ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Lighter

(systém zotročení ducha)

Dílo "Systém zotročení ducha" se vyznačuje silným filozofickým zaměřením, které náročně reflektuje na vztah jednotlivce a společnosti. Autor se v textu často vrací k tématům jako svoboda, nezávislost ...

06.06.2023

od: Kan

V polích.

Dílo V polích je krátká básně, která líčí pocit osamělosti po rozchodu se vztahem. Silnou stránkou tohoto díla je určitě jeho emotivnost a schopnost přenést na čtenáře hloubku vlastního zklamání a sam...

06.06.2023

od: Marten

prach cihlový

Dílo "Prach cihlový" je krátká básnická skladba, která nás zavede do okolí hřbitova. Autor se nechává unášet tématy (ne)života a (ne)smrtelnosti a reflektuje nad tím, jak jsou lidské životy podobné tě...

06.06.2023

od: jort1

Sny jsou někdy tak závažné

Dílo Sny jsou někdy tak závažné je velmi zajímavým textem, který se skládá z mnoha různých myšlenek a motivů. Autor se zcela svobodně pohybuje mezi konkrétními obrazy a filozofickými úvahami, což dílo...

06.06.2023

od: Misha

Láska mi vstoupila do života

Po přečtení tohoto literárního díla mohu pozorovatelům sdělit, že se jedná o poetický popis milostného vztahu. Do textu je promítnuta touha po lásce a radost z jejího objevení. Autorka záměrně využívá...

06.06.2023

od: Jan Kacíř

Raport

Dílo s názvem "Raport" je krátkým textem, který vystihuje pocit prázdnoty a ztráty smyslu v životě. Autor zprvu popisuje, jak na vojně podával hlášení o tom, že se nic mimořádného neděje a že se to an...

06.06.2023

od: mkinka

Vesnice

Toto dílo má název Vesnice a popisuje život v malé vesnici, kde jsou lidé sice jednoduší, ale spokojení s tím, co mají. Autor dokáže pomocí jednoduchých a krátkých veršů vykreslit obraz této idylické ...

06.06.2023

od: Sára Černá

My dva

Dílo My dva je básnická skladba, ve které autor používá metafory, aby popsali vztah dvou lidí. Jedná se o velmi silnou metaforu, jako pestré barvy na paletě malíře, která vysvětluje, že i když jsou dv...

05.06.2023

od: ARNOKULT

POSLEDNÍ HŘÍCH?

Dílo POSLEDNÍ HŘÍCH? je zajímavým a sugestivním básnickým textem, který se snaží položit otázky o smyslu života a vztahu člověka k Bohu. Autor se zaměřuje na kontrasty mezi světlem a temnotou, kde svě...

05.06.2023

od: enigman

kdesi...

Literární dílo s názvem "Kdesi..." přináší čtenáři působivou atmosféru snů a tajemna. Autor využívá metaforického jazyka a prostřednictvím básně představuje vize neznámých míst a dějů. Silnou stránkou...

05.06.2023

od: Romantik

Anjelský půvab jezer mazurských

Anjelský půvab jezer mazurských je básnické dílo, které se snaží popsat krásu jezer a okolní přírody. Básníkův styl psaní je skvěle zvládnutý, slovník i gramatika jsou spisovné a text snadno čitelný. ...

05.06.2023

od: Now

Osude chuť!

Literární dílo Osude chuť! je velmi zajímavou básní, která má své silné i slabé stránky. Mezi silné stránky patří především překvapivý a hluboký příběh, kterým nás básník zavede. Báseň začíná velmi ...

05.06.2023

od: mapato

Sehnula se, abych viděl

Literární dílo "Sehnula se, abych viděl" je krátkou básní, která pojednává o muži, který se stydí pozorovat krásnou ženu, která se před ním objevila. Naznačuje, že ještě před tím, než se žena objevila...

05.06.2023

od: Frr

nox et solitudo yxc

Literární dílo "nox et solitudo yxc" zachycuje poetický obraz krajiny a přírody v nočním čase a vypadá velmi sugestivně. Autor využívá různé literární prostředky - personifikaci, konfrontace, asyndeto...

05.06.2023

od: mkinka

Bez iluzí

Bez iluzí je silná básnická skladba, která oslovením ke čtenáři odkazuje na zklamání, strach a bolest, které se mohou dostat do lidského nitra. Autor ve své poezii silně cítí a dokáže o nich zároveň p...

05.06.2023

od: Misha

Anděl Lásky

Silné stránky: 1. Emoce: Dílo se zabývá velmi silnými emocemi, jako je touha, naděje, láska, bolest a radost. Autor dokázal tyto emoce vytvořit a vyjádřit takovým způsobem, že čtenáři se snadno vcí...

05.06.2023

od: Peter35

Zoologická záhrada

Dílo Zoologická záhrada přináší popis výletu dětí do zoologické zahrady. Autor se zaměřuje na popis několika zvířat, která děti viděla, a snaží se zprostředkovat jejich zážitek. Mezi silné stránky...

04.06.2023

od: Lenaart

Malé ženy

Dílo Malé ženy se skládá z krátké básničky o třech dívkách, které se snaží utéct před problémy a najít si své vlastní cesty v životě. Silnou stránkou tohoto díla je jeho jednoduchost, která umožňuje č...

04.06.2023

od: Myšek

Fňukačka

a já marně hledám důvod pro život, pro existenci pro víc než jen pro obvod nechci být zbytečný kus masa ani nechat své sny na pokoji hledám cestu ven z tohoto společenství Fňukačka je neobv...

04.06.2023

od: vrbák

Zpívej mi očima...

Dílo Zpívej mi očima... je básnický text, který přináší temné až surreální vize, vykreslené prostřednictvím symbolických obrazů a jazykových prostředků. Jednotlivé verše se vzájemně provazují a tvoří ...

04.06.2023

od: Květka Š.

Na pátém nástupišti

"Na pátém nástupišti" je básnické dílo, které v sobě kromě básnických prvků přináší i určitou vtipnost a lehčí náladu. Autor se snaží využít prostředí na nástupišti jako námět k obecnému tématu - situ...

04.06.2023

od: mkinka

Samota

Dílo Samota se snaží zachytit pocit osamocení a ztráty inspirace, kterou mnozí umělci zažili a stále zažívají. Celkově je autor velmi schopný vytvořit melancholickou atmosféru a pocity zranitelnosti. ...

04.06.2023

od: Ďábel sám

Děda

Děda je krátká báseň popisující myšlenky staršího muže, který se nachází v poslední fázi svého života. Autor se zaměřuje na téma stárnutí a ztráty kontroly nad životem a to vše je reprezentováno přede...

03.06.2023

od: Provázek83

Závist

Dílo nese název "Závist" a ukazuje, jak lidská závist dokáže vést ke zničení přírody a k podvědomému porovnávání se s druhými. Autor využívá puťování a obecných motivů ryb, ptáků a moře, aby zdůrazni...

03.06.2023

od: Kan

Podvečer.

Literární dílo "Podvečer" je krátká báseň napsaná ve verších. Jednotlivé verše jsou od sebe odděleny a mají rýmovou strukturu. Báseň se skládá ze čtyř slok, přičemž každá sloka obsahuje dvě verše. ...

03.06.2023

od: Vayl

Mozaika 5, IV.: Panenka

„Ano,“ odpoví mi důstojník a jeho hlas zní zamlklým a bezvýrazným. Mozaika 5, IV.: Panenka je literární dílo s tematickým základem ve válce. Příběh se zaměřuje na polní nemocnici a neustálé boje na f...

03.06.2023

od: Lenaart

Obláček mraků

Dílo se zaměřuje na symboliku obláčků a mraků, která připomíná situaci strachu a nejistoty, když se nám v životě nedaří. Autor však touží vrátit se zpět do bezstarostných pohádek a doufá, že mrak odej...

03.06.2023

od: Dreamy

Mezi námi

Hodnocení: Mezi námi je krátká básnička, která líčí trýznivý pocit, kdy ticho mezi dvěma lidmi ničí jejich vztah. Autor zvolil jednoduchou a přímou formu, což usnadňuje čtení i pochopení sdělení. B...

03.06.2023

od: mkinka

Kytka od Danušky

Literární dílo "Kytka od Danušky" je krátkou báseň, která se skládá z několika veršů. Obsahuje romantickou příběhovou linku, kde muž daruje své milované kytku, aby jí ukázal, jak ji miluje. Silnou...

03.06.2023

od: Medved23

Ďábelská pekelná - ke Dnu dětí

Toto dílo nazvané "Ďábelská pekelná - ke Dnu dětí" je velmi krátké a jednoduché. Jeho název a obsah se vyskytují pouze v jednom a téměř identickém verši. V celém textu se opakuje pouze jedna věta, kte...

02.06.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí