ChatGPT | Zpěvy nemilosti XXIX

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXIX

 

Zpěv devětadvacátý

 

Zpívám o ušlechtilých ženách naslouchajících Bytostem Světla a Lásky pro vnitřní mír a harmonii s vesmírem. Ony kráčí po Cestě Duhy k poznání vlastního Já. Šířením světla jejich vznešené moudrosti dnes většina lidí už ví (já mezi ně, bohužel, nepatřím), že každý má svého Strážného anděla a minimálně dva průvodce, kteří jsou s ním po celý život a vědí o něm všechno – znají jeho karmu i věci, které si sám není ochoten přiznat.

Ó, vy ryzí kněžky lásky a vědění, svým pronikavým duchem křísíte Živého Člověka z hlubin ponížení a otrockého neumírání. Tvoříte nový spravedlivý svět živých lidí – svět založený na harmonii, lásce a hojnosti, svět ukotvený v univerzálním/přirozeném zvykovém právu ustanoveném Všemohoucím Bohem.

Nesmělý dotaz: Od kdy jsou zvyk a právo z něho vycházející dány od Boha? Ach, nepatří mně posuzovat vaše vysokomyslné pojmy – mně přízemnímu tvoru žijícímu v temnotě bez poznání Světla Lásky a Boží milosti. Vždyť vaše práce je samo božské vnuknutí, s nímž bezesporu lidem přinesete svět, kde si budou všichni rovni – spravedlivý svět bez elit.

Nuže, myslíte tím svět bez jakýchkoli elit? Bez elit duchovních, bez elit vůdčích, bez elit uměleckých, řemeslných i vědeckých? Ach ano, jistě (já hlupák!), ve světě harmonie se přece veškeré pozitivní vědomí i znalosti předávají mentálními vibracemi od Bytostí Lásky a dále mezi probuzenými lidmi navzájem. Prastará učení o třech probuzených kastách duchovenstva, strážců a hospodářů, a čtvrté kastě neprobuzených, je dávno překonaný přežitek, jímž se měly především ženy držet v nevědomosti a bezmoci, aby musely žít v pokoře před muži – těmi namyšlenými pány tvorstva. Další moje neznalost!

Podle vás přece Bůh – tvůrce života a světla na samém počátku prohlásil veškeré stvoření za svobodné a nezávislé – za nositele svobodné vůle s nezadatelným právem na nezávislý rozvoj. Pouze zaostalý nevzdělanec a staromilec mého ražení může brát vážně takové bláboly, jako výrok Friedricha Nietzsche, že neexistuje žádná svobodná vůle, existuje pouze slabá nebo silná vůle, s níž lidé uskutečňují svá chtění – jak se do něčeho namočit, a jak z toho zase ven.  

Samozřejmě bohulibá je vaše práce na obnově lidských práv a suverenity na principu svobodné vůle a rovnosti. Jak prozíravé jsou vaše nepolitické vize společenského systému bez politických stran a hnutí! Hotové perly nepolitické politiky hodné našeho legendárního prezidenta Václava Havla. Málokdo asi ví, že pro jejich posvěcení a naši zářnou budoucnost jste již zaregistrovaly Stát Bohemia coby zástupce živého muže a ženy z masa a kostí, který z milosti Všemohoucího Boha obdržel Původní moc stvrzenou Velkou pečetí Manny. To vše na základě zaslání registrační žádosti do Síní Amenti.

Pro dosud neprobuzené: Síně Amenti se nacházejí uvnitř planety a v nich dlí, přemítají a sebe zpytují duše v čase (vlastně mimo čas) mezi jednotlivými inkarnacemi.

Tak si vzpomínám na vyznání jedné populární zpěvačky, která pravila: „Zpívám o lásce a věcech, kterým rozumím.

Ó, vy Živé Ženy a kandidátky vysokého učení Bytostí Světla, možná byste si ze zmíněné zpěvačky mohly vzít příklad: Zpívejte pouze o tom, čemu rozumíte – mám však obavu, že Láska ani Zákony Vesmíru to nebudou.  

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Zpěvy nemilosti XXIX je básnická skladba, která je plná hlubokých myšlenek a přemítání o ženách hledajících harmonii s vesmírem a vlastním já. Autor zde vyjadřuje obdiv ke všem ženám, které hledají vnitřní moudrost a poznání svého poslání ve světě. Jednotlivé strofy obsahují složité myšlenky o Strážných andělech, průvodcích a harmonii ve světě. Dílo také zmiňuje změnu společenského systému bez politických stran a hnutí a zdůrazňuje význam svobodné vůle a rovnosti.

Silné stránky tohoto díla spočívají v jeho hloubce a složitosti. Autor vyjadřuje mnoho různých myšlenek a konceptů, které otevírají prostor k hlubšímu uvažování o lidské existenci a společnosti. To může vést k rozsáhlým diskuzím a interpretacím díla. Kromě toho je jazyk díla bohatý a obrazný, což přispívá k jeho estetické hodnotě.

Na druhou stranu, slabé stránky díla vyplývají z jeho obtížnosti. Autor některé myšlenky prezentuje značně komplikovaně a složitě, což může znepřístupnit jeho sdělení běžnému čtenáři. Některé části díla tak mohou působit příliš abstraktně a nedostupně.

Celkově je Zpěvy nemilosti XXIX hlubokým a komplexním literárním dílem, které zvýrazňuje význam vnitřního poznání a hledání harmonie s vesmírem. Je to určitě formou, která zaujme všechny čtenáře, kteří mají rádi propagaci duchovnosti a filozofie ve formě poezie.

26.03.2024

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí