ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Frr

o Jehnědě Tlamavé

Literární dílo s názvem "O Jehnědě Tlamavé" je krátká báseň, která se zabývá popisem jednoduchého dne této výrazné postavy. Autor se v díle snaží především popsat život a jednání Jehnědě Tlamavé, což ...

11.05.2023

od: čertííík

Krása

Dílo Krása se snaží reflektovat na téma krásy, což samo o sobě je velmi zajímavé a aktuální téma. Autor však zvolil velmi nekonvenční způsob prezentace tématu a to pomocí souboru různých metafor, kter...

10.05.2023

od: jenommarie

Připoutej mě

Dílo Připoutej mě je krátkou básní s romantickými prvky. Autor se v něm snaží vyjádřit touhu po spojení s druhou osobou a případnému uniknutí před temnotou nocí. Již na první pohled lze však pozor...

10.05.2023

od: Marťas9

Touha

Literární dílo s názvem Touha zachycuje téma touhy jakožto něčeho, co je přítomno v každém člověku. Autor čtenáře vyzývá, aby si uvědomil sílu této touhy a aby začal jednat podle jejího přání. Styl bá...

10.05.2023

od: Vivien

ODCHÁZENÍ

Dílo "Odcházení" je krátká báseň s těžištěm na melancholických a depresivních motivácích. Autor se snaží vyjádřit bolest a utrpení jedince, který se potýká se silnými emocionálními prožitky a nákazliv...

10.05.2023

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo s názvem Lásce je básnická sbírka, která se snaží vyjádřit emocionální a romantické pocity autora k jeho milované. Celkově lze dílo charakterizovat jako silně lyrické a plné metafo...

10.05.2023

od: mkinka

Nechcu být sám

Toto literární dílo se zaměřuje na téma lásky a osamělosti. Autor používá metafory a přirovnání, aby vyjádřil své pocity. Text je psán jednoduchými, ale výstižnými frázemi, což ho činí přístupným i pr...

08.05.2023

od: mkinka

Pocity světa

Literární dílo „Pocity světa“ neklade nároky na rozsáhlost, ale přesto dokáže vyjádřit několik hlubších myšlenek, ovšem s omezeným úspěchem. Na základní úrovni se jedná o zamyšlení autora nad tím, jak...

08.05.2023

od: Dreamy

Poprvé

Dílo "Poprvé" je básnický text, který se soustřeďuje na popis milostného vztahu a na jeho začátky. Autor se vrátí k "poprvé", tedy k prvnímu sexuálnímu zážitku, a opakuje, že jiného nechce a nebude, p...

08.05.2023

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo je básnickou formou vyjádřením lásky jako silné emoce a touhy po sjednocení se s milovanou osobou. Básnická forma je však zde poněkud chybná, neboť se neřídí žádnou konkrétní metri...

07.05.2023

od: Dreamy

S chmýřím pampelišky

S chmýřím pampelišky je lyrická báseň, která nás zavede do světa snů a přání. Autorka nám líčí své pocity a myšlenky, když se hrává s chmýřím pampelišek a přemýšlí, kam až se mohou dostat. Hrává si ta...

07.05.2023

od: mkinka

Lásce

Toto literární dílo mě zaujalo svou jednoduchostí a přímočarostí. Autoři se snaží vystihnout pocit, kterým pronásledují matná láska a osamělost, a udělat tak s pomocí krátkých veršů. Vyjadřují vnitřní...

07.05.2023

od: kozorožka

Buddha

Literární dílo s názvem Buddha je básnickým příběhem o životě a učení Buddhy, jehož cesta ho vedla z královského sídla k poznání bídy světa a k moudrosti probuzení. Vyprávění je bezprostřední, stručné...

06.05.2023

od: kozorožka

Má zahrada

Literární dílo "Má zahrada" je krátká báseň s romantickým námětem. Zaujme již svým nadpisem, který odkazuje na metaforickou zahradu jako na místo, kde autorův zájem spočívá. Verše jsou svižné, rýmují ...

06.05.2023

od: mkinka

Smutek

Literární dílo s názvem Smutek je krátká básnická skladba, která popisuje melancholické pocity samoty a beznaděje. Autor se ve verších soustředí na osobu, která se cítí ztracená a opuštěná. Toto téma ...

06.05.2023

od: mkinka

Kroky

Literární dílo Kroky představuje krátkou básničku, která se zaměřuje na vnitřní pocity osoby, která hovoří k neznámému protějšku. Báseň je psána velmi jednoduchým jazykem, který je velice srozumitelný...

06.05.2023

od: mkinka

Chycená myš

Chycená myš je krátké básnické dílo, které v sobě nese spoustu emocí a dává čtenáři dostatek prostoru pro interpretaci. Dílo zachycuje pocit beznaděje a útěku před strachem, který se následně stává je...

05.05.2023

od: Dreamy

Schází (š)

Toto krátké a výstižné dílo s názvem Schází (š) nám přináší lyrickou výpověď o tom, jak bolestivé může být stýskání po někom, koho máme rádi. Autor se dokázal ve svých verších dotknout témat, jako jso...

05.05.2023

od: kozorožka

Lotos

Dílo Lotos je krátkým básním, která se zaměřuje na symboliku květu lotosu a vysvětluje jeho význam. Autor používá metafory k vyjádření několika hlavních myšlenek, které se prolínají celým textem a dot...

05.05.2023

od: mkinka

Žal

Literární dílo s názvem Žal je velmi krátkou a jednoduchou básní. I přesto lze říci, že autor se v ní snažil sdělit silné emoce a pocity smutku a ztráty. Celý verš "Sbírám prach ze židlí po těch, co t...

05.05.2023

od: Sonador

sladkost slz

Literární dílo "Sladkost slz" je poezií o tom, jak lidé často přivykají k příjemným emocím a jak je třeba překonat bolest, aby mohlo vzniknout něco krásného. Autor se snaží vyjádřit, jak moc je důleži...

05.05.2023

od: mkinka

Láska ke čtenářům

Je velmi obtížné ohodnotit dílo, které má tak krátký a zároveň velmi nekonkrétní obsah. Lze z něj vyčíst, že autorka projevuje velkou vděčnost svým čtenářům, kteří ji evidentně oceňují a výrazně ji po...

05.05.2023

od: Frr

díkuvzdání

Díkuvzdání je lyrická báseň s přírodou jako hlavním tématem. Autor využívá metaforu Stromu Života a popisuje z něj vyrůstající světlo díkuvzdání, které se rodí z jeho květů. Báseň se soustřeďuje na de...

05.05.2023

od: kozorožka

Sonet o lásce

Dílo Sonet o lásce je poetickou oslavou lásky a krásy života. Autor v něm využívá obrazné metafory, aby vystižením konkrétních pocitů a prožitků přenesl čtenáře do světa svých emocí. Jeho silnou strán...

05.05.2023

od: mkinka

Praha

Toto dílo nazvané Praha je básnickým vyjádřením autorovy vlastní zkušenosti z pobytu v této velkoměstské aglomeraci. V první strofě autor poukazuje na liduprázdnou tramvaj, kde se Každý musí válčit o ...

05.05.2023

od: kozorožka

Myslet srdcem

Toto literární dílo se zaměřuje na téma lásky a významu srdce v našem životě. Autor zdůrazňuje, že bez lásky není možné být šťastný a má poukázat na to, že láska nás provází všemi fázemi života. Linku...

05.05.2023

od: kozorožka

Starý muž

Dílo „Starý muž“ je krátká báseň, která se zaměřuje na jejího protagonistu, starého tichého muže, jehož duše a svět zmizely. Autorova výrazová prostota a strohost zde vytváří melancholickou a smutnou ...

05.05.2023

od: Jan Kacíř

Pohoda

Literární dílo s názvem Pohoda je originální sbírkou básní, která odkazuje na emoční stav vnitřního klidu a míru. Básně v této sbírce se vyznačují svým jemným, vnitřním pocitem, který autor dokázal vy...

05.05.2023

od: Sonador

touha

Toto dílo je básnická miniatura, což znamená, že se jedná o velmi krátkou báseň. Autorka se zde zabývá tématem touhy a toho, jak je náročné touhu snášet, ale zároveň nevystřelit a podržet si žár. Siln...

05.05.2023

od: mkinka

Život

Dílo se nazývá "Život" a slovy básně se nám otevírá temný obraz lidského života plného mnohdy neznámých a nebezpečných situací. Silnou stránkou díla je zcela definitivně atmosféra. Autor dokáže prostř...

05.05.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí