O lásce

O lásce

Anotace: láska na více způsobů...

 

Láska, tolik skloňované slovo, zřejmě se nenajde nikdo, komu by nic neříkalo. Uvědomme si ale, že čeština, jinak tak báječně bohatý jazyk, má jen jeden výraz pro různé druhy lásky.

 

Odborníci nalezli rozlišení v řečtině. V tomto jazyce se vyskytují cca tři pojmenování lásky. Liší se od sebe navzájem svým zaměřením :

 

Eros je láskou převážně tělesnou, často s možností přesahu do duševní polohy. Je odkázána na to, že má svůj počátek v láskyplných pocitech vůči milovanému. Jen tak jsou pak lidé schopni také láskyplných myšlenek, ze kterých nakonec vyrůstají i láskyplné skutky.“

Philia - znamená v řečtině věrnost přátelům, obci nebo zemi. Philia po člověku požaduje čest, rovnost a pochopení lidí, věcí a souvislostí. Na jejím základě jsou postaveny zejména kamarádské a přátelské vztahy.“

 

A pak je tu ještě něco víc  - agapé.

„Lásku Agapé řečtina přímo vymezuje (definuje) jako nesobeckou lásku bez podmínek, která dává, aniž něco očekává zpět. Je takovou podobou lásky, která není zapálena přeskočením nějaké jiskry, způsobené setkáním mezi milujícím a milovaným (jak je to charakteristické pro „romantické“ pojetí), nýbrž se k druhému přiklání skrze milující skutky proto, že jej chce milovat. Agapé nám umožňuje, že se láska může stát rozhodnutím. Při tomto přístupu se nejprve rozhodneme o druhém láskyplně smýšlet.

Tolik odborná literatura.

 

Přemýšlím o té třetí „verzi“. Jde o lásku nikoli k věcem, ale pouze k lidem. Lze sem samozřejmě zařadit jak lásku partnerskou, tak vztah mezi opravdovými přáteli, a ještě je tu fenomén zvaný láska k „bližnímu“. Nesobecké dávání se bez podmínek. Možná to na první pohled u někoho vzbudí nedůvěru, zda vůbec něco takového mezi lidmi existuje a funguje. (snad kromě lásky mateřské) O člověku je známo, že v sobě skrývá rozporuplné vlastnosti: na jedné straně se rozplývá nad každým osiřelým holátkem a na druhou stranu dovede pro získání nějakého prospěchu druhého člověka i zabít. Ponechme teď stranou sobce a jiné pošetilce a zajděme raději na hlubinu dobré vůle. I tady však se najdou případy, kdy zaslepená, nerozumná a přehánějící „dobrá vůle“ se stane obtěžující záležitostí.

 

Pojďme se tedy zaměřit na ty lidi, kteří jsou schopni, třeba i přes negativní pocity, milovat tou krásnou, bezpodmínečnou a nezištnou láskou agapé. Ano, oni milují, aniž by očekávali odměnu v jakékoli podobě. Jejich motivací ovšem není obdiv k vlastnostem dotyčného. Oni prostě jenom vidí nouzi svých bližních.

Myslím si, že není dobré omezit se pouze na to, že budu takovým lidem fandit. Mou snahou bylo a bude, aspoň doufám, takovou prostě být.

 

Jak může láska Agapé člověku prospívat v jeho životě? Kdo to jednou zkusí, dostává bezesporu pocit uspokojení (ikdyž ne vždy). A taky naplnění. Mnoho lidí si dnes naříká, že nemají pro co žít. Tak toto je jeden z podstatných důvodů! 

 

Ale pozor, jak už bylo řečeno, jde zásadně o rozhodnutí, nikoli o reakci na nějaké libé pocity nebo na obdiv. Já ze svého rozhodnutí mohu např. pomáhat člověku veskrze nesympatickému. (Může se pak třeba odehrát ten zázrak, kdy on se projeví tak krásně, jak bychom to ani nečekali.) Nebo mohu pomáhat bezprizorním dětem či opuštěné babičce atd.

 

A nyní se zaměřme na to, jak se Agapé osvědčuje v partnerských vztazích, to je vůbec kapitola sama pro sebe.

Vzpomínám si, že mi kdysi vyprávěla jedna moje kamarádka o krizi svého manželství, která nastala až po mnoha letech jeho trvání. Nikoli ale z důvodu nevěry či podobné zrady. Byla v tom uražená ješitnost jejího partnera, bouchnutí do stolu a výzva: „Běž pryč!“ A pak několikatýdenní tichá domácnost. Pokusy typu: „Můžeme si promluvit?“ končily odmítavým „Není o čem!“

Odcizení na sebe nenechalo dlouho čekat. Co se v takové situaci dá dělat?

Měla naštěstí dobré přátele, měla se komu svěřit, s kým se radit. Přesto prožívala velké pochybnosti. Zejména, když to zlé mlčení trvalo nekonečně dlouho. Říkala si: „Kdyby mě měl jen trochu rád, nemohl by se přece ke mně takhle chovat.“

A tak byla nucena bilancovat. Přemýšlela nejen o tom zlém, ale dávala si dohromady seznam jeho dobrých vlastností, pro které stálo za to vydržet. Doba jeho arogantního mlčení se dál vlekla. Přitom se nedalo nic jiného dělat, než čekat.

Vyplatilo se. Viděl její vstřícnou věrnost a po několika dlouhých týdnech neodolal její lásce bez podmínek. Konečně začal komunikovat a dnes (je tomu už řada let) si oba spokojeně spolu žijí, a to podle vyjádření jejího i jeho. K tomu bych jen dodala: Nevím, jaký konec by příběh měl, kdyby kamarádka do svého smýšlení tenkrát nezahrnula tento druh lásky…

 

Láska agapé je bezesporu tou nejobtížnější variantou, ale co kvalitní není obtížné. Myslím, že to, co nás stojí mnoho námahy, nám ve výsledku může poskytnout hodně radosti.

Řekla bych, dokonce tvrdím, že se pro mnohé může stát životním stylem.

Autor Inna M., 21.05.2013
Přečteno 944x
Tipy 12
Poslední tipující: sluníčko sedmitečné, Lucy Susan, Amonasr, dead-head, Robin Marnolli, Aťan
ikonkaKomentáře (15)
ikonkaKomentujících (5)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Krásné zamyšlení... :-) A dávám si mezi oblíbená díla, k tomuhle se může vyplatit se vrátit... ;-)

04.06.2013 15:18:42 | Amonasr

Ó, díky:)

04.06.2013 16:16:22 | Inna M.

Zajímavá úvaha, většinou tyhle typy lásek rozlišují křesťani (když zkoumají překlady z Nového zákona/smlouvy) - což je koneckonců vidět i z té diskuze. Nicméně jako reklama na to, že existuje takový stav bytí je to dobrý - alespoň můžou o tom lidi přemýšlet.

Jen malá poznámka:
1) Láska ke slabším (děti, lidi v nouzi) má jednu nevýhodu a tou je, že daný milující je má v moci - protože se ti slabší nemůžou bránit (což pokryje přehmaty a omyly milujícího a milující se dostává z reality do světa fantazie). Tam, kde se ukáže kvalita agapé, je partnerský vztah, kde oba partneři disponují víceméně stejnou mocí a schopností rozhodnout si o vlastním životě. Nebo ještě lépe, slabší milující silnějšího.

2) Dal by se termín Agapé nahradit ekvivalentem: Prozření? Protože prozření mi příjde uchopitelnější v tom, že ukazuje jaké rozhodnutí musí být učiněno vůči objektu lásku, za druhé, ukazuje na postoj srdce milujícícho a dává volnost tomu, jak se může milující k objektu lásky zachovat. Sporná je kvalita prozření, ale na druhou stranu, stejně tak sporná je i kvalita rozhodnutí milovat pomocí agapé.

04.06.2013 14:04:00 | dead-head

Termín prozření znamená náhlé poznání, což není rovno svým významem žádnému typu lásky. Ale děkuji jinak za tvé hodnocení.

04.06.2013 15:03:35 | Inna M.

Nojo časovost, tak s tím jsem nepočítal :-)

Ale na druhou stranu píšeš, že se pro lásku může člověk rozhodnout, takže ač chceš nebo ne, dáváš lásce (jakékoliv z těch 3) formu - popisuješ ji jako nějaký proces, který má začátek a tedy i konec, stejně jako prozření (přijetí, pochopení...rozhodnutí). Prozření a i vnímání lásky je jen subjektivní vjem člověka - z téhle roviny mi to přišlo stejný. (Navíc s tím,jak láska uvadá, tak se člověk stává zaslepeným - tedy můžeš přestat milovat a tedy můžeš i přestat vidět). Jestli si rozumíme - mám dvě černý skříňky - láska a prozření (nevím, jak fungují uvnitř), ale pokud zkoumám, jak se projevují, pak překvapivě docházím k podobným projevům. (Proto jsem se ptal jak to vnímáš, protože jsi o tom evidentně přemýšlela.)

Pokud bychom se bavili jen o pojmech - tedy bez jakékoliv intervence člověka a jeho myšlení, pak láska jako pojem je nadčasová a možná, že ani neexistuje - existují jen souvislosti - neboli iterakce (nebo neutrálně: prázdno). No a prozření tím pádem taky neexistuje - k tomu by musel být pozorovatel, aby ty iterakce vnímal a chápal. Ale nevím jaký je reálný dopad takového pohledu na člověka a zvláště člověka na zemi:-)

06.06.2013 11:18:05 | dead-head

Naprosto s e s tím ztotožňuji kromě těchto dvou vět (ale možná je jen špatně chápu)

"Jejich motivací ovšem není obdiv k vlastnostem dotyčného. Oni prostě jenom vidí nouzi svých bližních."

ST.

22.05.2013 15:15:49 | Robin Marnolli

Mít rád někoho proto, jaký(jaká) je nebo kým je apod., tak to je člověk pořád ještě na úrovni té lásky eros nebo philia, které samozřejmě nezavrhuji. I ty jsou obě krásné. U agapé, tam jdou všechna ta "protože" stranou, je to láska skutečně bez podmínek. V tomto ohledu trošku napodobujeme našeho Boha, který nás právě tímto druhem lásky obdařuje.

22.05.2013 17:13:45 | Inna M.

naváži na poslední větu, jelikož jsem toho názoru, že ve svém osobním vztahu s bohem mám projevuji také "agape", ale u Boha nemohu vidět žádnou nouzi, jelikož je dokonalý a žádnou nikdy neměl. agape je také založena na zásadách a boha též miluji pro jeho jedinečné vlastnosti.

22.05.2013 22:47:01 | Robin Marnolli

To je pravda, ale já mluvím o lásce Boha k nám, kterou máme (podle jeho vůle) napodobit v naší lásce k bližním. Jsme sice nedokonalí, ale něco přece dokážeme:)
A za vše díky moc.

23.05.2013 07:58:42 | Inna M.

ok.:-)

23.05.2013 08:03:12 | Robin Marnolli

A díky za bodíky a za návštěvu:)

22.05.2013 18:30:34 | Inna M.

Jsem pro, s jednou výjimkou - lásky Agapé partner nesmí brutálně zneužít. Mám tím na mysli např. domácí násilí, nenapravitelný alkoholismus, cholerická žárlivost... a podobná zvěrstva. Láska Agapé - nesobecká bez podmínek, která dává, aniž něco očekává zpět - tady myslím platit nebude. Naopak - kdo uteče, vyhraje. :)

_________
Eros mně je docela sympatickej :)

21.05.2013 17:59:38 | Aťan

1. Každý ten typ může být zneužit a jen hlupák si nechá líbit špatný zacházení, o tom žádná.
2. Pokud jde o partnerské vztahy, eros je fajn, ale je-li vztah založen jen na něm, většinou brzy ztroskotá.

21.05.2013 18:19:30 | Inna M.

souhlasím... ale pro začátek je Eros příjemnej, to musíš uznat :D

21.05.2013 18:41:50 | Aťan

:))

21.05.2013 19:16:13 | Inna M.

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí