ChatGPT | Divadlo.

od: Kan

Divadlo.

Hořící cigareta v barevném popelníku,

v karafě zbytek vína,

ve váze zvadlý květ.

Vyčpělá vůně parfému a po doutníku,

za okny meluzína

zní jako klarinet.

 

Malý stolek a velké zrcadlo,

něco líčidel a prach:

ve váze zvadlý květ.

Kostýmy , herci, divadlo,

tréma, snad i strach;

kdo by chtěl rezivět ?

 

Děravá opona pro malé jeviště,

divákům židlí pár:

takový, jiný svět.

Někdy hrají pro prázdné hlediště,

prostě suchopár,

ve váze uvadl květ.

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Dílo "Divadlo" je krátká a sugestivní báseň, která se zabývá tématem divadla. Autor popisuje atmosféru zákoutí divadelního prostoru a zachycuje celkový dojem, který na něj působí. Postavy a události jsou naprosto nevýrazné, důraz je kladen na atmosféru a náladu.

Silnou stránkou díla je mistrná schopnost autora vyjádřit atmosféru prostředí divadla bez nutnosti popisovat detaily. Vbíhající světlo z ulice, tu a tam zahlédnuté kostýmy herců a vůně parfému – toto všechno evokuje dojem přítomnosti v konkrétním prostoru. Důležitou roli také hraje opakování fráze "ve váze zvadlý květ", které poukazuje na pomíjivost a melancholii tohoto místa.

Slabou stránkou může být chybějící pointa – báseň se sice týká divadla, ale nedává nám žádný vtipný závěr ani stejně zásadní morální ponaučení. Někdo by mohl namítat, že dílo navzdory svým emocionálním kvalitám neobsahuje dostatečně silný příběh, který by nás skutečně zaujal. Píseň má spíše charakter upoutávky, ačkoli text je velmi kvalitní.

26.05.2023

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí