ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: BArBArKO

HOSPODA

Literární dílo s názvem "Hospoda" je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na konzumaci alkoholu a přináší čtenáři pohled autora na zážitky a nálady spojené s pitím. Dílo lze rozdělit na dvě část...

27.01.2024

od: mkinka

Rozchod

Literární dílo Rozchod je básnická skladba, která představuje melancholický a smutný obraz rozpadu vztahu. Autor se zaměřuje na emocionální stránku tématu a prostřednictvím metafor a symbolů vyjadřuje...

27.01.2024

od: cappuccinogirl

SVĚT MEZI KLAPKAMI

Literární dílo "Svět mezi klapkami" je básnický text, který zobrazuje intenzivní vztah mezi hudbou a emocemi. Autor používá metaforický jazyk a přenáší čtenáře do světa, který se otevírá při hraní na ...

27.01.2024

od: Anfádis

Andělská

Andělská je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na temnou stránku andělů. Autor se snaží představit anděly jako bytosti s dušemi, které mohou být zraněné. Jedná se o působivý a emotivní obraz, ...

26.01.2024

od: cappuccinogirl

TAKOVÁ

Dílo s názvem "TAKOVÁ" je básnického charakteru a představuje krátkou básničku. Silné stránky díla spočívají v jeho básnické formě a jazykové výtvarnosti. Autor formou metafory zachycuje různé vlast...

26.01.2024

od: mkinka

Pohled z okna

Dílo Pohled z okna je krátkou básní, která pojednává o pomíjivosti lidské existence a o našem místě v širší přírodě. Autor se zaměřuje na drobné detaily a pozoruje okolní svět z pohledu horního patra....

26.01.2024

od: Žluťák

Zaplať pánbůh!

Dílo s názvem Zaplať pánbůh! je kratká básnická skladba, která se zabývá tématem básnického talentu a vnímání světa. Autor představuje dva protiklady - bezcitného a průměrného básníka, kteří nejsou sc...

26.01.2024

od: IronDodo

Pieseň padlých nocí

Pieseň padlých nocí je básnické dílo, které se zaměřuje na tematiku temnoty, samoty a ztráty. Autor zde využívá symboly, metafory a rytmus, aby vyjádřil svá pocity a myšlenky. Jednou z silných stráne...

26.01.2024

od: Žluťák

Za oponou

Dílo s názvem "Za oponou" je metaforická a poetická báseň, která reflektuje poetičnost a tajemnost života. Autor prostřednictvím básně vyjadřuje pocit, že neexistuje žádná jiná fáze života, která by b...

25.01.2024

od: Anfádis

K nule

Dílo s názvem "K nule" je velmi krátké a minimalistické, skládající se pouze z několika veršů. Jeho autor se v něm snaží působit hezky, zajímavě a zvláštně, aby si ho čtenář všiml. Přitom je mu jasné,...

25.01.2024

od: IronDodo

Óda na lásku

Óda na lásku je básnické dílo, které se zabývá tématem lásky. Autor ve svém textu zdůrazňuje různé aspekty lásky a popisuje ji jako mocnou a nekonečnou. Básník využívá různých přirovnání, jako je např...

25.01.2024

od: cappuccinogirl

VŠECHNO NĚJAK ZAČÍNÁ...

Toto literární dílo s názvem "VŠECHNO NĚJAK ZAČÍNÁ..." je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na popis jednoho setkání a vzájemné přitažlivosti mezi dvěma lidmi. Autor dokáže pomocí jednoduchýc...

25.01.2024

od: mkinka

Nešťastná dívka

Dílo s názvem "Nešťastná dívka" je poetická skladba, která zachycuje melancholický pohled na osamělost a touhu po spojení. Celou básni tvoří pouhých 15 veršů, avšak v sobě skrývá mnoho emocí a obrazů....

25.01.2024

od: mkinka

Mlčím

Toto literární dílo má název "Mlčím" a je poměrně krátké, ale silně výrazné. Jasně se zde projevuje autorova schopnost vyjádřit silná a komplexní témata prostřednictvím málo slov. Samotné dílo se zamě...

24.01.2024

od: IronDodo

Miesto pre dvoch

Dílo "Miesto pre dvoch" je básnický text, který se zaměřuje na tematiku lásky. Autor využívá metafor, přirovnání a obrazů, aby vyjádřil různé aspekty a pocity spojené s láskou. Jednou z hlavních siln...

24.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

KLÍNŮ KLÍN

Dílo s názvem KLÍNŮ KLÍN je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na téma touhy po štěstí a odmítání nadbytku. Autor vyjadřuje postoj, že už nechce mít všechno, ale stačí mu jen malá část štěstí,...

24.01.2024

od: cappuccinogirl

CCINO - NESMYSLNÍK

Dílo s názvem "CCINO - NESMYSLNÍK" je básnický text, který obsahuje poetické postřehy a reflexe autorky. Hlavní myšlenkou díla je autorčino touha psát vlastní noviny a vydávat je jako cizí, přičemž by...

24.01.2024

od: cappuccinogirl

LEDY TAJÍ

Ledy tají je básnické dílo, které v sobě obsahuje silné a slabé stránky. Na pozitivní straně je silný a výrazný jazyk, který evokuje nejen samotné slova, ale také jejich zvukové a emocionální podtexty...

23.01.2024

od: Anfádis

Zamilovaná (vážně)

Dílo "Zamilovaná (vážně)" vyjadřuje autorčina pocity a myšlenky ohledně lásky a hodnoty vztahu. Text je napsán básnickou formou, ačkoli neklade velký důraz na formální stránku, omezuje se na jednoduch...

23.01.2024

od: Frr

tvá řeka

Literární dílo s názvem "Tvá řeka" mě oslovilo již svým zahájením. Otvírá se záhadnou větou, která zaujme čtenáře a přivádí ho na začátek něčeho tajemného a zároveň neodolatelného. Zvolené obrazy jako...

23.01.2024

od: mkinka

Přístav a neznámá

Dílo s názvem "Přístav a neznámá" je krátký básnický text, který se zaměřuje na motivy vody, dívky a nejistoty. Autor se v textu snaží vyvolat atmosféru tajemna a melancholie. Básník začíná popisem v...

23.01.2024

od: cappuccinogirl

FIXUJU

Dílo s názvem "Fixuju" je krátký, avšak silný básnický text, který využívá minimalistický styl a jednoduché, avšak sugestivní slovní spojení, aby vyvolal silné emoce a myšlenky u čtenáře. Autor umně k...

22.01.2024

od: mkinka

Obraz

Dílo s názvem "Obraz a obsah" je básnický text, který pojednává o malování čísel a obrazců slunce, ale přechází také do vyprávění o dívce, která pláče a je osamělá. Autor se ptá malířky, jak je možné ...

22.01.2024

od: IronDodo

Pieseň srdca

Dílo "Pieseň srdca" je básnický text, který se zaměřuje na téma lásky a jejího rozkvětu. Autor využívá obrazného jazyka a básnických prostředků ke ztvárnění tématu. Silné stránky tohoto díla jsou pře...

22.01.2024

od: mkinka

Bílé střechy

Dílo s názvem "Bílé střechy" je básnickými řádky vyjadřující lásku k bílé barvě, především ve spojitosti se zimou a sněhem. Představuje totožnost autora s malířem, který nachází odpočinek v malování a...

21.01.2024

od: cappuccinogirl

ŽIVOT - SMRT

Toto literární dílo s názvem "ŽIVOT - SMRT" je kratší báseň, která se zaměřuje na téma života a smrti a ukazuje protiklady, které v tomto souvisí. Jednou z výrazných silných stránek tohoto díla je j...

21.01.2024

od: Jiří I.Zahradník

HOLKA ZPOMAL

Slovní ohodnocení: Toto literární dílo s názvem "Holka zpomal" je krátký básnický text, který se zaměřuje na intimní a citovou atmosféru. Autor využívá jednoduché a přímé výrazy, což přispívá k srozu...

21.01.2024

od: Anfádis

Mé pocity při čtení příručky Jak nedělat v životě chyby

do děl Chyby nedělají jiní lidé My je děláme Ve svém životě A když čtu tuhle příručku O tom, jak se vyhnout jim Tak mi to dělá dobře No popravdě Musím se smát Protože přece každý ví Že nejví...

21.01.2024

od: IronDodo

Odchody

Dílo "Odchody" je básnický text, který se zabývá tématem odchodu a touhy po novém a lepším místě. Autor odkrývá svou touhu po úniku od nejistoty, naděje, plánování a cílů. Cítí prudkou vášeň, aby se n...

21.01.2024

od: enigman

zrcadlům...

Literární dílo s názvem "Zrcadlům..." nejprve zachycuje procházení autora bludištěm lesa a jeho setkání s dívkou, která hraje na hořící klavír. Dívka je obklopena zrcadly a zpívá zvláštní píseň, která...

20.01.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí