Záznam kurzu - Jak lhát

Záznam kurzu - Jak lhát

Anotace: Pokud se domníváte, že ještě něčemu na lhaní nerozumíte, tak si určitě přečtěte záznam tohoto kurzu. Pokud si myslíte, že lhát už umíte dobře, lžete si sami sobě a dost mizerně. Proto tento odkaz otevřete i v takovém případě.

Dámy a pánové,
vítejte na dnešní přednášce kurzu Jak přežít život. Doposud jsme se věnovali několika praktickým tématům – Jak krást, Jak uplácet a Jak předstírat důvěryhodnost. Zmiňuji je právě proto, že na některé navážeme a případně je rozšíříme. Dnešním tématem je totiž Jak lhát. Jedná se o něco teoretičtější látku a pohybujeme se tak v poněkud abstraktní rovině.
Abychom mohli začít lhát, potřebujeme nejprve nějak uchopit pojem pravdy. Podívejme se tedy blíže na několik vlastností pravdy. Tak za prvé – pravda je většinou špatně uvěřitelná. Většinový případ ale není dostatečná kvantifikace pro exaktní zkoumání. Tedy za druhé – pravda je vždy subjektivní. Zeptejte se několika různých lidí na otázku, na které budou mít osobní zájem, nebo naopak vyvolává v lidech rozpaky. Každý z těchto lidí vám pak dá jinou odpověď. Jedna otázka a více odpovědí, kde si alespoň dvě budou protiřečit.
Odsud se můžeme dostat ke třetí vlastnosti pravdy – vzájemně se vylučuje a popírá. Z předchozího kurzu u předstírání důvěryhodnosti si jistě pamatujete, že protichůdná stanoviska vyvolávají v lidech pocity nevole až odmítání.
Už tyto tři vlastnosti nám v důsledku ukazují, že jakékoliv objektivní zkoumání, které má vést k nalezení pravdy a pokouší se proto logicky argumentovat a předkládat různá stanoviska, povede vždy k odmítnutí.
Myslím, že pochopení této části je již dostatečné. Případné dodatečné dotazy předneste na konci kurzu, kdy už všichni chtějí jít domů a proto na ně není nikdo zvědavý, což mi dá dobrou příležitost se jim vyhnout.
Tak tedy přejděme ke lži. Jak je vidět z předchozích úvah, nemůžeme lež definovat jako opak pravdy, protože při velkém počtu protichůdných pravdivých tvrzení by pak nezbylo místo pro lež, což ale ze zkušenosti a z televize všichni víme, že pravda není.
Jiný přístup ke lži můžeme zvolit tak, že nebude vykazovat alespoň jednu z vlastností pravdy. Tento předpoklad nám dokonce dovoluje rozeznávat různě dobré lži. Určitě nejhorší lží je taková, která vyvolává největší vlny nevole a není přijímána protože, je pokládaná za příliš nepravdivou. U lži se však nesmíme nikdy nechat zmást její nedostatečnou pravdivostí, protože pravdivost je subjektivní hodnocení okolí.
Naším cílem nebude vytvářet lži takové, aby si o nich každý myslel, že jsou pravdivé, ale lži které jsou natolik pohodlné, že ač je pravda třeba i zřejmá, není akceptovatelná tam, kde naše lež bude suplovat lepší výklad.
U lži se tedy zřejmě budeme snažit zalíbit, což přímo koresponduje se základními postuláty předstírané důvěryhodnosti. Na druhou stranu, předpokládám, že jste všichni praktičtí lidé a chcete lží něčeho konstruktivního dosáhnout. Což mimochodem znamená – ano obzvláště vy pane poslanče – že se nebudeme pouštět do žádných politických debat v půlce volebního období, protože je to neužitečné.
Ještě před studiem konstrukce lži a tedy konstruované lži, se podíváme na pojem dokonalé lži. Dokonalá lež bude taková, která nesplňuje ani jednu ze zmíněných vlastností pravdy. Tak tedy za prvé – všichni ji budou chtít věřit. To jsme již v krátkosti probrali. Za druhé – lež musí být objektivní. Tedy budou pro ni existovat nějaká vysvětlení přijatelná pro každého. Za třetí – lež si nikdy nesmí protiřečit a pokud si protiřečí, musíme podat správné vysvětlení, které zdánlivou protichůdnost označí za nepochopení. Přesně tak pane ministře, tuto část myslím můžete už vnímat jen na půl ucha, protože jste v ní možná lepší než já sám.
Nyní tedy ke konstrukci lži. První možností tvorby konstruované lži je lhát povšechně a mlhavě. To za předpokladu, že opravdu nevíte, co jste komu kdy předtím nalhali a nechcete vytvořit nějaké rozporné tvrzení a dovolit tak posluchačům nahlédnout, že vaše lhaní je poněkud nedůvěryhodné. Pokud si nejsme jisti, tím co jsme již v minulosti tvrdili, je lepší nepouštět se do přesvědčování ostatních o pravdivosti našeho mínění. Přesně tak pane premiére, vaše tvrzení o důvodech výstavby radaru se mění až příliš často a lidé by si toho mohli všimnout. Vaší hlavní strategií musí tedy být nic neříkající odpovědi, které se nepřiklánějí k žádnému stanovisku, nebo vysvětlení, že si už nic nepamatujete, popřípadě odmítnutí odpovědi s nehybnou tváří někoho, koho otázka přímo uráží. Výborně jste to tenkrát skoulel, pane náměstku, s tím katarským princem. Ale jistě, pane ex-ministře spravedlnosti, však já vás o kredit za vaše počínání v této kauze neochuzuji. Vy pánové, z korupčních afér, vy jste se těšili pozornosti už minule, jestli na sebe chcete upozornit, budete zase muset něco provést, ale odmítám se tu teď s vámi bavit.
Tak kde jsme to byli? Ach ano, vykonstruovaná lež za předpokladu, že známe dostatek „fakt“ a jsme si vědomi lží, které jsme lidem předkládali už minule. Ano pane, premiére, já také vím, že občas se na nějakou důležitou zapomene, ale proto jste snad ve své funkci, že se z toho už nějak vyl(í)žete.
Známe tedy už předchozí lži a chceme dosáhnout nějaké názorové změny. Buďto chceme jenom upravit směr předchozího názoru, což nebývá těžké. V takovém případě stačí prostě předložit dostatek vylhaných fakt, pod které se podepíšou nezávislí odborníci, nebo zahraniční „vědci“, nebo jakákoliv jiná osoba, která je buďto dostatečně nevzdělaná, bezpáteřní, nebo se prostě nemůže bránit v dostatečném měřítku. Na tomto místě bych chtěl obzvláště pochválit pana ministra Vondru. Ta studie o zdravotní nezávadnosti radaru, ta byla, troufám si říci majstrštyk, následovaná koloritem Vašich prohlášení rozvracejících jakékoliv pochyby o daném tématu. Škoda, že tenkrát odvysílali to posouzení oné studie skutečnými odborníky, kteří vám to tak trochu, řekl bych pokazili. Ale nějak se přeci jen podařilo zařídit, aby o tom nebylo dlouhou slyšet, takže to přeci jen prošlo. To stojí také za pochvalu.
Druhou možností konstruované lži je změna názoru úplně druhým směrem. Toto je velmi ožehavé téma. A ne všem se to vydaří, mluvím k vám pane Gross. Prostě jste to zkusil, my to víme a bereme to. Přeci jen už nejste ve funkci. Co jiného s tím také můžeme dělat, že? Tak tedy musíme lhát tak aby to vypadalo, že naše předchozí vysvětlení byla vždy namířena tímto směrem. A my se jen pokoušíme uvést na pravou míru jejich nepochopení. Zde je klíčová část problému. Nesmíme slevit z jistoty, se kterou budeme tato prohlášení předkládat. Uvědomme si, že lidé budou po čase otrávení neustálým poukazováním na protichůdnost našich tvrzení, obzvláště, když vždy bude následovat naše dementi a „zpřesnění“ novinářské manipulace. Nakonec lidé usoudí, že se jen média snaží nalézt na nás nějakou špínu, na což nesmíme zapomenout poukazovat, protože v příštím kole překrucování lží toho můžeme znovu využít a o to více se k nám budou přiklánět lidé, kteří buďto našim lžím neporozuměli, nebo se jim zdá že jimi nebudou nijak negativně postiženi, či snad na nich budou profitovat.
Zde bych se chtěl pozastavit u různých kauz tunelování a zpronevěřování, kde se podařilo médiím spolehlivě očernit většinu veřejně viditelných osob, které v nich figurovali. Nechť jsou odstrašujícím příkladem, protože dobrá lež vždy předčí mlčení a tvrzení o zapomnětlivosti. Nutno ale uznat, že špatná lež je horší než mlčení, což zmíněným přičítám k dobru. Povšimněte si, ale že vytrvalý nátlak vašich „pravd“ a důkazů vás leckdy může až očistit a vrátit i do původní pozice, ze které jste museli být odsunuti, pro neschopnost v nějaké z dalších disciplín, kterým se zde věnujeme. Pane Čunek, my víme, my víme.
Dnešní přednášku pokládám za uzavřenou, pokud jste cokoliv shledali za nesprávné, nebo dokonce pohoršující, vězte, že takováto nařčení zásadně odmítám neboť jsou jistojistě zapříčiněna vaším špatným pochopením tématu.
Ještě bych si dovolil v krátkosti přiblížit náplň příštích dvou přednášek, které budou hojně vycházet z dnešní. Budou to Jak se nepostižitelně obohacovat a Jak se ospravedlnit. Děkuji za pozornost. Ano i vám, co jste vzadu spali nebo hráli šachy, ale příště si prosím uvědomte, že nejste ve sněmovně. Na shledanou.
Autor Demedalex, 17.01.2008
Přečteno 3285x
Tipy 15
Poslední tipující: Koskenkorva, Squat_the_world, Cloniess, Sarazin Faestred, Lorraine, Maro Deives, Bíša, Romana Šamanka Ladyloba
ikonkaKomentáře (13)
ikonkaKomentujících (10)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Tak to se povedlo :D:D

08.02.2010 22:00:00 | Koskenkorva

užitečné, rád bych si přečet i ty ostatní přednášky:)

06.12.2008 21:25:00 | Squat_the_world

no je to dobré...fakt...a ty vieš, v čom je podstata pravdy????

p.s.: Prí´d aj ty sa pozrieť aj na moje diela...ďakujem, budem veľmi rada...

22.03.2008 19:44:00 | Mišiačik

Super pohľad na vec. Prvá polovica by mohla byť aj v diplomovke;-)

04.03.2008 01:17:00 | Sarazin Faestred

Hrozně se mi to líbí....fakt moc

ps:a teď schválně jestli poznáš kde je pravda.

08.02.2008 18:08:00 | Martanka

Hele to je hrozná hovadina,fakt nechápu jak jsem to mohla dočíst až do konce.

08.02.2008 18:07:00 | Martanka

Po takhle komplexním rozboru lži mi zatrnulo...zůstane ještě nějaké místo pro pravdu?

02.02.2008 08:29:00 | Lorraine

To zní jako "žijeme ve světě kde existuje reálné i zdánlivě nemožné" :D fakt se to povedlo:)

19.01.2008 23:08:00 | Grafomanická MIA

Netřeba opravovat, vždyť se z toho dá nějak vylhat ;)

19.01.2008 14:49:00 | Demedalex

Zúčastňovat...

19.01.2008 14:45:00 | Bíša

Tvých kurzů a přednášek se budu pravidelně a v tichosti
zůčastňovat.

18.01.2008 14:00:00 | Bíša

Určitě je to lepší, než aby u toho bolo vela vela veselo. Tohle mělo být trpké.

17.01.2008 22:57:00 | Demedalex

geniálny nápad,
škoda len že mi je pri tom veľmi veľmi smutno

17.01.2008 22:42:00 | Romana Šamanka Ladyloba

© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter