Profil autora Adam_Musil

Adam_Musil

Adam_Musil

Muž

Registrace od
05.01.2017 19:18:31
(1352 dnů)

Autorský výběr (3)
--
Tvorba celkem (16)
Básně (6)
Balady, romance (10)

Naposledy aktivní
16.09.2020 10:17:16


Tipy obdržené: 49
Tipy rozdané: 2

Komentáře obdržené: 16
Komentáře rozdané: 4
K cizím dílům: 0emoji
Autor píše o sobě:

Adam Musil (Progressive / Post-Romanticism / Ballad)

 

Píši nejčastěji kratší lyricko-epické post-romantické balady či romance nejrůznějších témat nebo panteistické či jiné básně. Moje lyricko-epická tvorba mívá i přes možný pochmurný děj optimistické či smířlivé vyznění, čímž vyjadřuji svůj obecný životní postoj opírající se právě o filosofii jednoty, kterou zastávám. Nebojím se využívat všelikých básnických figur a tropů, kontrastů, symbolů, také transgresivů, deminutiv, svých vlastních neologismů či všemožných jiných básnických prostředků. Ve svých drobných dílkách kladu důraz na stručnost, zvukomalebnost, nevšední rým a na rytmus, přičemž nejčastěji užívám trocheje, neboť zastávám názor, že je pro češtinu nejvhodnějším.

Inspirací v mé tvorbě jsou mi především romantičtí autoři Karel Jaromír Erben (Kytice), Edgar Allan Poe (Havran a jiné básně) a pozdější Jan Neruda (Balady a Romance). Z primárně nebásníků však mými literárními či filosofickými vzory obecně zůstávají také formou J. R. R. Tolkien (Silmarillion) a Platón (Parmenidés) a názorově Benedictus Spinoza (Etika) a ti všichni další, kteří věděli, jak se věci mají.

 

http://bandzone.cz/adammusil

 

© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter