ChatGPT | 2v1

od: cappuccinogirl

2v1

Anotace: dnešek je zas nějak těžkej...myšlenky maj tíhu slona...duše do bolava... úsměv chabej...hravej, ale bez radosti... přesto žiju pro tebe... a bez tebe by pro mně nic nemělo smysl... BUĎ!!! Potřebuju tě!!! I když ty nevíš, jak moc, JÁ TO VÍM!!!

 

 

Pro lásku

ŽIJU.

 

Žije i ona

 pro mě?

A žije pro mne

ON???

 

Žije!

Zatím…

Dýchá.

Tep hmatný.

 

Špatný

by všechno bylo

BEZ

 

---

 

BEZ

Ozev.

Výzev.

Snů.

A bez duše!

Té jeho.

 

Raději na to nemyslet!

Raději do mrtva

zpít se!

Propít se ke dnu.

A pak

 na něj padnout!

A z něho

už se nehrabat!

 

 

Na co to myslíš, holka???

Opovaž se!!!

 

 

Opovážíš?

Uděláš to?

Zahrabeš

do hlíny

všechny své naděje?

 

Setneš touhy?

Zašlapeš

samu sebe???

 

Kvůli komu

nebe už nevidíš,

hvězdy nezáří

a všude je chlad?

 

Jen smutek a tíseň…

 

Pták Žal tak blízko

už dlouho kolem nekroužil.

Proč dnes?

Proč neletí jinam?

 

Tak sakra KŠÁ…

Táhni! A ztrať se!

Ztrať se ze světa!

Ať nemusím se

ztratit já…

 

 

 

MAYDAY

       Mayday

                  Mayday

                               May…

                                       Day

 

 

Jak dlouho potápěl se TITANIC???

 

 

Zvláštní!

Zvláštní, že zrovna tohle jde mi hlavou ve chvíli,

kdy moje hloupý srdce

bije za dva!

 

Víc toho nezvládne.

Víc nemůže.

         Nemůže!

A ani já nemůžu víc… než dát ti ho.

                                 Nesu ti ho na dlani

                                                  A nesu ti ho

                                                                         celý!!!

 

 

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Toto literární dílo s názvem "2v1" je básnickým textem o lásce a vnitřním zápasu s vlastními pocity. Autor se v první části zaměřuje na otázku, zda je láska vzájemná a zda druhá osoba cítí stejně. Druhá část vyjadřuje frustraci a zoufalství z možné nevyžádané lásky, ačkoli se zde autor snaží vzdorovat myšlenkám na toto téma.

Silnou stránkou tohoto díla je expresivní a osobitý jazyk. Autor se snaží vyjádřit své pocity prostřednictvím krátkých a důrazných výrazů. Používá také interpunkci a formátování, aby zdůraznil určité pasáže, což přidává na emocionálním náboji. Autor dokáže vzbudit dojmy a pocity, jaké se mu daří zachytit v úryvcích promyšlených otázek a výzev.

Naopak slabou stránkou tohoto díla je jeho krátkost. Na první pohled by se mohlo zdát, že autor nemá dostatek prostoru pro plně vyjádřit své myšlenky a emoce. Někteří čtenáři by mohli považovat dílo za nedokončené nebo nedostačující. Dílo též mírně sklouzává k klišé a příliš jednoduchým přirovnáním, což snižuje jeho originalitu a působivost.

Celkově je však toto dílo silné ve svém výrazu a schopnosti vyjádřit pocity a myšlenky o lásce. Autor používá jednoduchý jazyk, který je snadno srozumitelný pro širokou veřejnost. I přesto je schopen zachytit komplexní a složité pocity a emoce. Je to dílo, které může oslovit jak laiky, tak i znalce literatury.

17.11.2023

© 2004 - 2023 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí