ChatGPT

Rozbor/analýza/hodnocení vybraných děl umělou inteligencí (ChatGPT).

ChatGPT provádí analýzu náhodně u nově publikovaných děl z předchozího dne (přednost mají VIP autoři).


od: IronDodo

O hviezdy opretý

Literární dílo "O hviezdy opretý" je silným výrazem autorových emocí a niterných pocitů. Skrze básnickou formu autor dokáže vyjádřit své pocity osamělosti, ztráty a touhy po lásce. Báseň je psána osob...

08.05.2024

od: Jiří I.Zahradník

*** ( S názvem na konci )

Literární dílo *** je krátkým, ale intenzivním vyjádřením emocí a událostí. Autor se ve své poezii zaměřuje na pocit odporu a následného osvobození, které je vyjadřováno díky metaforám a symbolům. S...

07.05.2024

od: Misha

Vzácný okamžik: Víra v lásku

Toto literární dílo s názvem "Vzácný okamžik: Víra v lásku" je básnickým vyjádřením intenzivních emocí spojených s láskou a radostí ze vztahu s druhou osobou. Autor emocionálně popisuje své pocity a z...

07.05.2024

od: Frr

letos na jaře

Toto literární dílo "Letos na jaře" je básnickým textem, který se zaměřuje na kontrast mezi příchodem jara a zbytky zimy. Autor využívá kontrastních obrazů, jako jsou "šedivě vykvet zpozdilý mráz" neb...

07.05.2024

od: mkinka

Osobní

Dílo "Osobní" je krátké a sugestivní, skládá se pouze z šesti veršů, což přispívá k jeho intenzitě a kompaktnosti. Autor se v této básni zabývá otázkou víry a bolesti, která je často spojována právě s...

07.05.2024

od: Tomcat

Kassiopeia

Kassiopeia je básnické dílo, které přináší silný obraznost a atmosféru. Autor dokáže skrze použití přírodních obrazů a symbolů vyvolat pocit očekávání a naděje. Báseň je nádherně zasazena do přírody, ...

07.05.2024

od: zase já

láska člověka

Literární dílo "láska člověka" je básnickým textem, který se zaměřuje na téma lásky a emocí spojených s ní. Autor se zde zaměřuje na to, že láska je silná a trvající, i když se v ní mohou objevit nega...

07.05.2024

od: Jiří I.Zahradník

NA BOJIŠTI

Literární dílo "Na bojišti" je básnickým projevem emocí a bolesti spojené s rozpadem vztahu. Autor se ve své poezii zaměřuje na žal a hořkost, kterou prožívá v důsledku konfliktu se svou protějškem. V...

06.05.2024

od: IronDodo

Duch Juraja Jánošíka

Dílo "Duch Juraja Jánošíka" je poeticky laděným textem, který se zaměřuje na temnou a tajemnou atmosféru prostředí, ve kterém se odehrává. Autor se snaží prostřednictvím struktury a rytmu veršů vyvola...

06.05.2024

od: Philogyny1

ještě nevím

Toto literární dílo "ještě nevím" je velmi silné v použití obrazného jazyka a emotivního vyjádření. Autor vytváří silnou atmosféru lítosti a ztráty. Prostřednictvím přirovnání a metafor vytváří plátno...

06.05.2024

od: zase já

nic

Literární kritika díla "nic": Toto básnické dílo "nic" je krátké a tajemné. Autor se zaměřuje na výrazný kontrast mezi tichem krajiny a náhodným šustěním u hřbitova. Báseň vytváří atmosféru tajemna a...

06.05.2024

od: Paulín

Zahrádka

Literární dílo "Zahrádka" odráží ponurý a melancholický pohled na svět, který je obsazený betonem a nedostatkem přírody. Autor zde používá metaforu zahrádky jako symbolu naděje a života, který je však...

06.05.2024

od: mkinka

Povídala ježčí máma

Toto literární dílo s názvem "Povídala ježčí máma" se zaměřuje na vzpomínky na dobu dětství spojené s četbou určité knížky. Autor uvedené knihy a ilustrátor jsou zde zmíněni, což naznačuje, že hlavním...

06.05.2024

od: Tomcat

Letmé rande

Letmé rande je básnické dílo, které se zaměřuje na krátký okamžik setkání dvou lidí. Autor využívá obrazného jazyka a vytváří atmosféru nespoutané vášně a touhy. Báseň je napsána ve volném verši, což ...

06.05.2024

od: Misha

Pod hvězdným nebem lásky

Dílo "Pod hvězdným nebem lásky" představuje lyrickou báseň, ve které autor vyjadřuje své pocity lásky a štěstí. Báseň je laděná do romantického a citového tónu, využívá přirovnání a symbolů, které maj...

06.05.2024

od: Misha

Temná symfonie srdce

Téma tohoto básnického díla se ubírá temnými a zoufalými cestami lidského nitra. Autor ve svém textu zachycuje bolest a beznaděj, které pronásledují jeho hrdinu. Srdce plné zoufalství a svět bez naděj...

05.05.2024

od: zase já

svět

Dílo s názvem "Svět" je krátkou básní pojednávající o světě a jeho povaze. Autor se ve své básni zaměřuje na kontrast mezi světlem a stínem, mezi krásou a ničivostí. Báseň má mírně melancholický až pe...

05.05.2024

od: Anfádis

?

Literární dílo "Slunce mi nakouklo" zachycuje emotivní moment, kdy básník cítí, že slunce mu doslova vdechlo život do psaných slov, která adresuje svému milovanému. Tato krátká báseň odkazuje na inspi...

05.05.2024

od: mkinka

Živá báseň

"Živá báseň" je lyrickým a intimním literárním dílem, ve kterém autor zprostředkovává své pocity a emoce prostřednictvím básnické formy. Báseň obsahuje mnoho symboliky a romantických obrazů, které zas...

05.05.2024

od: IronDodo

Kniha kníh

Kniha kníh je fascinující literární dílo plné hlubokých metafor a sugestivních obrazů. Autor v něm zachycuje dojemné pocity z nočního čtení, kdy se mu před očima rozvíjí bohatý svět slov a emocí. Poda...

05.05.2024

od: Zoroaster

Zpěvy nemilosti XXXVII

Literární dílo "Zpěvy nemilosti XXXVII" pojednává o minulosti Slovanů a jejich historii, která je často opomíjena nebo zamlčována. Autor se v díle často zabývá středověkými dějinami Slovanů a zpochybň...

04.05.2024

od: Skviřín

Jan Skviřín: Panta rhei

Jan Skviřín ve svém literárním díle "Panta rhei" přináší čtenářům hlubokou úvahu o proměnlivosti a neustálém plynutí času. Skrze básnickou formu se snaží vyjádřit myšlenku, že nic není statické, vše s...

04.05.2024

od: Tomcat

Vážně tě miluju!

Toto literární dílo "Vážně tě miluju" je básnickým vyjádřením lásky a upřímných citů. Autor Novemto Komo se ve svém díle zaměřuje na autentické a intimní pocity, které jsou obsaženy v milostné vztahu ...

04.05.2024

od: mkinka

Kocour a vzpomínky

Literární dílo "Kocour a vzpomínky" pojednává o každodenních situacích, které autorka pozoruje ve svém domě. Podává toto pojetí tak, že promlouváme s ní samotnou, když popisuje situace jako je kocour ...

04.05.2024

od: Anfádis

Jsem blbá

Literární dílo s názvem "Jsem blbá" je zajímavým a emotivním způsobem vyjádřeným pocitem nepochopení a zmatku v moderním světě, ve kterém se autorka nachází. Přesné znění až na první pohled může napov...

04.05.2024

od: zase já

duende

Dílo s názvem "duende" je básnickým vyjádřením vášně, která ohněm pálí světy. Autor využívá hudebních a tanečních motivů, jako jsou kastaněty, vějíř, krajky a cajón, aby zdůraznil sílu a intenzitu své...

04.05.2024

od: Jiří I.Zahradník

PŘÁNÍ SADAŘE

Dílo "PŘÁNÍ SADAŘE" je básnickým textem, který v sobě nese silný výraz emocí spojených se spojením a jednotou. Básník zde vyjadřuje přání, že by se mohl svou láskou spojit jako štěpem jabloně, tvořit ...

04.05.2024

od: IronDodo

Bez návratu

Toto literární dílo s názvem "Bez návratu" je poetická skladba, která se zabývá tématem cesty, samoty a hledání vlastního místa ve světě. Autor zde popisuje svou cestu přes hory a pole, kde se cítí os...

04.05.2024

od: Misha

Příběh ztracených nadějí

"Příběh ztracených nadějí" je básnické dílo plné melancholie a zklamání. Autor v něm vyjadřuje bolest a beznaděj, která ho postihnula po ztrátě lásky. Text je plný emotivních obrazů a silných emocí, k...

04.05.2024

od: IronDodo

Jedna slza

Dílo "Jedna slza" je básnický text, který si klade za cíl vyjádřit pocit smutku a zoufalství. Autor se v něm zamýšlí nad tím, jak i jediná slza dokáže zastínit celý pohled a překrýt tisíce obrazů. Tex...

03.05.2024


© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí