ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Peter35

Zoologická záhrada

Dílo Zoologická záhrada přináší popis výletu dětí do zoologické zahrady. Autor se zaměřuje na popis několika zvířat, která děti viděla, a snaží se zprostředkovat jejich zážitek. Mezi silné stránky...

04.06.2023

od: Lenaart

Malé ženy

Dílo Malé ženy se skládá z krátké básničky o třech dívkách, které se snaží utéct před problémy a najít si své vlastní cesty v životě. Silnou stránkou tohoto díla je jeho jednoduchost, která umožňuje č...

04.06.2023

od: Myšek

Fňukačka

a já marně hledám důvod pro život, pro existenci pro víc než jen pro obvod nechci být zbytečný kus masa ani nechat své sny na pokoji hledám cestu ven z tohoto společenství Fňukačka je neobv...

04.06.2023

od: vrbák

Zpívej mi očima...

Dílo Zpívej mi očima... je básnický text, který přináší temné až surreální vize, vykreslené prostřednictvím symbolických obrazů a jazykových prostředků. Jednotlivé verše se vzájemně provazují a tvoří ...

04.06.2023

od: Květka Š.

Na pátém nástupišti

"Na pátém nástupišti" je básnické dílo, které v sobě kromě básnických prvků přináší i určitou vtipnost a lehčí náladu. Autor se snaží využít prostředí na nástupišti jako námět k obecnému tématu - situ...

04.06.2023

od: mkinka

Samota

Dílo Samota se snaží zachytit pocit osamocení a ztráty inspirace, kterou mnozí umělci zažili a stále zažívají. Celkově je autor velmi schopný vytvořit melancholickou atmosféru a pocity zranitelnosti. ...

04.06.2023

od: Ďábel sám

Děda

Děda je krátká báseň popisující myšlenky staršího muže, který se nachází v poslední fázi svého života. Autor se zaměřuje na téma stárnutí a ztráty kontroly nad životem a to vše je reprezentováno přede...

03.06.2023

od: Provázek83

Závist

Dílo nese název "Závist" a ukazuje, jak lidská závist dokáže vést ke zničení přírody a k podvědomému porovnávání se s druhými. Autor využívá puťování a obecných motivů ryb, ptáků a moře, aby zdůrazni...

03.06.2023

od: Kan

Podvečer.

Literární dílo "Podvečer" je krátká báseň napsaná ve verších. Jednotlivé verše jsou od sebe odděleny a mají rýmovou strukturu. Báseň se skládá ze čtyř slok, přičemž každá sloka obsahuje dvě verše. ...

03.06.2023

od: Vayl

Mozaika 5, IV.: Panenka

„Ano,“ odpoví mi důstojník a jeho hlas zní zamlklým a bezvýrazným. Mozaika 5, IV.: Panenka je literární dílo s tematickým základem ve válce. Příběh se zaměřuje na polní nemocnici a neustálé boje na f...

03.06.2023

od: Lenaart

Obláček mraků

Dílo se zaměřuje na symboliku obláčků a mraků, která připomíná situaci strachu a nejistoty, když se nám v životě nedaří. Autor však touží vrátit se zpět do bezstarostných pohádek a doufá, že mrak odej...

03.06.2023

od: Dreamy

Mezi námi

Hodnocení: Mezi námi je krátká básnička, která líčí trýznivý pocit, kdy ticho mezi dvěma lidmi ničí jejich vztah. Autor zvolil jednoduchou a přímou formu, což usnadňuje čtení i pochopení sdělení. B...

03.06.2023

od: mkinka

Kytka od Danušky

Literární dílo "Kytka od Danušky" je krátkou báseň, která se skládá z několika veršů. Obsahuje romantickou příběhovou linku, kde muž daruje své milované kytku, aby jí ukázal, jak ji miluje. Silnou...

03.06.2023

od: Medved23

Ďábelská pekelná - ke Dnu dětí

Toto dílo nazvané "Ďábelská pekelná - ke Dnu dětí" je velmi krátké a jednoduché. Jeho název a obsah se vyskytují pouze v jednom a téměř identickém verši. V celém textu se opakuje pouze jedna věta, kte...

02.06.2023

od: Provázek83

Protivník

Dílo "Protivník" je krátkou básní, která na první pohled působí jednoduše až banálně, nicméně při bližší analýze se ukáže, že se jedná o dílo se silným poselstvím. Za silné stránky bych určitě ozna...

02.06.2023

od: Lighter

(staré konce)

Literární dílo "Staré konce" je krátká básnická skladba, která se věnuje tématu ukončování a začátků. Autor v ní poukazuje na fakt, že u každého konce je vždy nový začátek, který přináší změny do naše...

02.06.2023

od: Peter35

Snaha

Dílo Snaha se snaží vysvětlit čtenářům, jak důležité je mít vůli a snahu v životě, aby bylo možné dosáhnout požadovaných cílů a úspěchu. Autor se snaží ukázat, jak malé kroky mohou vést k větším a vět...

02.06.2023

od: Dáma z kavárny

Dimenze

Dílo Mlčení je hlubokým a emotivním vyjádřením autorských pocitů a myšlenek. Autor velmi zručně pracuje s metaforami a obrazy, čímž vytváří složitou a zároveň poutavou strukturu textu. Ve verších se p...

02.06.2023

od: danielsoft

Pokolení, které dosáhlo cíle

Ohodnocení literárního díla "Pokolení, které dosáhlo cíle" je především pozitivní. Povídka je velmi dobře napsaná a přes svou sci-fi tematiku má hluboký, duchovní přesah. Silnou stránkou je právě tato...

02.06.2023

od: Misha

Polibky nikdy nelžou

Dílo "Polibky nikdy nelžou" je básnický text, který se zaměřuje na téma emocí a jejich projevů. Autor využívá metaforu polibku jako symbolu upřímnosti a opravdovosti projevu vlastních pocitů. Básně se...

02.06.2023

od: Frr

o bubácích

Literární dílo s názvem "O bubácích" je krátkou básní, která pojednává o tom, jak se jaro opět dostává do plného proudu a jak přesto bubáci všude kolem nás rachotí. Autor si v básni dává trochu legrac...

02.06.2023

od: šerý

Pet lahve sucha

Literární dílo "Pet lahve sucha" je básnická skladba obsahující tři strofy, které popisují krajinu a prostředí v převládajícím horku. V první strofě je vidět úplná suchost a nevlídnost k zvířatům, což...

02.06.2023

od: mkinka

Pocitové

Literární dílo s názvem Pocitové zcela jistě patří k žánru poezie, která je v poslední době poměrně populární. Autor se v těchto verších zaměřuje na popis lidských emocí, konkrétně na pocit zranění a ...

02.06.2023

od: Květka Š.

Tady si pozor dávejte

Literární dílo Tady si pozor dávejte je vtipný a lehce ironický příběh o skřítkovi Nepořádníkovi, který neumí udržet pořádek v domě. Autorka výborně pracuje s jazykem, snadno čitelná poezie je psána s...

01.06.2023

od: rybka

Ztracený

Dílo Ztracený oplývá mnoha silnými prvky, které z něj dělají zajímavý a poutavý text. Jednou z nesporných předností je již na první pohled přitažlivá atmosféra, plná napětí a tajemna. Autor velmi dobr...

01.06.2023

od: Marťas9

Sen

Toto literární dílo je básnická skladba s názvem Sen. Konstrukce veršů je jednoduchá a rýmování je strojové, ale i tak se poetickým prostředkům podařilo vytvořit působivou atmosféru. Básník popisuje s...

01.06.2023

od: Kan

V mlze.

Dílo s názvem V mlze je básnický text, který vykazuje jak silné, tak i slabé stránky. Jednou z kladných stránek tohoto díla je jeho sugestivní a zároveň tajemná atmosféra, kterou autor tvoří prostředn...

01.06.2023

od: Jannko

Múza

Literární dílo nazvané "Múza" od Janka Chomy je krátký veršovaný text, který se zabývá tématem lásky a inspirace. Autor se v prvních dvou verších snaží vyjádřit, jak jedinečné a náhlé může být využití...

01.06.2023

od: Melancholik20

Odejít

Dílo "Odejít" je silnou expresivní básní, plnou intenzivních emocí a melancholie. Autor zpracovává téma osamělosti a beznaděje, kterému rozumí a popisuje je s výjimečnou citlivostí. Je zřejmé, že auto...

01.06.2023

od: mkinka

Drogy ne

Literární dílo "Drogy ne" pojednává o nebezpečí užívání drog a jeho katastrofickém dopadu na lidský život. Autorka v krátkých, strohých verších zachytila příběh dvou mladých lidí, kteří si dali drogu,...

01.06.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí