ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Anfádis

Jitro

Dílo s názvem "Jitro" je krátký básnický text s velmi jednoduchou formou. Autor využívá stručné verše a několik jednoslovných vět, které působí dojmem nesourodosti a narušují rytmus a plynulost textu....

31.08.2023

od: mkinka

Bez

Literární dílo Bez je krátký a jednoduchý básnický text, který se zabývá tématem prázdnosti a ztráty. Autor formou minimalistických veršů vyjadřuje své pocity a myšlenky. Jednou z hlavních silných st...

30.08.2023

od: mapato

Malá trilogie - příroda

Dílo s názvem "Malá trilogie - příroda a obsah" je básnickým dílem, které reflektuje tři témata: touhu, lásku a umění. Autor spojuje tyto tři prvky dohromady a přirovnává je ke kotli, ve kterém vaří p...

30.08.2023

od: Anfádis

Pořádek

Literární dílo s názvem "Pořádek" je krátké básnické dílo, které vyjadřuje autorovy vzpomínky a způsob, jakým se s nimi srovnává. Jazyk díla je strohý a působí tak neosobně, což může být interpretován...

30.08.2023

od: Jiří I.Zahradník

VOLÁNÍ DIVOČINY

Dílo "Volání divočiny" obsahuje básnický text, ve kterém se autor zamýšlí nad různými aspekty přírody a lidského života. Hlavním motivem je příroda, která se objevuje ve formě pouště, oázy, pramenů a ...

30.08.2023

od: Marten

na dovolený sex

Na první pohled je tento literární text velmi kontroverzní a provokativní. Může se zdát, že autor záměrně použil vulgární a sprostá slova, aby vzbudil pozornost a pobouření. Nicméně, i přes svou provo...

29.08.2023

od: Happyyz

Chmura, kterou měl rád

Literární dílo s názvem "Chmura" je samotářským a introspektivním vyprávěním, které se zaměřuje na niterné myšlenky a pocity hlavního mužského protagonisty. Dílo je psáno jednoduchým, avšak přitažlivý...

29.08.2023

od: Anfádis

Otázky

Dílo s názvem "Otázky" je jednoduchý básnický text, který v sobě nese určité napětí a otázku spojenou s lidskou zvědavostí. Je napsán veršovanou formou, přičemž se jedná o čtyřverší s rýmovou schémate...

29.08.2023

od: mkinka

Lásce

Literární dílo s názvem "Láska" je krátké, ale na svůj rozsah obsahuje několik důležitých myšlenek. Autor zde používá jednoduchou formu a strohou řeč, což přispívá k intenzitě emocí, které dílo vyjadř...

29.08.2023

od: cappuccinogirl

Tak trochu hvězdičková vyprávěnka

Literární dílo s názvem "Tak trochu hvězdičková vyprávěnka" je zajímavým příběhem, který zkoumá stereotyp a nudu v dlouhodobém vztahu. Autorka, která je zároveň vypravěčkou, se rozhodne bojovat proti ...

28.08.2023

od: Anfádis

Šaškovská poezie

Dílo s názvem "Šaškovská poezie" je urychlenou expresívní básní, ve které autor vyjadřuje různé emocionální stavy duše až do výšin nebeských sfér. Je zde přítomna dlouholetá zkušenost autora s psaním ...

28.08.2023

od: mkinka

Dvě hodiny

Literární dílo s názvem "Dvě hodiny" je básnický text, který se zabývá tématem smrti a vzpomínkami na zesnulé blízké. Autor využívá básnický obraz, aby vyjádřil své emoce a myšlenky spojené se ztrátou...

28.08.2023

od: mkinka

Prší

Literární dílo s názvem "Prší" je básnický text s melancholickou atmosférou. Autor zde vyjadřuje své pocity a myšlenky prostřednictvím obrazů a symbolů. Celé dílo je psáno v prvém osobě, což umocňuje ...

27.08.2023

od: Zoroaster

Otázka literární formy

Literární dílo s názvem "Otázka literární formy a obsah" se zabývá problematikou spojenou s volbou a využitím literární formy ve vztahu k obsahu. Text je krátký, ale nabízí mnoho prostoru pro interpre...

27.08.2023

od: mapato

Lásko, mám tě v bonbónu

Toto literární dílo má název "Lásko, mám tě v bonbónu" a jeho obsah je vyjádřen prostřednictvím básně. Celkově se jedná o krátkou a jednoduchou báseň s tématem lásky a touhy. Mezi silné stránky tohot...

27.08.2023

od: Dreamy

Zrychlená

Toto literární dílo s názvem "Zrychlená" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma neustálého spěchu a nedostatku času. Autor se ve svých verších ptá, kdy najde čas na projevení lásky a intimních...

27.08.2023

od: Anfádis

Kámo

Literární dílo s názvem "Kámo" je krátkou básní, která reflektuje na otázky existence, lidského času a smrti. Autor v díle vystupuje jako vypravěč a oslovený adresát je nazýván "Kámo". Celkový dojem, ...

26.08.2023

od: mkinka

Pozdrav z Marsu

Literární dílo s názvem "Pozdrav z Marsu" je básnická báseň s autobiografickým nádechem, ve které se autorka vyjadřuje k pocitům osamělosti a bolesti vnitřního světa. Celkový dojem, který dílo vyvoláv...

26.08.2023

od: Jan Kacíř

Prozor

Literární dílo "Prozor" je zajímavým spojením poezie a prózy, přičemž zachycuje různé aspekty lidského vztahu a vyjadřuje načasováním svého vzniku i aktuálnost problematiky. Jazyk díla je spisovný, př...

26.08.2023

od: Dreamy

Živočišná

Literární dílo s názvem "Živočišná" je velmi expresivní a emotivní. Autor zde ve velmi silných a syrových slovech popisuje svůj vztah k jiné osobě, s níž si přeje prožít vášnivý akt bez předchozího va...

26.08.2023

od: čenda pekař

Když jsem Tě našel

toho nádherného člověka co jsem našel v Tobě jenže jsem pochopil že to, co jsem hledal mělo být vždycky ve mně   Dílo "Když jsem Tě našel" je krátkou básní, ve které autor zpracovává téma hledán...

25.08.2023

od: mapato

Je léto...

Literární dílo s názvem "Je léto..." zachycuje atmosféru a náladu léta prostřednictvím básnických obrazů. Jazykově je dílo velmi kultivované, s použitím přesných a výstižných metafor. Autor je schopen...

25.08.2023

od: Anfádis

Začarovaná

Literární dílo "Začarovaná" je písemnou formou vyjádření emocí, které se pohybují mezi smíchem a pláčem, hanbou a sebelítostí. Autor se ve svých verších otevírá a přiznává, že se často směje, ale uvni...

25.08.2023

od: mkinka

Jako

Dílo "Jako" je krátká báseň či básnická skladba, která se zaměřuje na pocit osamělosti a izolace člověka ve světě plném komunikace a lidských vztahů. Autor také používá motiv kosmonauta a prostoru, ab...

25.08.2023

od: mkinka

Slzy

Literární dílo s názvem "Slzy" je krátký a jemný text, který se zaměřuje na vnitřní emoce a myšlenky. Je těžké vyložit jednoznačný význam tohoto díla, protože autor předkládá spíše sugestivní obrazy a...

24.08.2023

od: Dreamy

Snová

Dílo Snová je básnickým textem, který vyjadřuje touhu autora být pro čtenáře prázdným listem. Básník se zde obrací na svého čtenáře s prosbou o to, aby v něm nacházel inspiraci a vyzývá ho, aby se víc...

24.08.2023

od: Anfádis

Výhody stáří z pohledu ženy

Literární dílo "Výhody stáří z pohledu ženy" je krátký a vtipný text, který se zaměřuje na různé aspekty stárnutí a přináší kontrast mezi dvěma představami výhod. Dílo je napsáno básnickou formou, s v...

24.08.2023

od: Protos1182

Němý hlas

Literární dílo Němý hlas přináší zajímavý pohled na komunikaci a porozumění mezi lidmi. Autor zvolil jednoduchou a výstižnou formu, která vystihuje ústřední téma díla. Silnou stránkou tohoto literárn...

23.08.2023

od: mkinka

Leknín

Dílo s názvem "Leknín" je krátký básnický text, který lze interpretovat jako vyjádření emocí a pocitů autora. Text začíná přímým přístupem k tělu, kdy hlavní postava se dává na tělo leknín. Tento počá...

23.08.2023

od: Anfádis

Potichu

Dílo s názvem "Potichu" zcela jistě předkládá čtenáři zajímavý a vnitřně pohnutý obraz jemného nicotného momentu, možná i okamžiku melancholie. Autor ve svém díle pracuje s metrickými i rytmickými prv...

23.08.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí