Krajiny s bílými dveřmi 2 - Múzybola

Krajiny s bílými dveřmi 2 - Múzybola

Anotace: ... ..

Sbírka: Krajiny s bílými dveřmi

...bohužel už vím

ve tvém křehkém Nechci
sídlí bílý stín
a za ním
sněžní vlci

divocí a přeci

milující
noci

Stín však nocí hnul
a v soumrak padl déšť

Slunce nenajdeš

Ne najdeš...

Je tolik mládí
co se třpytí ve tvých slzách

i z kapky tajností
lze dosti uletět
a teď sotva žijí vlci ve svých mlhách
když klečí na pláni před písní děvčete..

Snad zeptá se.. moře... proč tu pláčete..

Odpoví
té dceři vichru
co věčně mrazí Tebe?

Nad krajinou chceš do éteru
vyslat loďku upřímnou!


Bohužel vím
nic říct nedovedem

Ne dovedem
a verše smutné o nás

pálí navždy krou
bubnující svou

~~~

I. Počkej

Snad příliš jsem se věnoval
květince růžobílé
až cizí růže rozkvetlé
daly Sem se dívej!

A já se díval skrze trny v očích...

... na radost volných dívek -
tužkami na obočí

... na tance vodopádů -
duhami za skoropocit

I na Lunu myslící po tichu na básníčka
Na déšť světel co pohasl
bolem jak lucernička:


******** Tvůj dotek
******** byl tak mollový
******** že stal se hoden děje

******** Pláčeš? -

******** to nespravím!

******** Jsem jiných
******** květin zpěvem

******** čertem zdi beznaděje

Anděl se nezasměje

Andělem Ne
je
Sbohem..

/tak odcházím/

******** Počkej!

.
.
.

~~~

II. Bezútěšných


Nevím
proč jsi chtěla
abych s Tebou šel . . .

Byl bych skreč ve víle
vadnoucí na večer!

V ní
bzučely
o tom co já dobře vím

móda křičela z nás
v titulcích od novin

Jen Nevím
proč bys měla
v básni vyslzet
když tanec Tvého těla
dupne si na led

Zkusila jsi med?

Rozpustí se v čaji
kdo zimomřivku plet?

Kdo?

Chór nahých z jeřabin:

~ Tebe se naučím
~ pomalu nazpaměť

~ Sebe ti zaslíbím
~ než klesne rosná šeď

~ na pleť hvězdosnění

A vidíš?
Teď jsou němých...

Nebudu
..tvůj motýl
..touhy jeden květ
zřím-li jitřní mlhu
chci do ní
zkamenět

~~~

Ano...

Je to kruté
a není komu říci

Tvoje žáry lásky
do tmy
sténat chtěly

- Zůstaly jsme těly
- u vody na říčici

- Poet nechal žaly ať kalí ztracené

To je to léto zvonkoher

zavřené

delfínce Smutněně?

~~~

Ztraceným . . .
potkávám tě týdně

Dlaněmi bubnuješ
obratně za slovem

a přesto jsi mé ticho
které usvědčí mě!

Pro chřadnoucí
v ruinách
můj mrtvý domove

Ty!

Nazýváš mé ticho osudem?

Šátečky bez ozdob přijdou po tančírně..

jdi domů
jdi

a my? Tu nebudem!

~~~

Pro dívčí imprese končím u lasa
na jehož konci zelených
olivy na terasách

a přece neubrečíš se zase ve svých tmách!!!

Hvězdičko bledá
podívej!

Pláž a slunce nízko
příliš nízko je

zelený i temný
v soumraku kraluje

odlivy.. teď.. útes

maluje

kým on je
a kým
jsme
my

když den se zkracuje?

~~~

Dvě stínohry srdce
s křídly par avion

tak nachový si
sází
na hořký Orion

Skončí o vánocích
v čokoládách nad svící?

Roztává?
Čekává?

Jen černou světici

Samotu ve dvou
jak deštěm dláždící
střely na Amora z popela k věřící

.
.
.

~~~

Hledal ji On
po všech koutech

Pátral jak se dá

Ona sebe v tenké notě koupala ve hvězdách

Oblékla černý satén
na karamel ker

a místo krátkých J'taime
utekla od liter?

Básnířka bez jména?

Kde voda zčeřená
strach
loupil u řeky
aby oceánu nechal mrazem kouslý ret?

)Zatajil den černých refrénů
)se smutnou písničkou!

)Orlojář být?
)s cizí spodničkou?
)-
)Noc pofouká ruch parfémů

)zaženu ji za ženu

)modlitbu s bludičkou

)Neznalá * přicházíš zraněna?

)Nevíš co šeptáš do času?

)Ukryla jsi za stěnu
)sklo a život na vlasu

)jestli střípek zvednu......... k ublýskání

)V Koránu najdeš v jednu
)vteřinu tajných přání

)Jen níž lýtko hladí lýtko
)za nožky překřížené

)Hrát imprese a na ni?
)k Té zrcadlence jemné?

) Nene nene ne ne!

)Prstíčkem na rtu vzpomínala
)cesta hříšných tónů

)cesta svůdné
)iks
)nechává odemčeně

)než pomodlí se
)básní lodičkový list?

)Vždyť Ona tmavoočka - zlý to sen
)Odpřisáhl svědectví
)Růžině u kříže

)a za oltářem
)náhlost pohasla svý sóla

)bosá v běloučkých šatech

)- chladná Múzybola

)Bojovnice?

)Luna? Nešťastnice?

)Pozoruješ duše? Měří šípy vin?

)Nikdy Ti neodolám
)ač přicházíš jak stín

) ~~~


)Vymaluj svý slunce
)važ mě pod leknín

)z kontrastů
)Protivná..

)vím že nedovedu chopit
)Tvoje city jak luzný romantici?

)Oni?

)Věřili modré růži vonný nach..

)Nechávali tě klečet u kaluží!

)A Ty přesto chceš být má?!
Mít jméno?

třeba... Ilumona?

)Kdybych byl tvá jednička
)na postel nebo román

)ráno

)vyloupneš tajemství *jen naše* do verše

)jak tě z botek zouvám
)a ret ?
)Z netu tě čte!

)A přitom jsi prý stejná - z kalendáře?

)Jedna čokoláda smí z lavin vybrečet?
)dala se do nespavce
)otroka kalamáře citů a dnes?

Ty!? uražená básnířko?
Cos báseň smazala?
Někdo je tu blázen!

Pojď dál... jiný svět

)odcházející
)a přicházející
)mi život ladně rozječet?

)Jsi jinde.. a jiná
)Proč si všímáš... i vlčího syna?
)stojící u minaretů v nás?

...

Ne
nemohl jsem k té ženě po vodě
Nemohl jsem krutě podemílat břehy
- Vaše víra v Boha je vosk
a v něm

ztuhlo i něco z mého já - romantický strach!

Vy skrýváte svý mládí
Bojíte se něhy
a v ustaraných očích ....

i na z-á-dech ...

z jizev ..

tryskal plamínkový kočí

Koníčku uháněj s pentličkou po cestách
Koníčku
pospěš si

než !. . !.. .....!

oživlé obelisky ztenčí
svou duši
v temnotách

)Dveře se pohnuly
)Kovový zvuk rozechvěl ticho
)Račte vstoupit minulí za růži pro Jericho

NE!

Nemáme balzám pro duši
Neznáme pohlazení

Co hojivou mastí
Slunce?

Zemřelo ti v ohni

Srdce.. neboj se neboj
Ty jizvy jsou i mé

My však?

Ty poschováváš cit
a já jakbysmet

...

Beru roha do tuhy - její tmu nezapálíš

Rýsuj barvy vína i každým
zašrafuj NE v rozlomených láskách

tak naše... tak naše..

lidské
tiché
pomine

a dáme si ochotně
polibky provinilé

rychle

letně
lešti

černé páry břidlicových těch

Cítíš?

Jdeme, jdeme, jdeme
ve jménu je spěch
-
doba si čas žádá

jsem

a přesto
citem v sádrách žiju pod mostem

to já - vlk - babrák
poctěn
tím životem?

Doma?

Jablůňko před kostelem..
jsi smutná loučením
aby padlé listy orosily zim

V nich dál a dál polykám - Andělské Depresivum

Spoután skučím zle

Rozkolísám?
Zašumím...

Je vlhko na cihle

Drolí se v nich!

Ty
víš

kdo


..

Básnířko!

Budeš tu ponížena stát a koukat
proč nám to v severácích zase začalo?

Básnířko!

Budou nás dělit poledníky a rovnoběžky?

Zas nastavíš tvář větru?
Nepokoušej zebru!?
Zůstaň nebo taj!?

Dešifruj minulost
a zlomím přes okraj
sebe jako školní pravítko před babylónem
cos dala naschvál pouličnímu šepotu mých očí
a na něm ahoj pojď večer na prázdninové disco

~~~

III. M-imo-taj

{á jáj disk o včelkách?
}já áj temná řeka?
{umta!

}umta umta áj
{vířily.. ví... víly!

/Umta!

/vlastně - dobrý večer...

#kristovanoho kýho výra dnes!
#podívejte na ně
#dyť jsou úplně mimo!

/Pivo.. kofolu.. prosím taj vždy do rohu..

::Po chvíli...

~~~

Milá když jsi byla

bylo sladce čilo
než utrpělo ticho v citech otáčku

Už nám nedozraje

Stárnu
Ztrácím život

Na třepotání ze slov
kles uhel z obláčků

:Drnk!

* Jsi Bez-ú-těš-ný-ch n-ach?

Kohooo?

* Blíž?

Blíž je známo
ledovílí
savou


* O kofolu pro zebru?

Lituji modráčku

~~~

Teplý pivo..

Chladný víly..

Co tady Múzo!?
Těžký jíly?

* Vzpomínáš si jak jsme žili?

Zapomínáš růže víry?

Ustat - umta - umta - aj

Pozdě

Slyšíš?

Temný hlíny vypálily
Dlaně
popraskaný maj
co tvář
to drsný pily
Kdysi něco svléklo ráj

* s dívenkou
* s níž rozjasnilí
* smáli se kde postávaj


..u kašny
..na rtu

* ..polibek
* ..z dárků

Poseidoni na knot!
Vítat pětku z not!

* Pro mince do klobouku!
Pro úsměv
jenž je klenot co nekoupíš
na burze lačných brouků

* Marný poryv básnile!

Ty znáš akcie
arytmických snílků?

Jsem bankrot na dotyku
a v tobě chmurné věno
tmavě lesklá ženo

-

* V rohu se krčí
* bolavá má duše

Nejsem Atlas držící věčné nebe

Jsem pošlapaná červeň

Jsem purpur
bez moruše

a tolik to zebe
a tolik to

neber

Zrak - Zakalení sklivce
Sluch - zvonivý tinitus

Tak co mi zbývá?

Usnout - Aleluja

Popoženeš srdce?
Žiju
na mínus..

* Tolik to zebe
* a tolik to

* neber!

Vy mi šeptáte jedovatý Zhasni?
A z jezer.. vidím... zatraceně - sebe!
To není park či les
To je vřískot cest
v kalužích
unikám...

Dlaní bouřím proti zrcadlení
do střepů se tříštím

Ať to v hlavě není!
Ať to v hlavě není!!
Shůry ať to změní!!!

.
.
.

Jen slunce
jen ty poznáš kde obyčejné ráno
jen ty

prosím

a žádné zakázáno..

než klesnu v mrákotách
na bezútěšný nach

~~~

IV. Cena Ano

Poslední cákance vody - V pyžamku s lenochody
Poslední ostych a nádech - Křídy políčí saze
Poslední rytířské pády - K popelce mezi hadry
Poslední přítisky do skel - Gel na akvapostel
Poslední jahůdka ze sta - Šáňo a sexy gesta

A víc nebude psáno
v mé hlavě?
Načmáráno!

v mozku hltám zmrzku

Pojďme...

* ... cestou ke rtu?!
* nebo k čertu...

* Poslední třpytivka vážek - Slečnolez do herbáře!?
* Poslední vichřice smíchu - k nosánku ze šťovíků!?
* Poslední citová škoda - Zajatá chladná voda!?
* Poslední polibek dehtu - Boj na modrým nehtu!?
* Poslední Amorka z města - Fialka v kouři trestá?

A víc nebude dáno
když neznám....

* Cenu Ano
...
...

* Ležíme v sobě
* tlapkami maňásků!

* Paci - Paci do tmy
* a srdce na vlásku

To je dneska v módě
Tvých černých provázků
držet veršosvětem
hladovku
za lásku?


* Nechci básní pršet
* nechci v noci plavat

Chceš ji zvěčnit v soše
a výletům se dávat...?

* Já čekám... !

/asi na člověka

/a ten chromý muž ve mně má rád tu divoženu v ní

/ - přizná do květiny
/dnes ne
/ když trpí běsněním..

Jen kousej do rtu čekání

Což nevíš? Jsem depresní!

Jak mizíš v tenkou nit
mé srdce ještě dívčí...

* blik! Ty jsi bb bi bk?

..

~~~

V. Hladovka za Lásku

Schoval se cit

za čas
do krabičky Dove

Rozpoltil mé mužo
Navlík černý háv!

Plav a pá!
-
-
Love A dove!

A do ve mě to do-ve-r-šé

Jsi maličká depeše
a já princ Nachoslav

Vždyť schoval jsem si jen tvůj vlas!

Tajně
krajně
a něhu

bych Tebou lil ze břehů
pro ševelení krás

Víš
prostě se mi líbí š

a když... volně vlají
a když ro-ze-zpí-váš

schoulená taji mokříš snář do až

Za jeden jediný...
jsem ti rád
Včas!

-
Představ si
hvozdinko vláčných Proč asi

* Od tenkrát co změnili paegasy
* jsi fetišista na vlasy
* a mě nemáš rád?

-

Je klavír ticha
klavír ztrát?

Rdím tyrkysy jezer
-
Nejím
Nespím
Slýchám

Tvé májové rty ze šer

* Vzdej se svitu
* Dej!
* Ber!

Stínuj živočicha
lapeného ve snech?

-
Těžce
-
Chvěním dýchám

Nahý
kloužu po zdech
-
Jsem Ital svíce?
Ty Anna Rita?

* Odevzdej se vlasu...
* Objev jemnou z mrazů...
* Budeme tu ve třech

Ty, já a strach?

A přece někde dál jsou střípky z vitráží
v nich naivní krásna

* i kámen rozzáří

-
- /Dr Drk drkotám
-

To jižní slunce.. jsem.. Ti.. poslat.. nemohl...

* Za závojem v růžích
* četla jsem ty dlouhý
* Chci být pouhá múza
* mokrý vlas a touhy!

Touhy pozdě dmýchat
v promoklých pomlkách - - -

Poetika zašla

Jdu spát! Jdu spát!!

Znáš to - vyju..

Ty .. já - a strach.. StRaCh - straááááááááááááááááááááááááááách

Nebo chceš psát city ve vločkách?

Rozdrásáni v době

Ty ve mně
já v tobě

Co počneme si sami
srdcebolná milá?

* -náct a -cet

Sněhy o vyznání?

* A po něm - - -

Siva na ocet

než políčíš na leden vlasomila?

* Bordovou sukénku
* uzamčenou na snu?

Rafinuješ myšlenku
že ji nepropásnu?

Jen buď nomen-omen
když v jinovatkách planem

Jsme vyznavači smutku
kaňky nočních juchů

Honem skoč a odkaž
kam zmizíš s novým ránem!

A ohranič mě taky
svým karnevalem žalem
abych mohl bosý

tančit
zvadat
prosit

jak nechci Tobě při svíčkách

svlékat
šálit
omotat

život bláznů na rosách?

* Chceš?

* Na vlásek!

* Hleď... hladoví můj bezútěšný nach

~~~

VI. Básnil se zbláznil!

Skoncován

odevzdal jsem ticha
do pocitu kněze

Běloučká a křehká
z dívek blízko nebe

navzdory?
Navzdory!

Tvé hřejivé něze
s níž jsi přišla ke mně
říct Pojďme ...

chvíli
nebolí

Odevzdal jsem ticha do pocitu kněze
abych víc nepoznal
ovečky s okovy

Připomínaly mi.. červánkové.. Tebe

Sotva perleť noci
ve střelkách
zahojí...

* To jasmínové ostrovy
* vyslaly své vůně za vesmírné meze!

Dnes víš
kdo se je nedoví
Dnes vím...

to vločky mlčely

Půlnoci slétly k pranýři
V poledne za mříží

zmizely
zmizelí

~~~

Povídej méďovi - básnil se zbláznil!

Zas utíká
klopýtá
tiká
za vločkou

Za vločkou - hvězdičkou
mrazilkou zaniká
plyšová panika
i medová cikánka?

-
-
-

Odevzdal jsem ticha!

... do pocitu kněze
a čekal na Tvý vůně
pod křížem v kostele

Přišla zvenčí slečna
Jiná
Bohu vděčná
a její tmavé oči - líbezní andělé

Ten moment vlnil v nekonečné moře
až zapomněl bych
co modro dokáže

Nebýt celá v černém
směle bych ji líbal
na snědě přísné čelo
i na sůl ze tváře

Zeptala se ticha znám-li faráře
a já stál jak stránka
vyrvaná z tiráže

Nemohla mě číst?

Odevzdal jsem /- umta - umta - umta áj?/

Vydala se svítit na červené tuše
a ve rtech trpících
v moje srdce kluše
z nebezpečně dívčí
mlhy mimotaj?

Chtěl jsem vzít kněze
Kéž slovo ukáže
a on řekl

- Nelze! Buď Ticho v obrazech!

Pane, vy mi asi lžete
cožpak nevidíte?

Ta dívka je živá

-

zesláblá má křídla
holubice naděje - tvá víra

Vrátil jsem se do-mů
jak do strun
akord v dálce

abych zazdil v samotách bezútěšný nach

..

~~~

VII. Bez rezonance

Pohladil všechny svoje nářky
i srdce z tanečních

Zachráníš-li vlnko má…

jsem tříští
jsem dálí

Jsem příští nebo jsme

dvě šály

pro draky na strništi?

Slyšíš?
To neševelí sníh…

žiju v kleci tich

u kukačky?

Stěny pošeptaly
Žežulička tvá...
Zaznívá

~ Po listech
~ pročítáš
~ rty okřídlených pravd


Padají do uší

vždyť blízko je tak blízko
žesťový tichopad!

~

Představ si

Zpět prší naopak

Prší
to
skrze
torzoslova

Mrholím v sobě
a snídám saze Dvora
že nářky svoje všechny pohladil?

Z tanečních
Srdce i?

* Ostružiny na rty - Chci něžný světadíl

Bláznivé!
Mrazivé!

A tolik je to

Ty.

~

Proč jsem jen zatemoval vodu
když držela život nad vodou?

hliníkové dny - - - lehce ohnou skobu

A cit ladičky spí
v pudřence s oblohou

Až za kry
hodím tužku na obočí
a tuhou zlomím i první vločce cestu

Cestou
pro led dojdu?
Zmiz nevinná z očí?

Ty butikové hvězdy
Ty za nás nemohou!

~

Na skobu já pověsil svý srdce

Vzpomínku
z roznožky vlasatice

a list
pomalu
vkládám - - -

Jsem drak
v databance
a trhám to lehce za pomuchlané psance
když
z tulaček cosi volně padá

a padá roztřesená ruka
a duše moje
v kaňce

Ty číhalko smutku!!!

Ty stříháš v soli dva
Ty tajemná Ty vskutku
zakletá bolavá
čím krotíš žaly bídné?

* Neplač na mé vánky!
* Rozpíjej
* po krajině!

* V mých šedých trne
* babylonská aura

+ Ty před Ní klečíš?
+ Ať vezme ten kdo žádá?
+ Po řece poběžíš až na konec mé šance?


A šípové trčí v Bych

Poslové Amora!
Zastavte se dřív!!

Chraňte co Nach zavolá - - -

* V momentu stojí u kříže proti brance
* V momentu
* co moří
* sněhových...

~

Na skobě visí ojíněné srdce
Kamenné by puklo a již zvadlo
kdo co nechává?

Ach

bez rezonance

za vzpomínkové slzy
a na vlas
to spadlo
v bezútěšný nach

~~~

VIII. Jinovatky na šupinách páry


Jinovatky na šupinách páry
tak pálí Tvoje stesky
ze všech srdcevrypů

Ubásnilas blankyt:

"Ty nejsi milý Sáhib
a začala jsem kalit
s rybářem čistocitu."

Nemohu se najít
přání tají tichu
Nepohnuto v kraji k jasné krajce smíchu

Jemně svítáš
začtená - - -

Ne Nedotýkej se mě!
Ty řasná rosičko!

Červeň
la dolce vita
zasténá

Princezno!
Básničko!

~~~

* Den co den se modlila
* aby němý rozhořel

* Je milý to?
* Sklo v zebrách?
* Déšť unaven ochořel?
* A teď plá Amor Zrazených

Zlá píseň
Neveselá!

* Odemkni ji v líbání

Šípková

Tma?
Zcela!

Vždyť byl jsem prve trňák
v opuštěné stráni

a od křoví k pláním
žádná láska není

Prostě není!

~~~

Mraky mají pré

Bělosti
Přikryj mé

Bojím se roztávání

Posečkáš chviličku?

Srdíčko
to ty?

* Ne!

Stíne! Stíne! Co bys rád
od usnulého citu?

* Jinovatky na šupinách páry?
* Čí zimě?

Stříbrná se dráždíš v aksamitu

~~~

Na rovinu?

Já ti přec rozumím... jak měsíc svýmu svitu

Nad řekou blednu
Sám
Nehřeji
a Tebe odrážím!

Něžněji nelaskám

V sexu?

T PŠT ŠT
........................................... mimo rým

* Chtěls to rychle v necitu?
* Extáze ros

vepsané..

* lhářům ve Tvým hábitu!
* Zahrajem si na vetřelce
..v Atlantidě po bytu?

* Proč nemůžem uniknout
* z logického pravidla
* a počítáš algebrou
* oko punčošky?

* Když jsi býval klučinou
* měls
* na průzkum pavouky!

* Čisté srdce
* nechávals
* konipáskům u louky

a teď bloudím za noci pavučinkou emocí
Zhůvěřile pronikám
alejím nic neříkám

Ani! ... To je cit!?

* Nejsem žádná barbora
* co by chtěla netvora
* Pláč princezen v poupěti
* sčítá šedi trním!

* Druhý já až po třetí
* že rybka jinde zná?

Čtením si sny ovoníš
Na korály uletíš

a koník není pod mraky když slzy roní drak?

* Cválal bys rád do oblak
* a podíval se na srdce
* jestli z deště mívá puls
* nebo touhy strak?

To moře je příčinou?

* Proč nemůžeš uniknout!?

z logického pravidla
a počítáš algebrou
okno ponorky?

* Ať už půjdeš po zebrách
* můj boj vem do sebe
* Cit nenech trpět na vnějšku
* a nebude...

krach

* stůně tvoje Ach?

* Pojď! Pojď!! Pojď!!!

* Těš mě vodní květinou
* Neřeš pouštní slzolam

* Mám šupinky na očích
* a jdeš si bůhvíkam!

Nedávej mi masku!

Živo z křehkých siločar
mívá začátky...

a já jsem z nemanic
bez akva zahrádky

* akvárko je příčinou?

Proč nemůžem uniknout
z logického pravidla
a suma nocí s algebrou
probublá na řádky ...

* Jsi bez-na-děj-ný!

NEJSEM A NEBUDU
případ zrazených!

A nemám slova ve vatě
Jsem nebásní....
Jsem neLuník...
učajuji cit pro šátek?

Hle! Cukřík není modrásek

Nejsem pod šálkem s puntíky
pro sbohem

tajně
s dotyky

ouškem svádící
náhradnici s konvicí?

Naplnit po okraj?

Po okraj klesnu -

Les..!? To lovím jehličí!

Chvějící slzo na líci
Nebudu případ z jeřabin
ve větě z nejlepšího lhaní?

Má vodní beruško!

Já v síti vyfičím!
Já vtrhnu na Ni

nejhorší.. v podivném počítání!

Proč nemůžu zaniknout
ve vzorci z matematiky
když
upřímné
jsou
sladší?

Prosím nech mě utonout
a volná vepiš na rtíky

Nejsme ten případ zrazených
a vím to stačí!


* Nestačí!
a stačí!
*** Nestačí!
a stačí!
********* Nestačí!

I ty? Medůzový anděli
průsvitně můj věrný
šeptej radši poslední
lasturky nejsou stejný

a kdyby snad oči

ty mořský hlubiny tajemný

plakaly
romance mladé

vyprávěj dívence
proč krásné umírá

krásné a tak mladé
umírá jak děcko bez moře

vyprahlé v kávových plantážích

Pozdě prosíš

vezmi déšť na křídla
Duše chtějí létat?

Ach ruko všemira
cesta dech nesvírá

tolik jsme mlčením
tolik jsme ničím
že kdyby mávla z nebeských výšin
uvidíš slabých míst
černého zaprodance
skrz pekelný val

I Ticho!

Ztrácející list
na stopách provinilé

Z nich srdce slabě žije
pro havrany skal
kde vlk se rozplakal
pro dětské rty
tklivé
a žel
již mlčenlivé


* Vrať se nám!
* Budu tvá nachová řeka!

Básnířko, básnířko
pomyslíš
na člověka?

Nabereš snů až Ona umývá
i zrnko tvého smutku odplaví se s mým

do moří
do moří

Až tam

koníkům zníš za slib

Poleť!
Znej se!
Žij!

* I to jsou Jinovatky?

I to já neslyším!


~~~

Šátky budou mít vánoce
a nic

ve váze chvojí

Kde budeš věrné slunce?
Kde?

u lovce?

Dnes dohořím a Ty?
Jsi vločka v nepokoji

Dotančí mi za sen černovlasé ráno?
Ráno ve špeluňce
Vše zamlžím abych nepřiznal se!

NEJSEM & NEBUDU a a a a..... aneboano!

* Když a a a algebra přijde po zebrách
* spočítám ti na žebra
* svůj rybí román!

Ten
v modrém?
Nikdy

* nebyl prodán!
* A ráda tě taky...

MÁM NEMA!

~~~

A v uslzených koupelnách rozlilo se slovo

Neboj se neboj!
Už bledne bezútěšný

Sněhový ležím ve vaně na novo
Chrastím jak sám kostlivec
jenž dostal vodní šáh

To tvůj strach u dveří
je upíří
dítě?

Když místo Sbohem lásko
na mosazné klice

snad svitem jar z petrklíče
křičí nápis -

Zraňuji Tě

~~~

Post Scriptum jsme dali
i ve svých žalářích
ach
šlo ze šatlavy
v bezútěšných
po tváři

V nich vidí
prsteníček na špendlíček
aby solí psalo jiříkovo vidění?

Jediná
Tmavá

Červeň růže...

* Ne!

* Mé srdce ještě dívčí...

- - -

Mé srdce ještě dívčí sbohem přenese
jak muže protipóly v mlze...

* V mlze o duze nepřemýšlej
* Vezmi Ji přes polární záře
* Nalaď tón srdce

* Srdce zve
* než umřeš

~~~

* Snad příliš se věnoval
* delfínce havranivé
* až plískanice pobledlé
* mu řekly Sem se dívej

* a on se díval skrze moře v očích
* na tvary vodních dívek
* s atoly pro noci

* na tanker duhy v tahu
* zamrzlý
* v bezvětří moci

....

* Proč sůl Múzybole
* červeň neumyla?

* Krvavé tak srdce
* když se na svět dívá ...

Vtom je objevila víla

Přicházela
po mrazem tvrdé zemi
ve sněhových šatech
a střevících z bláznivého léta

černovláska zakletá
černovláska s delfíny v očích

a v nich psala - - - Já že se bojím?

Vedla
po šepotu šeherezád zahrad
svou ženskost navzdory!

Mohl jsem zatraceně psát
ze svých zelených mrazů
na rty?

Na! Vezmi si temného králíčka sameťáčka
jediného.. On je vše co mám...

Poslala vlčí pohled a opustila ho
s přáním že Múzybola
má při polibku lásky bezútěšný nach
Autor J's .., 11.07.2021
Přečteno 133x
Tipy 16
Poslední tipující: Bunney, Psavec, šerý, Iva Husárková, mkinka, Frr
ikonkaKomentáře (2)
ikonkaKomentujících (2)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

St. Úžasné.

11.07.2021 07:29:45 | mkinka

TO JE ÚŽASNÝ ST* :_D*

11.07.2021 03:36:05 | Frr

© 2004 - 2022 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí