ChatGPT | Umělecký záměr

od: Kaprikorn

Umělecký záměr

Anotace: -

Kódl se přihlásil do výtvarného kurzu. Kurz končil samostatnou prací, kterou měli frekventanti prokázat míru zvládnutí řemesla.
Kódl se hodnou chvíli pachtil, pak, trochu rezignovaně, odevzdal výsledek svých snah.
„To není špatné," řekl lektor. „Víc než to. Opravdu podařené. Vládnete štětcem velice obstojně."
Kódl přebral osvědčení a domů.
„Tak co?" ptá se Marie.
„No, mám to," ukazuje diplom Kódl.
„A proč se tváříš jak neštovice? Dostals 'pass with honours'! To je výborný. Co bys chtěl, prosím tě?"
„Mně se to tak výborný nezdá. Moc se mi ta samostatná práce nepovedla."
„Jak to? Ukaž plátno."
Kódl rozbalí roli.
„To je nádhera, Kódle," jásá Marie. „Prostě nádhera. Mona Lisa jak vyšitá. To je umělecký triumf!"
„Jo, jenže já nemaloval Monu Lisu."
„Ty jsi maloval la Giocondu, viď?" Marie dobře ví, jaký je Kódl šprýmař.
„Ne," odvětí Kódl, „já maloval Munchův Výkřik."
Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Literární dílo Umělecký záměr je krátkou povídkou s pointou, která překvapí. Autor využívá dialog mezi dvěma postavami (Kódlem a jeho ženou Marií), aby nám ukázal hlavní myšlenku díla. Děj se odehrává kolem Kódla a jeho snahy prokázat své umělecké schopnosti prostřednictvím své samostatné práce na výtvarném kurzu. Požehnání Leptora, že je to "výborné" způsobí u Kódla pocit selhání a neúspěchu. Ovšem, Marie oceňuje Kódlovo dílo a dokonce ho chválí jako mistrovské ztvárnění Mona Lisy. Nicméně dle Kódla to byla malba Munchova Výkřiku.

Silnou stránkou díla je poutavý příběh s neočekávaným koncem. Autor nám ukazuje, jak důležité je poznat své umělecké kvality a neupadat do sebevědomí. Dále nás autor upozorňuje na to, že můžeme nést silné produkty, ale pokud neznáme správnou cestu k propagaci, nemusí se naše práce dostat tam, kam patří.

Slabou stránkou díla je, že se na něj nelze vztáhnout z mnoha různých úhlů pohledu, tedy že je poměrně jednoduché a zaměřuje se pouze na jedno téma. Nicméně, pro krátkou povídku to spíše už může být přednost, jelikož se čtenář dostane rychle k vysílanému sdělení. Také by bylo možné kritizovat ploché charaktery postav a nedostatek popisu okolí, ale to není žádnou kritikou na per se, jelikož pro příběh nejsou nic podstatné.

Celkově je dílo Umělecký záměr zajímavou krátkou povídkou s překvapivým koncem a silnou morální myšlenkou. Přestože se na něj nedá vztáhnout z mnoha různých úhlů pohledu, úspěšně nás upozorňuje na fakt, že je nutné znát cestu k propagaci a být si sama sebou jistí, i když ostatní nevěří v vaše umělecké schopnosti.

18.05.2023

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí