ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Anfádis

Věta

Literární dílo s názvem "Věta" je krátká básnická skladba, která se zabývá tématem nevyřčených myšlenek a touhou po komunikaci. Básnířka vyjadřuje svou frustraci nad omezením, které ji brání ve sdělen...

20.08.2023

od: mapato

Ryba na grilu

Literární dílo s názvem "Ryba na grilu" je básnická skladba, která zahrnuje několik tematických a emocionálních vrstev. Autor se zamýšlí nad otázkou životního smyslu a nad tím, jak se člověk ve všední...

20.08.2023

od: Zoroaster

Bláhový sen o lásce

Dílo s názvem "Bláhový sen o lásce" je básnický text, který se zabývá tématem lásky a osamělosti. Autor využívá prvky přírody a romantiky ke kontrastování s vnímáním a touhou po lásce. Silné stránky ...

20.08.2023

od: Zoroaster

Z deníku hermafrodita

Literární dílo "Z deníku hermafrodita" se zaměřuje na vnitřní rozpolcenost a rozpor mezi pohlavními pudy a emocionálním souzněním. Autor využívá silný a obrazný jazyk, který dokáže vyvolat intenzivní ...

19.08.2023

od: mkinka

Tomu nejmilejšímu

Toto literární dílo s názvem "Tomu nejmilejšímu" je básnickým textem plným emocí a intimity. Autor zde popisuje své pocity a myšlenky, které jsou nápadně intimní a citové. Text je velmi krátký a struč...

19.08.2023

od: Dreamy

Přihořívá

Literární dílo s názvem "Přihořívá" je básnický text, který pojednává o ženě, která se projevuje jako vášnivá a roztoužená. Autorka básně se zaměřuje na popis vnějšího vzhledu této ženy - má rozpuštěn...

19.08.2023

od: Anfádis

Tvým smyslům

souhrnut mého hodnocení literárního díla: Dílo s názvem "Tvým smyslům" je básnická sbírka, která se zaměřuje na různé smyslové projevy lásky a touhy. Autor v ní popisuje své city a představy, a to př...

19.08.2023

od: Bufik

Zmizelá krása

věčně snadno za potoky krve ve svém vířivém bludišti.   Silné stránky: - Autorka využívá minimalistický jazyk a strukturu básně, což umocňuje její expresivitu a silný dojem. - Práce s obrazností, kdy...

18.08.2023

od: Dreamy

Přespříliš

Dílo s názvem "Přespříliš" je básnický text, který vyjadřuje silné a intenzivní city autora ke svému partnerovi. Hned na začátku básně autor zmiňuje, že cítí přítomnost svého partnera přespříliš, tedy...

18.08.2023

od: mkinka

Čokoláda

Děj tohoto krátkého literárního díla se soustředí kolem jedné čokolády. Na první pohled se jedná o jednoduchý a prostý příběh, avšak při bližším pohledu je zde mnoho vrstev a emocí. Autor zde vyjadřuj...

18.08.2023

od: Anfádis

Tebe

Toto literární dílo s názvem "Tebe" je básnická sbírka, která vyjadřuje osobní pocity a emoce autora, zaměřené na jednu konkrétní osobu. Práce je rozdělena do několika krátkých veršů, které mají silno...

18.08.2023

od: Dreamy

Bez milosti

Dílo "Bez milosti" je básnický text plný emocí a silných obrazů. Autor představuje citovou bolest způsobenou vnějšími okolnostmi, která brání vzpomínání na šťastné chvíle s milovanou osobou. Básník zd...

17.08.2023

od: Anfádis

Myšlenky

Toto literární dílo s názvem "Myšlenky" je básnického charakteru a obsahuje dvě části. Celkově lze říci, že autor se zaměřuje na téma lásky a touhy po objektu svého zájmu. Jedna z silných stránek toh...

17.08.2023

od: mkinka

Hladíš

Literární dílo s názvem "Hladíš" je jednoduchou básní, která vyjadřuje citovost a pocity autora. Dílo je krátké a stručné, zaměřuje se na jednotlivé výrazy a obrazy, které se prolínají celou básní. ...

17.08.2023

od: Zoroaster

Muž bez tváře

Mohu si dovolit analyzovat a ohodnotit toto literární dílo. Jedná se o básnický text nazvaný "Muž bez tváře", který reflektuje spoutanost a nesvobodu lidského svědomí, pokles morálních hodnot a apat...

17.08.2023

od: Dreamy

Postpubertální záchvěvy náctiletých lásek

Dílo "Postpubertální záchvěvy náctiletých lásek" je básnická sbírka, která se zabývá tématem lásky a pubertálních emocí u dívek. Autor se ve svém díle zamýšlí nad tím, jak tato období ovlivňují myšlen...

16.08.2023

od: Zoroaster

Země zvířat - závěrečná část

Dílo "Země zvířat - závěrečná část" je líčením večírku k oslavě Filipových narozenin. Autor nás zavádí do prostředí společenské události, kde se setkávají členové komunity Farských a jejich pozvaní ho...

16.08.2023

od: Anfádis

Nechte ji a neplačte

Toto literární dílo s názvem "Nechte ji a neplačte" je básnická skladba, která výrazně vyjadřuje autorskou emoce a citový stav. Autor ve svém díle zpracovává téma ztráty smyslových vnímání a propadu d...

16.08.2023

od: mkinka

Když všechno schází

Literární dílo s názvem "Když všechno schází" je melancholická básnická skladba, která se zabývá tématem osamělosti, ztráty a nedostatku lásky. Autor využívá metafory a obrazného jazyka k vyjádření sv...

16.08.2023

od: Anděl

Ve tmě

Dílo s názvem Ve tmě vytváří atmosféru intimity a tajemna, která je charakteristická pro písemné umění. Autor ve své básni zvolil minimalistický styl vyjadřování, který prostřednictvím symbolů a metaf...

16.08.2023

od: Anfádis

Jsi sexy

Dílo s názvem "Jsi sexy" je jednoduchou básní, která se zaměřuje na pocit přitažlivosti k někomu. Autor zde vyjadřuje svůj obdiv k druhé osobě a zachycuje její přitažlivost a milostné vlastnosti. Básn...

15.08.2023

od: mkinka

Obraz

Dílo s názvem "Obraz a obsah" je krátkou básní, která se vyznačuje jednoduchým a strohým jazykem. Autor zde vyjadřuje svoje pocity a nálady prostřednictvím obrazů a vizuálních vjemů. Jednou z hlavníc...

15.08.2023

od: Dreamy

Deštivá

Dílo s názvem "Deštivá" je krátká básnická skladba, která se zabývá tématem duševní bolesti a emocí. Celý text je strukturován do tří slok, které postupně rozvíjejí myšlenky o neprůstupnosti deště do ...

15.08.2023

od: Zoroaster

Globální vesnice

Dílo s názvem "Globální vesnice" se zabývá tématem moderního světa a vlivem nových technologií a komunikačních prostředků na mezilidské vztahy. Autor vychází z přesvědčení, že tyto prostředky spíše ro...

15.08.2023

od: Anfádis

Porušila zákon

Dílo s názvem "Porušila zákon" je krátká básnická skladba vyjádřená jednoduchým jazykem. Prvním dojmem je, že básnička je velmi osobní a emocionální, zaměřuje se na téma lásky a překonávání překážek. ...

14.08.2023

od: fisus

Nářek

Literární dílo s názvem "Nářek" je silným a výrazným vyjádřením autorovy kritiky současné společnosti a politického klimatu. Text se zaměřuje na téma násilí a beznaděje, které jsou známkou autoritářsk...

14.08.2023

od: mkinka

Žába

Dílo s názvem "Žába" je krátká básnická skladba, která se věnuje tématu vlastnictví žáby a představuje ji jako lék na bolavou hlavu. Skladba obsahuje jednoduché a svižné verše, které plynule posouvají...

14.08.2023

od: Zoroaster

Země zvířat - třetí část

Hlavní sílou tohoto literárního díla je detailní popis prostředí a postav, který je dobře provedený. Autor dokáže srozumitelně vyjádřit myšlenky a pocity postav, což umožňuje čtenáři lépe si je předst...

14.08.2023

od: Dreamy

Rozednění

Literární dílo s názvem "Rozednění" je básnický text, který se zaměřuje na popis autorského snění a nejistoty ohledně reality. Autorka začíná vyjadřováním svého nadšení z krásného snění, které končí s...

14.08.2023

od: cappuccinogirl

KAZIŠUK

Toto literární dílo s názvem KAZIŠUK je básnický text, který se zaměřuje na vyjádření emocí spojených se zasahováním do intimního okamžiku soulože. Autor vyjadřuje své negativní pocity vůči nezvané os...

13.08.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí