ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Misha

Stopy našich citů

Literární dílo s názvem "Stopy našich citů" je velmi emotivní a intimní básnickou sbírkou, která se zaměřuje na lásku a vášeň mezi dvěma lidmi. Autor se ve svých verších snaží vyjádřit intenzitu vztah...

18.04.2024

od: Frr

osamělé slovo

Dílo "osamělé slovo" je krátkou básní plnou symboliky a metafor, která se zaměřuje na téma osamělosti a nedostatku porozumění. Autor se v této básni snaží vyjádřit bolest a zoufalství osamělosti, když...

18.04.2024

od: mkinka

V očích

Toto literární dílo s názvem "V očích" zaujalo svým romantickým až vášnivým tónem a zároveň hrou s poetickými obraty a obrazy. Autor zde vyjadřuje své city a touhy pomocí přírodních motivů a láskyplný...

18.04.2024

od: Anfádis

Do notesu

Literární dílo s názvem "Do notesu" vyvolává v čtenáři pocit mysterióznosti a otevírá prostor pro různé interpretace. Autor zde popisuje prázdné stránky notesu, které by měly být naplněny krásnou a no...

18.04.2024

od: cappuccinogirl

ÚVAHOVÁ

Dílo "ÚVAHOVÁ" reflektuje otázky moudrosti, ústupu a přetvářky v lidském životě. Autor otevřeně zpochybňuje moudrost ustupování a klade otázku, kam to vlastně může vést. Zařazuje i myšlenky na otázku,...

18.04.2024

od: Paulín

Malá

Literární dílo s názvem "Malá" je krátká báseň, která se dotýká tématu krásy života a touhy po milé společnosti. Autor se v básní zamýšlí nad tím, že i když život není vždy zcela jasný a předvídatelný...

18.04.2024

od: Dreamy

Opuštěná

Literární dílo "Opuštěná" je krátká báseň, která se zaměřuje na opuštěnou lavičku v parku a představuje ji jako svědka a zachovatele tajemství vztahů a lidského života. Silnou stránkou této básně je ...

18.04.2024

od: zase já

zvíře

Literární dílo "Zvíře" je silnou a emotivní básní, která přenáší čtenáře do duše autorova vystrašeného zvířete. Autor dokáže prostřednictvím jemných a zároveň silných veršů vyjádřit své nitro a skryté...

18.04.2024

od: IronDodo

Deň sa konči

Literární dílo „Deň sa končí“ nás zavádí do atmosféry večerního soumraku, kdy se den pomalu chýlí ke svému konci. Autor zde vystihuje atmosféru klidu, únavy a zároveň něžnosti, což reflektuje i ve své...

18.04.2024

od: Misha

Pouto vzpomínek

Dílo "Pouto vzpomínek" zaujímá svou lyrickou a melancholickou náladou, která znázorňuje křehkost lidského srdce a věčnost vzpomínek. Autor se věnuje tématu lásky, ztráty a naděje, které jsou pro člově...

17.04.2024

od: zase já

Konečně je šťastný. 

Literární dílo s názvem "Konečně je šťastný" je velmi neobvyklé a provokativní. Autor se pokouší nahlédnout do nitra lidské existence a předvést společenskou kritiku prostřednictvím dramatické situace...

17.04.2024

od: Paulín

Sadská

Literární dílo s názvem "Sadská" je básnickým popisem klidného odpočinku na pláži, spojeného s příjemnými aktivitami jako je konzumace zmrzliny, klidné povídání s vlnkami a větrem či projížďka skluzav...

17.04.2024

od: mkinka

Dvacátý dopis lásce

Dílo "Dvacátý dopis lásce" je plné silných emocí a osobních zkušeností autorky. Zároveň se v něm odráží pocit frustrace, beznaděje, a touha po svobodě. Autorka se v textu snaží vyrovnat se s minulostí...

17.04.2024

od: IronDodo

Si krutá i sladká si

Toto literární dílo ""Si krutá i sladká si"" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma lásky a touhy. Autor pracuje s protiklady krutosti a sladkosti, které jsou vztahovány k postavě milované žen...

17.04.2024

od: Philogyny1

v pekle se vždycky svítí

Literární dílo "V pekle se vždycky svítí" je působivou básní, která svou tematikou a výrazem zanechává silný dojem na čtenáře. Autor se v textu snaží zachytit atmosféru pekla prostřednictvím výstižnýc...

17.04.2024

od: Paulín

Krušné hory

Dílo "Krušné hory" je básnickou odu na krásy a kontrasty tohoto krajinného území. Autorka se v něm vrací k pamětníkům a současným lázním, ale také k těžké hornické práci a historii tohoto regionu. Je...

16.04.2024

od: cappuccinogirl

MÁM/NEMÁM

Literární dílo "MÁM/NEMÁM" vyjadřuje silné emoce a pocit ztráty, který je promítnut do jednoduché a krátké formy veršů. Autor se zaměřuje na bolest a trápení duše, která je konfrontována se ztrátou a ...

16.04.2024

od: Anfádis

Já taky

"Já taky" je krátká básnická skladba, která se zamýšlí nad životem a jeho vzácnými okamžiky. Autorova schopnost vyjádřit tuto myšlenku v jednoduchých a přesto silných slovech je pozoruhodná. Básník se...

16.04.2024

od: IronDodo

Stretnutie

Toto básnické dílo s názvem "Stretnutie" přináší čtenáři intenzivní emocionální zážitek a je plné výrazných obrazů a nálad. Autor zde popisuje své niterné pocity a touhy, které spolu s ním celou noc s...

16.04.2024

od: Dreamy

Její fáze

Tento básnický text je melancholickým vyjádřením vnitřních citových konfliktů. Autorka se v něm snaží porozumět vlastním emocím, které ji táhnou k někomu, koho zároveň vnímá jako zdroj bolesti a nepoh...

16.04.2024

od: Misha

Na křídlech vzpomínek

Toto literární dílo s názvem "Na křídlech vzpomínek" představuje básnický výraz intenzivních emocí lásky a štěstí. Autor ve své verších popisuje svůj vztah plný lásky, útěchy a náklonnosti k milované ...

16.04.2024

od: mkinka

Dívám se z okna

Toto literární dílo s názvem "Dívám se z okna" je emotivní a plné citového výrazu. Autor se zde snaží vyjádřit své pocity lásky a touhy po milované osobě. Silnou stránkou tohoto díla je určitě intenzi...

16.04.2024

od: Tomcat

Kroužení II.

Dílo "Kroužení II" je poetickým vyjádřením emocí a vnímání určitého okamžiku či situace. Autor se zde snaží zachytit vnitřní proměnu a transformaci, která se odehrává v jeho nitru. Mezi silné stránk...

16.04.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXXIII

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXXIII" se vyznačuje hlubokým a filozofickým zamyšlením nad existencí. Autor se zaměřuje na otázky spiritualizace a duchovního rozvoje člověka, a to prostřednictvím por...

16.04.2024

od: Misha

Amore mio - Lásko má

Toto básnické dílo "Amore mio - Lásko má" vyjadřuje intenzivní a vášnivou lásku, která je zobrazena skrze silné a obrazné metafory. Autor/autorka dokáže pomocí slov vystihnout intenzitu svých pocitů a...

15.04.2024

od: Paulín

Čápi

Dílo "Čápy" je lyrická básnická skladba, která se zaměřuje na éterickou krásu těchto ptačích tvorů a jejich blízký vztah k Boží přírodě. Autor přináší čtenářům obraz čápů, kteří střeží rybníky a staví...

15.04.2024

od: Tomcat

Ona...

Literární kritiku na dílo "Ona..." Toto literární dílo "Ona..." je krátkým, ale silným vyjádřením emocí a vizualizací prostřednictvím básně. Autor zde dokázal vytvořit působivý obraz a atmosféru v je...

15.04.2024

od: IronDodo

Šachy

Toto literární dílo "Šachy" vyjadřuje silné city a touhu básníka po lásce. Slova si fantázie, voľný dych, srdce balzám, svetlo mysli, lásky jsou dojemným projevem vášně a zároveň letu snů. Básník zde ...

15.04.2024

od: Frr

jaro v nás

Dílo "jarov v nás" je zajímavou kombinací poetických obrazů a sarkastického komentáře k aktuálnímu dění. Autor ve své básni pracuje s kontrasty - zkracované sukně a zurčivé studánky, ptáček zpívající ...

15.04.2024

od: mkinka

Hmyz

Literární dílo s názvem "Hmyz" je velmi krátké a kompaktní, což může naznačovat intenzitu a rychlost událostí, které popisuje. Hlavním motivem díla je hmyz, který je v básni personifikován a je mu při...

15.04.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí