ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Lenaart

Příchuť svobody

Literární dílo Příchuť svobody zachycuje touhu po volnosti a úniku z běžného života a rutiny. Autor v něm využívá poetické obrazy a metafory, aby silně vystihl tuto touhu. Celé dílo je nabité emocemi,...

08.06.2023

od: Dejvis

Jsme vzduchovládci

Toto literární dílo s názvem "Jsme vzduchovládci" je básnická skladba, která se vyjadřuje formou lyrického monologu jednoho ze dvou milenců. Hlavní téma této skladby je láska, touha a krása přírody. ...

08.06.2023

od: Rebejah

Za Huga d'Elzzbierppe / Stá šedesátá kapitola - Helmut

Dílo "Za Huga d'Elzzbierppe / Stá šedesátá kapitola - Helmut" je napínavý příběh plný akce, který ukazuje temné stránky lidské povahy a hrůzy války. Autor detailně popisuje situaci, atmosféru a pocity...

08.06.2023

od: Warp75

Hodina dobrodružství..

Literární dílo "Hodina dobrodružství" se snaží zachytit zážitek nečekané bouře na moři. Jeho silnou stránkou je napínavé a úchvatné vykreslení bouře, které dovede čtenáře do středu děje a dokáže ho vt...

08.06.2023

od: Uličný

Ztracená generace

Dílo "Ztracená generace" se snaží vystihnout tíhu moderní doby a její dopad na lidskou psychiku. Již z prvních veršů plyne kritika kapitalismu, kterým si punková subkultura, představovaná zde v rámci ...

08.06.2023

od: Jan Kacíř

Teoretická příprava

Teoretická příprava je básnické dílo, které se vyznačuje mnoha silnými stránkami. Jednou z klíčových předností tohoto textu je jeho originalita a jedinečnost. Autor se snaží zabývat velmi složitým tém...

08.06.2023

od: mkinka

Samota

Literární dílo s názvem Samota je krátká báseň, která v sobě nese velké množství melancholie a existenciální úvahy. Autor se zamýšlí nad smyslem života a jeho obtížností, což dává dílu hloubkový rozmě...

08.06.2023

od: Psavec

Kopretiny

Literární dílo s názvem Kopretiny je krátká báseň, která se skládá ze čtyř veršů. Téma bázně spočívá v tom, že se autor ptá samotných květin, proč se tak často mění jejich nálada a zda ho ta konstantn...

07.06.2023

od: jort1

Větrný kohout na střeše patologie

Dílo Větrný kohout na střeše patologie od autora neznámého jména je krátký text, který se snaží zachytit několik momentů v životě dívky, jež se nachází v oblasti války. Celkově lze dílo hodnotit jako ...

07.06.2023

od: Dejvis

Letím funím

Dílo s názvem "Letím funím" patří do kategorie moderní poezie. Již na první pohled zaujme dramatickou a temnou náladou, která je cítit z jeho celkového obsahu. Skladba je tvořena třemi oddíly, každý z...

07.06.2023

od: Marťas9

Znamení lev

Literární dílo Znamení lev je krátký, ale výstižný básnický text, ve kterém autorka popisuje charakterové vlastnosti lva a srovnává je s kočkami a zajíci. Text je psán volným veršem s rýmovou invencí ...

07.06.2023

od: Yry

Frustratorium

Frustratorium je básnické dílo, které následuje klasické rysy současné poezie. Autor se evidentně snaží vyjádřit své pocity a myšlenky pomocí minimalistického jazyka, což činí dílo sevřeným a sugestiv...

07.06.2023

od: Kan

Tak dávno.

Tak dávno je krátká, lyrická báseň, která se soustřeďuje na téma času a jeho pomíjivosti. Autorova schopnost vytvořit obrazné a sugestivní porovnání času s letícími semínky javorů přináší silný vizuál...

07.06.2023

od: Frr

míjení

Dílo "Míjení" je krátkou básní s impresionistickými prvky, které pobízejí čtenáře k zamyšlení a přemýšlení nad tím, co básník svými slovy vlastně chtěl vyjádřit. Jednou ze silných stránek básně je...

07.06.2023

od: mkinka

Mokrý chodník

Mokrý chodník je krátkou básní, která zachycuje myšlenky a pocity autorky v průběhu procházky po mokrém chodníku. Báseň je velmi emotivní, úplně z celého díla vyzařuje láska a soucit s méně schopnými ...

07.06.2023

od: Lighter

(systém zotročení ducha)

Dílo "Systém zotročení ducha" se vyznačuje silným filozofickým zaměřením, které náročně reflektuje na vztah jednotlivce a společnosti. Autor se v textu často vrací k tématům jako svoboda, nezávislost ...

06.06.2023

od: Kan

V polích.

Dílo V polích je krátká básně, která líčí pocit osamělosti po rozchodu se vztahem. Silnou stránkou tohoto díla je určitě jeho emotivnost a schopnost přenést na čtenáře hloubku vlastního zklamání a sam...

06.06.2023

od: Marten

prach cihlový

Dílo "Prach cihlový" je krátká básnická skladba, která nás zavede do okolí hřbitova. Autor se nechává unášet tématy (ne)života a (ne)smrtelnosti a reflektuje nad tím, jak jsou lidské životy podobné tě...

06.06.2023

od: jort1

Sny jsou někdy tak závažné

Dílo Sny jsou někdy tak závažné je velmi zajímavým textem, který se skládá z mnoha různých myšlenek a motivů. Autor se zcela svobodně pohybuje mezi konkrétními obrazy a filozofickými úvahami, což dílo...

06.06.2023

od: Misha

Láska mi vstoupila do života

Po přečtení tohoto literárního díla mohu pozorovatelům sdělit, že se jedná o poetický popis milostného vztahu. Do textu je promítnuta touha po lásce a radost z jejího objevení. Autorka záměrně využívá...

06.06.2023

od: Jan Kacíř

Raport

Dílo s názvem "Raport" je krátkým textem, který vystihuje pocit prázdnoty a ztráty smyslu v životě. Autor zprvu popisuje, jak na vojně podával hlášení o tom, že se nic mimořádného neděje a že se to an...

06.06.2023

od: mkinka

Vesnice

Toto dílo má název Vesnice a popisuje život v malé vesnici, kde jsou lidé sice jednoduší, ale spokojení s tím, co mají. Autor dokáže pomocí jednoduchých a krátkých veršů vykreslit obraz této idylické ...

06.06.2023

od: Sára Černá

My dva

Dílo My dva je básnická skladba, ve které autor používá metafory, aby popsali vztah dvou lidí. Jedná se o velmi silnou metaforu, jako pestré barvy na paletě malíře, která vysvětluje, že i když jsou dv...

05.06.2023

od: ARNOKULT

POSLEDNÍ HŘÍCH?

Dílo POSLEDNÍ HŘÍCH? je zajímavým a sugestivním básnickým textem, který se snaží položit otázky o smyslu života a vztahu člověka k Bohu. Autor se zaměřuje na kontrasty mezi světlem a temnotou, kde svě...

05.06.2023

od: enigman

kdesi...

Literární dílo s názvem "Kdesi..." přináší čtenáři působivou atmosféru snů a tajemna. Autor využívá metaforického jazyka a prostřednictvím básně představuje vize neznámých míst a dějů. Silnou stránkou...

05.06.2023

od: Romantik

Anjelský půvab jezer mazurských

Anjelský půvab jezer mazurských je básnické dílo, které se snaží popsat krásu jezer a okolní přírody. Básníkův styl psaní je skvěle zvládnutý, slovník i gramatika jsou spisovné a text snadno čitelný. ...

05.06.2023

od: Now

Osude chuť!

Literární dílo Osude chuť! je velmi zajímavou básní, která má své silné i slabé stránky. Mezi silné stránky patří především překvapivý a hluboký příběh, kterým nás básník zavede. Báseň začíná velmi ...

05.06.2023

od: mapato

Sehnula se, abych viděl

Literární dílo "Sehnula se, abych viděl" je krátkou básní, která pojednává o muži, který se stydí pozorovat krásnou ženu, která se před ním objevila. Naznačuje, že ještě před tím, než se žena objevila...

05.06.2023

od: Frr

nox et solitudo yxc

Literární dílo "nox et solitudo yxc" zachycuje poetický obraz krajiny a přírody v nočním čase a vypadá velmi sugestivně. Autor využívá různé literární prostředky - personifikaci, konfrontace, asyndeto...

05.06.2023

od: mkinka

Bez iluzí

Bez iluzí je silná básnická skladba, která oslovením ke čtenáři odkazuje na zklamání, strach a bolest, které se mohou dostat do lidského nitra. Autor ve své poezii silně cítí a dokáže o nich zároveň p...

05.06.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí