...Citát

"Historie se dá falšovat, zkreslovat, popírat i zamlčovat, nedá se ale změnit."

tím se snažíš narazit na pravdu?

"Historie se dá falšovat, zkreslovat, popírat i zamlčovat, může být i pravdivá. nedá se ale změnit."

Nemá to stejný význam?

Z toho mi v tom případě vyplývá jen jedna věc. A to, že historie se nedá změnit.. Nebo to má mít jiný význam? Nic v tom není. Jen přátelská filozofická otázka..

PS: ta písnička mě v dětství hodně ovlivnila... Byl jsem hloubavé a citlivé dítě.. :D Nešťastně zamilované do spolužačky z první třídy.. Trvalo mi čtyři roky, než jsem se osmělil... a sáhl jí na prsa...
:D

13.04.2014 21:23:57 | Favi

Favi, to tvoje PS mě fakt rozesmálo dobrý :-)

14.04.2014 08:40:25 | Luky-33

No to jsem rád, že jsem alespoň někoho v té agonii pobavil :D

14.04.2014 16:12:29 | Favi

Ahoj Favi, je to tu k zahloubání, má to víc rovin. Jednak jsem tím chtěl říct, že falšováním, zkreslováním, popíráním a zamlčováním se historie stejně nezmění, byť Ti co falšují, zkreslují, popírají a zamlčují by toho zpravidla rádi dosáhli či dokonce mnohdy ani nevědí, že falšují, zkreslují, popírají a zamlčují, protože jsou sami v zajetí svých subjektivních představ odlišných od reality. Jednak je v tom výroku i vnitřní rozpor, protože přece falšování a zkreslování už samy o sobě znamenají změny, což ten výrok zdánlivě zneplatňuje - jenže první část výroku se týká historie coby "interpretace" historických událostí, kdežto ten závěr už se týká historie jako toho, co se skutečně událo a už se nemůže odestát. A mohl bych pokračovat - zpravidla stejně nevíme, co se skutečně událo, protože jsme u toho nebyli a jsme proto odkázáni na ty často protichůdné interpretace. Nicméně i tak to nic nemění na tom, že to, co se skutečně událo, byť nevíme co a jak se skutečně událo, se opravdu objektivně událo tak, jak se to událo, nezávisle na tom, co si o tom myslíme a jak to kdokoli subjektivně hodnotí či interpretuje. Tak nevím, zamotal jsem to už dost? Zkrátka virtuální realita není realita a často to, co považujeme za realitu (dokonce snad většinou) je jen v čase proměnlivá virtuální realita, i když se to tváří třeba jako historie.

A když to shrnu - člověk by neměl nikdy nic přijímat nekriticky, aniž by o sděleném pochyboval, kladl si otázky, zapojoval vlastní rozum a byl také připraven své hodnotové soudy korigovat v závislosti na nových zkušenostech a poznatcích.

Nejsem ale filosof ani historik, používám jen selský rozum, tak se omlouvám, pokud se nevyjadřuju filosoficky či historicky terminologicky správně.

:-D

P.S. Jsem rád že Ti ta písnička připomněla klíčové okamžiky Tvého života, chtěl jsem ji původně zavěsit ve Vysockého originále, tak nevím, jestli by to pak mělo stejný efekt, je tedy asi dobře, že jsem zvolil Nohavicu. Ale úplně jsem nepochopil, jestli to sáhnutí spolužačce na prsa ta písnička urychlila nebo naopak zpomalila... ;-)

13.04.2014 21:54:30 | Amonasr

mně se rozhodně omlouvat za selský rozum nemusíš. Jsem zastáncem selského rozumu a logiky, což je to samé. Já vím, co si tím chtěl říct a máš asi pravdu. Já jen, že každý náš názor je subjektivní. i ten tvůj i ten můj. A tím, že ho říkáme nahlas, vlastně fakta měníme i my. A jsme za to zodpovědní. Jsme součástí toho všeho. Připomělo mi to jeden film. Vrtěti psem. Jsem teď poslední dobou dost háklivý na věci ohledně pravdy. Zatím co se řeší ukrajina, protože je furt v televizi a někomu to prostě vyhovuje, v africe pořád ještě nepřestali umírat ti malí černoušci.. s velkými bříšky... To mě sere. že jsem ještě nesebral odvahu s tím cokoli udělat. Pomoct. Zatím, co se s celým světem odvracím k vlastním zájmům. A k tlachání u piva. No nic. Když neseberu odvahu to opravdu změnit, snad to udělá za mě příští generace. Jestli teda ještě o to někdo bude stát. A když ne, tak se to stejně nedalo změnit, ne?:) V podstatě i já jsem nevinný jak lilie :D Půjdem do nebe .. A ti malí černoušci půjdou do pekla. Jak v nebi, tak i na zemi... :D

13.04.2014 22:29:22 | Favi

Je mi jasné, že Ti to pálí a že jsi duše mnohem citlivější, než se tu většinou tváříš. Tyhle sebeobranné mimikry… No, to už jsem vlastně odbočil, promiň… :-D Vážně, tahle Tvá reakce se mi líbí víc, než by sis možná byl ochoten připustit… ;-) Trochu jsem se sice za své mudrování zastyděl, ale tak asi si rozumíme – o akademické disputace mi nejde, zrovna tak jako Tobě ne… Jenže snaha mít oči otevřené a pomáhat je otevírat i jiným lidem má taky smysl, i když svět tím nikdo bezprostředně nespasí :-D Mesiášů už ale bylo stejně dost, teď by jen stačilo, kdyby se většina lidí proměnila nějakým zázrakem v obyčejné nelhostejné jedince s vlastním rozumem a srdcem na správném místě… Tak jsem dostatečně skromný, ne…? :-D

13.04.2014 22:54:08 | Amonasr

:) ok :) myslím, že si rozumíme velmi dobře...! :D A možná jdeme stejným směrem... S tím rozdílem, že já zachoval neutralitu k analýze Tvé osoby :D ale dobře... šlo mi jen o jednoho jediného člověka, který by tohle četl. A mohl s tím cokoli udělat..
PS: a možná stejně jako Tobě...

Dobrou noc

13.04.2014 23:05:37 | Favi

;-) Promiň, neodolal jsem pokušení... Však ale jen v dobrém... A je to asi tak, jak píšeš :-D Měj se fajn :-)

14.04.2014 07:40:12 | Amonasr

Pravda pravdoucí :) Jako citát se mi líbila i anotace ;) :)

13.04.2014 17:30:31 | Aiury

Tvé srozumnění mě těší, díky ;-)

13.04.2014 17:37:24 | Amonasr

© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter