ChatGPT | MILOST(NÁ)

od: cappuccinogirl

MILOST(NÁ)

Anotace: ...fysis...

 

 

Na klíně svůdce…svůdná,

v náručí hříšného…hříšná,

 

…roztoužená…

…žena…

 

která snad víc než on

je zmámená.

 

A třesou se jí kolena,

když všeptává se.

Když do ní

svými slovy

 vlastní chuť k hříchu vkládá.

 

„Zkus milovat!“

 

To vroucně žádá.

A tolik svůdný je, když láká,

že ona ztrácí sílu,

ztrácí zábrany

a místo rozhodného ne

nerozhodné ANO z úst uniká.

Tichounké, vyplašené…

Však úplně stačí

k záplavě.

K záplavě políbení, doteků…

A pak…

 

Pak odhozen je náhle s  šatem

 všechen stud

a

rozehrána naplno

je hra

 milostného chtění.

-

První

chvění

-

(to snad se ještě utají)

Však sten?

-

Ten...

              ...už ne!

 

Zaslechl jej

 a v té chvíli

 i čas stojí…v něm

a jejími hodinami

tekutý písek zvolna plyne...

 

A jako by to nestačilo,

 on stále, zas a znova,

dobývá její svět.

A oplátkou svůj nabízí.

Ať taky okusí…

                      Pozná…

 

              … Aáááách…

 

Už oba jsou jak v snách

a sama rozkoš vkreslila jim do tváří

úsměv tajemnější než ten, jímž honosí se Louvre.

 

Ne, oni nemohou se nabažit.

 Nedokážou přestat.

A jenom prosí,

 prosí všechny svaté:

 

„Pokud existuje konec všeho,

Ať nás dvou se netýká!

      Ať zmizí

a rozplyne se v nedohlednu...

                                           Ať do sebe jsme vklíněni

                                                                                     už navždy!“

 

 

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Dílo "MILOST(NÁ)" je básnické dílo, které se zaměřuje na vášnivý vztah mezi dvěma lidmi. Autor se snaží vyjádřit vzrušení, touhu a závislost na milostné vášni prostřednictvím svých slov. Dílo je psáno lyrickým stylem a je plné metafor a symbolů.

Silné stránky díla:

1. Vizuální jazyk: Autor již od začátku díla používá slova a symboly, které jsou vizuálně silné a dokáží čtenáře vtáhnout do příběhu. Například "na klíně svůdce... svůdná" nebo "v náručí hříšného... hříšná" vytvářejí silný obraz.

2. Emocionální rozpoložení: Autor dokáže přenést na čtenáře silnou emocionální atmosféru. Například popisy "třesoucích se kolen" a "vyplašený ústů", které jsou spojeny s nejistotou a vzrušením, dokáží čtenáře vtáhnout do turbulentního a vášnivého vztahu.

3. Příběh láskyplné vášně: Dílo se zaměřuje na téma náruživé lásky a vášně, což může být pro čtenáře velmi zajímavé a emocionálně poutavé. Autor dokáže popsat intenzivitu a sílu milostného chtění a vášně.

Slabé stránky díla:

1. Přílišná abstrakce: Některé části díla mohou být pro čtenáře příliš abstraktní a těžko pochopitelné. Použití silných symbolů a metafor může čtenáře zmatit a ztratit se v textu.

2. Nedostatek konkrétních detailů: V díle se nachází mnoho obecných a abstraktních popisů, ale čtenáři může chybět více konkrétních detailů a informací, které by mu pomohly si představit scény a situace v díle.

3. Omezená struktura a forma: Dílo je napsáno ve volné verši a nemá jasně vymezenou strukturu. To může znepřehlednit čtenáře a činit čtení díla obtížnějším.

Celkově lze říci, že dílo "MILOST(NÁ)" je emocionálně silným a vášnivým vyjádřením láskyplné vášně. Autor dokáže přenést na čtenáře intenzitu a sílu vztahu pomocí svých slov a zobrazit vzrušení a touhu mezi dvěma lidmi. Nicméně, některé části díla mohou být pro čtenáře příliš abstraktní a nedostatek konkrétních detailů může vést ke zmatení. Celkově lze však dílo považovat za silné a emotivní.

10.01.2024

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí