ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Misha

Loučení s osudem

Loučení s osudem je vždy těžké, je to téma, které oslovuje mnoho lidí. Autor se snaží vyjádřit pocit beznaděje, který cítíme, když se musíme loučit s něčím nebo někým, koho milujeme. Slova jsou silná ...

21.03.2024

od: mkinka

Stažená z kůže

Toto literární dílo má název „Stažená z kůže“ a obsahuje krátký, avšak silný výrazný obraz. Autor/autorka se zde zaměřuje na emocionální zranění a prázdné pocity, které zůstávají po ztrátě vztahů. Již...

21.03.2024

od: cappuccinogirl

SVOBODA MYŠLENEK

Literární kritika: Dílo "SVOBODA MYŠLENEK" přináší silný a sugestivní výraz, který se dotýká tématu svobody myšlenek. Autor se vypořádává s metafyzickým obsahem a představuje složitý vztah mezi mysl...

20.03.2024

od: IronDodo

Nie som zvyknutý

Literární dílo s názvem "Nie som zvyknutý" je krátká báseň, která se zaměřuje na kontrasty mezi dobrým a zlým světem. Autor vyjadřuje svou nenávist ke světu plnému boje a zápasů a naopak lásku k malém...

20.03.2024

od: Anfádis

V cuku letu

Dílo "V cuku letu" je krátkou básní, která se zaměřuje na přirovnání osoby k ptáku v letu. Autor se zde zamýšlí nad tím, proč právě v dané osobě vidí něco zvláštního, co mu uniká u ostatních. Básník p...

20.03.2024

od: Misha

Pod hvězdným nebem

Literární dílo "Pod hvězdným nebem" je básnická skladba plná něhy, lásky a ochrany. Autor nechává čtenáře nahlédnout do intimní chvíle, ve které bdí u postýlky někoho milovaného. Básník se věnuje popi...

20.03.2024

od: mkinka

Předehra

Toto literární dílo s názvem "Předehra" se zaměřuje na intimní pocity a emoce vztahující se k milostným vztahům. Autorka se zde věnuje tématu lásky, sexuality a emocí. Jedná se o básnický text, kter...

20.03.2024

od: mkinka

Týraná

Toto literární dílo s názvem "Týraná" je krátkým, avšak silným vyjádřením citlivého tématu týrání a bezmocnosti. Autor se věnuje tématu násilí a jeho tragických následků, což je aktuální a důležité té...

19.03.2024

od: Anfádis

Císařovy nové šaty

Dílo "Císařovy nové šaty" je básnický text, který má hluboký a záhadný obsah. Autor se ve svém díle zamýšlí nad pravdou a lží, které jsou provázány s osobními zkušenostmi a pocity. Báseň je strukturov...

19.03.2024

od: Jiří I.Zahradník

JARO

Literární dílo "JARO" je krátkým, avšak výstižným popisem jarní atmosféry. Autor využívá jednoduchých a přesto působivých obrazů, aby vyjádřil krásu a energii jara. Silné stránky tohoto díla spočíva...

19.03.2024

od: Frr

na staré motivy

Dílo "Na staré motivy" je krátká a sugestivní básnická skladba, která se zaměřuje na prostředí krajiny a noční oblohu. Autor se odkazuje na klasické motivy noci, hvězd a tmy, které se opakují v litera...

19.03.2024

od: Misha

Plamen lásky

Dílo „Plamen lásky“ je lyrickou básní, která se zaměřuje na téma lásky a možnosti obnovení vztahu. Autor/reflektor hovoří o tom, jak vztah ochladl a jak se rozdvojil, avšak stále cítí sílu a jiskru lá...

19.03.2024

od: Dír

Óda za padlého soudruha

Toto literární dílo s názvem "Óda za padlého soudruha" je silně kontroverzní a provokativní. Autor kombinuje politické a náboženské motivy s osobními prožitky a vlastními myšlenkami. Dílo je nabité em...

18.03.2024

od: Rébusek

Panická ataka

"Panická ataka" je literární dílo, které se vyznačuje silným emočním nábojem a sugestivním popisem vnitřního stavu hlavní postavy. Autor se v textu snaží zachytit pocit paniky a beznaděje, kterým se p...

18.03.2024

od: Misha

Vyprahlá láska

Literární dílo "Vyprahlá láska" reflektuje bolest a ztrátu vztahu, který kdysi byl plný lásky a vášně, ale postupem času se proměnil v nicotu a studenost. Autor/autorka ve svém textu popisuje vnitřní ...

18.03.2024

od: mkinka

Šestnáctý dopis lásce

Dílo s názvem "Šestnáctý dopis lásce" je velmi emotivní básnický text, ve kterém autorka vyjadřuje svoje pocity osamělosti a zoufalství. Básnířka zde otevřeně vyjadřuje své trápení a boj se sebou samo...

18.03.2024

od: cappuccinogirl

BEZPROSTŘEDNĚ...

Literární dílo "BEZPROSTŘEDNĚ..." je zajímavým pohledem do nitra vztahu mezi dvěma lidmi. Autor se zde zaměřuje na jednu konkrétní situaci a prostor - třetí pokoj, který se stává jakýmsi symbolem jeji...

18.03.2024

od: GiovaniDaVinci

Jak je to?

Literární dílo "Jak je to?" se zaměřuje na gramatickou otázku týkající se výrazu "prohnat si kulku hlavou" a "prohnat si hlavu kulkou". Autor se v díle snaží najít odpověď na tuto otázku a dotazuje se...

17.03.2024

od: Misha

Pouto přátelství

Dílo "Pouto přátelství" je lyrická báseň, která zachycuje sílu a krásu přátelství. Autor ve svém díle využívá nádhernou a sugestivní slovní hříčku, která oslavuje spojení duší, přátelství jako květina...

17.03.2024

od: cappuccinogirl

BEZ DODATKU TO NĚKDY NEJDE

Toto dílo, nazvané "BEZ DODATKU TO NĚKDY NEJDE", představuje zajímavý hříčku s jazykem a pocitem. Autor se zdá být velmi nadšený a plný radosti z propojení s ostatními lidmi a využívání společných vln...

17.03.2024

od: mkinka

Život je vězení

Dílo "Život je vězení" je působivou a silně emocionální básní, která vyjadřuje temnou a depresivní stránku lidské existence. Autor ve svém díle popisuje pocit beznaděje, osamělosti a bolesti, které mu...

17.03.2024

od: Žluťák

jsem zpovědí...

Literární dílo "Jsem zpovědí..." je melancholickou básní, která se zaobírá tématy jako beznaděj, pocit ztráty a utrpení. Autor se zaměřuje na nitro protagonisty, který se potýká s vlastními myšlenkami...

17.03.2024

od: piťura

En

Dílo s názvem "En" je krátká báseň, která se zaměřuje na sílu a krásu přírody, konkrétně na východ slunce a ženskou postavu. Autor používá obrazného jazyka a emotivního vyjadřování k popisu toho, jak ...

16.03.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXVI

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXVI" je silně emotivní a plné hlubokých myšlenek a pohnutých obrazů. Autor se v něm zamýšlí nad současným stavem společnosti a politiky, a to prostřednictvím výrazné s...

16.03.2024

od: IronDodo

Rezeda

Dílo "Rezeda" je lyrická báseň plná nostalgie a přírodních obrazů. Autor se ve svém díle věnuje květině rezede, která je pro něj symbolem vzpomínek a radostí minulých let. V básni se odráží intenzivní...

16.03.2024

od: mkinka

Dopis poslední

"Dopis poslední" je velmi působivým básnickým dílem, které nám skrze citlivé a bolestné slova přibližuje autorku v jejím soužení a zoufalství. Autorka se ve svém dopise obrací na adresáta, který už ne...

16.03.2024

od: Jiří I.Zahradník

JARNÍ STRKANICE

""JARNÍ STRKANICE"" je krátký, ale působivý básnický text, který zachycuje okamžik jarního probuzení přírody a zároveň odkazuje na intimní moment mezi dvěma lidmi. Autor ve svém díle využívá silný ja...

16.03.2024

od: Kan

Harmonika.

Literární dílo "Harmonika" přináší čtenářům melancholickou atmosféru a silný emoční náboj. Autor zde s oblibou pracuje s motivy smutku, touhy a očekávání. Text je psán ve formě básně, což dodává celém...

15.03.2024

od: mkinka

Z pražského okna

Dílo "Z pražského okna" je básnickým textem, který se zasazuje do urbanistického prostředí a zachycuje poetický pohled autora na anonymitu městského života. Autor zde nabízí silnou výpověď o osamělost...

15.03.2024

od: cappuccinogirl

ČIRÁ

Literární dílo "ČIRÁ" je krátká básnická skladba, která se zabývá tématem lásky a transparentnosti ve vztazích. Autor využívá metaforu okenní tabulky, na kterou píše svůj vzkaz, jako symbolu otevírání...

15.03.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí