ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Zoroaster

Mizení člověka

Dílo "Mizení člověka" je temnou a zároveň pronikavou analýzou současné doby a jejích dopadů na lidskou identitu a společnost jako celek. Autor se zaměřuje na důsledky liberální revoluce a postupného r...

01.01.2024

od: mkinka

Rozhovory s Bohem

Dílo s názvem "Rozhovory s Bohem" je krátký básnický text, který se zabývá náboženskou tématikou a zdůrazňuje vztah mezi člověkem a Bohem. Je psán v básnickém jazyce, s jednoduchou a přímočarou strukt...

31.12.2023

od: cappuccinogirl

JÁ NIKDY SE NEZEPTÁM...

Literární dílo s názvem JÁ NIKDY SE NEZEPTÁM... ukazuje autorovu schopnost vyjádřit silné emoce a touhy prostřednictvím poetického jazyka. Hlavní myšlenka díla je obsažena již v prvním verši, kdy auto...

31.12.2023

od: Anfádis

Nálada

Dílo s názvem Nálada je básnickou skladbou, která v sobě nese silný emotivní náboj. Autor se zabývá pocitem klidu a spokojenosti, který v něm vyvolává pohled na světýlka ozářené v duši. Báseň je něžná...

31.12.2023

od: Zoroaster

Kolaps finančního systému

Dílo Kolaps finančního systému je silným a provokativním textem, který se zaměřuje na kritiku současného finančního systému. Autor ovládá spisovnou češtinu a dokáže složitá témata vysvětlit srozumitel...

31.12.2023

od: IronDodo

Láska moja

Dílo s názvem Láska moja je krátký, ale výrazný výraz poezie. Jedná se o metaforický popis lásky, který využívá obrazného jazyka a symbolů. Autor nazývá lásku cestou, která je posypaná omrvinkami a sl...

31.12.2023

od: mapato

VZPOMÍNKY AŽ ZA HROB

Dílo s názvem "Vzpomínky až za hrob" je básnický text, který svojí formou a obsahem vyvolává na čtenáři dojem nostalgie a melancholie. Autor v něm promlouvá o svých vzpomínkách, které ho pronásledují ...

30.12.2023

od: Anfádis

Ještě mám čas

Literární dílo s názvem "Ještě mám čas" je krátká báseň. Autorem je neznámý autor, protože v zadání není uvedeno jeho jméno. Dílo se skládá ze čtyř strof, které mají různý počet veršů. Jazyková úrove...

30.12.2023

od: Frr

zakláním hlavu

Dílo s názvem "Zakláním hlavu" je krátký básnický výraz, který vyvolává dojem něčeho temného a dramatického. Autor v následujících verších odkazuje na akt zabíjení a následně upírá svůj pohled k nebes...

30.12.2023

od: Jiří I.Zahradník

CHCI TVOJI DUŠI

Silné stránky: - Silná atmosféra a evokativní obrazy, které vytvářejí intenzivní a emotivní prostředí. - Použití symbolismu a metafor, které dodávají textu hloubku a jistou vrstevnatost. - Přesná a su...

30.12.2023

od: mkinka

Dívám se

Literární dílo s názvem "Dívám se" je krátkou básní, která vyjadřuje pocit melancholie a bezútěšnosti autora. Skrze jednoduché a strohé verše přenáší čtenáři svůj pesimismus a vyčerpání ze života. Si...

30.12.2023

od: cappuccinogirl

DRABBLE OD BLACKA...

Literární dílo "Drabble od Blacka" je krátký text o délce 100 slov, který kombinuje různá slova a vytváří z nich zajímavé obrazy a situace. Dílo je napsáno ve formě monologu a zdánlivě bez jakéhokoli ...

30.12.2023

od: Psavec

Vše pro zdraví

Literární dílo s názvem "Vše pro zdraví" představuje básnický text, který se zaměřuje na současné změny ve společnosti spojené se zdůrazňováním zdraví a příslušného sortimentu léků a doplňků stravy. B...

29.12.2023

od: Denael

Naposledy

Toto literární dílo s názvem "Naposledy" je působivá a výrazná básnická skladba, která zaujme svojí sugestivností a náladou. Autor se v ní zabývá rozmanitými tématy, jako je například únik ze světa še...

29.12.2023

od: mkinka

Koledy

Dílo s názvem "Koledy" je krátkým textem, který vyvolává atmosféru vánočních svátků a má jasně náboženský podtext. Příběh se odehrává okolo svátku svatého Antonína, a hlavní postava vyjadřuje touhu zp...

29.12.2023

od: Denael

Láska

Dílo s názvem "Láska" je krátkou básní, která vyjadřuje různé aspekty této silné emocionální zkušenosti. Autor užívá přirovnání a symbolů, aby vyjádřil hlubší význam tématu. Jeho použití krátkých a st...

28.12.2023

od: cappuccinogirl

STAČÍ VĚŘIT...

Literární dílo "STAČÍ VĚŘIT..." vyjadřuje silnou emocionální sílu a sílu vůle autora. Text je básnickým vyjádřením autorových myšlenek a pocitů. Jedním z jeho silných stránek je schopnost autora vyjád...

28.12.2023

od: mkinka

V nemoci

Dílo s názvem "V nemoci" je krátkou básní, která zobrazuje autorské pocity a prožívání během nemoci. Poskytuje nám krátký pohled do života autorovy postavy v období tělesné indispozice. Básník popisu...

28.12.2023

od: IronDodo

Svedomie

Svedomie je básnické dílo, které vyvolává silné a intenzivní pocity u čtenáře. Autor zde projevuje svou schopnost použít silný a výrazný jazyk, který dovede do detailů vyjádřit své myšlenky a pocity. ...

28.12.2023

od: Jiří I.Zahradník

RADOST

Dílo s názvem "Radost" je krátká básnická skladba, která vyvolává pocity radosti a života. Autor si zvolil jednoduché a přirozené téma, které je přístupné širokému okruhu čtenářů. Jeho styl psaní je s...

27.12.2023

od: Anfádis

Hihi

Toto dílo, nazvané "Hihi", je krátké a vyznačuje se jednoduchým až minimalistickým stylem. Autorka či autor vyjadřuje svou touhu stát se režisérkou snů někoho jiného a přenést se do světa, který je ov...

27.12.2023

od: cappuccinogirl

ZAS JEDEN NÁDHERNEJ...

Ohodnocení: Silné stránky: - Autor ve svém díle zaujímá originální a poetický pohled na snění, sny a noční oblohu. Používá metafory a obrazy, které působí silně a emotivně. - Text je melodický a ryt...

27.12.2023

od: mkinka

Nerozdané dárky

Literární dílo Nerozdané dárky je krátký a silný básnický text, který se zabývá tématy bolesti, ztráty, samoty a nefunkčnosti. Jazyk autorovy poezie se vyznačuje jednoduchými, avšak silnými obrazy a v...

27.12.2023

od: IronDodo

Chválospev

Chválospev je básnické dílo, které má silnou lyrickou a emotivní náladu. Autor v něm vyjadřuje svou lásku ke své zemi a touhu se v ní ještě více ponořit. Celé dílo je plné obrazů a romantických motivů...

27.12.2023

od: mkinka

Slzy

Jak se mi líbí při pohledu na tvoje zadání, je toto dílo velmi krátké a obsahuje pouze dvě sloky. Název "Slzy" naznačuje, že se jedná o emocionální téma, které by mohlo být velmi působivé, a zároveň o...

26.12.2023

od: IronDodo

Nočná ríša

Nočná ríša je básnické dílo, které zachycuje atmosféru a dojem nočního prostředí. Autorem je někdo, kdo se pravděpodobně pohybuje mezi hranicí reality a snu. Silnou stránkou díla je jeho sugestivní j...

26.12.2023

od: cappuccinogirl

ODPUSŤ...

Toto literární dílo s názvem "ODPUSŤ..." je básnický text, který vyjadřuje lásku a touhu autora k nepojmenovanému objektu svého zájmu. Dílo obsahuje emotivní výpověď, kterou je autor přímo adresován p...

26.12.2023

od: Anfádis

Njn

Toto literární dílo s názvem "Njn" je krátkým básnickým textem, který vyvolává silné emoce a přenáší na čtenáře pocit úzkosti a tísně. Autor se tímto vyjadřuje k psychickému stavu, který trpí a který ...

26.12.2023

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti X

Literární dílo s názvem Zpěvy nemilosti X je autorským vyjádřením člověka, který prochází duchovním poznáním a setkává se s astrálním světem. Styl díla je umělecky bohatý a plný poetických obrazů, kte...

26.12.2023

od: Jiří I.Zahradník

NÁVRATY BOHÉMA

Literární dílo NÁVRATY BOHÉMA je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na pocity lásky, touhy a odchodu. Dílo je psáno ve volném verši a výrazově je velmi intenzivní. Silné stránky tohoto díla s...

26.12.2023


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí