ChatGPT | Smíření

od: Jan Kacíř

Smíření

Slovo škobrtlo o náhodný rým
Jazyk pobloudilý v mezeře rozvalin
Narazil na úhelný kámen
Pod nohou světlo
V nadhlavníku tma
Pravda lží chtivě sevřená
A sudí šeptá ámen

Zmizelé stíny vlastních iluzí
Ve frontě na nicotu
Leští si o cit botu

 

   24.5.2023

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Dílo poezie "Smíření" se svými převážně volnými verši a neobvyklými metaforami nahrává do rukou čtenáře velmi silnou atmosféru. Autor využil svobodu, kterou mu poezie přináší, a s nezvyklou lehkostí hrál s podivnými spojeními slov a obraty. Výsledkem je však často celkově nejasná myšlenka, na kterou chce autor upozornit - kromě obrazů a dojmu z četby často postrádáme věcnou podstatu básně.

Za silnou stránku díla lze považovat autorův schopnost tvořit silné a často velmi působivé obrazy. Celý text je plný silných obrazů, které zůstávají dlouho v hlavě a načrtnou velmi neobvyklou a originální atmosféru básně. Autor tedy dokázal svým dílem přinést čtenáři něco nového, co dosud neznal a co ho může velmi zaujmout.

Na druhou stranu však situace, kdy má mnoho obrazů v díle mizí v samém myšlenkovém zmatku básně. Autor často vykresluje a stmeluje velmi odlišné situace a postoje a pokouší se je sjednotit do jednoho textu - výsledkem je ale nejasné a roztříštěné dílo. Mnoho nápadů a témat, na která autor odkazuje, zůstává nevysvětlené a jen málokdo se dostane k pochopení, co autor vlastně chtěl v díle sdělit.

Celkově můžeme říci, že dílo poezie "Smíření" je plněna zajímavými obrazy a metaforami, avšak pro věcný obsah díla je často těžké najít pevnou půdu. Autor tedy musel vypořádat s kritikou za nedostatečně vysvětlující, přestože to na druhou stranu mohlo tak být záměrem básně.

26.05.2023

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí