Tato funkce vyžaduje přihlášeného autora !!!
Free

Free

Free

Anotace: Free a Free II jsou stejné příběhy s odlišným koncem. Nedokázala jsem se rozhodnout jen pro jednu variantu, tak čtěte a porovnávejte, která je lepší.

Cool breeze and autumn leaves
Slow motion daylight
A lone pair of watchful eyes
Oversee the living

[Chladný vánek a podzim odchází
Pomalým svítáním
Osamělá dvojice bdělých očí
Dohlíží na život]

Noc je tak chladná. Noc je tak osamělá. Noc ve velkém prázdném domě je nesnesitelná. Přecházím po místnosti sem a tam, ruce za zády, hlavu svěšenou, oči zavřené. Bolestí v srdci nemůžu spát.

Feel the presence all around
A tortured soul
A wound unhealing

[Cítí přítomnost všude kolem
Zmučené duše
Nezhojitelného zranění]

Dole po silnici přejede auto, vidím, jak se oknem mihnou světla. Na okamžik se zastavím a spatřím svůj odraz ve skle. Bledá utrápená tvář. Smutně na sebe koukám, pak sklopím oči.

No regrets or promises
The past is gone

[Žádná lítost nebo sliby
Minulost je pryč]

Po chvilce váhání přistoupím k oknu a přitisknu čelo na lesklý chladný materiál. Kdyby to tak šlo. Kdyby šlo zapomenout na minulost a nic si neslibovat od budoucnosti. Ale copak to jde? Bylo by to proti přírodě. Vidina lepších vyhlídek je přece tak lákavá.

But you can still be free
If time will set you free

[Ale stále můžeš být volný
Jestli tě čas propustí]

Dnes je velká oslava. Všichni se skvěle baví. Vyjma mě. Trápení je příliš velkou překážkou. Nedokážu se přes ně přenést. Něco mi chybí. Něco mi staví do cesty barikády, přes něž se nemohu dostat. Nebo spíš někdo. Protože jediný člověk, který by mohl vnést světlo do mého temného světa, tu není.

Time now to spread your wings
To take to flight
The life endeavour
Aim for the burning sun
You're trapped inside

[Je čas, abys roztáhl křídla
Dej se na útěk
Životní úsilí
Směřuje k pálícímu slunci
Jsi chycen uvnitř]

Jsem v pasti. Chycen ve vlastních sítích zoufalého srdce. Mého srdce. Bože, všechno je mi tolik, tolik líto. Ucítím v očích slzy. A nedokážu s tím nic udělat.
Přece se zase nesesypeš. Tak buď trochu chlap, nabádám se, když s hlubokým nádechem otvírám okno. Můžu se přesvědčovat, jak chci, přesto na parapet dopadne má slza. A za ní druhá.

But you can still be free
If time will set you free
But it's a long long way to go

[Ale stále můžeš být volný
Jestli tě čas propustí
Ale je to dlouhá, dlouhá cesta]

Samota bolí. Ach, každý úder mého srdce je jako kapka kyseliny do otevřené rány. Přál bych si, aby dotlouklo.

Keep moving way up high
You see the light
It shines forever
Sail through the crimson skies
The purest light
The light that sets you free

[Vydrž letět vysoko
Vidíš světlo
Které svítí věčně
Pluj po rudé obloze
Nejčistší světlo
Světlo, které tě propustí]

Co kdybych to udělal? Co kdybych teď vylezl na okno a prostě stoupl do prázdna? Bylo by to tak jednoduché… A není nikdo, kdo by mi v tom mohl zabránit.

Sail through the wind and rain tonight

[Pluj větrem a deštěm dnes v noci]

Myšlenka je tak lákavá. Dostávaje se do jakéhosi stupně zoufalého slepého šílenství se zachytím rukama o výklenek a vytáhnu se nahoru.
Nyní stojím na okně a na samé hranici příčetnosti si pohrávám s otázkou: Být či nebýt?

And going higher than the mountain tops
And go high like the wind don't stop
And go high

[A stoupej výš než na vrcholky hor
A stoupej tam, kde vítr nepřestává foukat
A stoupej vysoko]

Nebýt. To je o mnoho méně bolestivější. Věčná volnost čeká. A už nikdy žádný žal.

You're free to fly tonight

[Nic ti nebrání, abys dnes večer vzlétl]

Zavírám oči a s posledním nádechem udělám krok do prázdna…
Autor Christel, 08.11.2004
Přečteno 597x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (1x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter