ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: IronDodo

Noc bleskom rozoznela

Noc bleskom rozoznela je lyrické básnické dílo, které se zabývá tématy paměti, minulosti, a silného emocionálního prožitku. Autor zde využívá obraznou řeč a poetické prvky, aby vyjádřil své pocity a m...

28.09.2023

od: mkinka

Brečela

Dílo s názvem "Brečela" je krátký a silný básnický text, který se zabývá tématem emocionálního utrpení a hledání smyslu života. Hlavní postava, která je představena ve verši "Brečela celé dny", prochá...

28.09.2023

od: Zoroaster

Liberální inkluze

Liberální inkluze je literární dílo, které se zabývá pojmem inkluze a jeho významem v současném sociálním inženýrství. Autor vyjadřuje svůj názor na inkluzi a ukazuje na její logické spojení s liberál...

27.09.2023

od: Anfádis

Ani jednou

Dílo s názvem "Ani jednou" je krátkou básní, která vypráví o situaci, kdy autorka šla za rámařství blízko své práce, aby zarámovala obrázek ke své básničce. Obrázek jí malovala její sestra jen tak, z ...

27.09.2023

od: mkinka

Mlha

Literární dílo s názvem "Mlha" je pomocí básnického jazyka silným vyjádřením melancholie a ztráty. Autor se ve svých obrazech zaměřuje na téma opuštění a osamělosti. Silnou stránkou tohoto díla je em...

27.09.2023

od: cappuccinogirl

3xNE

Toto literární dílo s názvem "3xNE" je básnický text, který se zaměřuje na pocit neviditelnosti, neslyšitelnosti a necítění. Autor se v něm ptá, kdo by chtěl takto žít, a zároveň se sama označuje za o...

27.09.2023

od: IronDodo

Odpustenie

Literární dílo s názvem "Odpustenie" přináší melancholický popis těžkého a temného emočního stavu. Autor využívá básnickou formu a obrazy, které vytváří prostřednictvím výstižných přirovnání. Celý tex...

27.09.2023

od: cappuccinogirl

SIRÉNA

Literární dílo s názvem SIRÉNA je básnická skladba, která se zaměřuje na lásku a touhu Sirény po svém "ORFEOVI". Skladba je celkem krátká, ale obsahuje silné prvky představující silnou vášeň a citové ...

26.09.2023

od: mkinka

Deziluze

Dílo s názvem "Deziluze" zachycuje silný emocionální stav autora, který vyjadřuje pocit samoty, neúplnosti a únavy. Skrze poetické obraty a kontemplativní nálady se snaží přiblížit své pocity čtenáři....

26.09.2023

od: IronDodo

Si

Děkuji za možnost analyzovat a ohodnotit vaše literární dílo "Si". Představuje to krátkou básnickou skladbu, která se zabývá témou lásky a významu toho druhého člověka v našem životě. Silné stránky: ...

26.09.2023

od: Zoroaster

Zaslepenost Západu

Dílo s názvem "Zaslepenost Západu" se zaměřuje na téma, které je velmi aktuální a provokativní. Autor ve svém díle kritizuje západní svět a jeho přesvědčení o vlastní nadřazenosti a vrcholu civilizace...

26.09.2023

od: Anfádis

Ani šajn

Literární dílo s názvem "Ani šajn" je básnický text, který je vyjádřen v podobě krátké básně. Autor v něm zobrazuje svůj pocit opuštěnosti a současně lásku k vlasti. Hlavním motivem je pražská památka...

26.09.2023

od: IronDodo

Už viem

Toto literární dílo s názvem "Už viem" je básnická skladba, která vyjadřuje autorovu lásku a vášeň k nějaké osobě. Skladba začíná výrazem lásky a důvěry, kdy autor ví, že je milován a že je chtěný jak...

25.09.2023

od: cappuccinogirl

ZRCADLENÍ

Dílo s názvem "Zrcadlení" je krátká básnická skladba, která se zabývá tématem zrcadel a odrazů. Autor zde vyjadřuje své pocity a myšlenky ohledně zrcadel a jejich schopnosti ukázat pravdu. Text je roz...

25.09.2023

od: mkinka

Ráno

Dílo "Ráno" je básnický text, který se snaží vyjádřit autorovy pocity a dojmy spojené s ranním probouzením. Autorka si vytvořila obraz terasy, z níž může pozorovat přírodu a slunce, a zároveň očekává ...

25.09.2023

od: Anfádis

Žárlivá

Literární dílo s názvem "Žárlivá" je krátká báseň, která se zabývá tématem žárlivosti a jejího vlivu na lidskou psychiku. Autor díla se nejmenuje, ale podle textu předpokládám, že je to umělec se zkuš...

25.09.2023

od: Dreamy

Ořechů listí

Literární dílo "Ořechů listí" je básnický text, který se věnuje popisu přírodních a životních procesů během přechodu z léta do podzimu. Autor využívá jednoduchého a přístupného jazyka, což umožňuje i ...

24.09.2023

od: mkinka

Pocitová

Toto literární dílo se může přiblížit žánru básně. Vyjadřuje vnitřní pocity a emoční stav autora. Dílo se vyznačuje jednoduchou řečí, neformálními rýmy a volným veršem. Mezi silné stránky patří aute...

24.09.2023

od: cappuccinogirl

OBYČ-CCINO

Dílo s názvem OBYČ-CCINO přináší originální a zajímavou poetickou reflexi na téma obyčejnosti. Autor zdůrazňuje, že obyčejnost přináší svobodu a nemusí se přetvařovat, nebo se snažit být něčím výjimeč...

24.09.2023

od: Anfádis

Milost

Literární dílo s názvem "Milost" je krátký a výstižný. Hned na začátku obrazně vyjadřuje téma, kterým je narušení všednosti a nudnosti. Autor vnímá tuto tématickou oblast jako závažnou a silně osobní,...

23.09.2023

od: cappuccinogirl

Tak trochu jiná Šahrazád

Dílo s názvem "Tak trochu jiná Šahrazád" je básnický text o lásce a vyprávění. Autor se inspiruje pohádkovou postavou Šahrazády, která svými příběhy dokázala získat přízeň mocného Šacha. Text začíná z...

23.09.2023

od: mapato

Zneuctěné chodníky

Zneuctěné chodníky je poetické dílo, které přináší pohled na každodenní realitu a přemítání nad lidskými emocemi a zkušenostmi. Autor se v tomto díle zamýšlí nad proměnlivostí života a jeho zdánlivou ...

23.09.2023

od: mkinka

Samota

Toto literární dílo s názvem "Samota" vyvolává dojem melancholie a samoty prostřednictvím svého jemného a střízlivého jazyka. Autor používá jednoduché a strohé věty, které se výstižně dotýkají tématu ...

23.09.2023

od: Dreamy

Bez klepání

Literární dílo "Bez klepání" je působivá básnická skladba, která zaujme svou emocionalitou a obraty, které čtenáře nutí přemýšlet. Autor v ní vyjadřuje údiv a obdiv k mladému klukovi, který má obrovsk...

23.09.2023

od: Zoroaster

Svět na rozcestí

Dílo Svět na rozcestí přináší zajímavou analýzu současného myšlení, které podle autora inklinuje k subjektivistické skepsi a degraduje veškeré vědění na pouhé texty a partikulární výpovědi bez přímého...

23.09.2023

od: mkinka

Šípkový keř

Literární dílo "Šípkový keř" je krátký a jednoduchý básnický text. Jeho tématem je romantický motiv šípkového keře, který symbolizuje lásku a životní sílu. Silnou stránkou tohoto díla je jeho imagis...

22.09.2023

od: Anfádis

Souhlásky a samohlásky

Dílo "Souhlásky a samohlásky" je poetický text, který zaujme svou originální formou a způsobem vyjádření. Autor zde využívá samohlásek a souhlásek jako symbolických prvků, které mají svou vlastní vůli...

22.09.2023

od: cappuccinogirl

Když někteří víc myslí než cítí...

Toto literární dílo s názvem "Když někteří víc myslí než cítí..." přináší srozumitelnou reflexi na téma rovnosti mezi lidmi. Autor se zamýšlí nad tím, zda jsou všichni lidé skutečně rovni, nebo zda ex...

22.09.2023

od: Dreamy

Zakaž mi

Dílo s názvem "Zakaž mi" je básnický text, který vyjadřuje určitou touhu po omezování a zákazu. Autor prostřednictvím jednoduchých a krátkých vět vytváří melancholickou a intimní atmosféru, která se t...

22.09.2023

od: Zoroaster

Ženy ve vládě

Analyzuji tedy literární dílo s názvem "Ženy ve vládě". Dílo začíná kontroverzním tvrzením o tom, že západní globalisté a páni peněz úmyslně dosazují do významných pozic v politice a v Evropské unii a...

22.09.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí