SSM

SSM

Anotace: Moje reakce na současnou situaci po volbách a na zoufalou situaci české demokracie.

SSM – Schwarzenbergův svaz mládeže

 

Žijeme ve velice zvláštní době. V době, kdy hodnoty jsou naprosto převrácené. Kdy diktatura se vydává za demokracii. Kdy černá je bílá. A kdy 2 + 2 = 5. Ano, žijeme ve světě orwellistického myšlení, kdy institucionalizovaný teroristický aparát není nutný k zastrašování lidí, kritické opozice a kritické občanské společnosti. Teroristické metody popravčích čet, koncentračních táborů a všudypřítomné tajné policie jsou věcí minulosti, v naší zemi. Avšak je zde něco jiného. Něco mnohem nebezpečnějšího. Nebezpečnějšího v tom smyslu, že jde o diktátorské praktiky, beroucí na sebe punc demokratického konsensu. Dnes už institucionalizované oficiální orgány zastrašování nejsou nutné, když je zde neformální zastrašovací aparát, neoficiálně dirigovaný vlastníky masmédií.

Pár měsíců (září 2010) po volbách do poslanecké sněmovny napsal sociolog a historik Stanislav Holubec článek do levicově orientovaného Deníku referendum. Článek s názvem „Dobrovolní strážci kapitalismu“ a já si nyní dovolím rozšířit myšlenku tohoto článku o Schwarzenbergův svaz mládeže. Pan Holubec ve svém článku psal o existenci tzv. PSVB – Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti za minulého režimu. Party podlézačů obtěžujících lidi na ulicích v zájmu státní moci. Pan Holubec napsal, že dnes existuje neinstitucionalizovaná forma tohoto uskupení. Tzv. Dobrovolní strážci kapitalismu. Lidi zapškle ochotní pustit se s Vámi do křížku vždy, když projevíte kritické uvažování. Viz článek na Deníku referendum.

Já jsem po posledních volbách, prvních přímých presidentských volbách, odhalil další podobnou neinstitucionalizovanou formu totalitarizace společnosti. Jmenuje se SSM. Za minulého režimu to byl Socialistický svaz mládeže kádrující mladé lidi, vtahující je do Strany a nutící je, či pobízející, k horlivé stranické, uvědomělé a pokrokové agitaci a aktivitě. Za Stranu, pracující lid a socialistický stát. Dnes existuje nové SSM. SSM zákeřnější, sofistikovanější, neoficiální a řízené masmédii. Jmenuje se Schwarzenbergův svaz mládeže a je pojmenován po milované ikoně tohoto hnutí. Pak je určitě možné se ještě rozepsat o Kulturní frontě umělců (někteří z nich antichartisté 70. let), kteří hrdinně a na základě naprosto iracionálních argumentů bojují za svého vůdce.

 

Počátky SSM a kultu osobnosti K. Schwarzenberga.

Osoba K. Schwarzenberga je neodmyslitelně spjata s TOP09 a jeho politickými avantýrami (OVP, ODA, US-DEU, SZ, TOP09…) a je neodmyslitelně spjatá s agresivní antilevicovou kampaní z let 2009 – 2010. Tehdy se zrodili zárodky SSM v podobě Úderných oddílů vajíčkových milicí. Z prvního vajíčka hozeného proti sociálním demokratům, původně člověkem, který je poměrně vzdělaný, věděl proč ho hodil a dokázal svůj čin ospravedlnit, se stala davová psychóza mladých lidí. Pravicová média okamžitě využila této příležitosti a začala sociální demokraty presentovat jako „nevzdělané, komunistické a zapšklé důchodce“ a pravicové strany, zejména TOP09 jako strany „mladých, vzdělaných a perspektivních lidí“. Komentátoři a „analytici“ hromadně zastrašovali veřejnost „řeckým scénářem“. V televizích se neobjevovalo nic jiného než kombinace „socialistického nebezpečí“ a „řecké krize“. „Odborníci“ z „renomovaných“ periodik, většinou vlastněných českými oligarchy a sponzory pravicových stran, se předháněli v apokalyptických vizích toho co se stane, když ve volbách do poslanecké sněmovny uspěje levice. Mladí lidé na to bohužel slyšeli a uvěřili, že 2 + 2 = 5. Nezjistili si, že „rozhazovačným socanům“ se podařilo vytvořit na ministerstvech finanční rezervy. Nezjistili si, že „přebytková“ pravicová vláda V. Klause byla přebytková jen díky jednorázovým masovým privatizacím a hromadnému propouštění zaměstnanců. Nezjistili si, že to byli právě „rozhazovační socani“, kteří úspěšně liberalizovali a deregulovali bankovní sektor. Pravice se prostě stala odpovědí na všechny otázky.

Facebook a další sociální média postupně ovládnuta agilními přívrženci pravice, kteří dokázali zmobilizovat na polopravdy, nebo čiré nepravdy mnoho mladých lidí, se stali dominantní zbraní pravice při volbách 2010 a pilířem nově se formujících pravicových svazáckých organizací. Nové SSM.

Zde je něco z počátků SSM, tehdy ještě ÚOVM.

Toto je komentář z doby před volbami 2010 od jednoho z „mladých a perspektivních lidí“:“posilejte pozvanky, je pred volbama, tak at ta ruda komunisticka, levicacka svoloc vidi nasi podporu!!!!!“ – pominuli agresivnost na níž si masmédia a přívrženci pravice tolik stěžují proti levici, je zde i cejchování politicky jinak orientovaných lidí (další znak totalitního myšlení). Z té doby rovněž existují skupiny jako: „Proč volíš ČSSD a KSČM? Jo aha, ty máš IQ 50“, nebo „Proč volíš ČSSD, ahá ty chceš dopadnout jako Řecko“, či „Proč volíš socialisty v čele s Pablbkem? Jo aha, ty jsi úplně vygumovanej…“.

I toto je odlišný názor a já ho respektuji, uvedl jsem tyto informace zde jako podklad toho jak postupně se vyvíjeli dnešní svazáčtí aktivisté.

Z této doby rovněž existuje skupina „Za mě nestávkujete“, která se postavila proti generální stávce z jara 2011. Ve všech vyspělých a demokratických státech, mladí lidé bojují na straně odborářů (Paříž roku 1968 by o tom mohla vyprávět), jen v tomto státě svazácké oddíly bojují proti odborářům.

 

Hodný šlechtic Schwarzenberg.

Geneze pravicových svazáckých organizací, započatá Údernými oddíly vajíčkových milicí, pokračující přes sociální sítě a mediální demagogii, konečně vyvrcholila v letech 2012 – 2013 kolem rakouského emigrantského šlechtice a miláčka pravice a masmédií, Karla Schwarzenberga. Schwarzenbergův propagandistický volební tým vedený D. Černým ani nedokázal vymyslet nic vlastního (pro pravicově-konzervativního kandidáta přebral symboliku radikálně levicového punkového hnutí a hlavně skupiny Sex Pistols. Už v roce 2010 použila TOP09 komunistickou propagandu z 30. let z SSSR, kde „kormidelník“ Stalin řídí loď SSSR a soudruh Lenin „vymetá“ buržoazii, statkáře a církev z planety Země… vzpomínáte si na předvolební spoty? – na toto upozornila na Parlamentních listech studentka FAMU a Filosofické fakulty UK, Kateřina Krejčová) a přesto se toho všeho mladí lidé chytli. Agistická nenávistná kampaň zaměřená proti starým lidem ustoupila do pozadí (Schwarzenbergovi je ostatně 75 let…), masmédia zahájila autocenzuru (nepopulární opatření M. Kalouska a prudké názorové změny K. Schwarzenberga zmizeli na několik týdnů do pozadí) a mladí lidé se opevnili kolem svého vůdce. A masmédia začala místo toho útočit na „levicového“ kandidáta Miloše Zemana.

Čím si „Karel“ získal popularitu mladých? Kromě výše zmíněné podpory masmédií mu nepochybně pomohla Kulturní fronta zasloužilých umělců ochotných svěřit mu své děti, „populární herečka“ zpívající o tom jak by se s ním vyspala a rovněž jeho populistické chování => „vtípky“, panáčkování na veřejnosti, pobíhání po hospodách 4. cenové kategorie kam by za jiných okolností „ani nepáchl“, jeho „důstojnost“ (???), „reprezentativnost“ (???) apod.

Popularitu mu zajistilo i to, že jeho volební tým úspěšně depolitizoval jeho kampaň. Mladí lidé neviděli, nebo nechtěli vidět, že K. Schwarzenberg se jako politik a místopředseda současné absurdistánské vlády podepsal pod zvyšování daní, zavedení nucených prací, sKaret, zmrazování důchodů, zmrazování platů, podporu kosovostánské narkotické republiky. Prohlašují, že je nezkorumpovaný. Člověk napojený na M. Kalouska a vlivné oligarchy nemůže být nezkorumpovaný. Tím spíše kvůli korupčním skandálům kolem privatizace Becherovky, o čemž málokdo ví.

Za to každý ví, že Miloš Zeman má ve svém volebním týmu komunistického aparátčíka a proruského lobbyistu Šloufu a bývalého tankového generála Zbytka, který chtěl „poslat tanky na Prahu“ v roce 1989. Každý ví o Zemanově napojení na Lukoil (zaprodá nás Rusům!!!), ale málo kdo ví o slibu Karla Schwarzenberga německé šlechtičně Margaret Rohan-Kotulinsky, že dojde k masovým restitucím majetku sudetských Němců a oslabení Benešových dekretů („Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“). Masmédia připomínají napojení lidí kolem Zemana na neblaze proslulého Mrázka, ale nepřipomínají, že Schwarzenberg byl Mrázkův obchodní partner. Možná se zdá, že jsem trochu odbočil, ale vše spolu souvisí. Mediální propaganda, zveličování jedněch svinstev a zamlčování opačných se stalo dalším ze základních kamenů Schwarzenbergova svazu mládeže.

 

Ovlivnění a znásilnění.

Dá se říct, že mentalita mnohých mladých lidí, včetně velice inteligentních lidí s historickým přehledem, byla masmédii a autoritami znásilněna. Masmédia a autority vědí, že mladý člověk má problémy s utvářením kritické reflexe a toho využívají pro svou propagandu a utváří jim své vlastní názory.

Během předvolebních diskusí na facebooku jsem se setkal s několika příspěvky založenými na argumentu ad autorita. Jedním z nich bylo, že Vladimír Dlouhý, ekonom a bývalý ministr, neúspěšný kandidát na presidenta doporučuje Karla Schwarzenberga. Mladí lidé tento názor házeli na své facebookové profily, aniž by věděli, že podpora od V. Dlouhého je spíše handicapem vzhledem k tomu, že V. Dlouhý byl jedním z architektů neblaze proslulé kupónové privatizace a v 80. letech byl členem KSČ a později blízký Klausův spolupracovník. Později hodili na svůj profil někteří i to, že přední noviny doporučují K. Schwarzenberga, např. Hospodářské noviny. Ani zde si mladí lidé nedokázali efektivně zjistit všechny informace o pozadí. Nevědí, že Z. Bakala, oligarcha a majitel Hospodářských novin věnoval v roce 2010 straně TOP09 přibližně 10 miliónů Kč na předvolební kampaň a v listopadu 2012 věnoval 500 tisíc Kč na volební kampaň Karla Schwarzenberga. Uváděla i jiné noviny (MF Dnes, Lidové noviny, Reflex, Respekt... noviny, které mají jednu věc společnou - jsou vlastněné německou firmou).

Mládež byla rovněž ovlivněna apolitickou političností. Na stránkách www.volimkarla.cz lze najít mnoho komentářů typu „nezajímám se o politiku, ale Karel má noblesu“ apod. Takové komentáře jsou projevem politické negramotnosti. Neodsuzuji ty lidi za to, že takový komentář zveřejní, ale odsuzuji to, že volí aniž by se zajímali o politiku. Mnozí si totiž myslí, že president je v ČR jen „důležitější pokládač kytek“. Kdepak přátelé. President otevírá velvyslanectví cizích států, jmenuje či zamítá soudce, včetně soudců nejvyššího soudu a především je mu podřízena Česká národní banka, kde dosazuje guvernéra, víceguvernéry i dozorčí radu ČNB. Bylo tedy dost oprávněné se obávat, že by se ČNB nakonec stala trafikou pro jistého nejmenovaného ministra financí…

Je zároveň bizarní, že mladí lidé podporují muže, který chtěl omezit svobodu internetu za nějž tolik agitují a který podporoval zavádění školného, proti kterému tolik demonstrovali. TOP09 měla školné ve svém programu a proto je nasnadě se domnívat, že mnozí „mladí“ prvovoliči TOP09 ani nečetli její program a stejně jí volili.

 

Demokracie… jen pro ty se správným názorem.

Ano, takovým způsobem se dá říct, že myslí přívrženci neoficiálního SSM. Osobně jsem se s tím setkal několikrát v diskusích na facebooku. Jen málo mladých lidí reagovalo na mou kritiku kritikou kritiky ( Smějící se ). Troufám si říct, že 80% mých „oponentů“ reagovalo hysterickým záchvatem a vychrlením absurdit. Nejhorší však je, že jejich hysterické záchvaty se projevovali napadením ne kritiky, ale toho, že kritizuji. Jinak řečeno, šlo jim o to prosadit absolutistický konsensus. Uvedu pár příkladů.

Mezi 1. a 2. kolem presidentských voleb jsem uveřejnil komentář na svém profilu. Komentář byl jednoduchý a stručný. Jeho myšlenkou bylo, že média v poslední době neinformují o svinstvech a nepopulárních opatřeních M. Kalouska, snad aby nebyl spojován s K. Schwarzenbergem. První reakce jíž se mi dostalo byl hysterický útok jedné přívrženkyně SSM, která na mě vyjela prohlášením:“No jo, to by nebyl týden aby XXX nevyplodil nějaký radikální komentář, dámy a pánové.“ Jak vidíte, nešlo o kritiku obsahu komentáře, ale komentáře jako takového. Následně nastala naprosto bezduchá diskuse, kdy já jsem se ohradil proti jejímu útoku na moji svobodu slova a ona nedokázala adekvátně reagovat. Po půl hodině diskuse ustala a soudružka svazačka v tichosti odešla.

Další případ nastal o pár dní později. Na svém profilu jsem uveřejnil obrázek s TGM a Edvardem Benešem, velice důležitými státníky naší historie, kterých si osobně vážím (až na některé kroky pana presidenta Beneše). Obrázek byla stará fotografie, kde vedle sebe dotyční dva stojí a v „bublinách“ si říkají, že neměli rušit šlechtické tituly a provádět pozemkové reformy proti katolické církvi apod., když to Češi všechno tak chtějí. Odpovědí mi bylo, že jsem levičácký zaslepenec (lepší z odpovědí) a jak si dovoluji dávat na svůj profil takový obrázek a že tím urážím skvělé státníky (ta horší odpověď). Nastala další přestřelka, kdy mladý svazák vyřkl naprosto bludné prohlášení a sice, že TGM, republikánsky, antiklerikálně a mírně socialisticky orientovaný president by byl spojencem Karla Schwarzenberga, rakouského šlechtice bijícího se za zájmy katolické církve a to ve státní ideologii (??? Státní ideologie ???) a myšlenkách. Na otázku jak by ti dva mohli být spojenci (vyjmenoval jsem historické rozdíly) a proč by byli spojenci už nedokázal odpovědět a jen řekl, že na to nemá sílu. Rovněž mi bylo řečeno, že „bliji na českou historii a vše české“ (Karl von Schwarzenberg je dokonale český). Konstruktivní kritika jak bota.

Po volbách svazácké oddíly znova zaútočili a to na dům Miloše Zemana. Když nedokázali Schwarzenberga dostat na Hrad, tak aspoň poničí (posprejují) majetek jeho protikandidáta. Zeman celkem opodstatněně žádá ochranku pro svou dceru. Svazácké oddíly se nezastaví před ničím.

Karel Schwarzenberg na svých plakátech žádal podporu „slušných a čestných lidí“. A takto svazácky, byť jde o svazáka vyššího věku, se zachoval režisér Hřebejk:“Rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad.“

Fanatismus svazáckých oddílů už zasáhl doslova i malé děti. 25. ledna, den před 2. kolem presidentských voleb se v ZŠ na Vinohradech stal následující incident. Svazácky orientovaná a agilní učitelka na hodině občanské výuky pouštěla proti-zemanovsky orientované spoty z youtube.cz. Poté se soudružka učitelka zeptala žáků koho by volili. Kádrovala. Žáci vzorně a jednotně odpovídali „knížete Schwarzenberga“, až na jednu odvážnou holčičku, která řekla, že by hlas dala Miloši Zemanovi. O přestávce její spolužáci napsali na tabuli, že je p*ča. 12leté děti tak ve svém útlém věku převzali obrovský náboj lidské nenávisti, emocí a absurdní iracionality.

Leoně Šenkové, 19leté zpěvačce, bylo jejími vlastními fanoušky vyhrožováno a nadáváno za to, že veřejně podporuje Miloše Zemana.

Martin Dejdar, jeden z mála herců, který se nepřidal ke Kulturní frontě zasloužilých umělců, prohlásil, že podporuje Miloše Zemana. Režisér Stránský se rozběsnil a napsal veřejné prohlášení pod než podepsal i další osobu, která o prohlášení v době uveřejnění ani nevěděla a v prohlášení sprostě zaútočil na Martina Dejdara, za to, že si vůbec dovolil podpořit Zemana.

Mladí svazáci soustavně obviňovali Miloše Zemana z agresivní a útočné kampaně. Jejich vlastní kampaň však dosahuje teroristických metod (ve smyslu teroru jako zastrašování jakýmikoliv prostředky, nikoliv nutně bombami a pistolemi).

Ještě na chviličku odběhneme od presidentských voleb. Před pár měsíci se konali krajské a senátní volby. Zvítězila v nich s přehledem levice, vč. KSČM. Ta získala výraznou podporu v některých oblastech a na různých místech sestaví koalice s ČSSD. V Českých Budějovicích to ovšem dostalo výrazného spádu. Tam mladí svazáci, místo aby před volbami motivovali lidi jít k volbám a nevolit komunisty, postavili se proti demokraticky zvolenému vedení města, které chce (ač je to poměrně nešťastné rozhodnutí), jmenovat do zastupitelstva za odbor školství komunistickou političku. Mladí svazáci proti tomu demonstrují, vytvářejí petice a akční výbory, hrozí „stávkou“ apod. Podporu jim vyjádřil např. Přemysl Sobotka, senátor za ODS, který je rovněž bývalým studentem marxismu-leninismu a důvěrníkem Revolučního odborového hnutí ROH.

Dnes skupina „Růžový panter“ a svazáci chtějí napadnout i presidentské volby za to, že byli údajně nedemokratické (dokonce jsem se osobně setkal s názorem, že byli zfalšovaný ve prospěch Zemana. Když už by byli zfalšovány, jediný kdo by k tomu měl prostředky by byl ministr vnitra a současný ministr vnitra by byl ten poslední kdo by ve prospěch Zemana nějaké volby zfalšoval) a zmanipulované. Chtějí anulování výsledků voleb a posílení celé svazácké maškarády. Pokud nejsou schopni smířit se s porážkou svého kandidáta, nejsou schopni smířit se s existencí demokracie.

 

Na závěr.

Obávám se, že je jen otázka času, kdy začnou vznikat (pokud už nezačali) indexy nepohodlných herců, aktivistů a občanů, kteří se nezařadili do šiků současného režimu. Nemusíte mít institucionalizované nástroje teroru – VB, NKVD, Gestapo, koncentrační tábory, StB, PSVB… když máte zfanatizované davy lidí všech věkových kategorií a k dispozici absolutní mediální mašinérii, která určuje totalitní konsensus ve společnosti. Taková totalita, totalita převlečená za demokracii, je mnohem pevnější, efektivnější a sofistikovanější a tím spíše děsivější a nebezpečnější, než otevřeně totalitní režim.

Mezi argumenty zastánců Karla Schwarzenberga patří, že by spojil lidi a sjednotil národ. Řekněte mi, může člověk jehož volební tým a přívrženci dělí lidi na „hloupé, staré a neschopné levičáky“ a „úspěšné mladé a vzdělané pravicově orientované“ stmelovat národ? Naštěstí zvítězil lidský rozum nad fanatismem a emocemi. Byť se bojím, že někteří lidé budou za svůj odpor ke stádnosti dál napadáni a možná i fysicky.

 

Zdroje:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/to-uz-je-moc-sikana-ve-skolach-kdyz-nevolis-karla/

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Studentka-durazne-varuje-pred-Schwarzenbergem-Je-to-jedna-velka-manipulace-260372

http://denikreferendum.cz/clanek/5980-dobrovolni-strazci-kapitalismu

Autor Stalker, 01.02.2013
Přečteno 666x
Tipy 3
Poslední tipující: Amonasr, Wor
ikonkaKomentáře (14)
ikonkaKomentujících (5)
ikonkaDoporučit (1x)

Komentáře

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-mocna-sila-probuzena-pohadkou-o-karlovi-fhc-/p_spolecnost.aspx?c=A130131_195403_p_spolecnost_wag

15.01.2014 13:33:11 | Wor

Tady se hodí citovat Shakespearův sonet č.66:
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

01.03.2013 14:24:16 | Sio

myslím, že to je na mě moc dlouhý. Dodávám, že tohle vskutku není oficiální čtení.
nicméně:
"„Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“). Masmédia připomínají napojení lidí kolem Zemana na neblaze proslulého Mrázka, ale nepřipomínají, že Schwarzenberg byl Mrázkův obchodní partner. Možná se zdá, že jsem trochu odbočil, ale vše spolu souvisí. Mediální propaganda, zveličování jedněch svinstev a zamlčování opačných se stalo dalším ze základních kamenů Schwarzenbergova svazu mládeže."

nešlo by uvést odkaz?

01.02.2013 18:46:39 | ewon

"myslím, že to je na mě moc dlouhý" - to jsou ewone tady tvoje první slova komentáře. Zase jsi nás oblažil názorem na něco co jsi nečetl? Posbíral odkazy, které zřejmě pro jejich délku ani číst nebudeš? Že to nečteš, to je tvoje věc, ale proč máš opět touhu (zas a znovu bez informací) nám sdělit názor?

02.02.2013 09:47:48 | Aťan

tady máš pravdu v tom, že jsem to nečet celý. Názor jsem sděloval snad až potom, nicméně mě zajímalo, kde se k těm výrokům stalker dostal- to je celý.

...asi je pravda, že ani stalker nestojí o komentáře typu:
"huh, je to nuda"
"nebo nedočet jsem to ani do půlky"

Ale prostě jsem si dovolil reagovat, aby měl něco jako zpětnou vazbu. Neříkám, že nějak extra fundovanou. Prakticky by asi potřeboval někoho ze "svazu mládeže", nicméně to jsou taky jen moje spekulace.

02.02.2013 14:12:50 | ewon

Pokud jde o Schwarzenbergův slib kolaborantské šlechtě, tak např. tady:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-slova-Schwarzenberga-260756
Pokud jde o Schwarzenbergovo napojení na Mrázka, tak např. tady:
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/schwarzenberg-byl-obchodnim-partnerem-mrazka/

"A byl to zase Karel Schwarzenberg, který tehdy pronajal některé pozemky a nemovitosti firmě Orlík v čele s Miroslavem Provodem, která provozovala hotel stejného jména. Právě na toho se vztahuje nedávná amnestie, kterou Karel Schwarzenberg z počátku podpořil.

Provod si objekty areálu pronajal od státu roku 1994 na 25 let, tedy až do roku 2019.

Spolu s Provodem byl ve firmě Hotel Orlík s.r.o. společníkem i kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr, ale i dnes už zavražděný mafiánský boss František Mrázek."

01.02.2013 20:59:56 | Stalker

...asi by mě nemělo překvapovat, že mě to překvapuje. I když závažnost těch informací neumím posoudit.
V čem příliš nepochybuju, že mé FB okolí je pro knížete, i když z toho nelze usuzovat na celou společnost.

01.02.2013 22:10:52 | ewon

Stalkere, mýlíš se v jedné věci - vidíš nedostatek demokracie v tom, že knížetovci útočí na Zemana. Celý tvůj článek je vlastně obrana Zemana. Před r. 89 mohli bolševici útočit proti všem, zbytek odvážných zoufalců bylo rozprášeno. Teď proti sobě vystartovali dvě skupiny (nepatřím ani k jedněm), a zveřejňují se kraviny ze strany knížete i ze strany Zemana. Zvykni si na to, že opozice je slyšet. Kdyby opozice slyšet nebyla, máme tu opět dobu SSM, KSČ a totalitu jedné strany.

http://www.liter.cz/uvahy-politicke-772080-cist

01.02.2013 10:00:54 | Aťan

Totalita jedné strany byla nahrazena totalitou jedné myšlenky (resp. způsobu myšlení). Setkal jsem se s přívrženci Schwarzenberga, kteří hovořili naprosto normálně, objektivně a racionálně a jejich důvody jsem přijímal. Ale většinou jsem se setkal s hysterickými záchvaty a čirým fanatismem a fanatismus do demokracie moc nepatří. Stejně tak by do demokracie nemělo patřit politické násilí, bohužel je součástí české společnosti a i jiných demokratických společností.
Knížetovci totiž neútočí na Zemana. Kdyby útočili jen na Zemana, tak nic neřeknu. Oni útočí na Zemanovi stoupence a to je mnohem horší. Naproti tomu jsem nepotkal jediného Zemanova stoupence, který by útočil na právo "knížetovců" vyjádřit svůj názor. Navíc kníže není opozice. Kníže je představitel nejtvrdšího a nejzakonzervovanějšího establishmentu masově podporovaného médii. Pokud si myslel opozici ve smyslu odlišného názoru, tak ať je slyšet. Čím víc je slyšet tím lépe, ale ať není slyšet tím způsobem, který jsem popsal v článku, tedy "já schwarzenbergovec mohu vyjádřit svůj názor, ale ty bolševiku, komunisto, lemple, důchodče nesmíš vyjádřit svůj názor". To pak není vyjádření opozice, ale vyjádření bolševicko-fašistického způsobu myšlení.
Po roce 89 mohou masmédia útočit proti všem a dělají to tak. Proti všem kdo mají odlišný názor a bagatelizují je takovým způsobem, až snaží jejich vliv vynulovat. Diktatura strany byla nahrazena diktaturou médií.
Nemusíš se mnou souhlasit, já tvůj názor beru, protože nejsem členem SSM. Akorát ti oponuji a Zemana se nezastávám (nemám ho rád pro jeho opoziční smlouvu, bratrství s Klausem apod.).
PS: tvoje zamyšlení jsem četl. Zajímavé, ale ve volbách jsem dal přednost menšímu zlu, tedy Zemanovi.

01.02.2013 15:07:27 | Stalker

Z tvého článku i komentáře je cítit nekritická podpora Zemanovského tábora, např. větou: "Nepotkal jsem jediného Zemanova stoupence, který by útočil na právo "knížetovců" vyjádřit svůj názor." Že jsi je nepotkal, to není důkaz že neexistují.

A nad těmito dvěma VIDEI (která kopíruju z mého odkazu), nad těmi nejde jen tak mávnout rukou, přestože bys velice VELICE moc rád:

http://video.idnes.cz/?c=A130118_143643_domaci_jw&idVideo=V130118_115306_tv-zpravy_eli

http://www.youtube.com/watch?v=h7UZZkCSXts

Proč jsem nevolil knížete jsem v odkazu zdůvodnil. Bohužel ty nejsi objektivní ani v článku, ani v komentáři, na hony je jasné komu nekriticky nadržuješ.

Přesto řeknu, že o milimetr u mne vede Zeman slibem, že bude podporovat přímou demokracii švýcarského typu, bude podporovat zákon o příjmu a majetku, zkusí zarazit anonymní akcie. Jenže všichni víme, že nemá žádné páky, aby z prezidentské funkce něco takového prosadil. Možná mu dovolí klást věnce, když bude momentálně střízlivej.

01.02.2013 18:19:17 | Aťan

Dodatek: víš proč na Zemanovy sliby moc nevěřím? Jen co vyhlásil akci "Čisté ruce", dál se kradlo ve velkém. Vzpomeň si, jakými gaunery se Zeman tenkrát obklopil:
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1301/milos-zeman-nesnesu-kolem-sebe-amatery-a-mafiany

To samé vyčítám knížeti, má kolem sebe zločince a z jakýchsi důvodů je trpí. Fuj tajbl.

01.02.2013 18:47:40 | Aťan

Myslím, že se nějak pleteme v tom co si chceme celou dobu říct. Mě je Zeman "ukradený" v otázce tohoto článku. Jde mi o svazácké chování mladých přívrženců K. Schwarzenberga, vč. výhružek násilí a šikany za odlišný názor než jaký je stanoven masmediální propagandou.
Že Zemanovci dělají hovadiny a že Zeman překrucuje některé výroky Schwarzenberga je jasné a nepochybuji o tom. Stejně tak jsem se osobně zastal Schwarzenberga, když různí zbabělci využili jeho prohlášení o Benešových dekretech, se kterým osobně vůbec nesouhlasím, k tomu, aby "přeběhli" k Zemanovi. Schwarzenberg řekl kravinu, která ho stála presidentské křeslo, ale různí ubožáci jí zneužili. V tom jsem se Schwarzenberga zastal.
"Vládneme, nerušit!" jsem viděl už dávno. Relativně dobrý dokument a bylo tam vše co se v 90. letech dělo za prasárny ukázáno. Ale zase - nijak to nesouvisí s mou trochu delší úvahou jejíž podstata je v tom, že lidé se znova chovají jako zfanatizovaná svazácká stáda, která nepřipouští odlišný názor a zastrašují lidi kvůli odlišnému názoru. Příklady toho jsem vyjmenoval v úvaze.

01.02.2013 21:07:07 | Stalker

Tak v tom případě 100% souhlasím. Před chvilkou jsem měl na toto téma rozhovor s dcerou (vysokoškolačkou), která se před volbou proklikala na facebook příznivců knížete. Bylo jí z toho zle, jak totálně neuznávali jiný názor než svůj a mazali sebemenší náznak pochvaly Zemana. Dcera (volička Táni) tam napsala - Takhle nějak si představujete demokracii? Cenzura názorů vám nevadí? (kupodivu i tam dostala hodně palců nahoru)
____________
Chování Miloše Zemana je mi odporné, ale dám sem odkaz na něco, zač má ode mne taky palec nahoru:
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1302/libor-michalek-rada-lidi-chce-neefektivni-nku

(Ve stručnosti: Zeman navrhl Libora Michálka na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Určitě to parlamentem neprojde, je to samozřejmě chyták na poslance - bude čitelnější kdo to s bojem proti korupci myslí upřímně a kdo zůstane grázlem i nadále.)

02.02.2013 09:34:38 | Aťan

Oprava: vystartovaly skupiny

01.02.2013 10:52:13 | Aťan

© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter