ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Denael

Jedno jsem

Literární dílo s názvem "Jedno jsem" je básnického charakteru a je autorstvím dlouholetého literárního kritika, který sám má zkušenost s psaním poezie i prózy. Text je napsán v podobě kratší básně či ...

23.11.2023

od: Frr

jen se zkus zaposlouchat

Jsem dlouholetý literární kritik se zkušeností v psaní jak poezie, tak prózy. Mým cílem je mluvit a psát spisovně česky a být schopen vysvětlit i složitá témata tak, aby je pochopil i laik. Nyní se po...

23.11.2023

od: Jan Kacíř

Zodpovědně

Literární dílo s názvem "Zodpovědně" vyjadřuje autorův pocit hledání a snahu nalézt pevný bod ve svém životě. Autor prostřednictvím básně zachycuje pocit osamocení a ztracenosti, který ho provází. Bás...

23.11.2023

od: mkinka

Kukačky

Literární dílo s názvem "Kukačky" je krátký básnický text, který vyvolává na čtenáři atmosféru nostalgie a zamyšlení nad proměnou a uplynulým časem. Autor používá jednoduchý jazyk a krátké věty, čímž ...

23.11.2023

od: cappuccinogirl

ERO BUMERANG

Dílo "ERO BUMERANG" je krátký, avšak silně výrazný literární kousek, který v sobě ukrývá mnoho emocí a podmanivost. Autor se v této básni zaměřuje na silný kontrast mezi jazykem a stydkými částmi těla...

23.11.2023

od: cappuccinogirl

PŘEJÍCÍ

PřEJíCí je krátké literární dílo, které se zaměřuje na přání a touhy lidí. Autor vyjadřuje své přání a přeje ho i ostatním. Dílo je psáno prostým a srozumitelným jazykem, což umožňuje snadné porozuměn...

22.11.2023

od: Jan Kacíř

Strnutí

Dílo s názvem "Strnutí" je krátká básnická skladba, která se skládá z několika veršů. Hned na začátku je patrné, že autor pracuje s surrealistickými a symbolickými prvky, což dodává celému dílu zvlášt...

22.11.2023

od: Zoroaster

Brdské Hřebeny a psí intermezzo

Literární dílo "Brdské Hřebeny a psí intermezzo" přináší poetický popis přírody a kontrastuje ji s civilizací a lidskými vztahy. Práce se odehrává v brdských Hřebenech, kde autor kráčí stezkou obklope...

22.11.2023

od: Dreamy

Pro svit

Literární dílo "Pro svit" je básnická skladba, která vyjadřuje touhu po radosti a svobodě. Autor se v ní vyrovnává se šedivostí a smutkem, kterému se snaží uniknout. Silné stránky díla spočívají ve v...

22.11.2023

od: IronDodo

Ráno hrá svoju melódiu

Literární dílo s názvem "Ráno hrá svoju melódiu" je pravděpodobně básnický text, který je reflektivní a emotivní. Autor se zaměřuje na ranní atmosféru a dojem, který mu zanechává. Celkově působí velmi...

22.11.2023

od: mkinka

List

Dílo s názvem "List" je krátkou básní, která zachycuje autorskou vnímavost a citlivost k okolnímu světu. První dva verše, "Slyším zvuk města / a uvnitř srdce cesta", naznačují, že básník vnímá zvuky a...

22.11.2023

od: Anfádis

On zná

Toto literární dílo s názvem "On zná" je velice zajímavým a emotivním prostorem, ve kterém se výborně proplétá poezie a próza. Autor či autorka, zřejmě žena, tímto dílem představuje svou vnímavost a c...

21.11.2023

od: IronDodo

Nemám vlastných rúk

Nemám vlastných rúk je velmi krátké literární dílo, které se pohybuje na pomezí poezie a krátké prózy. Autor v něm vyjadřuje existenciální problémy a otázky týkající se vlastní identity a smyslu život...

21.11.2023

od: mkinka

Mariáš

Literární dílo "Mariáš" je básnický text, který se zabývá tematikou lidského osudu a metaforicky vyjadřuje rozpory mezi touhou po štěstí a neustálými životními zkouškami. Dílo se skládá z rýmovaných v...

21.11.2023

od: cappuccinogirl

STROM

Strom je básnické dílo, které se zaměřuje na vztah mezi člověkem a přírodou, konkrétně na vztah k stromu. Autor využívá jednoduchého a srozumitelného jazyka, který umožňuje i laikovi porozumět složitě...

20.11.2023

od: IronDodo

Rozprávaj mi

Dílo "Rozprávaj mi" je krátký básnický text, který se zaměřuje na tematiku skrývání, starostí, proměn a snů. Autor zde vyzývá někoho, aby mu vyprávěl o věcech, které tají před ostatními, a také o svýc...

20.11.2023

od: mkinka

Pohybový aparát

Pohybový aparát je básnické dílo plné emocí, které se zabývá vnitřními pocitovými projevy autorky. Využívá poetický jazyk a obraznou slovní hru, která vnáší do textu zajímavé a poutavé prvky. Silnou ...

20.11.2023

od: Denael

Miluju

Toto literární dílo s názvem "Miluju" je básnický text, který vyjadřuje autorovu lásku ke světlu, které má člověk skryté pod víčky, když je noc temná a svíčka hoří. Autor také popisuje, že i když je č...

19.11.2023

od: cappuccinogirl

NEBOJÍM SE

Dílo s názvem "NEBOJÍM SE" je básnický text, který vyjadřuje autorovu nebojácnost a lásku k životu. Text je osobní a emocionální, ve kterém se autor snaží vyjádřit své pocity i myšlenky. Jednou z hl...

19.11.2023

od: mapato

PROMIŇ, ŽE MI CHYBÍŠ

Dílo s názvem "Promiň, že mi chybíš" je básnický text, který vyjadřuje emocionální stav a přání básníka ve vztahu k jeho lásce. Hlavním tématem je zde tělesná intimita, touha a láska mezi partnery. Bá...

19.11.2023

od: Frr

koukám

Dílo s názvem "Koukám" je krátká básnická skladba obsahující pouze čtyři verše. Hned na začátku mě zaujal tajemný a výstižný název, který nabádá čtenáře k zastavení se a zamyslení nad tím, co následuj...

19.11.2023

od: mkinka

Chybíš mi

Literární dílo s názvem "Chybíš mi" je básnický text plný romantických a melancholických motivů. Autor zde vystavuje své pocity a myšlenky prostřednictvím metafor a obrazů. Silné stránky tohoto díla ...

19.11.2023

od: Dreamy

V tvých očích

Dílo s názvem "V tvých očích" je krátká báseň, která se zaměřuje na význam očí a to, co je možné v nich spatřit. Autor tímto způsobem poukazuje na to, jakou moc mají oči vyjadřovat emoce a zrcadlit ni...

19.11.2023

od: Anfádis

Ptačí říše

Dílo s názvem "Ptačí říše" je krátkou básní, která nám přináší vnitřní pohled na svět ptáků. Jejím cílem je ukázat, že nejen draví ptáci mají krvelačné chování, ale i ti na první pohled roztomilí a ne...

19.11.2023

od: cappuccinogirl

VZOREC

Literární dílo s názvem "VZOREC" je básnický text, který se zaměřuje na téma lásky. Autor se ve svém díle hravě vyjadřuje o lásce a snaží se vyjádřit, jak složité a neuchopitelné toto téma je. Báseň j...

18.11.2023

od: Anfádis

Tiskací abeceda

Tiskací abeceda je básnické dílo, které se zabývá tématem lásky a komunikace. Autor v básni popisuje svůj sen, ve kterém má úplně počmáraná záda, ale tyto tahy jsou samá krásná slova, která mu jeho mi...

18.11.2023

od: IronDodo

Vzbura srdca

Dílo s názvem "Vzbura srdca" je básnický text, který vyjadřuje hluboké pocity a emocionální stavy autora. Jeho silnou stránkou je jistě silná emocionalita, kterou autor do svých veršů vkládá. Používá ...

18.11.2023

od: Dreamy

S vůní bylinek

Dílo s názvem S vůní bylinek je básnický text, který vyjadřuje autorské pocity a myšlenky spojené s vůní bylin a s novými zkušenostmi. Analyzujme a zhodnoťme jeho silné a slabé stránky. Sila tohoto d...

18.11.2023

od: mkinka

Čaj

Literární dílo s názvem "Čaj" je krátké a jednoduché. Jeho silné stránky spočívají v jemné atmosféře, kterou autor vytváří. Text se zabývá běžnými, každodenními situacemi, které jsou zprostředkovány p...

18.11.2023

od: cappuccinogirl

2v1

Toto literární dílo s názvem "2v1" je básnickým textem o lásce a vnitřním zápasu s vlastními pocity. Autor se v první části zaměřuje na otázku, zda je láska vzájemná a zda druhá osoba cítí stejně. Dru...

17.11.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí