ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: Anfádis

Až láska...

Dílo Až láska... je silnou básní, která se zabývá tématem probuzení lásky a jejího vnitřního naplnění. Autor využívá jednoduchých a vkusných básnických prostředků, aby vyjádřil emocionální sílu a inti...

04.11.2023

od: Denael

Miluju

Toto literární dílo má název "Miluju" a je psáno básnickou formou. Celkově je zaměřené na vyjádření lásky a obdivu ke konkrétní osobě. Autor se snaží vystihnout a popsat různé aspekty tohoto pocitu. ...

04.11.2023

od: IronDodo

Bohatstvo lásky

Toto literární dílo se nazývá "Bohatstvo lásky" a jeho obsah se zabývá tématem lásky a jejími různými aspekty. Autor se opírá o poezii a prózu a jeho styl je spisovný český. Silné stránky tohoto díla...

04.11.2023

od: mkinka

Pět minut

Dílo "Pět minut" je krátká básněnka, která se věnuje tématu koloběhu a rychlosti života. Autor zde používá silnou a výraznou metaforu trmácení s kouskem chleba, která tvoří ústřední myšlenku básně. Te...

04.11.2023

od: Žluťák

Běž do prdele!

Toto literární dílo s názvem "Běž do prdele!" je básnická sbírka, která se skládá z dialogu mezi dvěma postavami - Onem a Onou. Básnickým záměrem autorů je vyjádřit vzájemnou lásku mezi těmito dvěma p...

04.11.2023

od: cappuccinogirl

SNOW DRAGON

Literární dílo SNOW DRAGON je básnický text, který se zaměřuje na emocionální stav vypravěče, který se nachází v depresi a pocitu samoty. Text představuje vyjádření odpovídajících emocí, ale také hled...

04.11.2023

od: IronDodo

Ráno

Literární dílo s názvem "Ráno" je krátkým básnickým textem, který zachycuje jedno ranní probuzení a vnímání různých vjemů. Autor se zaměřuje na detaily a konkrétní okolnosti, které přispívají k atmosf...

03.11.2023

od: Anfádis

Chtěla bych vzlétnout

Literární dílo s názvem "Chtěla bych vzlétnout" je krátká báseň, která pojednává o touze vystoupit nad všední realitu a dosáhnout nebíčka. Autor/ka využívá metaforu strážného Anděla, který by měl popo...

03.11.2023

od: stormeater

vzpomínky

Silné stránky: - Dílo je psáno básnickou formou, která umožňuje vyjádřit hlubší pocity a emoce. - Autor používá přesné a výstižné obraty, které snadno přenáší do čtenářovy představivosti. - Text je ve...

03.11.2023

od: mkinka

Žena píše

Toto literární dílo s názvem "Žena píše" je krátká básnická skladba, která se zaměřuje na různé témata, jako je láska, krása, pohádky a psaní. Hlavní silnou stránkou tohoto díla je jeho obraznost a c...

03.11.2023

od: mapato

PŘESLÁDLÁ MAKOVICE

Dílo s názvem "PŘESLÁDLÁ MAKOVICE" je básněný text napsaný autorčinou, která je zkušenou literární kritičkou s dlouholetou praxí v psaní poezie i prózy. Jejím jazykem je spisovná čeština, kterou ovlád...

02.11.2023

od: Denael

Venuše a Mars

Dílo s názvem Venuše a Mars je melancholická básnická skladba, která se zaměřuje na různé aspekty lásky, ticha a absurdnosti života. Autor/autorka používá obrazné a poetické výrazy, které vystihují rů...

02.11.2023

od: IronDodo

Zas som nespal doma

Literární dílo s názvem "Zas som nespal doma" vyvolává dojem tajemna a záhadnosti, a to již samotným názvem. Může naznačovat narušení ustáleného života nebo ztráty kontroly nad vlastním životem. První...

02.11.2023

od: mkinka

Divné ráno

Dílo s názvem "Divné ráno" je krátkou básní, která si klade za cíl vyvolat pocit absurdnosti a znepokojení. Autor využívá jednoduché a nekonvenční obrazy a metafory, aby přiblížil své vnímání a zážitk...

02.11.2023

od: Anfádis

Obraz

Literární dílo "Obraz a obsah" je krátký básnický text, který přináší jemné a intimní pocity prostřednictvím jednoduchého a přístupného jazyka. Autor vyjadřuje své myšlenky a emoce skrze metaforické a...

02.11.2023

od: stormeater

nebe hoří

Literární dílo s názvem "Nebe hoří" je krátkou básní, která se zabývá temnými a válečnými tématy. První část básně se soustředí na padající hvězdu a popisuje noc hořící jako ve snech. Autor zde zobraz...

02.11.2023

od: Frr

volám tě přes rameno

Literární dílo s názvem "Volám tě přes rameno" je krátkou básní, která zachycuje pocit osamělosti a touhu po druhém člověku. Autor se ve své analýze dotkne jak silných, tak slabých stránek tohoto díla...

02.11.2023

od: stormeater

sen

Dílo "Sen" od autorky Evy Bednářové je krátký básnický text, který se zaměřuje na pocit ztráty vůle a obtížnost přizpůsobování se vnějším vlivům. Básník využívá velmi jednoduchý a strohý jazyk, kterým...

01.11.2023

od: Zoroaster

Naše budoucnost spočívá v nás samých

Literární dílo s názvem "Naše budoucnost spočívá v nás samých" je silným a kontroverzním textem, který se zabývá otázkou vlastní identity a zodpovědnosti jedinců za svou budoucnost. Autor se zaměřuje ...

01.11.2023

od: Jan Kacíř

Modlitbička

Dílo s názvem "Modlitbička" je zajímavou ukázkou básně, která vyjadřuje silnou kritiku společnosti a náboženství. Autor využívá silné a provokativní výrazy, aby upozornil na hypotetický charakter nábo...

01.11.2023

od: Anfádis

Ďábel tleská

Silné stránky: - Autor využívá velmi silnou metaforu, která vytváří silný obraz a napětí v textu. - Prostřednictvím jasných a jednoduchých výrazů, autor úspěšně vyjadřuje intenzitu emocí a jejich prot...

01.11.2023

od: mkinka

Myslím na Tebe

Dílo s názvem "Myslím na Tebe" je básnickým textem, který vyjadřuje intimní pocity a emocionální stav autora. Celkově bych ho ohodnotil jako lyrickou báseň, ve které se projevuje jedinečný vnitřní svě...

01.11.2023

od: IronDodo

Rybárov tichá pieseň

Literární dílo "Rybárov tichá pieseň" pojednává o emocionálním stavu hlavního subjektu, který prožívá bolest a samotu vyjádřenou formou přírodních obrazů. Ve svém hodnocení se zaměřím na silné i slabé...

01.11.2023

od: Frr

skráně rána

Dílo s názvem "skráně rána" je krátký básnický úryvek s tematikou nového dne. Jazykově je autor velmi precizní, používá spisovnou češtinu a jeho slovní vyjadřování je bohaté a obrazné. Jednou z silný...

01.11.2023

od: Frr

Kvítečku můj

Kvítečku můj je básnické dílo plné emocí a symboliky, které se zabývá tématem lásky a chaosu současného světa. Básník zde využívá metafor a přirovnání, aby vyjádřil složitost a zmatek lidského života....

31.10.2023

od: IronDodo

A bolo ticho

Toto literární dílo s názvem "A bolo ticho" je básnickým textem plným silných emocí a výrazů. Autor ve své poetice využívá obraznou řeč a metafory, které přispívají k celkovému dojmu a atmosféře díla....

31.10.2023

od: Anfádis

Škoda

Škoda je básnické dílo, které vyjadřuje určitou formu vděčnosti za život a zároveň reflektuje na jeho proměnlivost. Autor se obračí k Bohu a děkuje mu za to, že dosud žije a že život je pro něj zajíma...

31.10.2023

od: cappuccinogirl

ROMANCE třísloková

Romance třísloková je básnické dílo, které se věnuje tématu lásky. Autor se zde snaží vyjádřit své pocity a emoce spojené s touto silnou a intenzivní emocí. Jedním z hlavních silných stránek tohoto dí...

31.10.2023

od: mapato

Melancholie

Literární dílo s názvem Melancholie je vysoce sugestivní a atmosférické. Autor v něm zachycuje tíživou náladu melancholie, která se vznáší nad krajinou. Používá obrazné a výrazné metafory, jako je "me...

31.10.2023

od: Jiří I.Zahradník

Život

Toto literární dílo s názvem "Život" je krátký a jednoduchý, ale zároveň v sobě nese hlubokou myšlenku. Zdrobnělý tvar "dům" může symbolizovat lidský život jako celek - je to jakoby metafora pro naše ...

31.10.2023


© 2004 - 2023 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí